Řízení výrobyTento modul řeší proces výroby od příjmu zakázky, přes její postupnou výrobu a expedici až po její fakturaci. Vzhledem k velké variabilitě problematiky u jednotlivých uživatelů je program ve vysoké míře modifikovatelný a je možné ho dále upravit podle konkrétních požadavků.


Modul sleduje materiálové toky. Spolupracuje s modulem Sklad, který eviduje materiál došlý do hlavního skladu firmy.


Z hlavního skladu se podle požadavků výroby převádí materiál na sklad na dílně. Tam dochází k jeho odepisování na základě kusovníku podle vyrobeného množství kusů jednotlivých výrobků resp. polotovarů.


Hotové výrobky se ukládají na sklad výrobků, polotovary na
sklad polotovarů. Vystavením dodacího listu se výrobky vydávají ze skladu výrobků.


U jednotlivých materiálů je možné sledovat jejich šarže. Podle šarží materiálů (použitých výrobních nástrojů, osob, které výrobek vyráběly, ...) vznikají šarže výrobků. Z těchto údajů lze čerpat informace pro ISO 9002


Program dále produkuje z údajů o denní výrobě podklady pro mzdy.


Oblasti


Modul je rozdělen do čtyř oblastí:


Údržba tabulek


V této oblasti se udržují tabulky, které používá více oblastí modulu. Jsou to:Firma - Divize
_   - Sekce
_   - Střediska divizí
Kusovník
Materiály, polotovary, skupiny
Odběratelé
Označení směn
Položky celního sazebníku
Týdny v roce
Výrobky
Zakázky


Tato oblast řeší zadávání nových zakázek, jejich případné rušení a sledování stavu, ve kterém se zakázka momentálně nachází.


Zakázky mohou být dvojího druhu. Externí zakázky jsou zakázky na finální výrobky od jednotlivých odběratelů. Interní zakázky jsou vnitropodnikové zakázky na výrobu polotovarů


Zakázka se předá do výroby tím, že se z ní vytvoří výrobní příkaz. Teprve potom je možné ji začít vyrábět.


Výroba


Tato oblast řeší problematiku denní výroby, šarží výrobků pro ISO 9002, plánování výroby a materiálových toků spojených s výrobou. Udržuje se zde řada pomocných tabulek:Časové normy
Kalendář směn
Nástroje - typy nástrojů
_    - seznam
_    - využití
Operace - seznam
_    - popis
Pracoviště
Pracovníci - seznam
_     - profese
Stroje - typy strojů
_   - seznam
Výrobní postup
Fakturace


V této oblasti se vystavují dodací listy a faktury. Obojí lze tisknout v české, německé nebo anglické mutaci.


Udržuje se zde řada pomocných tabulek:Ceník
Číslo poslední faktury
Hraniční přechody
Mzdové koeficienty
Nestandardní jednicové mzdy
Operace
Převodní můstek výrobků
Standardní číslování faktur
Texty na exportní faktury
Je možné provádět ruční zásahy do skladu výrobků, jako přesuny mezi zakázkami nebo oprava stavů.


Již vydané faktury je možné zrušit, o rušení se vede protokol.


Vazba na další moduly

* Mzdy - předá podklady pro mzdy z denní evidence výroby do modulu MZDY.

* Sklad - přebírá materiály z hlavního skladu do operativího skladu na dílně, kde se spotřebovávají do výroby.

* Styk s bankou - předá faktury saldokonta odběratelů, které sleduje úhrady.

* Účetnictví - fakturace předá automaticky předkontované faktury do účetnictví, kde se zaúčtují.