Externí dataModul slouží pro práci s cizími daty. Podporována jsou tato data:


Data Škoda-DMS


Modul Externí data Škoda Auto představuje převodní můstek z programu DMS od firmy Gedas a.s. do účetního systému ApSoft. Slouží k průběžnému (nejlépe dennímu) načítání faktur (a dobropisů) z DMS.


Načtené faktury jsou v tomto modulu upraveny tak, aby bylo možné je kompletně zpracovat v účetním systému ApSoft. Pod kompletním zpracováním rozumíme zejména:


- automatické zaúčtování faktur bez zásahu lidské ruky
- zaevidování dokladů DPH na výstupu a jejich zahrnutí do přiznání k DPH včetně řádného ošetření dobropisů podle zákona
- automatická kompenzace vystavených faktur a dobropisů
- předání faktur, které nebyly uhrazeny hotově, do Pohledávek, kde čekají na úhradu (bankovním převodem, dodatečně přes pokladnu, zápočtem atd.)
- v rámci zpracování úhrad jsou vyřešeny platby pomocí nejrůznějších druhů platebních karet
- komplexně jsou vyřešeny vratky DPH cizincům při vývozu prodaného zboží
- maximálně jsou zjednodušeny zápočty faktur s jednotlivými dodavateli


V grafickém schematu našeho databázového systému by se modul DMS nacházel na pozici modulu Fakturace, jeho vazby do okolí jsou identické.


Obchodní věstník


Načítají se distribuovaná data Obchodního věstníku do databázové struktury, která pak umožní rychlé hledání odkazů na informace o jednotlivých firmách.


Standardní klasifikace produkce


Načítá se tabulka SKP distribuovaná Českým statistickým úřadem do databázové struktury, která pak umožní rychlé hledání výrobků a jejich zatřídění do klasifikace.