DEMO verze

Následující demoverze jsou kompaktní a instalují se v jednom kroku.
DEMO Modul popis DEMO verze
Prázdný ApSoft
Software pro Auditory
Pekárna
Judo

Stáhněte si DEMO-verzi požadovaného modulu (jedná se o spustitelný soubor ******.exe) a nainstalujte si ji (dvojím kliknutím na stažený soubor ******.exe). Dále se řiďte pokyny programu a příručkami k modulům.

Následující demoverze jsou složité a instalují se v několika krocích.
DEMO Modul popis DEMO verze
Jádro systému
Ekonomický balík
Mzdy a personalistika

1.krok: Stáhněte a nainstalujte si Jádro systému.
Postup instalace si přečtěte Zde.

2.krok: Pro každý DEMO Modul je v tabulce jedna řádka.
Pod tlačítkem najdete stručný popis, co modul obsahuje.
Ve sloupci DEMO data klikněte na tlačítko .
Stáhnete si soubor XXXX.ZIP. Tento soubor nakopírujte do adresáře C:\APSOFT\INST\, odkud se standardně instalují distribuční sady. Pak spusťte systém a nakopírované soubory nainstalujte z nabídky

Speciální práce
- Instalace programů


POZOR !!! Budete-li instalovat moduly, které jsou označené Červenou barvou, musíte je stáhnout a instalovat jako PRVNÍ !!!

POZOR !!! Modul Centrální databáze musíte nainstalovat VŽDY !!!

V případě, že budete chtít s čímkoli poradit, kontaktujte nás telefonicky nebo mailem !!!

Po úspěšné instalaci můžete začít jedotlivé moduly testovat. Ke všem modulům jsou k dispozici samostatné příručky. V "Základní nabídce ApSoft" i v každém modulu je nabídka Speciální práce. V další nabídce Tisk příručky lze vytisknout Základy ovládání, kde jsou popsány obecné principy ovládání našeho softwaru a týká se tak všech agend. Nejdůležitější ke kapitola Obecné pojmy a zásady, kde je mj. popsán vstup/aktualizace dat. V nabídce Tato agenda vytisknete příručku k danému modulu. Příručky si prosím vytiskněte, důkladně přečtěte a pracujte podle nich.

V nabídce Tisk změn vytisknete změny, které dokumentují vývoj daného modulu.

Pro rozjetí modulu Vám pomůže zpravidla kapitola První kroky nebo Zahájení práce.

Podrobný popis, jak začít, najdete pod tlačítkem Jádro systému