Centrální databázeTento modul je obsažen v každé instalaci. Udržují se zde tabulky, které mají v rámci informačního systému ApSoft výsadní postavení, a programy pro jejich aktualizaci. Jedná se o tabulky, jejichž význam překračuje rozsah jedné agendy, jsou to svým způsobem číselníky všeobecného charakteru.


Tabulky dodáváme při první distribuci zčásti přednaplněné tam, kde je to možné (tabulka PSČ, států atd.). Dále si je uživatel udržuje sám.


Konkrétně se jedná o tyto tabulky (je uveden pouze jejich seznam pro ilustraci, bez bližšího popisu):Adresář firem
Kategorie partnerů
Kurzovní lístek
Materiály
Nákladová střediska
Ohlašovací povinnost
Peněžní ústavy
Poštovní směrovací čísla
Sazby DPH
Sazby za složenky
SKP
Státy
Sumační skupiny
Technické jednotky
Výrobky, účtování odbytu
 Tabulka výrobků
 Pořizovací schema
 Spřízněné firmy
 Účetní charakter výrobků
 Účtování DPH
 Účtování pohledávek
 Účtování výnosů
 Chybové hlášky
 Čárové kódy
Zakázky
Závody a provozy