Podvojné účetnictvíModul řeší komplexně problematiku podvojného účetnictví a to konkrétně jeho jádra, tj. zpracování dat od pořízení / načtení jednotlivých účetních dokladů až po tisky standardních informací.


Dále řeší problematiku DPH. Eviduje doklady DPH na vstupu a výstupu z firmy a vytváří z nich Přiznání k DPH


Základní členění účtů je:Závod      3 cifry
Provoz     3 cifry
Středisko    3 cifry
Zakázka    10 cifer
Číslo výrobku 12 cifer
Syntetika    4 cifry
Analytika    4 cifry
Modul je schopen načítat externí soubory obsahující účetní a daňové doklady, které vznikly v jiných agendách (Mzdy, Pokladna, Skladové hospodářství, Styk s bankou, ...), a zahrnout je do měsíční závěrky. V každém z těchto modulů je vyřešena předkontace jednotlivých operací formou uživatelsky definovaných tabulek. Moduly pak automaticky produkují účetní doklady. Tím podstatně klesá objem ručně pořizovaných účetních dokladů na minimum. Tato výhoda se samozřejmě projeví až v okamžiku, kdy se nasadí celý programový balík ApSoft.


Uživatel si může velmi jednoduchým způsobem definovat svou účtovou osnovu a své vlastní výkazy, které potřebuje pro běžnou práci.


Základní tisky jsou:


* účetní deník
v různých modifikacích
* počáteční stavy
* pohyby na účtech
* měsíční a roční obraty
* zůstatky
* doklady DPH
* přiznání k DPH
* hlavní kniha
* seznam dokladů za měsíc
* celostátní statistické výkazy
* uživatelsky definované výkazyOblasti


Modul je rozdělen do tří oblastí:


Správa systémových tabulek


V této oblasti uživatel udržuje účtovou osnovu a předpisy pro výpočty jednotlivých výkazů, které si definuje sám.


Umožňuje uživatelsky nastavit řadu parametrů, které ovlivňují další zpracování: např. účetní okruhy, množství a typ uživatelsky definovaných výkazů atd.


Účetní závěrka


V této oblasti se provádí měsíční účetní závěrka. Pořizují se resp. načítají se externí data do účetního deníku a provádí kompletní účetní závěrka za organizační jednotku.


Je zde řada možností přehledného tisku počátečních stavů, účetního deníku, měsíčních i ročních obratů a hlavní knihy za podpory pružného komunikačního aparátu pro výběr a různé způsoby sčítání dat.


Tisknou se celostátní i uživatelské výkazy.


Na konci roku se vytváří automaticky uzavírací a otevírací doklad s možností uživatelsky definovaných převodních můstků.


Pro velké firmy s distribuovaným zpracováním je zajištěno předávání dat na disketách do centra.


Firma celkem


Tato oblast řeší zastřešení pro velké firmy, kde se data zpracovávají na samostatných organizačních jednotkách. Dodává se jen ve "velké" verzi programu.


Podporuje komunikaci s podřízenými jednotkami pomocí disket. Provádí sběr dat z podřízených jednotek a jejich spojení za firmu celkem. Má k dispozici bohatý tiskový aparát pro přehledy za celou firmu. Tento aparát poskytuje tiskové sestavy jako předchozí oblast, aparát je však rozšířen o pohledy podle jednotlivých organizačních jednotek.


Vazba na další moduly


Do účetnictví předávají účetní a daňové doklady tyto moduly:


* Fakturace
* Pokladna

* Mzdy
* Skladové hospodářství
* Styk s bankou
* Speciální moduly (Pekárna, Teplárna, Řízení výroby, ...)
* Cizí programy formou textového nebo .DBF souboru