Změny v programu
26.10.2023 Expedice: do filtru sestavy
Tisky Plnění přepravek
bylo doplněno číslo odběratele. Tím se ovšem posunuly některé položky filtru a tak se Vámi uložené filtry ztratily a musíte je zadat znova.
----------------------------------- rok 2022 ---------------------------------- 10.11.2022 Tabulky: Upraveno pořízení mailových adres pro zasílání faktur tak, že
- u NEsamostatně fakturovaných OM se mail posílá na fakturační IČO - u samostatně fakturovaných OM se mail posílá na fakturační IČO + OM
25.10.2022 Tabulky: Upraveno pořízení mailových adres pro zasílání faktur tak, že i u chaoticky zadaných odběratelů, kdy několik odběratelů má stejné IČO, lze mailové adresy zadat.
19.09.2022 Tabulky: Upraveno pořízení mailových adres pro zasílání faktur jak u Odběratelů, tak i u Odběrných míst. Adresy se pořizují pro IČO/Dotřídění uvedené jako adresát faktur. Doplněno pořízení mailových adres pro zasílání dodacích listů. Adresy se pořizují pro IČO/Dotřídění jednotlivých odběrných míst. Obě tyto změny by měly obsluze zjednodušit a zprůhlednit údržbu mailů.
Vystavení faktur: Zákon o DPH v §36 Základ daně odst.5 druhá věta říká "Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové výše úplaty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu." Zaokrouhlení faktury na celé koruny tedy podle zákona patří do skupiny nezdaněných položek. Program byl v tomto smyslu upraven.
27.07.2022 Tabulky: do Skupinových ceníků doplněna možnost Přecenění.
06.04.2022 Výroba: Jeden pekař přišel s požadavkem, že některé výrobky dodává jak ve finální upečené verzi, tak ve verzi chlazené, která se dopeče na krámě. Po drobných úpravách program tuto funkci zvládá po těchto úpravách dat:
V Tabulkách je dobré si zavést novou skupinu výrobků "Chlazené". Dále je nutné do tabulky Výrobků přidat chlazené výrobky. Doporučuji u chlazených výrobků dát do první cifry šesticiferného čísla např "1", pak se bude obsluze s novými výrobky dobře pracovat.
18 preclík velký 100018 chlazený preclík velký
V oblasti Výroba pak chlazené výrobky do tabulky
Tabulky Balené výrobky
zadat tak, že
"100018 chlazený preclík velký" obsahuje jeden kus "18 preclík velký"
Program pak jednak zobrazí objednané balené (tedy požadované chlazené) výrobky, jednak je "rozbalí" na základní výrobky, použije jejich receptury a zadá je do výroby.
----------------------------------- rok 2021 ---------------------------------- 16.12.2021 Na některých instalacích Windows nefunguje systémová služba MAPI, přes kterou se odesílají maily z 32-bitové verze ApSoft. Program Pekárna byl rozšířen tak, že tuto nahodilost umí po instalaci 64-bitové verze databázového procesoru obejít.
09.12.2021 Expedice: odstraněna nabídka
Expediční doklady odeslat e-mailem odběratelům Zapnout diagnostiku e-mailu
Stabilizována funkce "Expediční doklady odeslat e-mailem odběratelům" pro různá nastavení Windows na různých počítačích.
02.12.2021 Expedice: Vzhledem k různým problémům s odesíláním mailů u některých uživatelů jsem doplnil
Expediční doklady odeslat e-mailem odběratelům Zapnout diagnostiku e-mailu
Při zapnutí diagnostiky program vypisuje v jednotlivých krocích odesílání pošty trasovací hlášky.
30.11.2021 Expedice Data pro Výrobu - Předat do Výroby: lze provést
Nový výběr dat z uložených objednávek
i když už byly objednávky na daný den zpracovány
10.08.2021 Expedice, Fakturace: stabilizováno odesílání mailů pro případ, kdy uživatel používá pouze jehličkovou tiskárnu a nemá nastavený grafický ovladač pro Windows.
09.08.2021 Expedice, Fakturace: Doplněna podpora odesílání mailů pro případ, kdy Windows neumí z 32-bitového jádra odeslat maily přes protokol MAPI. Aby podpora fungovala, musíte si stáhnout i novou Centrální databázi a nastavit podle pokynů.
30.07.2021 Expedice: doplněna sestava
Tisky za den Sumář dodacích listů - podle výroben
29.07.2021 Výroba: ve velké verzi programu doplněn seznam souborů předávaných mezi počítači.
25.05.2021 Výroba: Stabilizovány nevnořené receptury. Když měl uživatel zadanou u některého výrobku recepturu, pak recepturu změnil a zároveň výrobek přesunul do odvozených výrobků, pak v recepturách zůstala původní receptura a ještě k ní přibyla odvozená receptura. Teď už se to nestane.
----------------------------------- rok 2020 ---------------------------------- 30.12.2020 Objednávky prodejna: Ošetřena situace, kdy je importovaný soubor objednávek CSV prázdný. Program vypíše varovnou hlášku a soubor ignoruje.
18.11.2020 Tabulky: Doplněna nabídka "e-mailové adresy - Faktury", kde pohodlně vyplníte e-mailové adresy, na které se mají posílat Faktury. Program vás pustí jen na IČO/Dotř, které je uvedeno:
- v tabulce Odběratelů v položce Fakturovat IČO/Dotř - v tabulce Odběrných míst v položce Faktury IČO/Dotříd u OM, která mají nastaveno Fakturovat zvlášť = ano.
11.08.2020 Objednávky prodejna: Doplněno automatické načítání objednávek z externího programu a jejich odesílání. Přečtěte si prosím v příručce kapitolu "Prodejna - Jak pracovat".
07.08.2020 Výroba: doplněn tisk seznamu surovin, který někdy v minulosti vypadnul.
03.08.2020 Objednávky prodejna: při exportu se sečtou u jednotlivých výrobků kusy objednané rukama s kusy objednanými systémem automatických objednávek. Do původu dat se jednotně nastaví číslo prodejny. Detailní původ dat je pak k dispozici na prodejně.
30.06.2020 Program stabilizován, padal na nedefinované proměnné $PE9.
29.06.2020 Objednávky prodejna: Do načtených objednávek se automaticky doplní
závoz=1
Do opisu uložených objednávek byl doplněn původ dat.
23.06.2020 Objednávky prodejna: Do programu doplněno přednastavení adresáře, kam MOPRO ukládá soubory CSV s objednávkami na
C:\APSOFT\0-MOPRO\OBJ\
22.06.2020 Expedice, Objednávky prodejna: V rámci dalšího rozvoje modulu program provede konverzi všech souborů PEOB*.RDA (objednávky).
Objednávky prodejna: Do programu doplněno načítání automaticky generovaných objednávek z externího programu.
Program načítá soubory RRMMDDx.CSV ze smluveného adresáře. Aby bylo možné odlišit ručně zadané a načtené automatické objednávky, mají různý "Původ dat". Automatické objednávky, mají v Původu dat
číslo_prodejny + 200
Např. prodejna č.37 tak vytváří objednávky s původem dat 37 a 237.
Externí soubory se po načtení přesunou do podadresáře NACTENO, který se vytvoří pod smluveným vstupním adresářem. Zároveň se přejmenujou na
RRMMDDx-rrmmddhhiiss.CSV
kde rrmmddhhiiss je rok, měsíc, den, hodina,minuta a sekunda, kdy byl soubor načten.
Při opakovaném načtení stejného souboru stejně tak jako při opakovaném ručním pořízení novější data přepíšou starší data. Bylo-li tedy poprvé objednáno chybně 100 ks chleba a obsluha přepíše nebo externí program vygeneruje nově správně 10 ks, odešle se objednávka na 10 ks.
Jedna prodejna může odeslat svoji objednávku opakovaně, v cílové výrobně nově příchozí data přepíšou starší data.
05.06.2020 Objednávky prodejna, Expedice: záhada objasněna, obsluha zadávala do dne expedice "4." místo "4", výsledný den expedice pak byl "4.06.2020" bez levé nuly ve dni, což způsobilo chybu. Chyba obsluhy byla v programu ošetřena.
04.06.2020 Objednávky prodejna: Za neznámých okolností se někdy vygeneruje špatné jméno souboru předávaného na ftp-server. Do programu proto byl přidán test na tuto situaci. Při chybě program vypíše chybovou hlášku s tím, že obsluha má volat autora programu.
PROSÍM VOLEJTE !!!
Po odklepnutí chybové hlášky program skončí a data nepředá.
25.05.2020 V kódu suroviny nesmí být mezera. Program na tuto skutečnost při pořizování upozorní a mezeru nahradí znakem "@". Protože "@" dělá neplechu ve verzi, která podporuje trasování šarží surovin, program následně převede všechny "@" --> "_" a to jak při pořizování surovin, tak i ve všech datových souborech, kde kód suroviny vyskytuje.
Ošetřena situace, kdy je jedna dávka již zpracovaná, ale v úložišti již čeká další. Tento stav se teď projeví tak, že v menu se modře obarví nabídka "číslo výrobní dávky" a v závorce se ukáže, kde čekají data.
15.05.2020 Tabulky: do skupinových ceníků doplněna volba "Rychlá změna cen", kde jdou jednoduše měnit ceny výrobků.
14.02.2020 Výroba: Do programu doplněny kontroly vzhledem k recepturám výrobků. Základní kontrola je na existenci receptury. Když k některému výrobku neexistuje receptura, program nevygeneruje výdejku, protože by byla neúplná a v takové situaci nemá smysl podle ní vydávat suroviny a evidovat jejich stav. Do Receptur byly doplněny logické kontroly. Jedna kontrola vytáhne výrobky, ke kterým neexistuje receptura. Druhá kontrola porovná hmotnost 1000 ks výrobku ke hmotnosti surovin v receptu. Hmotnosti by měly být přibližně shodné, jejich poměr by se tedy měl pohybovat kolem hodnoty 1,0.
----------------------------------- rok 2019 ---------------------------------- 28.12.2019 Výroba: Doplněno barevné označení surovin na skladě. Barevné označení zjednoduší a výrazně sníží chybovost lidí při manipulaci se surovinama. Spolu s číslem šarže se současně tiskne i její barevné označení . Program blokuje při příjmu surovin přiřazení barvy, která se ještě na skladě nachází a dosud nebyla spotřebována.
14.10.2019 Faktury: do programu promítnuta změna danění zaokrouhlení podle novely zákona o DPH - ze zaokrouhlení nově počítá i DPH.
16.07.2019 Výroba: Doplněna nabídka
Dávka - příprava výroby Přepočítat požadavek na suroviny
V případě, že jste uložili dávku a neměli jste v pořádku receptury, je třeba spotřebu surovin spočítat znovu.
25.06.2019 Fakturace: Sestava "Seznam faktur za dekádu" padala. Za určitých okolností se některé maily odběratelům neodeslaly. Obojí bylo opraveno.
05.06.2019 Fakturace: Do nabídky
e-mail odběratelům - faktury a seznamy DL za dekádu
byla doplněna volba
Seznam faktur za dekádu
kde si můžete vytisknout, na jaké IČO/dotřídění program odesílá e-faktury. U těchto IČO/dotřídění si musíte nastavit do tabulky spojení e-fakt.
24.05.2019 Fakturace: Opravena chyba, která se vyskytla při odesílání poštu přes poštovního klienta.
07.05.2019 Fakturace: do filtru pro opakovaný výběr faktur do Pohledávek byl doplněn datum expedice.
Expedice a Fakturace: Tisk seznamu Pohledávek se realizuje nově přes tiskové rutiny v Centrální databázi. Je proto nutné, abyste zároveň s Pekárnou nainstalovali i aktuální Centrální databázi.
03.04.2019 Tabulky: Do Odběratelského ceníku byla doplněna možnost kopírovat ceník jednoho odběratele do ceníku druhého odběratele.
02.04.2019 Expedice: Když máte odběratele, který má nastaveno Úhrada=Hotově, pak v případě, že má nastaveno Splatnost=0 dnů, se vystavená faktura považuje za okamžitě uhrazenou, tj. řidič hned přiveze peníze. V případě, že má nastaveno Splatnost>0 dnů, se vystavená faktura nepovažuje za okamžitě uhrazenou a při předávání do Pohledávek se jeví jako neuhrazená.
29.03.2019 Tabulky: Do tabulky odběratelů doplněna možnost potlačit tisk cen na dodací listy nastavením
Nulové ceny na DL: ano
Expedice: doplněna možnost předávat odběratelům expediční doklady mailem. U jednotlivých Odběrných míst musíte nastavit v Tabulce spojení adresy. Dodací listy se zasílají na mailovou adresu typu "e-data", Faktury se zasílají na mailovou adresu typu "e-fakt".
Daňové doklady DPH a Účetní doklady se odvozují z faktur. Faktury se předávají s nevyfakturovanými dodacími listy do oblasti Pekárna - Fakturace. Ve Fakturaci se vystaví dekádní a měsíční faktury a spojí se s fakturami z oblasti Expedice. Z takto spojených faktur se vytvoří Daňové doklady DPH a Účetní doklady a ty se pak předají do Účetnictví.
Fakturace: doplněn příjem dodacích listů k fakturaci přes Úložiště, je tedy možné předávat dodací listy prostřednictvím mailu.
24.02.2019 Expedice, Fakturace: export dat navazujícím agendám byl rozšířen o možnost předat data přes internet, tedy přes ftp-server nebo mailem.
09.01.2019 Expedice Virtuální výrobna: Opravena chyba, která při Likvidaci duplicitních objednávek zlikvidovala objednávky všechny.
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 18.12.2018 Expedice: jestliže jsou v objednávkách data starší než je nastavený den expedice, pak nabídka
Mazání objednávek starších než dd.mm.rrrr
svítí modře - standardní příznak, že uživatel má provést nějakou akci.
Virtuální výrobna - export na výrobny ------------------------------------- - přepracován mechanismus výběru cílové výrobny - program hlídá exporty na jednotlivé cílové výrobny - tyto exporty si ukládá do souboru "Zámky" - "Zámky" lze vytisknout - "Zámky" lze je aktualizovat - kdyby bylo třeba export opakovat, je třeba příslušný zámek pro danou výrobnu smazat - v případě, že se v objednávkách objeví duplicitní objednávky pro výrobnu, na kterou se již exportovalo, objeví se modrá nabídka
Duplicitní objednávky na dd.mm.rrrr
kde lze nesprávné duplicitní objednávky zlikvidovat.
12.12.2018 Tabulky: stabilizován Ceník odběratelé. Změní-li se IČ odběratele, zůstávalo v Ceníku staré IČ. Nyní stačí vstoupit do aktualizace Ceníku a program aktualizuje i IČ.
11.12.2018 Výroba: do tiskových sestav týkajících se souborů na ftp-serveru byl pro větší přehlednost doplněn i datum expedice, tedy den, ve kterém byly příslušné dodávky/vratky.
10.12.2018 Výroba: opravena chyba zavlečená aktualizací 11.11.2018 Expedice, kdy padala aktualizace výroby.
05.12.2018 Expedice: u Virtuální výrobny doplněna možnost filtrovat export na skutečné výrobny. Aby fungovalo správně, je třeba, abyste znova vstoupili do nabídky
Uživatelské nastavení programu Výrobna
a znova si nastavili Virtuální výrobnu.
04.12.2018 Expedice: doplněna sestava
Objednávky - běžné Sumář podle výroben
11.11.2018 Expedice: do Uživatelského nastavení programu byla doplněna možnost nastavit si, zda Nápověda na výrobky při pořizování objednávek bude setříděna podle názvu výrobku (standardní) nebo podle čísel výrobků.
29.10.2018 Do programu doplněny mechanismy pro sledování šarží surovin kvůli dohledatelnosti potravinové bezpečnosti. Tyto mechanismy se aktivují nastavením programu dodavatelem. Nejsou součástí standardní dodávky programu.
11.10.2018 Expedice: do velké verze programu se do načítání objednávek z ftp-serveru vloudila chyba a program padal. Opraveno.
08.10.2018 Tabulky: Do tabulky "Výrobny a prodejny" byl doplněn sloupec "Prodejna". Prosím nastavte si u prodejen hodnotu "ano", program tuto informaci používá v oblasti Expedice!
Expedice: pro velkou verzi programu s předáváním objednávek přes ftp-server doplněny sestavy
Objednávky - běžné Objednávky - import interních objednávek
o datumy a časy uložení objednávek na ftp-server resp. jejich načtení do objednáve.
11.07.2018 Expedice: při minulé úpravě programu byla zatažena chyba, která způsobila, že v MINI verzi programu se špatně předávala data do Výroby. Opraveno.
29.06.2018 Expedice: při minulé úpravě programu byla zatažena chyba, která způsobila, že v malé verzi programu zmizela většina nabídek. Opraveno.
Prodejna: opraven tisk vyřízených objednávek.
25.06.2018 Expedice: Nastaví-li si uživatel, že je na výrobně číslo 00, tj. na "Virtuální výrobně", má výrazně omezené nabídky jen na ty operace, které smí provádět. Zároveň si musí v nabídce
Seznam řízených odběratelů
vytvořit Seznam řízených odběratelů = Seznam řízených prodejen, jejichž objednávky může upravovat.
22.06.2018 Prodejna: Objednávky se exportují na "Virtuální výrobnu" číslo 00. To umožní jejich centralizované úpravy na Virtuální výrobně a následné odeslání na skutečné výrobny. Vratky se exportují na jednotlivé výrobny jako doposud.
28.05.2018 Do oblasti Prodejna se při minulé aktualizaci vloudila chyba, program při pokusu o pořizování objednávek upadnul. Opraveno.
24.05.2018 Do oblastí Expedice a Prodejna byly doplněny nové funkce pro spolupráci s pokladním systémem Mopro.
06.02.2018 Do oblasti Expedice byla doplněna nabídka pro Předávání dat do externího účetnictví - viz níže.
25.01.2018 Do oblasti Fakturace byla doplněna nabídka
Předávání dat Předávání dat do externího účetnictví
Jedná se o individuální zákaznickou modifikaci, pro různá Účetnictví je třeba individuálně naprogramovat. Přečtěte si prosím příslušnou kapitolu v příručce.
04.01.2018 Na faktury doplněn QR kód s údaji pro úhradu faktury. Jeho tisk má praktický význam jen při tisku na laserové nebo inkoustové tiskárně, jehličková tiskárna v DOSovém módu ho nevytiskne. Aby se tedy QR kód tisknul, je nutné jeho tisk v uživatelském nastavení povolit. Při tisku do PDF souboru se tiskne vždy.
V případě, že jste měli nastavené "Spojovat dodáky a vratky" = "ano", pak program nezapsal do vratek číslo faktury a v sestavě "Seznam dodacích listů na faktuře" tyto vratky neobsahoval. Opraveno.
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 11.10.2017 Expedice: při pořizování objednávek a vratek, pakliže se nepořizuje do rastru, se do nápovědy na čísle výrobku nabízí výrobky setříděné podle abecedy, přičemž názvy výrobků jsou převedeny na malá písmena. Obsluha pak po stisku [F1] může začít psát název výrobku a program postupně "zaostřuje" do tabulky výrobků. U jednoho z uživatelů program vykazuje náhodné chyby, které působí "upadnutí" programu. S velkou pravděpodobností to souvisí s antivirovým programem. Proto se v záhlaví obrazovky vypisuje pro kontrolu
{chyba AV: nn text}
podle nastavení v
Centrální databáze Správa systému Chyba antiviru
06.10.2017 Výroba: expediční doklady pro pokladní systém se na FTP server ukládaly pod špatným jménem. Opraveno.
16.08.2017 Tabulky: Byla přepracována část programu pro tvorbu a údržbu skupinových ceníků. Ceníky se udržují v nabídce
Ceník - skupinový
kam byla (z nabídky Ostatní tabulky) přesunuta i nabídka na údržbu Seznamu ceníků. Byla doplněna nabídka
Klonování ceníku - vytvořit nový ceník
ve které lze jednoduše klonovat z již existujícího ceníku nový ceník.
26.06.2017 Výroba: Program stabilizován, doplněno nastavení proměnné $ZST, které za určitých okolností neproběhlo.
02.06.2017 Expedice: do tisků doplněn tisk Převodů na vlastní prodejny.
Opravena drobná chyba v tisku faktury, kdy u faktur, které mají nulové zaokrouhlení, se v rekapitulaci DPH posunulo slovo "Základ" pod nadpis sloupce "Nezdaněno".
Pro "zvídavé" zákazníky, které zajímá přesný výpočet cen na jednotlivých dokladech, byla doplněna do příručky kapitolka
Expedice Expediční doklady Výpočet cen
20.03.2017 Tabulky: Sestavy Komplexního ceníku byly pro větší přehlednost doplněny o údaj, odkud se ceny jednotlivých výrobků natáhly.
13.03.2017 Výroba: do programu byla doplněna sestava "Časy na výrobky", ve které je celkový čas na výrobu jednotlivých výrobků od prvního do posledního pracoviště. Na všech pracovištích se započte jeden takt, na posledním pracovišti se započtou všechny takty. Do tabulky "Výrobní časy výrobků" je třeba označit poslední operaci "ano". Celkový čas na výrobek je pak tento:
Prac 1 | takt1 |... ostatní takty...| Prac 2 | takt1 |... ostatní takty...| Prac 3 | takt1 |... ostatní takty...| Prac 4 - posled | takt1 |... ostatní takty...| CELKOVÝ ČAS |<-------------------------------------------------->|
08.03.2017 Výroba: do programu byla doplněna podpora pro sledování vytíženosti jednotlivých pracovišť. Program po naplnění tabulek
Časové normy - Pracoviště - Shodné výrobky - Výrobní časy výrobků
spočítá časy, které jsou v daném dni potřebné pro výrobu, která vyplývá z objednávek. Výsledné sestavy najdete v nabídce
Tisky - den dd.mm.rrrr
23.02.2017 Program napojen na modul EET - Elektronická Evidence Tržeb. Prosím přečtěte si kapitolu EET v příručce. Tam je popsáno, jak Pekárnu na EET napojit a provozovat.
09.02.2017 Expedice: Rutina pro mazání externích objednávek na FTP serveru teď vypisuje do služebního řádku jméno mazaného souboru. Některé FTP servery vypisují adresář v příliš dlouhých řádcích. To způsobilo, že se cosi pokazilo a programu se nedařilo mazat na FTP serveru soubory. Ošetřeno a už se úspěšně maže.
01.02.2017 Výroba: V tabulce "Receptury - odvozené výrobky" zpřesněny nadpisy sloupců tak, aby bylo zřejmé, který výrobek je Výchozí a který Odvozený.
----------------------------------- rok 2016 ---------------------------------- 05.11.2016 Expedice: opravena chyba zavlečená při poslední úpravě programu.
04.11.2016 Tabulky: doplněna tabulka "Omezení sortimentu". Tato tabulka má význam v případě, kdy máte výrobky, které se v některých dnech nevyrábí. Vaši zákazníci si je přesto omylem budou objednávat.
Expedice: Na základě této tabulky program:
- vyloučí tyto výrobky z denních objednávek - v případě, že u zákazníka máte v tabulce spojení zadanou mailovou adresu pro e-data, pošle program tomuto zákazníkovi mail s vyrozuměním, že jeho objednávha nebude splněna v celém rozsahu.
14.10.2016 Tabulky: doplněna možnost uživatelsky upravit text průvodního mailu k objednávkovým listům XLSX v nabídce
Ostatní tabulky Text - mail pro objednávkové listy XLSX
Expedice: doplněna možnost odeslat odběratelům, kteří mají nastavenou mailovou adresu pro e-data, seznam dodacích listů za dekádu v nabídce
Předávání dat e-mailem odběratelům
08.09.2016 Objednávky vlastní prodejny: při exportu vratek program chybně obracel znaménko u kusů na (-). Opraveno.
07.09.2016 Expedice: V nabídce
Objednávky - běžné import externích objednávek smazat staré objednávky
lze z ftp-serveru smazat automaticky hromadně všechny objednávky pro vlastní výrobnu, které se vztahují ke staršímu datu, než je nastavené datum expedice. Dosud se pro každý mazaný soubor program ptal, což bylo nepohodlné a obsluha proto nabídku zjevně nevyužívala.
V zájmu uvolnění místa na ftp-serveru doporučujeme pravidelně staré soubory, které nebyly načteny a zpracovány, mazat !!!
01.09.2016 Objednávky vlastní prodejny: objednávky a vratky se exportují jako dva samostatné soubory. Je tedy možné napřed odeslat objednávky a na cílové výrobně je načíst a zpracovat. Později je možné poslat vratky a na cílové výrobně je opět načíst a zpracovat. Stejně tak je možné odeslat objednávky a vratky zároveň a na cílové výrobně je načíst a zpracovat.
Při postupu
odeslat načíst data A odeslat načíst data B
data B přemažou dříve načtená a nezpracovaná data A. Je to proto, aby bylo možné zaslat znova opravená data B a tím přemazat chybná data A.
14.08.2016 Expedice - elektronické objednávky: ošetřena situace, kdy odběratel zašle nekorektní soubor, který neobsahuje objednávky. Doplněny tisky protokolu o načítání dat v různém třídění. Uplatní se např. při hledání naposledy načtených souborů. Doplněno zálohování bezpečnostních kopií souborů při ukládání načtených objednávek.
08.06.2016 Objednávky vlastní prodejny: Nově lze pořizovat v samostatné nabídce i vratky. Vratky se na rozdíl od objednávek nedají pořizovat do rastru.
Nově lze pořizovat jen výrobky, které mají v ceníku pro příslušnou prodejnu vyplněnou cenu. Seznam těchto výrobků vytisknete v nabídce
Tabulky Ceník
07.03.2016 Tabulky: Změněn elektronický objednávkový list. Do sloupce "Hmotnost" se píše za číslo ještě "g". Je to proto, že některé kancelářské balíky slučují sousední buňky, které obsahují stejnou hodnotu. Potom program nenačetl objednávku na 60 rohlíků, které mají hmotnost 60 gramů. Bohužel musíte Vašim odběratelům poslat nové objednávkové listy.
Expedice: v nabídce "Import elektronických objednávek" je nově možné zadat číslo závozu, pro který jsou data. Nastavíte-li závoz "0", bude se přebírat hodnota z načítaného souboru. Když nastavíte nenulové číslo závozu, tak se toto číslo použije a hodnota z načítaného souboru se ignoruje. Při exportu na FTP server se z nevyřízených objednávek občas ztrácely objednávky, které vznikly jinde. Opraveno.
29.02.2016 Objednávky vlastní prodejny: zprovozněno zpřesněné pořizování do rastru. Rastr na konkrétní závoz si obsluha natáhne v samostatné nabídce
Běžné nevyexpedované objednávky Natáhnout rastr
Expedice: Doplněna možnost, aby jednotliví odběratelé zasílali své objednávky mailem v elektronické formě. Přečtěte si v příručce kapitolu
Expedice Elektronické objednávky
18.02.2016 Tabulky: Program podporuje elektronické objednávky. Abyste tuto možnost využili, přečtěte si kapitolu příručky
Tabulky Objednací formuláře XLSX
a nastavte si podle ní odběratele, odběrná místa a ceníky.
Vzhledem k tomu, že na jedno odběrné místo nyné můžete mít několik různých kontaktů, doplněna sestava
Tabulky Odběrná místa Elektronická spojení
která vypíše všechna spojení na odběrné místo včetně typu spojení.
----------------------------------- rok 2015 ---------------------------------- 28.10.2015 Zákaznické objednávky: exportují se jen věty s nenulovým počtem objednaných kusů.
Expedice: upraveno načítání Zákaznických objednávek. Za určitých okolností se načtené objednávky ztratily.
29.09.2015 Tabulky: Odběratelé: má-li odběratel omezený sortiment, nemůže používat skupinový ceník. Dojde-li k takovéto kolizi, program na ni při aktualizaci odběratele upozorní a skupinový ceník zruší.
Doplněna sestava
Odběrná místa - Komplexní ceník
která přehledně zobrazí, jaké ceny program bude u jednotlivých Odběrných míst k vybranému datu používat.
Zákaznické objednávky: v Uživatelském nastavení je možné zapnout režim "Objednávky do rastru". V takovém případě se pro každé odběrné místo pro závoz číslo 1 vytvoří prázdný rastr, ve kterém jsou všechny výrobky, které se na dané odběrné místo můžou objednávat. Detailně je mechanismus tvorby seznamu výrobků popsán v příručce v sekci
Tabulky --> Ceníky --> Zákaznické objednávky
Pro objednávky do rastru se při jejich pořizování nedá modifikovat seznam odběrných míst (ani datum expedice, závoz atd.) v horním okně pořizováku. Pořízení objednávaného množství je jednoduché. Zadáte objednávané množství a na následující řádek se posunete klávesou [Enter] nebo [Šipka_dolů].
Zpřesněna práce se stálýma objednávkama. V případě, že uživatel žádné nemá, neobjevují se mu ani nabídky týkající se stálých objednávek.
31.07.2015 Do programu byla doplněna volitelná oblast Zákaznické objednávky, kterou je možné nainstalovat u zákazníka, který si pak sám zadává objednávky, které pak předá na ftp-server pekárny.
22.07.2015 Tabulky: doplněna možnost dát vybraným odběratelům k dispozici program pro zadávání objednávek. Tato možnost je podmíněna programátorským nastavením.
Pro tuto možnost byly do programu doplněny dvě tabulky:
Ostatní tabulky Zákaznické objednávky Zákazníci zadávající objednávky Ovládaní odběratelé
Přečtěte si v Příručce k programu příslušnou kapitolu "Zákaznické objednávky" popisující, jak tabulky naplnit.
03.06.2015 Expedice, Fakturace: Když do tabulky odběrných míst zadáte položku "Zákaznický kód", bude se tato tisknout na fakturu.
06.01.2015 Fakturace: stabilizována konverze hlaviček faktur pro třetí sazbu DPH.
09.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Program provede v oblasti Expedice a Fakturace nutné konverze hlaviček faktur, které byly rozšířeny o položky pro uložení základu a DPH pro novou sazbu.
Nová sazba se tiskne do daňové rekapitulace na faktuře. Změnila se sestava "seznam Dokladů DPH", do které se tisknou jen sloupce, ve kterých jsou nenulové položky.
Pokud budete vystavovat faktury, které obsahují položky s nízkou daní 10%, musíte doplnit tabulky v Centrální databázi - viz Změny.
----------------------------------- rok 2014 ----------------------------------
25.06.2014 Doplněna oblast Objednávky pro vlastní prodejny.
24.06.2014 Expedice: doplněna nabídka
Běžné objednávky Import z ostatních výroben Externí Úložiště - smazat staré objednávky
kde lze smazat staré nezpracované objednávky uložené na ftp-serveru.
15.05.2014 Fakturace: při odesílání faktur a seznamu dodacích listů ošetřena situace, kdy k faktuře neexistuje žádný dodací list. Pak se posílá jenom faktura.
30.04.2014 Fakturace: doplněno odesílání faktur a seznamu dodacích listů zahrnutých do faktur. Najdete v nabídce
Předávání dat e-mailem odběratelům
Aby vám fungovalo, musíte nainstalovat také Centrální databázi z 30.04.2014 nebo novější. Přečtěte si v Centrální databázi Změny a v příručce v kapitole "Adresář firem" podkapitolu "Spojení".
04.04.2014 Byla zavedena určitá konvence pro sdružení. V případě sdružení, kde se podílí několik DIČ, může nastat situace, že každé DIČ má svůj účet. Protože od r.2013 je povinnost kontrolovat důvěryhodnost plátců DPH, je nutné jednotlivým účtům přiřadit příslušná DIČ, která se pak tisknou na fakturu. To uděláte tak, že do v Centrální databázi do Názvů účtů Vaší firmy vložíte příslušná DIČ a za mezerou krátký název účtu např.
"CZ6210114321 Jan Novák" "CZ7055120321 Marie Bohatá"
Pozor, nutné zadat velká písmena "CZ"!!! Na faktury se pak tiskne DIČ příslušné k danému účtu.
11.03.2014 Fakturace: doplněno omezení vratek na celý objem dodávek v Kč. Když použijete toto omezení, program spočte celkový objem dodávek a vratek v Kč do dvou "součtových" výrobků a z nich spočítá eventuelní omezení vratek bez ohledu na konkrétní výrobky, které jste dodali a které odběratel vrátil.
Abyste mohli začít tento nový mechanismus používat, musíte si do Tabulek doplnit následující:
Výrobky: doplnit výrobky
999998 Vratky snížená DPH 999999 Vratky základní DPH
Omezení vratek: u dotyčných odběratelů zadat "ano" do nového sloupce označeného "Jen Kč". Číslo výrobku u těchto odběratelů nechte prázdné !
----------------------------------- rok 2013 ----------------------------------
15.11.2013 Tabulky: V rámci údržby tabulky Odběrných míst lze nyní k jednomu odběrnému místu přiřadit několik e-mailů. Je to pro případ, že odběratel má požadavek, aby se faktury zasílaly na několik adres (na prodejnu i na centrálu firmy zároveň). Aby tato funkce fungovala, musíte mít nainstalovanou i Centrální databázi z 15.11.2013 nebo novější.
Fakturace: Odesílání faktur mailem bylo upraveno tak, že se jedna faktura zašle i na víc adres.
19.06.2013 Fakturace: Když někdo má jen vratku a žádné dodávky, vznikne "holý" dobropis. Protože zákon o DPH ukládá na dobropisu uvést číslo faktury, ke které se dobropis vztahuje, a "holý" DBPS toto číslo neobsahuje, je nyní možné ho ručně doplnit. To lze na dvou místech programu: hned při vystavení faktur, nebo u uložených faktur (pro dodatečný tisk dříve uložených DBPS, které nebyly doplněny) v nabídce "Tisky - běžný měsíc".
16.05.2013 Expedice: opraven tisk seznamu faktur, kde se tiskla špatně sleva.
10.05.2013 Expedice: při exportu faktur do EDI se nepředává položka "počet balení" ().
07.05.2013 Expedice: po exportu faktur do EDI program vypíše pro kontrolu jejich seznam na obrazovku.
06.05.2013 Expedice: Stabilizováno pořízení objednávek pro nestandardní umístění adresáře tabulek.
01.05.2013 Expedice: Do tisku opravených nevyfakturovaných dodacích listů doplněn filtr.
10.04.2013 Doplněno předávání EDI faktur pro Ahold. Tato možnost je volitelná a je ji třeba doobjednat jako rozšíření programu.
EDI fakturace je popsaná v příručce v kapitole
Expedice EDI fakturace
20.02.2013 Do sestavy "Seznam faktur" doplněn údaj "Datum zdanitelného plnění".
15.02.2013 Opraveno přiřazování do snížené/základní DPH na doklady DPH. Historicky byla hranice nastavena na 14% (snížená DPH začínala na 5%, politici nás umí vždy znova překvapit) a tak se DPH 15% platná od 01.2013 nesprávně zařadila do "základní". Opraveno, zlomová sazba nastavena na 18%. Jestliže jste už předali lednové doklady DPH do účetnictví, MUSÍTE JE PŘEDAT ZNOVA !!!
04.02.2013 Expedice: Do způsobu sčítání u sestavy
Tisky za měsíc Sumář dodacích listů - podle odběratelů
doplněna možnost nesčítat podle čísla výrobku. Dostanete tak sestavu jen v Kč za Odběrná místa resp. Odběratele.
17.01.2013 Expedice: Doplněna nabídka "Zlikvidovat nevyfakturované DL", ve které je možné dodatečně zlikvidovat DL odběratelů, kteří mají nastaveno Četnost fakturace = nikdy. Tuto nabídku může aktivovat pouze programátor na základě žádosti od uživatele !!!
Expedice+Fakturace: Do Uživatelského nastavení doplněno
Styk s bankou - pohledávky ano/ne
Přednastavená hodnota je "ano". Znamená to, že modul Pekárna předává neuhrazené faktury do modulu Banka - Pohledávky. V takovém případě se u faktur, které mají nastavenou formu úhrady "Hotově" přenastavuje na "Příkazem", protože faktury zatím fyzicky nejsou uhrazeny a v Pohledávkách musí čekat na úhradu v Pokladně. Jestli neprovozujete modul Pohledávky, pak si nastavte "ne". U faktur zůstane nastavená forma úhrady "Hotově" a Vy si pak sledujete úhrady ručně v nabídce "Úhrady faktur za hotové".
08.01.2013 Expedice: do Centrální databáze doplněn kalendář svátků do roku 2020 včetně. Expedice si kalendář správně načte. Od 1.1.2013 se díky chybě v kalendáři neukládaly stálé objednávky.
----------------------------------- rok 2012 ---------------------------------- 19.12.2012 Fakturace: Doplněna nabídka "Předávání dat odběratelům" a doplněn formát PORS Chrudim.
01.12.2012 Výroba: doplněna tabulka dodavatelů surovin a sestava s průměrnými nákupními cenami. Pomůže Vám při porovnání cen jednotlivých dodavatelů a výběru nejlevnějšího z nich. Při spuštění oblasti proběhnou konverze formátu tabulek.
Tabulky/Expedice: když zadáte u odběrného místa jeho "Zákaznické označení", vypisuje se tento text i na sestavu "Plnění přepravek". Expedient se pak lépe orientuje v odběrných místech.
28.11.2012 Tabulky: Při načítání dat z VyraEx se natáhnou matky firem (IČO/0) z ARESu. Tím je zaručeno, že jsou správně adresy, právní forma, DIČ (jenom u právnických osob - jinde ARES DIČ nedoplní !!!), atd.
27.11.2012 Expedice: zablokováno mazání vět v aktualizaci Korekce množství, pro větší přehlednost programu upraveno obarvení nabídek.
26.09.2012 Expedice, Výroba: opraven test na licence 2012.
06.06.2012 Fakturace: Při odesílání vystavených faktur mailem se u odběratelů, kteří měli víc faktur, odeslala jen jedna. Opraveno. !!! POZOR !!! Má-li odběratel víc odběrných míst, MUSÍTE MÍT e-fakt NASTAVENÉ U KAŽDÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA !!!
09.05.2012 Tabulky: Program doplněn o import dat z programu VyraEx - Masný. Nabídku najdete v "Uživatelském nastavení programu". Slouží pro prvotní import dat z programu VyraEx při přechodu na Pekárnu ApSoft. Před importem si prosím přečtěte příslušnou kapitolu příručky:.
Import starých dat VyraEx Masný
----------------------------------- rok 2011 ---------------------------------- 28.11.2011 Expedice: z vratek se vystaví dodací list/vratka na provozovně, kde byla vratka pořízena, tedy bez ohledu na výrobnu.
24.06.2011 Fakturace: Doplněna tisková sestava "Seznam faktur podle našeho účtu".
21.05.2011 Expedice: Sestava
Tisky měsíc/rok Sumář dodacích listů - podle odběratelů
byla doplněna o klíč "Den expedice". Lze tak tisknout po jednotlivých dnech odběry jednotlivých výrobků. Jestli nechcete tisknout po dnech, nastavte si v nabídce "Způsob sčítání" do položky "Den expedice" hodnotu "ne".
14.01.2011 Výroba - Vnořené receptury: program stabilizován pro případ, že soubor receptur je prázdný.
----------------------------------- rok 2010 ---------------------------------- 13.01.2011 Opravena chyba v příručce, kdy od popisu "Kalkulace" byl veškerý text podtržený.
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- 11.08.2010 Do Expedice do exportu objednávek pro ostatní výrobny doplněn test, zda je nastaveno nenulové číslo výrobny. Je-nulové, Data nelze exportovat. Pro nulové číslo exportující výrobny dojde v přijímající výrobně k přemazání lokálně pořízených dat, protože ta mají také v původu dat nastavenou nulu.
08.06.2010 Do Expedice doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
29.12.2009 Verze 2010 se sazbami DPH platnými od 1.1.2010. Sazby DPH se samy mění podle nastaveného roku.
!!!!!!!! Vyžaduje aktuální verzi Centrální databáze !!!!!!!!
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- 26.11.2009 Opravena rekapitulace DPH u vratek, kde došlo k jejich omezení.
12.11.2009 Expedice: do sestavy "Sumář dodacích listů podle odběratelů" byla doplněna vedle kusů i fakturační cena.
02.11.2009 Modul v plné verzi doplněn o Omezení vratek. Kvůli doplnění bylo nutné rozšířit struktury, program proto v oblastech Expedice a Fakturace bude provádět konverze dat.
Omezení vratek se zadává v nabídce
Tabulky Odběratelé Omezení vratek
Prosím přečtěte si příslušnou kapitolu příručky.
21.10.2009 Modul aktualizován tak, aby komunikoval s Centrální databází po změně struktur z 12.10.2009.
24.09.2009 Expedice: doplněna možnost předávat data mezi výrobnami mailem.
25.07.2009 Expedice: doplněna možnost si v Uživatelském nastavení nastavit, aby se neprováděl Automatický sběr stálých objednávek. Program automaticky sbírá stálé objednávky u nových odběratelů. Tato funkce někdy může být nežádoucí, proto tady lze vypnout.
10.06.2009 Expedice: doplněna nabídka
Objednávky - běžné Objednávky - export pro ostatní výrobny Úložiště - ftp-server ftp-server - test zápisu
kde jde otestovat, zda ftp-server dovoluje zápis. Program pak trasuje na obrazovku jednotlivé kroky. Když se v některém zasekne, je pak vidět ve kterém.
20.05.2009 Výroba: do Speciálních prací doplněna nabídka "Odeslat data mailem".
12.05.2009 Tabulky: Do tabulky "Odběratelé" doplněna položka "Dodavatel na DL": uvedete-li "ano", bude se firma, které se má fakturovat a která je odlišná od firmy odběratele, uvádět jako dodavatel na dodací listy. Tato položka se objeví pouze tehdy, když je takto program nastaven od dodavatele.
26.03.2009 Fakturace: Program stabilizován pro případ, že z Expedice se nepře- dají do Fakturace žádné faktury za hotové.
23.03.2009 Fakturace: Zablokována možnost vyfakturovat jeden dodací list dvakrát. Při předávání nevyfakturovaných dodacích listů z Expedice se může stát, že uživatel předá tytéž dodací listy omylem 2x. Tyto opako- vaně předané DL program najde a dá je na stranu, jejich seznam je možné vytisknout v nabídce "Dodací listy vyfakturované již dříve". Ostatní DL pustí dál k fakturaci.
Fakturace při ukládání faktur uloží do lokálního úložiště seznam vyfakturovaných dodacích listů. Ve velké verzi programu se navíc objeví nabídka
Předávání dat - seznam vyfakturovaných DL na ftp-server
kterou uložíme na ftp-server seznam vyfakturovaných DL, aby si je mohly načíst i vzdálené Expedice.
Do filtru před tiskem sestavy "Seznam dodacích listů na fakturách" přidána možnost vybírat podle Datumu fakturace. S výhodou si pak můžete vytvořit filtr, který nazvete "Dnešní" a do položky "Datum fakturace" dáte tečku (.), která v datumech značí aktuální datum nastavené v počítači.
Expedice: v plné verzi (s oddělenou fakturací) si před vstupem do nabídky "Opravy dodacích listů" z lokálního úložiště načte seznam vy- fakturovaných DL a označí si vyfakturované DL z běžného měsíce. Ve velké verzi programu se navíc objeví nabídka
Expediční doklady - načíst seznam vyfakturovaných DL z ftp-serveru
ve které se seznam vyfakturovaných DL přenese z ftp-serveru do lokál- ního úložiště, aby bylo možné označit vyfakturované DL.
06.03.2009 Přepracován mechanismus předávání dat mezi jednotlivými oblastmi modulu Pekárna. Data se nově předávají přes Úložiště. V malé a mini verzi pouze přes lokální Úložiště, ve velké je možnost předávat data i přes externí Úložiště. (Co je Úložiště je popsáno v Centrální databázi). Zjednoduší se tím některé přenosy, např. při předávání dat do oblasti fakturace se předají dodací listy i faktury za hotové, které tak není třeba předávat zvlášť.
Do malého skladu surovin doplněno při pořizování příjmu materiálu zobrazení skladové ceny materiálu. To Vám umožní hned při příjmu zkontrolovat, zda Vám dodavatel nezvýšil cenu za surovinu.
24.02.2009 Do velké verze doplněny přenosy objednávek mezi vzdálenýma výrobnama.
04.01.2009 Program upraven tak, aby poskytoval správné podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.
----------------------------------- rok 2008 ---------------------------------- 23.09.2008 Tabulky: Do tabulky Odběratelů a Odběrných míst doplněn příznak "Ukončil odběr". Nastavíte-li "ano", nebude se Odběratel/OM nabízet při pořizování objednávek. Když někdo ukončí odběry, můžete jeho údaje nechat v tabulkách (např. pro tisk starých dat) ale pro nová data Vás nematou. Do tabulky Odběratelů a Odběrných míst doplněny údaje, které jsou nutné pro EDI fakturaci pro velké obchodní řetězce. Do tabulky Výrobků doplněny údaje "EAN-čárový kód", "Balený" a "Trvanlivost" pro balené výrobky. Dále doplněna další tabulka, do které lze zadat složení výrobku pro tisk na etikety.
Expedice: Do objednávek, dodacích listů a položek faktur doplněn nový důvod vratky - Reklamace. Je to proto, aby v budoucnosti bylo možné evidovat reklamace od odběratelů.
Fakturace: Doplněna sestava "Stvrzenky k fakturám za hotové" pro faktury za hotové, které nejsou splatné ihned a musí se dodatečně párovat v pokladně.
12.09.2008 Viz změny z 30.04.2004: "Bylo změněno zaokrouhlení tak, že se rozpočte na základ a daň a zahrnuje se do rekapitulace daňového dokladu. Přednostně se zahrne do snížené sazby daně." Finanční úřady ustoupily od tohoto výkladu, zaokrouhlení už není daňová položka. Vzhledem k tomu, že nová verze programu podporuje EDI fakturaci pro řetězce, které nepřipouštějí dělit zaokrouhlení na základ a DPH, vrátili jsme se k původnímu výpočtu, tj. zaokrouhlení je nedaňo- vá položka.
24.06.2008 Přepracován Export/Import dat. Nyní je možné data předávat
e-mailem přes ftp-server na Zařízení = přenosném nosiči dat
Projeví se ve velké verzi modulu, kdy firma má víc závodů, v nabídkách
Tabulky - Export _ - Import
22.04.2008 Fakturace ---------
Doplněna nabídka
Tisky měsíc Sumář dodacích listů podle dnů
kde je možné vysčítat několik dodacích listů, které jste vystavili v jednom dni.
Dále do verze MINI doplněna nabídka
Fakturace x.dekáda Ruční výběr k fakturaci
V této nabídce je možné vybrat konkrétního odběratele nebo odběrné místo, které chcete právě teď vyfakturovat. Hodí se v případě, že některé OM ukončilo odběry uprostřed dekády a vy ho chcete ihned vyfakturovat.
25.02.2008 Do oblasti Fakturace doplněna nabídka
Tisky měsíc Dodávky - podle výrobek-linka
15.02.2008 Do oblasti Fakturace doplněna ve Speciálních pracích nabídka "Odeslat data mailem". Pomocí této nabídky můžete odeslat v případě potíží data k analýze.
----------------------------------- rok 2007 ---------------------------------- 11.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
Do verze MINI doplněna sestava
"Tisky měsíc" --> "Seznam dodacích listů na faktuře"
kterou je možné přiložit k faktuře těm odběratelům, kteří požadují podrobný seznam dodacích listů zahrnutých do faktury.
07.12.2007 Expedice: doplněno výrazné varování před nabídkou
"Objednávky - běžné" --> "Stálé objednávky - znova natáhnout"
aby si obsluha omylem nepřemazala již aktualizované běžné objednávky.
12.11.2007 Expedice: Povoleny opravy Dodacích listů i Vratek. Na fakturu se přebírají ceny z dodacích listů a nenasazují se znova z ceníků.
11.11.2005 Tabulky: opravena zavlečená chyba, kdy nešlo pořizovat v tabulce "Ceník odběrná místa" odběratele a odběrné místo.
02.05.2007 Expedice: stabilizována tvorba pracovního ceníku podle odběrných míst.
28.03.2007 Expedice, Výroba: ve filtrech pro tisk lze u položek "Datum expedice", "Datum výroby", s výhodou použít pseudoúdaj "%dd", za který se dosadí nastavený den.
Výroba: byla upravena nabídka "Dávka - příprava výroby" --> "Běžná výroba - [data z Expedice/ruční zadání]". Je možné načíst data z Expedice a poté je ještě ručně podle potřeby před vlastním zpracováním dávky upravit. Dále je možné data ručně pořídit. Je možné pořídit i záporné kusy - tato možnost je zamýšlena zejména pro situaci, kdy v nějaké minulé dávce byly ze skladu vydány suroviny na výrobu výrobků, které však nakonec vyrobeny nebyly. Ze záporného množství se spočte záporné množství surovin, které tak budou "vráceny" na sklad. U těchto výrobků se také automaticky nastaví počet skutečně vyrobených kusů shodně s požadavkem. Byly podbarveny jednotlivé nabídky, ve kterých vám "visí" nějaká nedodělaná operace.
26.03.2007 Expedice, Fakturace: Do Uživatelského nastavení programu doplněny do plné verze programu nabídky:
"Automatické předání dat" - Nastavíte-li "ano", program sleduje, zda došlo ke změnám souboru faktur (uložili jste vystavené faktury/dbps). Došlo-li, pak při opouštění programu nebo změně měsíce se automaticky předají data předávaná navazujícím agendám přes schránku podle následu- jících pravidel:
Uložíte-li doklady, pak předpokládá změnu u Dokladů DPH, Účetních dokladů a Pohledávek. Přednastaveno je "Automatické předání" = "ne". Přepnout na "ano" doporučujeme, až když máte program zaběhnutý v rutinním provozu.
"Firma" - je možné zadat i jinou firmu, pro kterou program pracuje, než je nastaveno v Centrální databázi.
Dále doplněno podbarvení nabídek pro případ, že někde máte nedo- končenou práci (např. nejsou uložené vystavené faktury atd.).
23.03.2007 Tabulky: Do tabulky odběratelů doplněna možnost nastavit Četnost fakturace na "Uživat". Takto označeným odběratelům lze pak hromadně vystavit faktury k uživatelem zadanému datu. Přednastaveno je 15. a 31. den v měsíci.
Expedice: Doplněna možnost vystavit odběratelům, kteří mají nasta- veno Četnost fakturace na "Uživat", faktury k uživatelem zadanému datu.
Doplněna možnost nastavit si v "Uživatelské nastavení programu" --> "Tisk dodacího listu", zda se na dodací listy mají tisknout sloupce
"Oprava" - sem může odběratel napsat jiné kusy, než jsou vytištěny na DL. Slouží pak jako podklad pro opravy Dodacích listů. "Objednávka" - sem může odběratel napsat objednávku na zítra.
24.02.2007 Expedice: Doplněna možnost opravovat nevyfakturované Dodací listy. Opravy se provádí obdobně jako pořízení objednávek, tj. v horním okně je seznam nevyfakturovaných Dodacích listů, v dolním okně jejich položky.
!!! POZOR !!! při pořízení nových položek se nasadí ceny platné k nastavenému dni expedice !!!
O provedených změnách se vede protokol, který je možné vytisknout. Aby protokol obsahoval správné časové údaje, MUSÍTE NAINSTALOVAT AKTUÁLNÍ ToolBox !!!
V tiskách byl do sestav typu "Sumář dodacích listů" doplněn sčítací klíč "Skupina výrobků", takže je možné tisknout sumáře za skupiny.
13.02.2007 Tabulky: důsledně dotaženo podbarvení chybových stavů až do hlavní nabídky.
Expedice: povoleno pořídit v objednávkách (běžných i stálých) nulové množství. Využije se např. tehdy, když chcete mít ve stálých objednáv- kách prázdnou položku, že odběratel pravděpodobně bude konkrétní výrobek chtít.
Doplněno podbarvení nabídek, kde je nějaká nedodělaná operace jako např. vystavené a neuložené Dodací listy nebo faktury.
24.01.2007 Tabulky: méně používané tabulky jsme přesunuli do nabídky "Ostatní tabulky". U některých uživatelů s menším počtem řádek na monitoru se nabídka uspořádala do dvou sloupců a přestala být přehledná.
24.01.2007 Tabulky: doplněna možnost, aby si uživatel v nabídce "Skupinové ceníky - názvy" nazval jednotlivé ceníky vlastním jménem.
Expedice: do některých sestav doplněn výběr na výrobní skupinu výrobků.
10.01.2007 Všechny pořizovací moduly byly upraveny pro verzi 2007.
----------------------------------- 2006 -------------------------------------- 20.12.2006 Expedice: v některé z minulých verzí přestala fungovat aktualizace tabulky "Řidiči na linkách". Opraveno.
14.11.2006 Expedice: zpřísněno zadání jiného měsíce. Dokud máte neuložené expediční doklady (nebo faktury ve verzi MINI), nelze změnit měsíc. Je to proto, aby nedošlo k situaci, kdy uživatel napřed změní měsíc a teprvo potom uloží rozdělanou práci. Ta se v takovém případě ukládala do právě nastaveného měsíce a ne do měsíce, kam časově patřila.
13.11.2006 Do oblastí Tabulky a Expedice doplněna ve Speciálních pracích nabídka "Odeslat data mailem". Pomocí této nabídky můžete odeslat v případě potíží data k analýze.
Expedice: stabilizována tvorba dodacího listu, datum fakturace obsahuje ve verzi MINI správný údaj. Byly přesunuty některé sestavy z nabídky "Objednávky běžné" do nabídky "Tisky za den".
08.11.2006 Tabulky -------- Když se do tabulky "Výrobky - Pekárna" přidá nový výrobek, tak se automaticky doplní i do Základního ceníku. Když jsou v Základním ceníku výrobky bez ceny, je nabídka ocnačena červeně.
PLNÁ VERZE: doplněny dvě nové tabulky, a to
Označení směn - uživatel může očíslovat a označit směny jménem. Před- nastaveno je 0-odpolední 1-noční 2-ranní Výroba ve směnách - umožní přiřadit, ve které směně se daný výrobek vyrábí pro jednotlivé závozy. Umožní cílený výběr požadavků na výrobu do jednotlivých směn.
Expedice -------- doplněna sestava "Objednávky běžné" --> "plnění přepravek". Podle této sestavy jednoduše rozdělíme konkrétní výrobek do přepravek. Sestava se plní z Objednávek. Třídění sestavy je
Den-Závoz-Výrobek-Linka-Pořadí_na_lince-Číslo_odběratele-Odběrné_místo.
VERZE MINI: upraven výběr dodacích listů pro dekádní fakturaci. V první dekádě vybírá u odběratelů, kteří mají nastavenou četnost fakturace
Dekáda, nevyfakturované DL od 1. do 10., v druhé dekádě od 1. do 20. a ve třetí dekádě od 1. do 31. dne v měsíci. V praxi to znamená, že když např. chcete fakturovat k 15. a 31., pak jednoduše ve druhé dekádě necháte po uložení dodacích listů vystavit faktury a máte fakturaci 1.-15. a ve třetí dekádě vystavíte poslední den v měsíci a máte fakturaci 16.-31. Zrovna tak můžete fakturovat v týdenním rytmu 7., 14., 21., 28. a 31. nebo jak si zrovna vymyslíte. Jediné omezení je, že se fakturují pouze DL z běžného měsíce. Fakturace přes konec měsíce není možná.
PLNÁ VERZE: do Tabulek doplněny dvě nové tabulky, a to
Přepravky - Typy: typy přepravek. Jako typ 0 byste měli mít Vaši nejběžnější přepravku, usnadní to pak pořízení dat. Přepravky - Kapacita po výrobcích: sem zadáte, ve kterém typu přepravky se daný výrobek expeduje a kolik kusů se do přepravky vejde. Tabulka se přednaplní z tabulky Výrobků tak, že se jako typ vloží typ 0 (nejběžnější přepravka - viz tabulka "Přepravky - Typy") a 0 kusů. Pokud je v tabulce výrobek bez kusů, je nabídka podbarvena červeně.
Doplněna sestava "Objednávky běžné" --> "potřeba přepravek", ve které jsou napočítány přepravky potřebné na jednotlivé dodávky.
Do výběru dat pro výrobu byla v návaznosti na novou tabulku "Výroba ve směnách" doplněna možnost vybrat data pro výrobu na základě směny, která má výrobu provést. Chcete-li takový výběr provést, musíte zvolit "Nový výběr dat" a do filtru zadat příslušnou směnu.
31.10.2006 Stabilizována aktualizace tabulky Odběrných míst. Pokud se do tabulky přidalo nové odběrné místo, nešla na něj ihned provést blokace.
25.10.2006 Fakturace: na fakturu se do položky "Dodávky od-do" naplní datum prvního a posledního dodacího listu danému odběrateli.
06.10.2006 Výroba: do plné verze programu doplněny Kalkulace. Přečtěte si příslušnou kapitolu v příručce.
17.09.2006 Expedice, Fakturace: v plné verzi programu doplněna možnost posílat Dodací listy a Faktury odběrateli mailem. Aby odesílání fungovalo, musíte u příslušného odběratele/odběrného místa vyplnit e-mailovou adresu v tabulce "Centrální databáze" --> "Adresář partnerů" --> "F7 - Spojení" Druh spojení = e-faktura.
28.08.2006 Výroba: doplněna sestava
"Tisky den" --> "Porovnání Výroba x Expedice"
která porovná v daném dni Skutečnou výrobu (zadanou ručně v nabídce "Dávka - skutečná výroba") a dodávky podle uložených dodacích listů.
26.08.2006 Výroba: do nabídky "Sklad surovin" doplněna nabídka "Inventura". Zde můžete zadat aktuální stav skladu, program dopočte inventurní rozdíly a aktualizuje stav skladu na inventurní zůstatky.
24.08.2006 Tabulky: doplněny "Výrobny". Pomůžou určit, kde se který výrobek či polotovar vyrábí.
!!! POZOR !!! po instalaci nové verze IHNED spusťte a vstupte do oblastí Tabulky a Výroba, aby proběhly konverze !!!
V praxi se uplatní jen v Plné verzi programu.
Výroba: v Plné verzi doplněny "Vnořené receptury". Výrazně Vám sníží objem pořizovaných dat receptur v případě, že používáte stejná těsta či náplně u různých výrobků. Přečtěte si prosím příslušnou kapitolku v příručce.
12.08.2006 Tabulky: pro Plnou verzi (ne pro verzi Mini) doplněna tabulka "Výrobny". V případě, že máte víc výroben než pekárnu (např. Cukrárna, Lahůdky atd.) si je do této tabulky doplňte. V Tabulce výrobků lze nastavit, která výrobna daný výrobek vyrábí. Přednastaveno 0 = Pekárna.
12.08.2006 Tabulky: do tabulky odběratelů doplněna možnost do položky "Četnost fakturace" zadat "Nikdy". Dodací listy takto označeným odběratelům nebudou nikdy fakturovány. Lze použít např. pro odběratele, které sponzorujete svými výrobky.
Expedice: doplněna sestava "Tisky měsíc" --> "Seznam dodacích listů po odběratelích".
10.08.2006 Expedice: nabídka "Korekce množství do výroby" byla přesunuta do první nabídky. Byla zjednodušena práce s korekcemi, přečtěte si v příručce příslušnou kapitolku. Když na daný den je zadaná alespoň jedna nenulová korekce, tak se nabídka podbarví jinou barvou. Je to proto, aby Vás program upozornil, že v korekcích něco máte. V případě, že v jednom dni předáváte víckrát požadavek do výroby, je třeba si korekce pohlídat a pro každé předání požadavku znovu nastavit, abyste výrobu nenavýšili nebo nesnížili opakovaně o totéž množství.
31.07.2006 Tabulky: padalo zadání filtru na skupinový ceník. Opraveno.
28.06.2006 Expedice: odstraněna nestabilita: když se vystavovaly expediční doklady a pro některý z výrobků nebyla cena, dostal se systém do nedefinovaného stavu, kdy nešlo ani pořídit objednávky, ani vystavit expediční doklady.
Příručka: doplněny kapitoly "Tabulky - Jak začít", "Expedice - Jak pracovat" a "Výroba - Jak pracovat", které by Vám měly pomoci při rozjezdu programu.
26.06.2006 Fakturace: doplněna nožnost fakturovat zahraničnímu odběrateli. V Centrální databázi musí mít v Adresáři partnerů nastavený stát, ve kterém sídlí. Pak se mu vystaví faktura bez DPH.
Expedice: doplněno sledování úhrad faktur za hotové. Faktura za hotové je po uložení přednastavena jako zaplacená, tj. má vyplněný datum splatnosti, který je standardně i dnem úhrady. Když ji odběratel z nějakých důvodů nezaplatí, může se do faktury obsluha vrátit v režimu oprav a datum úhrady vynulovat [klávesou BackSpace]. Po jejím zaplacení obsluha analogicky zadá den úhrady.
22.06.2006 Tabulky: doplněna možnost blokace odběru pro konkrétní odběrná místa v určitém termínu od datumu do datumu. V "Odběrná místa" --> "Blokace odběru" lze nastavit, od kdy do kdy nebude možné na OM pořídit objednávku ani se nebudou stahovat stálé objednávky.
Expedice: doplněn sklad hotových výrobků, na kterém můžou zůstávat výrobky pro expedici do dalšího dne.
Výroba: doplněny sestavy pro běžný den, které ukazují aktuální stav objednávek, výrobků pro expedici s uvažováním skladu výrobků a zmetků zachycených v Expedici. Z těchto údajů se navíc odvodí požadavek na výrobu, takže zadávání výrobních dávek může být plně v režii Výroby s tím, že Výroba má dokonalý přehled o pohybech výrobků.
Doplněna příručka o stručný popis běžných rutinních prací, který by měl sloužit jako stručné vodítko pro obsluhu.
19.06.2006 Tabulky: rozšířena činnost programu v nabídce "Odběrná místa" --> "Kontrola/Doplnění z Obchodních partnerů". Program jednak vyhodí z tabulky odběrná místa firem, které se již nenachází v tabulce "Odběratelé" (firma přestala odebírat). Dále se v tabulce "Obchodní partneři" v Centrální databázi vyberou přes IČO všechny firmy, které jsou v tabulce "Odběratelé" a jejich pobočky, které nemají v položce "Právní forma" uvedeno KONKURZ nebo ZRUŠENA. Když odběratel nemá poboč- ky, tj. má jen jednu větu a dotřídění 0, založí se jedno odběrné místo s dotříděním 0. Má-li víc poboček s nenulovým dotříděním, založí se odběrné místo pro každou z nich.
Do příručky byla doplněna kapitola "Tabulky" --> "Jak začít", která vás povede při rozjezdu.
12.06.2006 Expedice: do filtru u sestavy "Tisky den" --> "Sumář objednávek podle linka-výrobek" doplněna položka "Skupina výrobků". Tuto položku použijeme s výhodou tehdy, máme-li více dílen, které vyrábí (např. pekárna a cukrárna) a které připravují samostatně výrobky k expedici.
30.05.2006 Expedice: Doplněna sestava "Tisky měsíc" --> "Rekapitulace dodacích listů", která usnadní kontrolu fakturace po jednotlivých dodacích listech.
16.05.2006 Expedice: Doplněna možnost pořízení objednávek do rastru. Jde o to, že se podle tabulky "Denní závozy" a tabulky Výrobků přednaplní pro jednotlivá odběrná místa objednávky prázdnými řádky pro všechny výrobky. Při pořízení dat si obsluha vybere v horním okně odběratele a odběrné místo a v dolním okně pak doplní jenom kusy. Aby se tento způsob práce aktivoval, nastavte "Uživatelské nastavení programu" --> "Objednávky do rastru = ano".
Doplněna nabídka "Doplnit stálé objednávky na běžný den". Znova se provede naplnění stálými objednávkami eventuelně rastrem. Využije se tehdy, když např. do tabulky "Denní závozy" doplníte dodatečně nějaké odběrné místo.
13.05.2006 Expedice: Doplněna možnost pořízení dat na několika oddělených počítačích, které nejsou propojeny do sítě. Data lze přenášet na libo- volném datovém nosiči (diskety, ZIP média, flash disky, ...) K tomu slouží nabídky
"Objednávky běžné" --> "Export" --> "Import ze vstupního zařízení" --> "Mazání starých objednávek"
Při exportu se předávaná data "obarví" tak, že se do každé exportované věty zapíše "Původ dat", viz nabídka "Uživatelské nastavení programu". Tak je z jednoho místa možné během jednoho dne předat data i vícekrát s tím, že později importovaná data se stejným Původem nahradí dříve importovaná data. Budete-li tedy sbírat data z více počítačů, musí každý z nich mít "Původ dat" nastavený jinak, aby se data navzájem ne- přemazávala !!! V nabídce "Mazání starých objednávek" se označí za neplatné všechny objednávky, které mají datum starší než je nastavený den expedice. Tato nabídka slouží k tomu, aby se na počítači, na kterém se data pořizují ale nezpracovávají dál (protože se předají ke zpracování na jiný počítač), nehromadily neaktuální objednávky. Neplatné objednávky se po další aktualizaci Objednávek ze souboru fyzicky odstraní.
12.05.2006 Fakturace: zlepšena diagnostika chybných dodacích listů k fakturaci. Program vytáhne výrobky, u kterých není nastavena sazba DPH.
Opravena chyba v předávání účetních dokladů do Účetnictví.
11.05.2006 Tabulky: doplněn nový ceník "Ceník skupinový". Někdo má stejné ceny pro určité skupiny odběratelů (např. podle objemu odběru, dopravní vzdálenosti atd.). Tento ceník slouží právě k tomuto účelu. Je možné založit ceníky 1 až 99, ve kterých jsou ceny pro jednotlivé skupiny.
V tabulce "Odběratelé" je možnost přiřadit konkrétnímu odběrateli konkrétní "Skupinový ceník". Pak se pro něj požijou ceny z příslušného ceníku tak, jako kdyby je měl uvedené v "Ceník - odběratelé", ovšem s tím rozdílem, že se nepoužijou položky "Sleva/ks", "Zákaznické značení" a "Zákaznický EAN". Jestliže má ovšem odběratel v "Ceník - odběratelé" uvedené ceny u některých výrobků, mají tyto ceny vyšší prioritu a ceny ze skupinového ceníku se pak u těchto výrobků ignorují.
Expedice: V souvislosti s doplněním nabídky "Opravy uložených dodacích listů" z 06.04.2006 doplněny do tisků nové sestavy "Sumář dodávek ...", které se tisknou z dodacích listů. Tyto sestavy jsou analogií sestav "Sumář dodávek ...", které se tisknou z objednávek. Pokud tedy provedete úpravy dodacích listů, sestavy se budou od sebe lišit.
03.05.2006 Stabilizováno načítání stálých objednávek. Když na daný den nebyla ani jedna stálá objednávka, tak se po jejich stažení z nově pořízených běžných objednávek načetly podruhé.
19.04.2006 Do příručky doplněny mapy jednotlivých oblastí. Mapa obsahuje přehled všech nabídek programu. Slouží uživateli pro rychlou orientaci.
14.04.2006 Nákladové středisko, na které se účtuje zaokrouhlení, se načítá z Centrální databáze. Dosud se nastavovalo v Tabulkách.
06.04.2006 Fakturace: doplněna Nedaňová bonifikace do nabídky
Dobropisy z dříve vystavených faktur
Slouží k nedaňovému vrácení bonusu odběrateli podle odebraného množství výrobků. Abyste tuto možnost využili, musíte si v Centrální databázi do Výkonů přidat nový výkon, který se bude jmenovat např. "Nedaňový bonus", který bude mít daňový charakter "15-Není předmětem DPH". V nabídce
Uživatelské nastavení programu Výkon Nedaňový bonus
na něj musíte udělat odkaz, aby program Pekárna věděl, který výkon má pro Nedaňový bonus použít.
Expedice: doplněna nabídka "Opravy uložených dodacích listů". Zde můžete opravit již vystavené a uložené dodací listy podle operativních změn předem vytištěného dodacího listu v okamžiku dodávky. Lze měnit číslo výrobku, jeho ceny a množství. Lze smazat výrobek. Jestliže odběratel odebral něco navíc, musíte se postavit na některou položku dodacího listu, stisknout klácesu [END] pro přechod do vstupu a pořídit nový výrobek. Tímto postupem se zkopírují všechny ostatní údaje do nově pořízené věty.
04.04.2006 Výroba: Doplněn Malý sklad surovin. Slouží pro malé pekárny, kterým stačí základní evidence surovin. Ta spočívá v tom, že na jednu surovinu je jedna karta, nejsou k dispozici záměny surovin a další jemnosti, které umí "Velký" sklad. Standardně je po spuštění aktivní, lze vypnout v Uživatelském nastavení.
22.02.2006 Upraven tisk dodacího listu, kusy se tisknou bez mezery oddělující tisíce.
Fakturace: Bonifikace v nabídce "Dobropisy z dříve vystavených faktur" --> "Dobropisy - Bonifikace za běžný měsíc" se počítá z dat běžného měsíce.
20.02.2006 Tabulky ------- Odběrná místa: pořizuje se Základní Linka a Pořadí, které se uplatní při pořizování prvních objednávek na daný den v týdnu.
Expedice -------- Doplněna tabulka "Expedice" --> "Tabulky" --> "Denní závozy". Při pořizování objednávek si program pro každý den v týdnu a navíc s ohledem na běžný den/svátek zapamatuje, na které lince byl daný závoz uskutečněn a pořadí odběrného místa na lince. Podle pořadí se pak očíslují dodací listy, aby řidič nemusel hledat. Je to proto, že v různých dnech mohou mít odběratelé víc závozů na různých linkách. Tabulka závozů se průběžně aktualizuje podle posledních údajů. U stálých objednávek k této aktualizaci NEDOCHÁZÍ, aby se eventuelní operativní změna linky nezapamatovala.
Tabulku "Expedice" --> "Tabulky" --> "Text na expediční doklady" lze využít i tak, že do ní můžete napsat podklad pro objednávku na příští den např. takto:
<003> Chleba .... Rohlík .... Dalamánek .... Šáteček ....<001> <003> Houska .... Žemle .... Bageta .... Koláček ....<001>
Sekvence <001> zapne hustotu písma 10 znaků na coul <002> zapne hustotu písma 12 znaků na coul <003> zapne hustotu písma 17 znaků na coul <004> zapne hustotu písma 20 znaků na coul Nezapomeňte sekvencí <001> na konci řádku vrátit hustotu písma na 10 znaků na coul !!! Tento text se tiskne na dodací listy a faktury za Hotové s Denní periodou fakturace.
26.01.2006 Přechod na grafický povrch.
Expedice: expediční faktura za hotové se nastaví jen pro ty odběra- tele, kteří mají nastvenou Denní fakturaci a platí Hotově. Všem ostat- ním se vystaví dodací listy a zahrnou se do hromadné fakturace. Na dodacím listu se tiskne jak cena bez daně, tak cena s daní. Cena s daní je pouze orientační, protože cena na faktuře se počítá znova a díky zaokrouhlování vzniknou haléřové rozdíly. Cena s daní na faktuře pak není přesně součtem cen z dodacích listů.
----------------------------------- 2005 -------------------------------------- 21.06.2005 Doplněno zobrazení příruček kliknutím myší na 3 otazníky v horní liště programu. První otazník zleva zobrazí příručku k agendě, druhý obecnou příručku a třetí zobrazí schéma ovládání pořizovacích modulů.
03.06.2005 Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.
U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.
Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, lze ovšem odpověď odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.
Tabulky ------- Doplněna tabulka "Text na expediční doklady". Tento text se tiskne na dodací listy a faktury. V textu je přednaplněno prohlášení o shodě dodávaných výrobků se zákonem.
Expedice -------- Doplněny Stálé objednávky. Aby začly fungovat, stačí, abyste u odběrného místa, které má stálé objednávky, nastavili do příslušné kolonky "ano". Přečtěte si příslušnou kapitolu v příručce.
20.05.2005 Tabulky ------- Z tabulky Odběrných míst je možné vstoupit do aktualizace Adresáře partnerů.
Doplněna možnost údržby tabulky "Skupiny výrobků" přímo z modulu Pekárna.
Změněna filosofie údržby tabulky Výrobků. Primárně se udržuje tabulka pekařských výrobků. K výrobku byla doplněna položka "Řídicí výrobek". Řídicí výrobek je typový výrobek z tabulky Výkonů v Centrální databázi, ze kterého se přeberou dalšíí údaje o výrobku (pro fakturaci, vykazování DPH, účtování atd.). Např. pro různé druhy chleba to může být jeden z chlebů, pro slané pečivo Rohlík atd. Když do tabulky pořídíte nový výrobek, který ještě není v tabulce Výkonů v Centrální databázi, program to pozná a objeví se další dvě nabídky: - "Nezařazené výrobky - opis" - zde můžete nové výrobky vytisknout - "Nezařazené výrobky - zařadit" - zde můžete nové výrobky zařadit do tabulky Výkonů v Centrální databázi
Když budete mít v tabulce nezařazené výrobky, bude Vás program při opouštění nabídky varovat.
24.02.2005 Výroba: upraveno pořízení receptur, při stisku [F1] ve sloupci "Surovina" se objeví v nápovědě seznam surovin setříděný podle názvu suroviny. Je možné začít zadávat název (např. "mou" pro mouku) a program postupně "zaostřuje" do seznamu.
04.01.2005 Doplněn mechanismus automatického doplnění čísla faktury. Pro každý kalendářní rok se zakládá samostatný soubor, který obsahuje (ve větších verzích pro každý závod a provoz) číslo poslední vydané faktury resp. dobropisu. Když uživatel nezadá žádné počáteční hodnoty, pak program začne faktury/dobropisy číslovat automaticky od těchto hodnot:
Expedice: faktury rr200000 dobropisy rr700000 Fakturace: faktury rr300000 dobropisy rr800000
rr jsou poslední 2 cifry roku.
Tento soubor může uživatel v případě potřeby vytvořit sám tak, že zadá (ve větších verzích pro každý závod a provoz) číslo poslední vydané faktury resp. dobropisu s tím, že tato čísla musí být větší než 99999.
Výroba ------ Upraven mechanismus výpočtu Jednicových nákladů. Program vezme
- všechny spotřebované suroviny s doplněnýma skladovýma cenama - skutečnou výrobu (bez zmetků z výroby) očištěnou o zmetky z expedice
a cenu surovin vydělí očištěnou skutečnou výrobou.