Jádro systémuJádro systému obsahuje databázový procesor, který realizuje veškeré operace nad databázemi, a provozuschopný ToolBox, což je knihovna společných programových rutin, která zajistí mj. instalaci distribučních sad jednotlivých modulů, a řadu dalších funkcí, které používají jednotlivé programy.


Jádro se dodává jako samoinstalační program SETUP.EXE. Uložte si ho do nějakého pracovního adresáře na tom počítači, kam budete chtít systém ApSoft instalovat, a spusťte. Instalační program zahájí dialog, ve kterém jsou veškeré informace nutné pro instalaci.


Při instalaci se vytvoří strom s kořenovým adresářem \APSOFT. Jeden z podadresářů je adresář \APSOFT\INST. Do tohoto adresáře se kopírují instalační sady jednotlivých modulů typu XXXX.ZIP.


Naše instalace je "čistá", tj. nezapisuje nic do registrů Vašeho počítače.


Pakliže budete potřebovat ApSoft přenést na jiný počítač, stačí, když překopírujete celý strom \APSOFT a přenesete si ikony (zástupce), pomocí kterých ApSoft spouštíte.


Pakliže se rozhodnete ApSoft zlikvidovat, stačí, když smažete celý strom \APSOFT.