PokladnaModul řeší komplexně problematiku pokladny.


* umožňuje vystavit a vytisknout Příjmové a Výdajové doklady v libovolné měně


* při pořizování dokladů na obrazovce vypisuje součet za běžný doklad i aktuální stav pokladny.


* hlídá automaticky číselnou řadu dokladů


* vystavené a potvrzené doklady již nelze z bezpečnostních důvodů (s vyjímkou změny předkontace) měnit


* tiskne jednotlivé doklady, obraty, rekapitulaci pohybů a konečný stav pokladny


* Korunová pokladna - poskytuje standardní Příjmové a Výdajové doklady


* Valutová pokladna - poskytuje standardní Příjmové a Výdajové doklady stejně jako korunová. Pomocí Kurzovního lístku se valuty přepočítávají aktuálním kurzem na koruny. Sestavy tiskne v cizí měně i v korunách.


* sbírá údaje pro ohlašovací povinnost dle zákona č. 337 Sb


* řeší výpočet DPH na neúplných daňových dokladech


* tiskne Seznam dokladů DPH na vstupu do i výstupu z firmy


* z pokladny je možné platit dodavatelské faktury podchycené v Saldokontu dodavatelů a přijímat do pokladny úhrady odběratelských faktur podchycené v Saldokontu odběratelů. Prostřednictvím variabilních symbolů je zajištěno předání úhrad do Saldokont a jejich následné spárování.


Oblasti


Modul je rozdělen do dvou oblastí:


Systémové tabulky


V této oblasti uživatel udržuje tabulky Předkontace nákladů a výnosů a Předkontace základů a DPH. Pomocí těchto tabulek program zajistí automatickou předkontaci jednotlivých účetních případů. Samozřejmě je možné takto přednastavené předkontace při pořizování konkrétního dokladu libovolně přepsat.


Pokladna


V této oblasti se vystavují a tisknou jednotlivé doklady ať již v korunách, nebo v cizí měně. Tisknout lze:


* Pokladní doklady
* Konečný stav jednotlivých pokladen
* Obraty v jednotlivých pokladnách
* Ohlašovací povinnost
* Rekapitulace dokladů
* Seznam dokladů DPH
* Účetní doklady
* Úhrady fakturDále se odtud předávají data navazujícím agendám.


Vazba na další moduly

* Styk s bankou - Pokladna předá úhrady faktur do saldokont pro jejich následné spárování

* Účetnictví - Pokladna předá účetní doklady do Účetnictví, kde se zaúčtují. Dále předá Doklady DPH a Ohlašovací povinnost