JudoModul řeší běžnou problematiku provozu klubu Judo a jako bonus navíc umí hromadně rozesílat mailem delegace rozhodčím na soutěže.


V sekci Judisté umožní evidovat členy klubu a to jak současné, tak si pamatuje i členy, kteří již skončili. Z této evidence lze vytvářet řadu sestav, které slouží např. pro prokázání členské základny pro různé dotační tituly. Zároveň lze evidovat, jak členové platí klubové příspěvky potažmo licenční známky.
Navíc zde lze importovat data z Centrální Evidence ČSJu (na požádání vyexportuje Roman Kalous), která využijete při řízení soutěže - na základě zadaného ID přiděleného ČSJu vám při vážení naskočí závodník se základními údaji.


V sekci Delegace si připravíte seznam delegací na soutěže v běžném roce a následně pošlete mailem jednotlivým rozhodčím.


V sekci Řízení soutěže provedete odvážení závodníků, nalosujete do tabulek a tabulky vytisknete. Tabulky potom vede hlavní rozhodčí ručně. Po ukončení jednotlivých vah pořídíte umístění jednotlivých závodníků a vytisknete diplomy. Diplomy můžete mít předtištěné, nebo si vytvoříte vlastní diplomy ve formě obrázku (JPG nebo BMP) a tisknete diplomy i grafickým pozadím.
Navíc lze vytisknout výsledkové listiny v různých modifikacích, odeslat je jednotlivým klubům mailem, vytisknout počty startujících za jednotlivé kluby (např. jako podklad pro výběr startovného) a další.


V sekci Soutěže pro rok pořídíte seznam soutěží pro běžný rok. Seznam slouží jak pro delegaci rozhodčích, tak pro řízení soutěže.