Změny v programu
07.03.2022 Odesílání sestav mailem upraveno tak, aby fungovalo i na systémech, které nepodporují konvenci jmen 8.3.
----------------------------------- rok 2021 ---------------------------------- 02.07.2021 Odesílání sestav mailem upraveno tak, aby fungovalo pod 64-bitovým jádrem.
01.07.2021 Opraven tisk Pokladní knihy - nezařezávaly sloupce Kč v posledním řádku.
----------------------------------- rok 2019 ---------------------------------- 13.11.2019 Doplněna možnost zadat v Uživatelském nastavení programu podpis pokladníka. Když se tisknou doklady do souboru PDF, tiskne se podpis nad "Vystavil". Doplněn tisk dokladů z ročního souboru. Lze pak jednoduše vytisknout doklady za celý rok.
01.10.2019 Tisk Rekapitulace dokladů: přidán filtr na typ předkontace. Tak je možné pro tisk vybrat např. jen nákup materiálu.
24.03.2019 Pokladní kniha: u víceřádkových dokladů se tisknou jednotlivé řádky.
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 08.05.2018 Filtry pro tisk "Seznam pokladních dokladů" a "Doklady" byly doplněny o položky "Kód předkontace pohybu" a "Středisko".
04.03.2018 Máte-li nastaveno v Uživatelském nastavení
DPH evidence na výstupu = "ano"
pak vám program umožní zadat u příjmového dokladu IČO plátce. Využijí zejména ti uživatelé, kteří prodávají přes pokladnu a utrží přitom částky nad 10.000,- Kč, které je třeba zahrnout do Kontrolního hlášení.
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 14.03.2017 V opravách dokladů přemístěna položka "Předáno do Banka-Výpisy" na jiné místo, protože původní umístění kolidovalo s jinou položkou ve velké verzi programu.
20.02.2017 Program napojen na modul EET - Elektronická Evidence Tržeb. Prosím přečtěte si kapitolu EET v příručce. Tam je popsáno, jak Pokladnu na EET napojit a provozovat.
----------------------------------- rok 2016 ---------------------------------- 26.01.2016 Program nepředával doklady s DPH 10% do účetnictví. Opraveno.
----------------------------------- rok 2015 ---------------------------------- 01.10.2015 Program upraven pro novou verzi jádra (verze 583).
07.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Pro Vás to znamená, že pokud budete v pokladně vydávat doklady s touto daní, budete muset
1. do tabulky
Pokladna Tabulky Předkontace základů a DPH
doplnit předkontaci pro "nízkou" sazbu DPH 10%.
2. Při pořizování dokladu nastavit správnou sazbu daně (podle nápovědy)
0 - bez daně 1 - snížená 15% 2 - základní 21% 3 - stará snížená 14% 4 - stará základní 20% 10 - nízká 10%
----------------------------------- rok 2014 ---------------------------------- 09.10.2014 Po úspěšném provedení volby
Předávání dat navazujícím agendám Předat všechna data za běžný měsíc
program vypíše hlášku "Předal jsem všechna data".
22.07.2014 Upravena sestava "Obraty". Doplněn filtr o další užitečné položky jako např. "Kód pohybu", takže je třeba možné vybrat jen výdaje za materiál atd.
----------------------------------- rok 2013 ---------------------------------- 26.02.2013 Upraveno pořízení pokladních dokladů. U výdajových dokladů je možné zadat i IČO dodavatele pro záznamovou povinnost DPH.
13.01.2013 Verze pro rok 2013.
Tabulky: Pro velkou verzi programu doplněn export/import tabulek přes ftp-server a mail.
----------------------------------- rok 2012 ---------------------------------- 31.01.2012 Když nebyly žádné doklady, program nepředával stav pokladny pro kontrolu zůstatků v účetnictví. Do textu kontroly se předává číslo a název pokladny.
----------------------------------- rok 2011 ---------------------------------- 07.10.2011 Když si zapnete v Uživatelském nastavení programu
Automatické předání dat "ano"
pak se začne předávat do Účetnictví i kontrolní věta pro automatickou kontrolu pohybů a konečného stavu pokladny na hlavní knihu.
04.10.2011 Tisk seznamu dokladů DPH probíhá přes modernější rutinu v Centrální databázi.
18.03.2011 Do záhlaví sestav se omylem dostalo jméno agendy "Mlýn". Opraveno na správné "Pokladna".
21.01.2011 Nabídka "Znova spočíst počáteční stav" přesunuta pro větší pohodlí do prvního menu.
05.01.2010 Pokladna lze na požádání nakonfigurovat tak, že v opravách dokladů je možné měnit i Kč. Tuto konfiguraci doporučujeme jen u účetních firem a tam, kde doklady zpracovává důvěryhodná osoba, u které nehrozí, že by s doklady manipulovala.
02.01.2011 Verze 2011
----------------------------------- rok 2010 ---------------------------------- 17.11.2010 Opravena chyba, kdy uživateli typu "koukač" program při startu upadnul.
08.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
29.12.2009 Verze 2010 se sazbami DPH platnými od 1.1.2010. Sazby DPH se samy mění podle nastaveného roku.
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- !!!!!!!! Vyžaduje aktuální verzi Centrální databáze !!!!!!!! 14.10.2009 Pro účetní firmy doplněna nabídka "Odeslat sestavy mailem". Objeví se u firem, u kterých si v Centrální databázi nastavíte v Tabulce spojení mailovou adresu pro "e-tisky". V této nabídce se pak vytiskne Pokladní kniha do PDF a vytvoří se pro danou firmu mail, v jehož pří- loze bude právě tato pokladní kniha.
Takto bude možné postupně doplnit všechny moduly.
13.10.2009 !!! POZOR !!! Tato verze programu VYŽADUJE CENTRÁLNÍ DATABÁZI Z 12.10.2009 nebo novější.
Opraveno zaúčtování dokladů. Jsou totiž uživatelé, kteří mají nastavenou tabulku "Předkontace základů a DPH" např. takto:
Příjmový doklad Platba ----------------------------------------------------------------- 211/ 100 MD / / / / snížená 211/ 105 MD / / 211/ 105 343/ 105 základní 211/ 122 MD / / 211/ 122 343/ 122 stará 211/ 122 MD / / 211/ 122 343/ 122
Výdajový doklad Platba ----------------------------------------------------------------- 211/ 10 D / / / / snížená 211/ 105 D / / 343/ 105 211/ 105 základní 211/ 122 D / / 343/ 122 211/ 122 stará 211/ 122 D / / 343/ 122 211/ 122
Takto nastavené účtování 211 bylo v nové verzi programu přebito analytikou nastavenou v Uživatelském nastavení.
Takto nastavené předkontace 211 nepovažujeme ani za standardní, ani za šťastné. Takto lze účtovat jen v tom případě, že firma má jen jednu pokladnu v Kč. Stav pokladny je pak dán součtem jednotlivých analytik.
Nastavíte-li v Uživatelském nastavení nenulovou analytiku, pak tato analytiky nastavené v tabulce PŘEBIJE.
Za standardní považujeme takovouto tabulku:
Příjmový doklad Platba ---------------------------------------------------------------- 211/ MD / / / / snížená 211/ MD / / 211/ 343/ 205 základní 211/ MD / / 211/ 343/ 222 stará 211/ MD / / 211/ 343/ 222
Příjmový doklad Faktura ---------------------------------------------------------------- 211/ MD / / / /
Příjmový doklad Dobropis ---------------------------------------------------------------- 211/ MD / / / /
Výdajový doklad Platba ---------------------------------------------------------------- 211/ D / / / / snížená 211/ D / / 343/ 105 211/ základní 211/ D / / 343/ 122 211/ stará 211/ D / / 343/ 122 211/
s tím, že v Uživatelském nastavení nastavíme pro jednotlivé pokladny různé analytiky, např. 100-korunová hlavní, 101-korunová pomocná, 200-Eurová atd. To má tu výhodu, že v Hlavní knize v Účetnictví pak má každá pokladna jeden řádek, ve kterém jsou vidět Příjmy, Výdaje a Konečný stav.
Devizové pokladny, u kterých program počítá kurzovní rozdíly, ani takto nastavené analytiky mít nemohou, protože u kurzovních rozdílů se převezme analytika z Uživatelského nastavení.
11.10.2009 Doplněna možnost rušit již uložené pokladní doklady. Tato možnost není standardně k dispozici, protože umožňuje manipulovat s doklady. Zatím ji zpřístupníme jen účetním firmám, které zpracovávaji pokladnu pro cizí firmy, nepřichází tedy do fyzického kontaktu s penězi a nehro- zí tak nebezpečí manipulace.
07.10.2009 Při pořízení dokladů program varuje, když není zadaný účet Má dáti nebo Dal v předkontaci.
Tabulky: Přečíslovat kódy pohybu podle abecedy opět není automatická funkce programu, ale provede se až na základě volby. Někteří uživatelé si stěžovali, že už mají kódy zafixované v paměti a s každou aktualizací tabulky se kódy změnily.
05.10.2009 V opravách dokladů zpřístupněna položka "Předáno do Banka-Výpisy" u Druh dokladu = Faktura a Dobropis. Slouží pro opakované předání dokladu pro případ, že se původní předání z nějakých důvodů nepodařilo.
POZOR!!! Když tuto položku nastavíte neopodstatněně na "ne", předá se doklad do Výpisů podruhé a budete ho tam mít 2x !!!!!!
Na přání některých uživatelů jsme do nabídky "Tisky" vrátili sestavu "Konečný stav".
15.06.2009 Přepracována práce s valutovou pokladnou. Pro valutovou pokladnu se použijou stejné tabulky předkontací, jako pro korunovou. Tím se podstatně zjednoduší jejich příprava. Vzhledem k této změně MUSÍTE VSTOUPIT DO TABULEK, aby se provedly příslušné úpravy.
Do "Uživatelského nastavení programu" doplněna nabídka "Měna", kde si nastavíte měnu, ve které pokladnu vedete. Korunová pokladna a pokladny pro ostatní měny, musí mít nastavenou různou analytiku, abyste jednotlivé pokladny odlišili při účtování. Dále doplněna nabídka "Středisko pro kurzovní rozdíly", kde zadáte Středisko, kam se budou účtovat kurzovní rozdíly.
Pro valutovou pokladnu si prosím přečtěte příslušnou kapitolku v příručce.
04.01.2009 Program upraven tak, aby poskytoval správné podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.
----------------------------------- rok 2008 ---------------------------------- 30.01.2008 U tisku sestavy "Tisky" --> "Seznam pokladních dokladů za rok" doplněna možnost uživatelského třídění sestavy.
23.01.2008 U firem, které nemají logo, se na laserových tiskárnách tiskly doklady přes sebe. Opraveno. Je nutné nainstalovat také modul Centrální databáze z 23.01.2008 nebo novější.
07.01.2008 Padal tisk "Konečný stav", opraveno
03.01.2008 Opraven tisk dokladů, nestránkovalo a doklady se tiskly přes sebe.
08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
Při tisku pokladních dokladů program podporuje tisk loga.
----------------------------------- rok 2007 ---------------------------------- 13.04.2007 Pokud máte neuložené doklady, je modře podsvícena nabídka "Vystavení dokladů" a zablokováno zadání měsíce. Je to proto, abyste nemohli doklady pořízené v jednom měsíci omylem uložit do druhého měsíce.
05.03.2007 Pořízení dokladů: po posledním zásahu do programu přestalo fungovat nastavení čísla dalšího dokladu na klávesu [Backspace]. Opraveno, za chybu se omlouváme.
28.02.2007 Pořízení dokladů: byl opraven součet dokladu, který někdy nefungoval přesně.
07.02.2007 Doplněna možnost nastavit
"Uživatelské nastavení programu" --> "Automatické předání dat"
Nastavíte-li "ano", program sleduje, zda došlo ke změnám dat. Došlo-li, pak při opouštění programu nebo změně měsíce automaticky předá data předávaná navazujícím agendám přes schránku podle následu- jících pravidel:
Uložíte-li doklady, pak předpokládá změnu u Dokladů DPH, Účetních dokladů a Úhrad faktur. Vstoupíte-li do oprav uložených dokladů,pak předpokládá změnu pouze u Účetních dokladů a Úhrad faktur.
Přednastaveno je "Automatické předání dat" = "ne". Přepnout na "ano" doporučujeme, až když máte Pokladnu zaběhnutou v rutinním provozu.
14.11.2006 Doplněna možnost poslat ze Speciálních prací data k analýze. Stabilizována tvorba účetního dokladu. Za určitých okolností se mohlo dostat do položek pokladního dokladu, které se účtují na střediska, i číslo smlouvy z Pohledávek. V takovém případě se číslo smlouvy předalo do účetního dokladu, i když měl uživatel nastaveno
"Uživatelské nastavení programu" --> "Pořizovat zakázky = ne"
Teď se v takovém případě číslo zakázky vynuluje.
12.11.2006 Data: doplněna možnost zadávat na pokladních dokladech způsob odpočtu DPH. Využijou ti plátci DPH, kteří část DPH na vstupu krátí koeficientem. Je-li to Váš případ, nastavte si v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> "DPH koeficientem = ano"
06.11.2006 Tabulky: adresa www serveru se bere z modulu Centrální databáze. Nové Speciální práce.
Data: Nové Speciální práce.
28.07.2006 Po instalaci nové verze se nevypisoval soubor změn. Opraveno.
15.01.2006 Verze 2006 s grafickým povrchem.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 08.08.2005 TABULKY: Doplněna nabídka www.ApSoft.POKL, ze které lze stáhnout aktuální Změny a aktuální verzi Programu z webu.
12.05.2005 Doplněn název pokladny. Nastavuje se v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> "Číslo/název pokladny".
Do názvu je přednastaveno "Hlavní". Název pokladny se uvádí do záhlaví všech sestav, což je zpřehlední v případě, že pokladen máte víc.
Sestava Úhrady faktur je tříděna podle Variabilního symbolu.
18.04.2005 Stabilizováno chování programu po havárii (např. výpadku proudu) při pořizování dokladů. Dojde k automatické detekci a opravě poškozeného souboru neuložených dokladů.
04.03.2005 V nabídce "Opravy předkontací" je možné nově opravovat také text dokladu a příjemce/plátce.
22.02.2005 Při pořizování dokladů zrychlen pohyb v předkontacích. Není-li vyplněn syntetický účet, přeskakuje kurzor celou skupina údajů, které se k tomuto účtu vztahují.
01.12.2004 Od opravy z 16.11.2004 zůstala v pořízení pokladních dokladů chyba, že se po zadání DPH nezobrazil součet dokladu. Opraveno.
23.11.2004 Od minulé opravy zůstal v pořízení pokladních dokladů po úpravě z 16.11.2004 trasovací příkaz a obrazovka problikávala a na levém okraji se vypisovaly nesrozumitelné zprávy. Tento zapomenutý příkaz jsme odstranili, za chybu se omlouváme.
16.11.2004 Opravena chyba, kdy se za určitých okolností zaseklo pořízení dokladů poté, co obsluha smazala věty stiskem klávesy DEL.
07.10.2004 Jestliže firma, pro kterou se Pokladna zpracovává, má v Centrální Databázi nastaveno, že není plátce DPH, pak Pokladna nepodporuje v dokladech DPH.
11.05.2004 Program u vytvořených dokladů DPH na vstupu nenastavil Odpočet=ano, takže se nezahrnuly do odpočtu v přiznání DPH. Opraveno.
03.05.2004 Program nevytvářel doklady DPH z pokladních dokladů, na kterých byla použita sazba DPH=3 (stará 22%). V praxi se jedná o doklady z dubna pořízené novou verzí programu. Opraveno.
30.04.2004 EURO Upgrade. Provede změny, které souvisí s novelou zákona o DPH. Jedná se o tyto změny:
Předkontace základů a DPH. Do tabulky se doplní sazba 19% a způsob účtování se převezme ze sazby 22%. Jestliže budete chtít účtovat o 19% dani jinak (zavedete si nové analytiky), musíte tabulku ručně aktualizovat.
!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!!
Aby se uvedená změna provedla, musíte vstoupit do nabídky Tabulky !!!
06.02.2004 Opraveno předávání dat do Účetnictví. S přechodem na verzi 2004 se předávají doklady DPH do jiné schránky.
22.01.2004 Verze 2004
--------------------------------- Rok 2003 ------------------------------------ 07.08.2003 Opravena chyba v pořízení dokladů. Za určitých okolností při pořízení úhrady závazku pod WIN98 a WIN2000 někdy skončilo na chybě "Program provedl nedovolenou operaci a byl ukončen".
18.06.2003 Opravena chyba v pořízení dokladů.
16.06.2003 Drobné úpravy v pořízení dokladů.
30.05.2003 Stabilizováno opakované pořízení dokladů, které padalo. Dále byl změněn výběr ohlašovací povinnosti. Nadále budou vybrány věty, ve kterých je vyplněno IČO, nemusí být vyplněn důvod ohlašovací povin- nosti.
19.02.2003 Při pořizování výdajového dokladu lze zadat IČO příjemce. Zadalo-li se špatné IČO, program se zaseknul. Opraveno.
12.02.2003 Doplněno předávání ohlašovací povinnosti do modulu Účetnictví, kde se vysčítá za firmu celkem a může se vytisknout.
06.01.2003 Upraven tisk ohlašovací povinnosti. Dosud se do 1.řádky adresy psal příjemce z pokladních dokladů, teď se 1.řádek stahuje vždy z Centrální databáze.
22.01.2003 Byla rozšířena možnost v nabídce "Opravy předkontací" opravit i druh dokladu (např. z "Platba" na "Faktura" a opravit/doplnit i VSY.
08.01.2003 Byla rozšířena možnost pořídit platbu vydaných faktur a dobropisů dřív, než byly příslušné faktury/dobropisy předány do salda. V takovém případě lze zadat variabilní symbol. Jedná se o kombinace:
Doklad Druh dokladu ---------------------------- Příjmový Faktura Výdajový Dobropis