FakturaceModul řeší komplexně problematiku fakturace tam, kde není požadována vazba na sklad výrobků. Umožňuje vystavit a vytisknout faktury resp. dobropisy dvojím způsobem:

* pro tuzemské odběratele (v Kč i v libovolné zahraniční měně)

* pro export v libovolné zahraniční měně a její následný přepočet do korun, faktura se tiskne ve zvoleném cizím jazyce


Pro oba typy faktur lze vystavit i proforma faktury


Dále modul podporuje penalizační faktury, jejichž prostřednictvím lze fakturovat penále z prodlení plateb.


Modul podporuje i odloženou fakturaci z dodacích listů. Dodací listy lze vystavit k jednotlivým dílčím dodávkám a pak z nich vystavit dodatečně fakturu. Dodací listy lze vytvářet v zákaznických modifikacích. Momentálně máme tvar pro běžné položky a speciální pro dodávky řeziva, kde se zadávají rozměry a počty jednotlivých prken a program z těchto údajů dopočte celkovou kubaturu pro fakturaci. Další modifikace jsme schopni na zakázku doprogramovat.


Modul umožní fakturovat všechny Vaše výrobky a služby, které uvedete do Tabulky výrobků v Centrální databázi. Je možné si uložit ceny výrobků do ceníku, při pořizování se ceny automaticky doplňují. K výrobkům lze mimo standardního názvu pořídit doplňující texty


U výrobků lze sledovat dvojí technické jednotky, a to fakturační, z kterých je odvozena cena, a technické jednotky pro další výkaznictví - např. lze okna fakturovat v kusech ale vykazovat v metrech čtverečních.


Ke každému vyfakturovanému výrobku lze zadat až šest různých přirážek. Tabulku přirážek si uživatel udržuje sám podle vlastních potřeb. Přirážky se mohou odvozovat např. od množství, celkové ceny atd. Dále je možné zadat individuální slevu odběrateli. Je zamezeno vystavení dvou faktur se stejným číslem. Program sám nabízí číslo příští resp. vynechané či zrušené faktury.


Různým výrobkům lze přiřadit specifická pořizovací schemata např. u dveří nás bude zajímat šířka, u oken šířka a výška, jakostní třída atd.


Na fakturu lze připsat krátkou i libovolně dlouhou zprávu pro odběratele


Pro přímý export si uživatel udržuje v počítači kurzovní lístek pro výpočet korunové faktury.


Faktury se tisknou na čistý papír nebo do uživatelského předtištěného formuláře. Rozmístění jednotlivých položek faktury je uživatelsky nastavitelné


Modul dále tiskne: deník faktur vydaných, který obsahuje všechny informace o každé faktuře a součet cen a daní seznam faktur pro saldokonto, (které lze sledovat i ručně), a soupisku vydaných faktur pro zběžný přehled denní fakturace na jednom listě a seznam dokladů DPH


Modul podporuje opakovanou fakturaci, kdy se pravidelně fakturuje danému zákazníkovi totéž (nájmy, paušální služby, ...). Uživatel jednou vzorové faktury pořídí, pak už jen vybere, které se mají momentálně vystavit.


Oblasti


Modul je rozdělen do dvou oblastí:


Údržba systémových tabulek


V této oblasti se udržují tabulky, které mají charakter číselníků. Jsou to:Ceník výrobků
Tabulka pomocných textů
Tabulka pomocných údajů k výrobku
Tabulka přirážek pro fakturaci
Tabulka sortimentů
Tabulka zpráv pro odběratele
Fakturace


V této oblasti se vystavují faktury, tisknou sestavy a předávají data navazujícím modulům. Modul hlídá samostatné číselné řady faktur podle jednotlivých typů (tuzemské, export a přímý export).


Již vydané faktury je možné zrušit, o rušení se vede protokol.


Vazba na další moduly

* Centrální databáze - při vystavování faktur se průběžně aktualizuje Adresář partnerů. To odstraní opakované pořizování adres stálých odběratelů.

* Odbyt - fakturace předá faktury do odbytu, který sleduje veškerý prodej bez ohledu na to, jakou formou je realizován.

* Styk s bankou - fakturace předá faktury a dobropisy do saldokonta odběratelů, které sleduje úhrady.

Účetnictví - fakturace předá automaticky předkontované faktury do účetnictví, kde se zaúčtují.