Změny v programu
20.05.2024 Stabilizován tisk dovolených na výplatním lístku v případě, kdy se zaměstnanci v průběhu roku změnil úvazek.
05.02.2024 Opraveno Prohlášení poplatníka daně z příjmu.
03.02.2024 Podání Přehledu o výši pojistného hlásilo chybu
"PVPOJ23_LT_G: 061 - Vaše e-Podání neprošlo validací proti XML schématu. Kontaktujte svého dodavatele SW.
Opraveno.
02.02.2024 SP za zaměstnance se zvyšuje z 6.5 % na 7.1 %. SP za zaměstnavatele za hasiče se zvyšuje z 26.8 % na 27.8 %.
ZMĚNY OD 01.2024 ---------------- Do roku 2023 ------------ Daňové formuláře ---------------- 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 28 pro 2023 5490/1 Počet zaměstnanců vzor 23 pro 2023
Do roku 2024 ------------ - minimální mzda od 1.1.2024 je 18.900,- Kč za měsíc resp. 112,50 za hodinu při 8-mihodinové pracovní době.
AKTUALIZUJTE SI TABULKU "Minimální mzda" v Tabulkách !!!
Pojistné na sociální zabezpečení částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 43 967 Kč maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 2 110 416 Kč
Nemocenské pojištění první redukční hranice je 1 466 Kč druhá redukční hranice je 2 199 Kč třetí redukční hranice je 4 397 Kč
Průměrná měs.pracovní doba dnů včetně svátků (65+65+66+66)/12 = 21.83
Vyměřovací základ pro platbu pojistného ZP státem je 15 440 Kč
Daňové formuláře ---------------- 5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 32 pro 2024 k 23.01.2024 není na webu MFČR 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 11 pro 2024
=================================================================== 2023 =================================================================== 10.05.2023 ELDP se vytvoří i pro osoby, které mají status PDůch. Dosud se ELDP pro důchodce nepočítal.
03.04.2023 Opraveny tisky v nabídce
Kmenový soubor Dovolená
které padaly, když nebyl dopočtený měsíc. Dále byl do sestav doplněn filtr na Osobní číslo.
21.02.2023 Podklady pro Přehled o výši pojistného byly doplněny o seznam hasičů a zdravotníků a seznam ostatních zaměstnanců.
10.02.2023 Opraven účetní doklad. Do SP za firmu se správně stahuje
5. Pojistné za zaměstnavatele celkem (řádek 2 + řádek 4) snížené o 10. Sleva na pojistném
09.02.2023 Odstraněna nestabilita, kdy program v roce 2022 a dříve padal.
08.02.2023 Nový výpočet SP má spoustu dopadů. Program jsem upravoval v časovém stresu, díky ČSSZ. Prosím, zkontrolujte si:
Přehled o výši pojistného platební příkazy účetní doklad
Případné problémy mi prosím obratem nahlašte. Děkuju.
07.02.2023 ČSSZ umístila 30.01.2023 na své stránky podklady pro vývojáře mzdových SW pro "Přehled o výši pojistného pro rok 2023". Dochází k zásadním změnám. Na naprogramování tak byl týden. Do notifikací pro vývojáře se tato informace nedostala !!! Do kmenového souboru byla doplněna položka "Hasič", kde "ano" značí zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (viz https://www.cssz.cz/vyse-a-sazba). Do kmenového souboru byla dále doplněna položka "Sleva SP", kam se zadá titul slevy dle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení §7a. Slevy lze uplatnit pro lidi, kteří za TÝDEN odpracují 8-30 hodin. Program toto množství hodin spočte tak, že vynásobí úvazek pěti (dny v týdnu). Do programu byla doplněna nová verze "Přehledu o výši pojistného". POZOR: Slevy lze zadat a uplatnit až od 02.2023 !!!
06.02.2023 Do "Data pro ČSSZ" doplněno
Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném
Vypadá to, že se jednotliví pracovníci, na které chcete uplatňovat slevu, budou muset exportovat každý zvlášť. ČSSZ zřejmě neumožňuje vyexportovat víc pracovníků do jednoho souboru.
31.01.2023 Od 02.2023 byla zavedena sleva na pojistném SP pro zranitelné skupiny zaměstnanců. Sleva se vztahuje na pojistné, které odvádí zaměstnavatel. Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které může být sleva uplatňována. V Kmenovém souboru zaměstnanců je z minulosti položka "Sleva SP" (byla
to sleva na SP 589/1992 §21a 08.2009). Tuto položku využijeme od 02.2023 na evidenci nové slevy. V únoru 2023 se v nabídce
Kmenový soubor, dovolená, průměry, srážky a číselníky Kmenový soubor, dovolená, průměry, srážky a číselníky
objeví volba "Resetovat Slevu na SP". Touto volbou nastavíte u všech lidí položku "Sleva SP" na "Ne". Pak můžete Slevu u dotčených pracovníků nastavit na "Ano" a program na tyto lidi sníží důchodové pojištění za zaměstnavatele z 21.5% na 16.5%. Při prvním vstupu do 02.2023 se tato položka zresetuje sama.
Problematika slev není dořešena, protože zatím ČSSZ nezveřejnila detailní informace, jaké podklady a v jaké formě bude požadovat.
ZMĚNY OD 01.2023 ----------------
- minimální mzda od 1.1.2023 je 17.300,- Kč za měsíc resp. 103,80 za hodinu při 8-mihodinové pracovní době.
AKTUALIZUJTE SI TABULKU "Minimální mzda" v Tabulkách !!!
- průměrná mzda pro rok 2021 je 40.324,- a z ní odvozený pak maximální vyměřovací základ pro SP je 1.935.552,- Kč
- průměrná měs.pracovní doba včetně svátků je (65+65+65+65)/12 = 21.67 dnů
- denní redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek NP jsou 1.345,- / 2.017,- / 4.033,- Kč
- Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je 14.074,- Kč
- Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je 4.000,- Kč
- Daňové slevy na poplatníka / na děti zůstávají stejné jako v roce 2022
Je nová sleva na dani podle §35 odst.4 za zastavenou exekuci. Doplňte si v nabídce
Daň z příjmu za rok Slevy na dani a odpočitatelné položky Sleva dle §35 odst.4 na zastavenou exekuci
Daňové formuláře ---------------- 5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 31 pro 2023 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 27 pro 2022 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 10 pro 2023 5490/1 Počet zaměstnanců vzor 22 pro 2022
=================================================================== 2022 =================================================================== 07.10.2022 Upozornění: čísla bankovních účtů zdravotních pojišťoven se berou z Centrální databáze - Adresář partnerů. Tam musíte mít pro každou ZP právě jedno číslo účtu. To se pak použije pro platební příkaz. Prosím, zkontrolujte si účty pojišťoven!
02.09.2020 Vylepšeno načítání nemocenských dávek z datové schránky. V případě, že program načte nějaké lidi, ke kterým nenajde osobní čísla, vypíše tyto lidi do sestavy "Lidé bez Osobního čísla".
24.06.2022 Ve verzi "Multiklient" stabilizován start modulu pro nového klienta. V zadání údajů o zpracování se lehce změnil význam údaje "SP: Den platby" na "Den platby inst." tedy Den platby institucím, čímž jsou myšleny platby daní, SP a ZP. Program tak umožní vyplatit lidi k jednomu datu (např. v běžném měsíci) a instituce uspokojit až v následujícím měsíci.
16.05.2022 Implementován nový vzor Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list). Program do formuláře vyplní všechny informace, které jsou uložené v některé z databází. Některé údaje ale nikde uložené nejsou (např. Dosažená kvalifikace zaměstnance, Srážky ze mzdy a další). Vyplněný formulář je proto vhodné uložit jako textový dokument a dovyplnit ho ručně. Postup:
- přes [F2] vstupte do nastavení tisku - [X] nastavte výstup do souboru: nastavte adresář a jméno souboru např. \APSOFT\MZDY\TEXTY\ZL*.RTF - [L] nastavte levý okraj na 5 - [O] nastavte standardní výstup zpět na obrazovku - [F4] nastavení uložte
Při vlastním tisku Zápočtového listu dejte [S] - výstup do souboru. Program vytvoří v nastaveném adresáři soubor ZL*.RTF, kde místo [*] bude automaticky generované pořadové číslo souboru. Po vytvoření souboru se program ptá, co se souborem. Odpovězte [A] a program soubor otevře v textovém programu, který máte sdružený s příponou .RTF (typicky Word). V něm pak doplníte chybějící informace.
05.04.2022 Do Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení se nevyplňovalo pohlaví. opraveno.
15.03.2022 Upozorňuji, že již od minulého roku existuje DMz 513 Loňská dovolená v hodinách, kterou byste v případě potřeby měli použít pro čerpání.
ČSSZ nasazuje od 1.4.2022 nový formát datové věty Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení (ONZ 2022 verze 1.1). Od 04.2022 program bude vytvářet data v novém formátu.
02.03.2022 Sestava "Počet zaměstnanců k 31.12." padala. Opraveno.
06.02.2022 Upraveno ukládání písemností z Daňového portálu pro Windowsy, ve kterých není aktivována podpora jmen 8.3, což je u nových instalací WIN čím dál tím častější situace.
04.02.2022 Dodatečně byla upravena tabulka slev na děti. Ta je teď
1. dítě 1 267.00 2. dítě 1 860.00 3. dítě 2 320.00
24.01.2021 ZMĚNY OD 01.2022 ----------------
- minimální mzda od 1.1.2022 je 16.200,- za měsíc AKTUALIZUJTE SI TABULKU "Minimální mzda" v Tabulkách !!!
- průměrná mzda pro rok 2021 je 38.911,-
- průměrná měs.pracovní doba včetně svátků je (64+65+66+65)/12 = 21.75 dnů
- redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek NP jsou 1.298,- / 1.946,- / 3.892,- Kč
- základní sleva na poplatníka je 30.840,- Kč
Daňové formuláře ---------------- MFČR se konečně probudilo. Byly tak doplněny aktuálně platné formuláře:
5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor 24 pro 2021 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 26 pro 2021 5490/1 Počet zaměstnanců vzor 21 pro 2021
5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 30 pro 2022 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 09 pro 2022
=================================================================== 2021 =================================================================== 07.12.2021 Daňové formuláře ---------------- byly zkontrolovány a doplněny aktuálně platné formuláře:
5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 29 pro 2021 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 08 pro 2021
Překvapivě dosud nebyl aktualizován výkaz
5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - tak holt budeme dál čekat.
02.09.2021 Velká firma: Po nastavení měsíce program padal. Opraveno.
01.05.2021 V pořízení "Nemocenská, sociální dávky" se nesprávně zobrazovaly hodiny karenční doby. Odstraněno.
07.04.2021 Přehled o výši pojistného SP: nedopatřením se nám do programu vloudila chyba. Do sekce
C. Odečty od pojistného
se dostaly špatné hodnoty do položek
"5. Počet zaměstnanců" se napočítali všichni pracovníci s DMz 588 a 589 "6. Úhrn odečítaných karanténních příspěvků" napočítaly Kč z DMz 588 a 589
Správně tam patří jen DMz 859 Náhr.mzdy karanténa příplatek.
Chyba byla opravena. Za chybu se omlouvám.
05.04.2021 Nemocenská, sociální dávky: doladěn výpočet
DMZ 830 Dočasná pracovní neschopnost
u karantény.
03.04.2021 Nemocenská, sociální dávky: z pořízení dávek odstraněny položky týkající se karence.
ČSSZ zavedla pro období od 1.3.2021 do 31.12.2021 novou verzi "Přehledu o výši pojistného". Z tohoto důvodu byly zavedeny dvě nové položky mzdy:
858/10 Náhr.mzdy karanténa 859/10 Náhr.mzdy karanténa příplatek
přičemž DMz 858 vygeneruje program z Nemocenských dávek a DMz 859 budete muset dopočítat a pořídit rukama. Program generuje nový "Přehled".
10.03.2021 Stabilizován výpočet karantén. I u karantény vznikne DMz 830 Dočasná pracovní neschopnost, který zablokuje dopočet nemocenského pojištění do minima (když pracovník nedosáhne na minimální mzdu). Stabilizována tvorba "Příloha k žádosti o dávku NP", kam se v únoru chybně nezapočítal leden 2021.
04.03.2021 V souvislosti s koronavirem se objevilo větší množství karantén. Program je při načítání z datové schránky neuměl poznat. Ve spolupráci s jednou paní mzdovou účetní jsem provedl následující změny. Program:
- karantény pozná podle toho, že v poznámce "Profese" je slovo "karanténa" nebo "izolace" - pak načítá správně karantény
Dále bylo opraveno - Program:
- načítá správně číslo rozhodnutí, ztrácely se první dvě cifry - načítá správně osobní čísla, je-li pracovník v kmenu víckrát (ukončil a pak zase nastoupil pod jiným osobním číslem)
Jestli máte špatně načtené karantény, musíte "Dávky" vymazat a znovu načíst data z DS.
Stabilizována evidence měsíců, ve kterých byla na dítě uplatněna sleva na dani. Jestliže obsluha zadala konec daňových úlev ale nechala nenulové daňové pořadí, program dál evidoval uplatnění slevy, což se pak chybně projevilo na "Potvrzení o zanitelných příjmech". Jestli se tento případ objevil i u Vás, můžete evidované měsíce opravit v nabídce
Kmenový soubor pracovníků Rodinní příslušníci, slevy na děti Daňové pořadí dětí v měsících
02.02.2021 Stabilizován výpočet ELDP.
01.02.2021 Program nepočítal ZP za firmu. Pokud už jste mzdy zpracovali a ZP za firmu je nulové, vstupte znovu do pořízení dobírek, vyskočte z něj a dejte znovu spočítat.
31.01.2021 Program stabilizován pro případ, kdy ve firmě nemá nikdo nárok na dovolenou (např. všichni jsou zaměstnáni na dohodu).
24.01.2021 ZMĚNY OD 01.2021 ----------------
Ve mzdách došlo k 01.2021 k výrazným legislativním změnám. Program byl upraven, aby tyto změny uměl zpracovat. Přesto prosím všechny uživatele, aby věnovali zvýšenou pozornost výstupům z programu a každou podezřelou věc ihned konzultovali s autorem. Děkuju.
V souvislosti s novými ustanoveními týkajícími se dovolených byla doplněna tabulka Druhů mezd o nové systémové DMz. Proto musíte před prvním zpracováním Mezd vstoupit do nabídky Tabulky, aby se nové DMz doplnily do tabulky.
- minimální mzda od 1.1.2021 je 15.200,- za měsíc AKTUALIZUJTE SI TABULKU "Minimální mzda" v Tabulkách !!!
- průměrná mzda pro rok 2021 je 35.441,-
- průměrná měs.pracovní doba včetně svátků je (64+65+66+66)/12 = 21.75 dnů
- redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek NP jsou 1.182,- / 1.773,- / 3.545,- Kč
Daně ---- - zrušena superhrubá mzda - zrušena solidární daň - měsíční mzda do 141.764,- (35.441,- * 4) včetně bude zdaněna sazbou 15% - část měsíční mzdy přesahující částku 141.764,- bude zdaněna sazbou 23% - sleva na poplatníka je 27.840,- za rok - maximální vyměřovací základ SP je 1.701.168,- (35.441,- * 48) - minimální vyměřovací základ ZP, kdy je plátce stát, je 13.088,-
Dovolená -------- U výpočtu nároku na dovolenou došlo k zásadní změně, počítá se nárok i čerpání v hodinách. Popis výpočtu je v různých zdrojích dost zmatečný. Nicméně jsem se vším prokousal a program upravil.
Pro uživatele se v zásadě nic nemění. Dovolené se týkají DMz
510 Letošní dovolená [dny] 511 Letošní dovolená [hod] nový 512 Loňská dovolená [dny] 513 Loňská dovolená [hod] nový - používat až od r.2022 514 Úprava doby dovolené [hod] nový
přičemž pro běžný provoz budete používat "staré" DMZ 510 a 512, program si bude hodiny počítat někde v pozadí.
"511 Letošní dovolená [hod]" použijte tehdy, když někdo bude čerpat dovolenou po hodinách
"513 Loňská dovolená [hod]" se bude používat až od r.2022
"514 Úprava doby dovolené [hod]" použijte tehdy, když budete potřebovat udělat v nároku na dovolenou nějaké ruční úpravy, kladné hodiny nárok na dovolenou zvyšují, záporné naopak snižují
Detailní informace o nároku na dovolenou a jejím čerpání naleznete v nové nabídce
Kmenový soubor, dovolená, průměry, srážky a číselníky Dovolená
Pro ty, které zajímají detaily výpočtů:
Týdenní pracovní dobu počítá program jako (úvazek * 5 dnů), tedy 40 hodin pro úvazek 8 hodin, 37.5 hodin pro úvazek 7.5 hodiny atd..
Pro výpočet nároku na dovolenou za určité období platí následující vzorec:
Nárok [h] = Úvazek [h] * Roční_nárok [dny] * Počet_týdnů / 52
přičemž
Počet_týdnů = celá_část(kalendářní_dny / 7)
V průběhu roku se Nárok [h] počítá v každém měsíci znova. Skládá se ze dvou čísel:
- nárok z již odpracované doby: program spočítá počet pracovních dnů od 1.1. (případně ode dne nástupu do zaměstnání) do posledního dne v měsíci (případně do dřívějšího datumu ukončení pracovního poměru).
V případě, že se zaměstnanci změnil úvazek, počítá se výše uvedený počet hodin pro každou délku úvazku zvlášť.
Kalendářní dny v jednotlivých měsících vysčítá (pro každou délku úvazku zvlášť). Tyto dny přepočítá na týdny a spočte Nárok_odpracováno [h].
- nárok z předpokládané doby do konce roku: program spočítá počet kalendářních dnů od 1.1. (případně ode dne nástupu do zaměstnání) do posledního dne v měsíci (případně do dřívějšího datumu ukončení pracovního poměru). Dny přepočte na týdny a z nich vypočte nárok za již odpracovanou dobu. Tento nárok odečte z nároku za celý rok. Program přitom použije délku úvazku v aktuálním měsíci.
Celkový nárok na rok pak je součtem
Nárok_celkem [h] = Nárok_odpracováno [h] + Nárok_zbytek_roku [h]
Daňové formuláře ---------------- Ke dni 22.01.2021 vyly zkontrolovány a doplněny aktuálně platné formuláře:
5457 Prohlášení poplatníka vzor 26 OK 5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor 23 pro rok 2020 5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 28 pro rok 2020 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 07 pro rok 2020 5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění vzor 25 pro rok 2020 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor 18 pro rok 2020 5490/1 Počet zaměstnanců vzor 20 pro rok 2020 5556 Potvrzení pro daňové zvýhodnění na děti vzor 02 OK
Ještě nejsou nové verze formulářů pro rok 2021, kde už nebude superhrubá mzda.
Různé ----- - doporučujeme zavést nový DMz 690-Paušál na stravenky s těmito hodnotami
Sazba: Ne Údaj 1. Pořizovat Pomocná: Nepořiz sloup.: Dnů Dobu: Dnů Kč: Ne Prům/Nem: Ne Zahrnout/Způsob Prům/Dov: Ne HrMzda: Ne FPD: Nezap Min.Mzda: Ne Odbory: Ne DNP: Ne ZP: Ne Danění: Nedanit Pojišť: Ne Vyl: Ne CeléZP: Ne Sazba: 1 Charakter Hodnota: Kč na den Kartot: Ne Rež: Ne Sys: Ne Přepoč: Ne Typ: Mzdový
----------------------------------- rok 2020 ---------------------------------- 14.01.2021 Doplněny aktuální formuláře pro rok 2020
5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 28 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 07
09.09.2020 e-Neschopenky: při načítání e-Neschopenek se u lidí narozených v letech 200x špatně načetlo rodné číslo a jejich neschopenky se ztratily. Opraveno.
06.04.2020 e-Neschopenky: při doplňování nemocí z e-Neschopenek se nenastavily správně některé údaje potřebné pro výpočet dávek. Proto doporučujeme, abyste:
- v nabídce "Dávky - aktualizace" vymazat všechny v minulosti načtené nemoci
- v nabídce "Dávky - doplnit nemoci z e-Neschopenek" znova doplnit nemoci
- v nabídce "Tisk - dávky po dnech" zkontrolovat, zda jsou data v pořádku
V případě, že narazíte na problém, okamžitě volejte.
31.03.2020 ČSSZ změnila oproti lednu 2020 strukturu XML zpráv, které zasílá do Datových schránek. Zprávy proto nešly načíst. Program byl upraven tak, aby změněné struktury načetl.
24.02.2020 V nabídkách
Daň z příjmu za rok Elektronická podání EPO Vyúčtování daně z příjmů - srážková - zálohová
doplněno ukládání výstupů z Daňového portálu.
17.02.2020 V nabídce
Data od/pro ČSSZ Příloha k žádosti o dávku NP Označit Přílohy jako předané
byla chyba a program upadnul. Opraveno.
13.02.2020 Mzdy-Tabulky: V tabulce
Platební příkazy - Zdravotní pojištění
byly zavádějící sloupce, kam šlo zadat číslo účtu zdravotní pojišťovny. Program ale s tímto účtem nepracoval, bral si číslo účtu z Centrální databáze. Opraveno: číslo účtu zdravotní pojišťovny - se už do této tabulky nezadává - tiskne se číslo účtu z Centrální databáze
10.02.2020 Oprava DMz 816 Rodičovský příspěvek: platí/pořizovat dobu ve dnech.
24.01.2020 e-Neschopenky: Program umí načítat .XML soubory e-Neschopenek, které Vám bude zasílat ČSSZ do datové schránky. Podívejte se do Příručky na novou kapitolu "e-Neschopenky".
17.01.2020 ZMĚNY OD 01.2020 ---------------- - minimální mzda od 1.1.2020 je 14.600,- za měsíc AKTUALIZUJTE SI TABULKU "Minimální mzda" v Tabulkách !!!
- průměrná mzda pro rok 2020 je 34.835,- - tedy: maximální vyměřovací základ SP je 1.672.080,- - minimum pro solidární daň 7% je 139.340,-
- minimální Vyměřovací základ ZP, kdy je plátce stát, je 7.903,-
- průměrná měs.pracovní doba včetně svátků je (65+65+66+66)/12 = 21.83 dnů
- redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek NP jsou 1.162,- / 1.742,- / 3.484,- Kč
- Data pro ČSSZ: - Příloha k žádosti o dávku NP: na portál ČSSZ se předává ve verzi NEMPRI_20 - Dopněn nový výkaz "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti" - Ve vývoji je elektronická komunikace s ČSSZ prostřednictvím kanálu VREP. Záleží na uživatelích, jestli budou mít o realizaci načítání e-Neschopenek kanálem VREP zájem. Pro uživatele to znamená zakoupit kvalifikovaný certifikát, každoročně ho obnovovat, uzavřít smlouvu s ČSSZ. Samotná jedna komunikace trvá řádově 15 minut. Pro malé firmy je přínos sporný.
- ke dni 17.01.2020 zkontrolovány aktuálně platné formuláře: 5457 Prohlášení poplatníka vzor 26 OK 5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor 22 OK doplněno Elektronické podání EPO 5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 27 OK 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 06 OK 5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění 2019 vzor 24 nový 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor 17 OK doplněno Elektronické podání EPO 5490/1 Počet zaměstnanců 2019 vzor 19 nový 5556 Potvrzení pro daňové zvýhodnění na děti vzor 02 OK
----------------------------------- rok 2019 ---------------------------------- 07.01.2020 ELDP EPO: v případě, že číslo zpracování nebylo rovno měsíci, program nevytáhnul žádná data Evidenčních listů a proto nebylo co předat na ČSSZ. Opraveno.
10.10.2019 Doplněna elektronická podání (EPO) pro Vyúčtování srážkové daně a Vyúčtování zálohové daně z příjmů. Díky tomuto kroku je zajištěna aktuálnost obou formulářů, které stát tak rád mění.
Zatím byl ponechán tisk obou vyúčtování, nicméně až dojde k dalším změnám formulářů, bude tisk vyúčtování z programu odstraněn.
08.09.2019 Program nepočítal Kč u nového DMz 852-Náhrada mzdy od 1. dne. Opraveno.
08.08.2019 Novela nemocenská k 07.2019 - Od 08.2019 se mění následující: ------------------------------------------------------------- Tabulky: Byl zaveden nový DMZ 852-Náhrada mzdy od 1. dne. Musíte proto vstoupit do Tabulek, aby se doplnil. Nově se celá náhrada mzdy bude pro nemoci, které začaly 1.8.2019 a později, počítat do tohoto DMz. Musíte si proto v tabulce
Předkontace účetního dokladu
doplnit jeho účtování.
Měsíční data: při zadávání nemoci se nevyplní položky, které souvisí s karenční dobou.
Velká firma: Při zpracování dat klientů pod "Velkou firmou" se nenačetla správná procenta pro nemocenské pojištění pro firmu platná od 07.2019. Opraveno.
08.07.2019 Drobné úpravy v nabídkách.
18.06.2019 Novela nemocenská k 07.2019 - Od 07.2019 se mění následující: ------------------------------------------------------------- - Nemocenské pojištění za zaměstnavatele se mění 3.5% --> 3.3% - první 3 dny nemoci se proplácí 60% průměru stejně jako nemoc od 4. dne
11.04.2019 e-mail Výplatních lístků: při poslední úpravě programu se vloudila chyba, všem lidem program poslal výplatní lístek prvního člověka v pořadí. Opraveno.
13.02.2019 TISKY: MFin 5460/a Potvrzení o příjmech - srážková daň - v tisku se položky
01 úhrn příjmů 02 příjmy do 31. ledna
tiskly o řádek níž. Opraveno.
08.02.2019 Při minulé úpravě vypadla z programu sestava "Přehled mzdy po lidech". Už je tam zpátky ;-)
25.01.2019 Přepracovány Sumáře v nabídce
Měsíční mzdy Tisky Výplatnice, lístky, opis
Ve filtru je možné zadat číslo BĚŽNÉHO zpracování resp. číslo BĚŽNÉHO MĚSÍCE do položek filtru takto:
Číslo zpracování: %mm Období (mm.rrrr): %mr
Pak se každý měsíc doplní do fitru číslo aktuálbě nastaveného měsíce.
20.01.2019 ZMĚNY OD 01.2019 ---------------- - minimální mzda od 1.1.2019 je 13.350,-/měs. resp. 78.90/hod AKTUALIZUJTE SI TABULKU MINIMÁLNÍ MZDA v Tabulkách !!!
- průměrná mzda pro rok 2018 je 32.699,- - tedy: maximální vyměřovací základ SP je 1.569.552,- - minimum pro solidární daň 7% je 130.796,-
- minimální Vyměřovací základ ZP, kdy je plátce stát, je 7.540,-
- průměrná měs.pracovní doba je (64+65+66+66)/12 = 21.75 dnů
- změna rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění - od 1.1.2019 je 3.000,- Kč měsíčně - stejně jako v minulosti je třeba použít různé DMz
610 DPČ do limitu 2.999,- 611 DPČ od limitu 3.000,-
- redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek NP jsou 1.090,- / 1.635,- / 3.270,-
- ke dni 28.12.2018 zkontrolovány aktuálně platné formuláře: 5457 Prohlášení poplatníka vzor 26 OK 5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň 2019 vzor 27 nový 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň 2019 vzor 06 nový 5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění 2018 vzor 23 nový 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor 17 OK 5490/1 Počet zaměstnanců 2018 vzor 18 nový 5556 Potvrzení pro daňové zvýhodnění na děti vzor 02 OK
Platební příkazy lidem: pro lepší identifikaci plateb lidem byly ve vygenerovaných datech pro předání do Závazků provedeny následující změny - platby lidem jsou v tabulce
Kmenový soubor Seznam plateb za pracovníky
- když není zadaný VSY, doplní se VSY=os.číslo*100+měsíc - když není zadaný KSY, doplní se KSY=IČO_firmy
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 20.12.2018 Doplněny sestavy
Měsíční mzdy - Pořízení, tisky Dobírky - Tisky Výplatnice, lístky, opis dat Sumář po lidech za měsíc/od počátku roku
12.11.2018 Data pro ČSSZ - Příloha k žádosti o dávku NP: byla odstraněna nabídka na tisk potvrzení. Jediný správný postup je poslat data na portál ČSSZ a následně si je vytisknout. Takto budete mít vždy aktuální formulář tak, jak ho ČSSZ momentálně upravila. Program pro to poskytuje podporu. Nutná podmínka je, že si v nabídce
Data pro ČSSZ Adresář se staženými soubory
nastavíte adresář, kam Váš prohlížeč ukládá stažené soubory. Pak postupujte standardním způsobem, jako kdybyste chtěli předat data na Portál ČSSZ. Data vložte a dejte si tisk formuláře. Portál vytiskne formulář do PDF. Dejte si tento formulář v prohlížeči uložit. V programu se mezitím pojevila modrá nabídka "Test výstupů z EPO". Jestliže jste formulář uložili, objeví se nabídka "uložit PDF". Dejte "uložit" a objeví se "otevřít PDF". Otevřete PDF a dejte vytisknout.
11.10.2018 Data pro ČSSZ - Příloha k žádosti o dávku NP: na portál ČSSZ se předává ve verzi NEMPRI_18.
08.10.2018 Opravena chyba zavlečená v některé z minulých úprav, kdy program přestal tisknout sestavu "Potvrzení o výdělku". Opraveno.
26.03.2018 Při minulých úpravách programu týkajících se Daňového zvýhodnění na děti se do programu vloudila chyba, program chybně tisknul na Potvrzení o příjmech - zálohová daň u dětí měsíce 12-12. Opraveno.
03.03.2018 Daň z příjmu za rok 2017: protože v r.2017 došlo od 07.2017 ke změně daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě, které ovšem platí zpětně od 01.2017. Program má ovšem v měsících 01.2017-06.2017 uložené hodnoty, které platily do 06.2017, což je ale pro Výpočet daně a daňového zvýhodnění špatně. Abyste nesoulad napravili, musíte vstoupit do nabídky
Daň z příjmu za rok 2017 Slevy na dani a odpočitatelné položky Daňové zvýhodnění na děti Naplnění z tabulky Daňové pořadí dětí v měsících
Program pak Daňové zvýhodnění na děti naplní znova správně podle tabulky Daňové pořadí dětí v měsících.
Ve výpočtu sociálních dávek byla chyba u výpočtu DMz 851: když nemoc skončila s posledním dnem karenční doby, program spočetl 2 dny k proplacení. Opraveno.
Při pořizování sociálních dávek program správně spočte počet dnů k proplacení. Když se ale obsluha vrátí na pořízenou větu v režimu oprav a něco tam opraví, počet dnů se už NEPŘEPOČÍTÁ. To je záměrně, protože obsluha může tento údaj z libovolných důvodů zadat ručně jinak, než spočetl program. Obsluha by pak díky nepozornosti při opravě věty mohla přehlédnout, že jí program takto ručně zadané číslo opět přepočítal. Nicméně někdy může obsluha zadat počet dnů rukama špatně. Proto byla do programu doplněna funkce, kdy obsluha může do počtu dnů zadat "0" a pak se vrátit na položku "Potvrzení o nemoci platí do". Program pak počet dnů k proplacení spočte znovu.
08.02.2018 Odstraněna chyba v předávání dokladů do Účetnictví.
06.02.2018 Odstraněna chyba v odesílání Mzdových listů e-mailem. Odstraněna chyba v předávání platebních příkazů do Závazků.
13.01.2018 ZMĚNY OD 01.2018 ---------------- - průměrná mzda pro rok 2018 je 29.979,- - tedy: maximální vyměřovací základ SP je 1.438.992,- - minimum pro solidární daň 7% je 119.916,- - průměrná měs.pracovní doba je (65+65+65+66)/12 = 21.75 dnů - minimální mzda od 1.1.2018 je 12.200,- - minimální Vyměřovací základ ZP, kdy je plátce stát, je 7.177,- - daňové zvýhodnění na 1. dítě je 15.204,- za rok tedy 1.267,- měsíčně - dohody o pracovní činnosti - zdanění: DPČ program pozná podle údaje "Druh činnosti" v Kmenovém souboru. Jsou to činnosti 3,6,13/19. Samotné DMz týkající se DPČ musí mít nastaveno Danění="Měsíční". Program pak automaticky upraví pro daňový základ 1/2.500,- Kč způsob danění na "15%-srážková".
- doplněny aktuální formuláře 5457 Prohlášení poplatníka vzor 26 5460 Potvrzení o příjmech - zálohová daň vzor 26 5460/A Potvrzení o příjmech - srážková daň vzor 05 5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění vzor 22 5556 Potvrzení pro daňové zvýhodnění na děti vzor 02
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 15.12.2017 Do mailu s výplatními lístky lze nově vložit krátkou zprávu pro příjemce.
02.11.2017 Program upraven pro "nestandardní" zpracování mezd. Za nestandardní se považuje např. zpracování, kdy se mzdy vyplácí 1x ročně nebo třeba nepravidelně, tzn. kdy číslo zpracování není shodné s číslem kalendářního měsíce, za který se mzdy vyplácí. V takovém případě se data pro navazující agendy předávala chybně do boxu s pořadovým číslem zpracování, což bylo špatně. Teď se předávají do boxu s pořadovým číslem zpracovávaného měsíce.
19.07.2017 Daňové zvýhodnění v měsíci/roce se zvyšuje dnem 1.7.2017 na
1. dítě 1 117.00 / 13.404,- zůstává 2. dítě 1 617.00 / 19.404,- 3. a další 2 017.00 / 24.204,-
V programu byly nedopatřením od 01.2017 do 06.2017 použity staré redukční hranice pro výpočet nemocenské. Do programu byly nastaveny správné hranice platné od 01.2017 a to ve výši 942, 1.412 Kč a 2.824 Kč. Za chybu se omouváme, snad Vám nezpůsobila nějaké problémy.
Implementována aktuální verze Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) platná od 05.2017.
14.03.2017 Doplněna aktuální verze 25 výkazu 25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech.
13.03.2017 Stabilizován výpočet ZP do minima pro případ, kdy v kmenovém souboru máte u pracovníka nastavený pozdější konec pracovního poměru, než je konec běžného kalendářního měsíce, a přitom máte u pracovníka nastavený Status jako "Řádný".
27.02.2017 Evidenční list důchodového pojištění: Pokud Peněžitá pomoc v mateřství začala v minulém roce, nenastavil se v běžném roce počátek dávky na 1.1. Opraveno.
Daňové formuláře na portálu Finanční správy:
5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech - stále verze 2016 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou - stále nezveřejněn
26.01.2017 Mzdový list v případě, že pracovník dostal na základě "Výpočtu daně a daňového zvýhodnění" za minulý rok peníze s DMz 909-Doplatek na bonusu resp. 910-Přeplatek na dani, obsahuje odkaz na Přílohu "Výpočet daně ..."
19.01.2017 Na 3. listu "Vyúčtování daně vybírané srážkou" se netisknou neobsazené ř.2 a ř.3.
13.01.2017 ZMĚNY OD 01.2017 ---------------- - průměrná mzda pro rok 2017 je 28.232,- - tedy: maximální vyměřovací základ SP je 1.355.136,- - minimum pro solidární daň 7% je 112.928,- - průměrná měs.pracovní doba je (65+65+65+65)/12 = 21.67 dnů - minimální mzda od 1.1.2017 je 11.000,- - minimální Vyměřovací základ ZP, kdy je plátce stát, je 6.814,- - penzijní připojištění maximálně 50.000,- za rok
- doplněny aktuální formuláře 5457 Prohlášení poplatníka vzor 25 5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění vzor 21 5460/A Potvrzení dohody o provedení práce vzor 04 5490/1 Počet zaměstnanců k 31.12. vzor 16
Penzijní připojištění bylo navýšeno na maximálně 50.000,- za rok. Platí však poznámka z 07.03.2014 (viz níže), program tak na tuto změnu nijak nereaguje.
----------------------------------- rok 2016 ----------------------------------
20.09.2016 V praxi se objevují případy, že někdo má děti, na které může uplatnit slevu, ale nechce ji uplatňovat v běžném měsíci, ale až na konci kalendářního roku. V takovém případě u dítěte nastavte v tabulce "Rodinní příslušníci, slevy na děti" do Daňového pořadí "neuplatňuje slevu". Neuplatněné slevy pak ovšem musíte doplnit ručně do tabulky
Daň z příjmu za rok Slevy na dani a odpočitatelné položky Daňové zvýhodnění na děti
Pamatujte ovšem na to, že program do této tabulky každý měsíc zapisuje aktuální hodnotu, v případě "neuplatňuje slevu" tedy 0,- Kč. Tabulku proto naplňte až na konci roku nebo s jednoměsíčním zpožděním, aby Vám program částku v běžném měsíci opět nevynuloval. V souvislosti s výše uvedeným byla odstraněna kontrola na neuplatněné slevy, program je signalizoval červeným podbarvením nabídek
Kmenový soubor Rodinní příslušníci, slevy na děti
02.06.2016 Opravena chyba zavlečená při minulé aktualizaci, která způsobila, že program při tisku některých sestav upadl.
27.05.2016 Do programu doplněny aktuální sazby pro Daňové zvýhodnění na děti platné od 05.2016
Poř Kč -------------------- 1 1 117.00 2 1 417.00 3 1 717.00
U ZTP/P program částky automaticky zvýší na dvojnásobek.
24.05.2016 Do programu doplněny aktuální verze výkazů
5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech vz.24 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vz.17
V souvislosti s novou verzí MFin 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech program nadále eviduje u dětí eventuelní omezení ZTP/P. Ručně si ho můžete dodatečně nastavit v nabídce
Kmenový soubor Daňové pořadí dětí v měsících
Doplněna možnost automatizovaně posílat pracovníkům některé dokumenty mailem. K tomu slouží nová nabídka
Měsíční mzdy Tisky e-mail
Posílat můžete tyto dokumenty:
Výplatní lístky Mzdové listy Potvrzení o příjmech - srážková daň Potvrzení o příjmech - zálohová daň Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Abyste mohli tuto funkci využít, stačí, abyste jednotlivým pracovníkům zadali jejich e-mail. To můžete udělat v nabídce
Kmenový soubor e-mail
nebo při pořizování Kmenového souboru na 5. obrazovce.
Dokumenty na formulářích MFin obsahují razítko a podpis. Obojí si můžete jednotlivě naskenovat z papíru do dvou souborů. Naskenované obrázky musí být "oříznuté" těsně kolem podpisu resp. otisku razítka, aby podpis byl po celé ploše obrázku. Načtení naskenovaných obrázků provedete v nabídce
Uživatelské nastavení programu Podpis a razítko
Program umí načítat obrázky ve formátech BMP a JPG.
Program potom razítko a podpis automaticky vloží do dokumentů
Potvrzení o příjmech - srážková daň Potvrzení o příjmech - zálohová daň Výpočet daně a daňového zvýhodnění
které budete posílat mailem eventuelně ukládat do souboru ve formátu PDF.
22.04.2016 Provedl jsem revizi funkce programu
Kmenový soubor Textové dokumenty
kde můžete jednoduše vytvářet textové dokumenty přednaplněné údaji o vaší firmě a zaměstnanci. Podívejte se do příručky na kapitolku
Kmenový soubor Textové dokumenty
26.02.2016 Přepracováno předávání Elektronických Podání EPO na Portál ČSSZ. Přečtěte si v příručce kapitolu Data pro ČSSZ.
DMz 745-Příspěvek na životní pojištění se zahrnuje pouze do výkazu "Potvrzení o zdanitelných příjmech". Do "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" se zahrne částka, kterou poplatníkovi potvrdila jeho pojišťovna a kterou musíte pořídit do
Daň z příjmu za rok Slevy na dani a odpočitatelné položky
Daňové zvýhodnění na děti se musí evidovat s kladným znaménkem, protože se jedná o zákonný nárok. Program to od teď takto důsledně provádí. Jestli někde byla z minulosti záporná znaménka, program si je sám opravil. Jestli obsluha Daňové zvýhodnění na děti pořídí omylem záporné znaménko, program si je sám opraví.
23.02.2016 Přepracován Zápočtový list přesně podle ustanovení §313 Zákoníku práce. Doporučení: nastavte si parametry tisku takto:
Textový soubor: \složka\*.RTF Levý okraj 1 Řádky běžné
a nechte si ho vždy vytisknout do Souboru. Na dotaz "Chcete ho hned otevřít?" odpovězte "ano". Vytištěný soubor se otevře ve Vašem textovém editoru (může se stát, že se hned neotevře přes celou obrazovku, ale dole v liště se objeví nová ikona). V editoru můžete do dokumentu doplnit další údaje a dokument si uložit podle Vašich zvyklostí.
Pozor u DMz 745-Pojistné na soukromé životní pojištění: zahrnuje se do "Potvrzení o zdanitelných příjmech" do ř.15-Příspěvek zaměstnavatele ... Naopak se NEZAHRNUJE do "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" ř.7-pojistné na soukromé životní pojištění. Je to proto, že do "Výpočtu" patří číslo, které potvrdila příslušná pojišťovna a ne částka, která prošla přes výplatní pásky. Částku potvrzenou pojišťovnou pořídíte ručně v nabídce
Daň z příjmu za rok Slevy na dani a odpočitatelné položky Odpočitatelné položky - dary,krev,stavební,pojištění,odbory
03.01.2016 Opraven formát "Přehled o výši pojistného verze PVPOJ pro rok 2016", protože ho panstvo během druhé poloviny ledna opět změnilo ....
29.01.2016 Opravena chyba, která způsobovala pád programu při startu po nastavení roku 2016.
28.01.2016 ZMĚNY OD 01.2016 ----------------
Do kalendáře svátků byl doplněn nově Velký pátek 25.03.2016.
Nastavena aktuální průměrná měsíční mzda na 27.006,-. Z ní se počítá např. maximální vyměřovací základ sociálního pojištění, který je nově 1.296.288,- Kč.
Minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění za zaměstnance, kde je plátce stát, je 6.444,- Kč.
Zrušený 2. důchodový pilíř: V pořízení Kmenového souboru už není položka "2. pilíř". Před vstupem do pořízení měsíčních dat shodí program v kmenu příznak zrušeného 2. důchodového pilíře u všech zaměstnanců. Nemusíte tedy na zrušení 2. pilíře nijak reagovat.
Do programu doplněny aktuální verze daňových tiskopisů dle stavu k 12.01.2016 na stránce
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2016&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02
Vyúčtování daně ze závislé činnosti MFin 5459 vz.22 už pro rok 2015 Výpočet daně a daňového zvýhodnění MFin 5460/1 vz.20 už pro rok 2015 Počet zaměstnanců k 31.12. MFin 5490/1 vz.15 už pro rok 2015
Do programu doplněny aktuální verze tiskopisů pro ČSSZ dle stavu k 12.01.2016 na portálu ČSSZ
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani
Přehled o výši pojistného verze PVPOJ pro rok 2016
!!! POZOR !!! tyto nové tiskopisy už program neumí vytisknout !!! Vytisknete si je tak, že data vyexportujete na portál ČSSZ a vytisknete si je z portálu. To je také jediný způsob tisku, který ČSSZ akceptuje.
Tabulky: -------- Na základě NV 233/2015 navýšena minimální mzda na 9.900,- Kč a u Kategorie "ÚplnýInv" na 9.300,- Kč. Zkontrolujte případně aktualizujte si tabulku minimálních mezd z nabídky
Tabulky Minimální mzdy
----------------------------------- rok 2015 ----------------------------------
29.11.2015 Příloha k žádosti o dávku NP: aktualizována na novou verzi, která údajně bude platit jen do konce roku.
26.11.2015 Tabulky: DMz 814-Peněžitá pomoc v mateřství - z minulosti zůstal v sazbě koeficient 0.69, který při ručním proskákání řádky v dobírkách způsobil, že se u tohoto DMz spočetly nenulové Kč. Tabulka DMz opravena, obsluha musí spustit tabulky, aby se upravené údaje o DMz 814 uložily.
23.11.2015 Telefonní číslo firmy se pro všechny sestavy a podání od této verze programu bere jednotně z nastavení údajů o zpracovávaném měsíci.
19.06.2015 U turnusu "T" v evidenci byla v programu chybka, takže tento turnus nešel zadat do Kalendář směn. Opraveno.
06.05.2015 ČSSZ změnila způsob předávání dat. Všechna data se od 05.2015 předávají přes portál ČSSZ. Program upraven byl příslušným způsobem upraven. Tisk všech výkazů provedete přímo z portálu ČSSZ, program už žádné výkazy netiskne.
06.03.2015 Vzhledem k novému vzoru MFin 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo nutné zavést další evidenci
Kmenový soubor Rodinní příslušníci, slevy na děti Daňové pořadí dětí v měsících
Program tuto tabulku přednaplní podle stavu dětí k okamžiku, kdy na- instalujete novou verzi programu. Prosím zkontrolujte si, zda je naplněná správně.
Doplněno (MF už zveřejnilo nové vzory tiskopisů)
MFin 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech vz.23 MFin 5460/A Potvrzení dohody o provedení práce vz. 2
24.02.2013 Stabilizováno první spuštění programu pro novou firmu.
17.02.2013 Doplněna kontrola Čísla rozhodnutí o soc.události. Nová verze hlášení "Příloha k žádosti o dávku NP" přísně kontroluje formát Čísla rozhodnutí. Program vyháže eventuelní chybně zadané mezery a převede písmena na velká.
Od 16.02.2015 požaduje ČSSZ v "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" položku v minimálním formátu, tj. 1,2,..., 9,10,11,12. Do 15.02.2015 požadovala 01,02,...,09,10,11,12. ČSSZ od 16.02.2015 vrací "Přílohu" v původním formátu jako špatně vyplněnou. Opraveno.
ČSSZ se chystá převést do konce kvartálu všechna hlášení na Portál. Takže si ještě užijeme.
Stabilizováno první spuštění programu pro novou firmu.
12.02.2013 Doplněna sestava
Tisky Zápočtový list - podklady pro průměrný čistý výdělek
protože jednoho klienta trápil Úřad práce dotazy, jak průměrný čistý výdělek danému pracovníkovi spočítal.
10.02.2013 Velká verze programu: nešlo elektronické podání "Přehledu o výši pojistného" na portál ČSSZ. Opraveno.
09.02.2015 V elektronickém podání "Přehledu o výši pojistného" vadí ČSSZ, když není vyplněný e-mail odesílatele.
Podpora ČSSZ mi odpověděla: "Chybu" máte v prázdném emailu, ten úplně vypusťte, pak podání projde. Chyba je podle mne v XSD schématu dodavatele, řeší vedení s dodavatelem.
Program upraven tak, že prázdný e-mail nepředává.
08.02.2015 V elektronickém podání "Přehledu o výši pojistného" vadilo ČSSZ, když jste měli zadané mezery v telefonním čísle. Program je automaticky z dat před odesláním Přehledu odstraní.
Do programu doplněna nabídka
Data pro ČSSZ 602-Filler - Stáhnout
pro ty uživatele, kteří to sami nezvládnou.
03.02.2015 Na stránkách ČSSZ se neobjevil avizovaný formulář ZFO pro "Přehled o výši pojistného". Místo toho je tam zpráva z 30.1.2015:
e - Podání PVPOJ 2015 již není možné zasílat doposud každoročně aktualizovanými formuláři ve formátu ".ZFO" pro program Software602 Form Filler, ale pouze novými interaktivními formuláři, které jsou k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Program byl upraven tak, že spočte "Přehled o výši pojistného" a umožní ho vložit na ePortál ČSSZ.
25.01.2015 Na stránkách ČSSZ stále není formulář ZFO pro "Přehled o výši pojistného".
Program nekontroluje nevyplněné daňové pořadí dětí u lidí, kteří mají ukončený poměr - nabídky nesvítí červeně.
Program netisknul "Zápočtový list". Opraveno.
22.01.2015 Omylem jsem zakomentářoval aktuální vzor "MF5460 - Potvrzení o zdanitelných příjmech" a tak se tisknul špatný vzor 21 místo aktuálního vzoru 22. Opraveno.
20.01.2015 Do distribuční sady jsem zapomněl přibalit řídicí soubory pro 602-Filler. Napraveno.
18.01.2015 Tato verze programu obsahuje všechny změny, které se daly zjistit k 18.01.2015 z dostupných zdrojů. Některé novinky však nebyly zatím zveřejněny, jako např. aktuální verze tiskopisu ČSSZ pro program 602-Filler "Přehled o výši pojistného". Protože už ale řada uživatelů potřebuje s programem pracovat, (např. přihlásit nové zaměstnance), tak program zveřejňujeme již dne s tím, že až budou změny zveřejněny, tak je do programu doplníme a program dáme na web.
ZMĚNY OD 01.2015 ---------------- Daňové zvýhodnění dětí se nově řídí "daňovým pořadím" dítěte. To musíte ke každému dítěti, na které zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění, doplnit v tabulce
Kmenový soubor Rodinní příslušníci
Program potom spočte daňové zvýhodnění na první/druhé/další díte ve výši 1.117,-/1.317,-/1.417,- Kč. Dokud nebudete mít údaje doplněné, bude Vám cesta k tabulce svítit červeně !!! Program bude fungovat, ale pro děti s nenastaveným daňovým pořadím nespočte zvýhodnění - nulová hodnota znamená "Neuplatňuje slevu". Jestliže si chcete v tabulce nechat i děti, na které zaměstnanec neuplatňuje slevu, vyplňte položku "Daňová úleva do".
!!! POZOR !!! Abyste mohli pořizovat daňové pořadí, musíte mít nainstalovanou novou Centrální databázi ze dne 18.01.2015 nebo novější.
Doplněna sestava
Kmenový soubor, průměry, srážky a číselníky Rodinní příslušníci, slevy na děti Tisk Potvrzení pro daňové zvýhodnění na děti
kde můžete vytisknout formulář MFin 5556 "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění".
Doplněna nabídka na pořízení "školkovného" od roku 2014
Daň z příjmu za rok Slevy na dani a odpočitatelné položky Slevy dle §35ba - písmeno g - na školku
Pořizuje se (s kladným znaménkem) pro každé dítě zvlášť po měsících. Když dostanete ze školky jednu částku za celý rok, můžete ji zapsat do libovolného měsíce.
Na základě Vyhlášky MPSV č.208/2014 program počítá s průměrnou měsíční mzdou ve výši 26.611,- Kč. Strop vyměřovacího základu pro SP je částka 1.277.328,- Kč. ZP není zastropované.
Na základě Nařízení vlády 204/2014 je minimální mzda 9.200,- Kč (viz dále).
Na základě zákona 109/2014 je vyměřovací základ pro ZP kde je plátcem stát částka 6.259,- Kč.
Na základě Sdělení MPSV 214/2014 se změnily redukční hranice pro dávky NP na 155.40/232.93/465.85 Kč.
Do roku 2014 mohli podnikatelé s méně než 26 zaměstnanci dle zák.267/214 hradit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato možnost ruší.
Do programu doplněny aktuální verze tiskopisů - stav k 08.01.2015 dle
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2015&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02
Prohlášení poplatníka MFin 5457 vz.24 od 01.2015 Vyúčtování daně ze závislé činnosti MFin 5459 vz.20 pro rok 2014 Vyúčtování daně ze závislé činnosti MFin 5459 vz.21 pro rok 2015 Výpočet daně a daňového zvýhodnění MFin 5460/1 vz.19 pro rok 2014 Počet zaměstnanců k 31.12. MFin 5490/1 vz.14 pro rok 2014
Do programu doplněny aktuální verze tiskopisů ČSSZ pro program 602-Filler stav k 17.01.2015 dle http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni (odsud si také stáhnete program 602-Filler)
ELDP vz.56 publikovano_05112014.zip Příloha k žádosti o dávky vz.39 publikovano_13102014.zip ONZ Oznámení o nástupu do zaměstnání vz.60 publikovano_05112014.zip Přehled o výši pojistného vz.51 17.01.2015 ještě není
V souvislosti s novou verzí tiskopisu "Přehled o výši pojistného" si musíte v nabídce
Data pro ČSSZ Údaje o vlastní firmě
doplnit e-mail Vaší firmy.
Tabulky: Na základě NV 204/2014 navýšena minimální mzda na 9.200,- Kč. Zkontrolujte případně aktualizujte si tabulku minimálních mezd z nabídky
Tabulky Minimální mzdy
----------------------------------- rok 2014 ----------------------------------
30.10.2014 Přepracováno předávání dat na ČSSZ tak, aby bylo uživatelsky pohodlné. Přečtěte si prosím kapitolu "Data pro ČSSZ" v příručce. Máte-li již nainstalovaný program "Software602 Form Filler", program by ho měl sám najít a uložit si potřebné údaje. Všechny tisky formulářů na papír se od této verze provádí v programu "Software602 Form Filler", který je oficiálním prostředkem ČSSZ pro práci s formuláři. V 10.2014 aktualizovala ČSSZ tiskopisy elektronických formulářů. Prosím stáhněte si aktuální verze v nabídce
Data pro ČSSZ 602-Filler - Formuláře ZFO - natáhnout z www ApSoft
Zrušena sestava "Potvrzení o zdanitelných příjmech zdaněných srážkovou daní" doplněná 26.08.2014, která uměla sloučit několik po sobě jdoucích dohod zdaněných srážkovou daní. Sloučení je nekorektní. Pro každou dohodu je nutné pracovníkovi vytisknout "Potvrzení - dohody o provedení práce MFin 5460/A".
23.10.2014 Při tisku "Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění" program v případě, že pracovník měl k tisku víc sociálních událostí, "slil" jednotlivé události do jednoho formuláře. Opraveno.
26.08.2014 Doplněna sestava
Daň z příjmu za rok Potvrzení o zdanitelných příjmech zdaněných srážkovou daní
Jestliže pracovník pracoval ve Vaší firmě během roku několikrát a Vy jste mu přiřadili pokaždé jiné osobní číslo, můžete tato různá osobní čísla sjednotit pod jedno v nabídce
Kmenový soubor, průměry, srážky a číselníky Kmenový soubor pracovníků Úplný kmenový soubor pracovníků
tak, že k několika různým osobním číslům přiřadíte jedno Základní osobní číslo. Osobní údaje pracovníka (bydliště, rodné číslo, ...) pak stačí vyplnit jen pro Základní osobní číslo.
22.07.2014 Na základě zákona 109/2014 se od 07.2014 mění částka uvedená v § 3c/1 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné všeobecné zdravotní pojištění: Základ pojistného u státních pojištěnců se stanoví ve výši 6.259,- Kč na kalendářní měsíc.
09.04.2014 MFČR konečně zveřejnilo na stránkách formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech [MFin 5460 vz.22]". Nový formulář doplněn do programu.
Program nezahrnoval DMz 909-Vyrovnání bonusu za minulý rok do Platebních příkazů. Opraveno.
10.03.2014 Opraven tisk výkazu "ZP - Přehled o platbě pojistného-formulář VZP". Poslední formulář v řadě se nedotisknul do konce.
07.03.2014 Doplněn tisk výkazu "ZP - Přehled o platbě pojistného-formulář VZP" na nový formulář VZP. Vyzkoušejte, zda ostatní zdravotní pojišťovny budou Přehled přijímat na formuláři VZP. Stará sestava v programu zůstala, takže v případě, že ostatní ZP formulář odmítnou, stačí si nastavit dva různé filtry "VZP" a "Ostatní ZP" a tisknout Přehled na papír nebo do formuláře.
Penzijní připojištění: Současná úprava podle Zákona o daních z příjmu č. 586/92 Sb. §6/9p limituje nezdaněný příspěvek na penzijní nebo životní pojištění částkou 30.000,- Kč za rok (měsíčně 2500,-). Zaměstnavatel však může příspěvek zaplatit jednorázově. Program v této situaci není schopen rozeznat, zda je platba pod/nad limitem. Proto byla tabulka DMz rozšířena takto:
DMz Danění Sys Kart ---------------------------------------------------- 700 Penzijní přip. nad limit §6/9p Měsíční Ano Ne 744 Penzijní přip. do limitu §6/9p Nedanit Ano Ano 938 Platba penzijního připojištění Nedanit Ano Ne
a mzdová účetní musí podle situace použít správné DMz. Program pak sečte DMZ 700+744 a odvodí z nich DMz 938-Platba penzijního připojištění s opačným znaménkem.
13.02.2014 Rozšířeno naplnění výkazu
"Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti [MFin 5459]"
Z měsíčních dat se ještě naplní sloupce 4 a 5 druhé strany výkazu.
12.02.2014 Rozšířeno naplnění výkazu
"Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti [MFin 5459]"
takto: - do oddílu 05-Počet zaměstnanců se započte hodnotou "1" každý zaměstnanec, který měl v daném měsíci DMZ 751-Příjem zdaň.zál. měsíč. sazbou. Jestli některý zaměstnanec neměl DMZ 751, PAK NENÍ DO VÝKAZU ZAPOČTEN a vy musíte počet zaměstnanců RUČNĚ OPRAVIT !!! - do oddílu 06-Úhrn přeplatků na dani se natáhne z ročního souboru součet DMz 910-Vyrovnání daní za minulý rok. Do tabulky se rozdělí přeplatky podle měsíců, ve kterých byl DMz 910 vrácen zaměstnancům - do oddílu 06a-Úhrn doplatků na daňovém bonusu se natáhne z ročního souboru součet DMz 782-Daňový bonus na děti
Další údaje program nemá k dispozici a nemůže je tudíž přednaplnit (když provozujete modul ApSoft - Styk s bankou, naplní se vám ještě odvody daně Finančnímu úřadu v jednotlivých měsících).
10.02.2014 Srážková daň: Program teď počítá ze všech druhů příjmu zálohovou daň bez ohledu na to, zda pracovník podepsal či nepodepsal Prohlášení.
Když u pracovníka nastavíte Druh činnosti = 30-Dohoda o provedení práce a pracovník NEpodepsal Prohlášení, srazí program srážkovou daň, ale jen u příjmů, které nepřesáhnou 10.000,- Kč. V takovém případě si program sám změní způsob danění jednotlivých DMz ze "Zálohová" na "Srážková". Nemusíte potom používat u těchto pracovníků pouze DMz 600.
04.02.2014 Na základě množících se dotazů na novou úpravu srážkové daně dle §6/6 byla upřesněna tabulka DMz takto:
DMz Danění DNP ZP -------------------------------------------------- 600 Dohoda o PP dle §6/4 15%-srá Ne Ne 601 Dohoda o PP mimo §6/4 Měsíční Ano Ano
O jejich použití musí rozhodnout SAMA MZDOVÁ ÚČETNÍ takto:
Dohoda o PP dle §6/4 - nepodepsal prohlášení, výplata do 10.000,- včetně = DMz 600 mimo §6/4 - podepsal prohlášení nebo výplata nad 10.000,- = DMz 601
22.01.2014 Kontroloval jsem znova aktuální stav daňových formulářů k 22.01.2014 na adrese
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
a zjistil jsem, že od 05.01.2014, kdy jsem stahoval formuláře do verze programu pro rok 2014, se objevil MF5490/1 Počet zaměstnanců k 31.12. vz.13. Doplněn do programu. Zatím jsou k dispozici pouze loňské vzory formulářů
MF5457 Prohlášení poplatníka vz.22 MF5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech vz.21
Opraven kalendář na rok 2014. Do kalendáře se mi vloudila chyba, moc se omlouvám. Již zadané údaje o měsících v nabídce
Zadání zpracovávaného období Údaje o zpracováních - aktualizace
musíte "proskákat" v režimu oprav, špatné údaje se opraví.
Ve výkazu "Počet zaměstnanců k 31.12." se tiskne správně Oprávněná osoba.
21.01.2014 Do níže uvedených tiskopisů doplněn údaj "Územní pracoviště".
Výpočet daně a daňového zvýhodnění [MFin 5460] Vyúčtování daně vybírané srážkou [MFin 5466] Počet zaměstnanců k 31.12. [MFin 5490]
15.01.2014 Opraven tisk Vyúčtování daně vybírané srážkou/daně z příjmů. Když si uživatel založil zpracovávanou firmu jako právnickou osobu a pak ji změnil na fyzickou nebo naopak, pak ve Vyúčtování zůstaly "viset" texty z prvně zadané osoby a tiskly se na výkaz. Aby se nesprávné texty odstranily, musíte vstoupit do "Aktualizace - Texty do Vyúčtování".
10.01.2014 Opraven tisk "Vyúčtování daně vybírané srážkou", kde z tisku vypadla omylem desetinná čárka.
09.01.2014 Doplněn systémový DMz 909-Vyrovnání bonusu za minulý rok. Do tohoto DMz se uloží doplatek bonusu z řádku 31.b - doplatek daňového bonusu z "Výpočet daně a daňového zvýhodnění". Dosud se doplatek předával společně s přeplatkem na dani v DMz 910, který se ovšem zahrnuje do příjmu pro "Potvrzení o příjmu pro sociální dávky".
12.01.2014 Změny od 01.2014 ================
Na základě Vyhlášky MPSV č.269/2013 nastavena průměrná měsíční mzda na částku 25.942,- Kč. Maximální vyměřovací základ pro placení sociálního pojistného je 1.245.216,- Kč.
Limit pro uplatnění srážkové daně nastaven na 10.000,- Kč.
Pro případ, že zaměstnáváte studenty a žáky v rámci praxe, založte si nový DMz např. 180/2 Zaměstnání v rámci praxe, u kterého nastavíte
Danění: Nedanit DNP: Ne ZP: Ne Celé ZP: Ne
a další údaje podle potřeby. Z vyplacené mzdy se pak nesrazí Daně, DNP ani ZP.
Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvo u týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. U dočasné pracovní neschopnosti, o které rozhodne lékař do konce letošního roku, náleží nemocenské od 22. kalendářního dne od jejího vzniku. Dnem 31.12.2013 končí tříleté přechodné období, kdy se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů .
Došlo ke zvýšení redukčních hranic takto:
1. redukční hranice 865 Kč 2. redukční hranice 1.298 Kč 3. redukční hranice 2.595 Kč
Nastaveny nové algoritmy pro výpočet nemocenských dávek:
DMz Druh mzdy Samož Prv Posl Koef ----------------------------------------------------- 830 Nemoc
850 Náhrada mzdy 1-3 den Ne 0 2 851 Náhrada mzdy od 4. dne Ne 3 13 0,600 831 Nemocenské dávky placené ČSSZ Ne 14 9999
850 Karanténa
850 Náhrada mzdy 1-3 den Ne 0 2 0,600 851 Náhrada mzdy od 4. dne Ne 3 13 0,600 831 Nemocenské dávky placené ČSSZ Ne 14 9999
Do programu doplněny aktuální verze formulářů:
MF5459 Vyúčtování daně ze závislé činnosti vzor č.19 MF5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.18 MF5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.16
--------------------------------- rok 2013 ------------------------------------ 11.12.2013 Tabulky: do tabulky "Druhy mzdy" doplněna položka "Celé ZP". Položka udává, zda z položky odvádí pracovník celé zdravotní pojištění, tj. % za pracovníka + % za firmu (např. absence, neplacené volno mimo paragraf, ...). Prosím poravte si v tabulce takto DMz 63,64 a 91. Pro takto nastavené DMz program dopočte z příslušného základu 13.5% do druhu mzdy 901-Zdravotní pojištění zaměstnanec. Dosud toto musela mzdová účetní spočítat a zadat ručně.
06.12.2013 Opravena chyba, která způsobila, že se za určitých okolností špatně spočítalo pojistné na důchodové pojištění za firmu - spočítalo 100x víc.
05.12.2013 Opravena chyba, která způsobila, že nešlo pořídit
Předkontace účetního dokladu Předkontace ostatních položek
28.11.2013 Stabilizován dopočet ZP do minima. Když někdo ukončil v průběhu měsíce, tak se mu spočítal špatně doplatek ZP do minima, jako kdyby prac.poměr trval do konce měsíce.
11.10.2013 V sestavě
Měsíční mzdy Tisk dobírek Výplatnice, lístky, opis dat Opis dat od počátku roku
doplněno třídění položek podle měsíce.
17.09.2013 Stabilizována údržba tabulky
Měsíční mzdy - Evidence docházky Tabulky Převod docházky na DMz
Nyní se tabulka automaticky doplní o položky, které v tabulce eventuelně chybí. Doplnění proběhne těsně před aktualizací tabulky. Jestli Vám v tabulce něco chybí, jděte do její aktualizace a hned zase ven.
13.09.2013 Opravena Výčetka platidel, nyní můžete zvolit, zda chcete tisknout jednotlivé lidi nebo součty.
28.08.1013 Nařízení vlády č. 210/2013 mění minimální mzdu. S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 8.500,-. Program byl příslušným způsobem upraven.
Aktualizujte si tabulku minimálních mezd před zpracováním mezd za SRPEN z nabídky
Tabulky --> Minimální mzdy --> Stáhnout přednastavené hodnoty
10.06.2013 Stabilizován dopočet ZP do minima. Když někdo nastoupil v průběhu měsíce a nedosáhl minimální mzdy, tak se mu spočítal špatně doplatek ZP do minima - od kalendářních dnu, po které trval prac.poměr, se odečetl chybně ještě DMz 053 a minimum se počítalo z nižšího počtu dnů.
Opraven tisk kalendáře směn v evidenci docházky, netisklo některé dny.
05.05.2013 Stabilizováno Oznámení o nástupu do zaměstnání. Doplněno "Datum vyplnění formuláře" - nastaví se na běžné datum. V rozporu s číselníkem
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/47C5F896-4BB6-4527-9571-AEDD56C64B94/0/C_SCIP.htm
kde je
kod_pol název položky ----------------------- N Není S Současný P Poslední
ČSSZ vadí hodnota "N" = Není - V oddíle 7. Identifikace... se proto pole "Specifikace" v případě "Není" nechává prázdné.
28.05.2013 Velká verze programu: Doplněn aktuální formulář "MFin 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č.21.
01.05.2013 Stabilizován "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" pro případ, že pracovník nemá v kmenu vyplněné Základní osobní číslo.
PŘESTO DOPORUČUJI SI HO U VŠECH LIDÍ DOPLNIT !!!!!!
29.04.2013 Při exportu ELDP do XML začala ČSSZ vadit mezera v položce "sqnr". Mezery odstraněny.
Doplněn aktuální formulář "MFin 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č.21.
27.03.2013 Tisk výplatních lístků: doplněn tisk Redukovaného průměru pro výplatu náhrad nemocenské.
20.03.2013 Stabilizován export Přehledu o výši pojistného SP do XML. Program exportoval v čísle účtu mezery. 602-Filler načte, nehlásí chyby, předá na ČSSZ, která soubor odmítne a nahlásí chybu
Údaj Číslo účtu obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: " "=0x00000020)
12.03.2013 Stabilizován export Evidenčních listů do XML.
11.03.2013 Vzhledem k tomu, že uživatelé mají tendenci vytvářet neuvěřitelné adresáře, které obsahují mezery a jiné paznaky, které pak při zpracování způsobují potíže a nestability, byl v programu nastaven natvrdo adresář pro XML
\APSOFT\0-CSSZ
06.03.2013 Doplněn export výkazů "Přehled o výši pojistného SP" a "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" do XML. V souvislosti s doplněním byla změněna konvence pojmenování XML souborů pro ČSSZ takto (iiiiiiii je IČ firmy):
iiiiiiiiEL - evidenční listy iiiiiiiiON - oznámení o nástupu iiiiiiiiPV - přehled o výši pojistného SP iiiiiiiiNP - příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
soubory jedné firmy se pak přirozeně řadí ve výstupním adresáři za sebou.
Všechny předávané soubory je možné zkontrolovat/vytisknout/předat z programu 602-Filler, který používá pro jednotlivé formuláře šablony ZFO. Tyto šablony jsme pro vás připravili, můžete si je stáhnout z www.ApSoft z příslušné nabídky. Kdyby mezitím ČSSZ umístila na svůj web novější verzi, stáhněte si ji. Jedná se o soubor typu ZIP, který uložíte do adresáře pro XML
\APSOFT\0-CSSZ
Program Vám nabídne rozbalení souboru ZIP, takže se tím nemusíte zabývat rukama.
14.01.2013 Do Textů do Vyúčtování daní lze vyplnit DIČ, které se pak tiskne do formuláře.
24.01.2013 Opraven tisk MFin 5459 - vyúčtování daně ze závislé činnosti.
17.01.2013 Upraven výkaz "Přehled o výši pojistného - podklady" tak, aby byli do samostatných skupin rozděleni pracovníci, kteří se neúčastní/účastní Důchodového spoření.
15.01.2013 Doplněna aktuální verze výkazu Přehled o výši pojistného pro ČSSZ. Solidární zvýšení daně u zálohy - Příjem nad čtyřnásobek průměrné mzdy, tedy 4 x 25.884 = 103.536 bude navíc zdaněn 7%. Program provede automaticky. Doplněn DMz 917-Solidární daň 7%.
2.pilíř důchodového pojištění - v kmenu je nová položka "2.pilíř". Když u pracovníka uvedete "ano", program mu vrátí 3% ze základu Důchodového pojištění - DMz 900 resp 902 a dále vytvoří
DMz 939-Pojistné na důchodové spoření
kam napočte 5% ze základu Důchodového pojištění.
!!! Musíte vstoupit do Tabulek, aby se nové DMz doplnily !!!
Dále musíte nastavit, kam se má Pojistné na důchodové spoření převést:
Uživatelské nastavení programu Platební příkazy Sociální pojištění, daně, odbory
účet má předčíslí 41013. Od 1.1.2013 je v kraji už jen jeden krajský Finanční úřad, který má nové číslo účtu. Nezapomeňte změnit i číslo účtu u ostatních daní !!!
Zrušení základní slevy na dani u důchodců - u důchodců, kteří ke dni 1.1.2013 pobírali důchod, v kmenovém souboru u položky
Sleva na dani §35ba - Základní a)
nastavte "ne".
Do programu doplněny aktuální verze formulářů:
MF5457 Prohlášení poplatníka daně vzor č.22 MF5459 Vyúčtování daně ze závislé činnosti vzor č.18 MF5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.17 MF5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.15 MF5490/1 Počet zaměstnanců k 1.12. vzor č.12
Průměrná měsíční mzda je pro rok 2012 25.884,-.
Zrušen strop u zdravotního pojištění.
Nařízením vlády č. 246/2012 Sb. došlo ke změně nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2013 jsou zrušeny všechny další (nižší) sazby minimální mzdy, tj. 90 % její základní sazby pro mladé zaměstnance ve věku od 18 do 21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců od jeho vzniku, 80 % její základní sazby pro mladistvé zaměstnance, 75 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně a 50 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo mladistvého invalidního zaměstnance ve III. stupni, který nepobírá invalidní důchod. Program při výpočtu minimální mzdy považuje údaj
Kategorie cde) = "normální"
Pro velkou verzi programu doplněn export/import tabulek přes ftp-server a mail.
Došlo ke zvýšení redukčních hranic takto: 1. redukční hranice 863 Kč, 2. redukční hranice 1 295 Kč, 3. redukční hranice 2 589 Kč.
--------------------------------- rok 2012 ------------------------------------ 26.11.2012 Evidence pracovní doby: U některých výpočtů došlo ke kolizím jmen proměnných u turnusu "S". Opraveno.
10.10.2012 ELDP: program vytvoří ELDP i pro lidi, kteří byli celý rok na mateřské dovolené.
30.08.2012 Provedeny změny v tabulce druhů mzdy. Musíte vstoupit do Tabulek, aby se změny promítly.
Doplněna sestava
Kmenový soubor, průměry Průměr na nemocenskou Podklady pro průměr
kde si snadno zkontrolujete, jaké hodnoty použil program pro výpočet neredukovaného denního průměru na nemocenskou.
Na výplatním lístku se tiskne neredukovaný denní průměr na nemocenskou a je také tak označen.
03.08.2012 Opravena chyba zavlečená při opravě 01.08.2012.
01.08.2012 V případě, že v Evidenci docházky nevytvářely turnusy souvislou řadu, (např. A C D E ...), padalo pořízení Kalendáře směn na rok. Opraveno.
17.02.2012 Doplněny aktuální formuláře ČSSZ - "Přehled o výši pojistného" a "Oznámení o nástupu do zaměstnání".
13.02.2012 Stabilizován tisk "Vyúčtování daně z příjmů", za určitých okolností program tisknul prostřední list na několik stránek.
Doplněn tisk výkazu MFin 5490/1 "Počet zaměstnanců k 31.12.". Program Vám jen předvyplní formulář, počty lidí neumí spočíst, protože neví, na jakých pracovištích lidé podle smluv pracujou.
02.02.2012 Při poslední úpravě pořizováku na Kmen pracovníků jsem přesunul den ukončení poměru vedle dne začátku. Ve velké verzi se rok ukončení přepisoval Závodem. Opraveno.
30.01.2012 Opraven tisk "Přepočtené počty zaměstnanců", který od některé úpravy z minulosti padal.
25.01.2012
Změny od 01.2012 ================
odpočitatelná částka/rok 24.840/rok = 2.070/měs 596/1992 §35ba/1a zvýhodnění na dítě/měsíc 1.117 596/1992 §35c/1 maximální bonus /měsíc 5.025 596/1992 §35d/4 průměrná měsíční mzda (PMM) 25.137 NV ??? max. vyměř.základ ZP 72xPMM 1.809.864 592/1992 §3/15 max. vyměř.základ SP 48xPMM 1.206.576 589/1992 §15a malý rozsah pro NP >=2.500 187/2006 §6/5 NV ??? Dohoda o provedení práce >10.000 odvádí se DP i NP redukční hranice hodinového průměru NP 146.65/219.98/439.95 hranice pro DP společníci s.r.o. zrušena 155/1995 §17/2 NV ???
Doplněn kalendář svátků: 09.04.2012,01.05.2012,08.05.2012, 05.07.2012,06.07.2012,28.09.2012, 24.12.2012,25.12.2012,26.12.2012.
Co musíte udělat Vy: ====================
- v souvislosti s odvodem DP a NP u Dohoda o provedení práce >10.000 nastavte u příslušného procovníka nastavit:
Druh činnosti: 30-Dohoda o provedení práce Účasten DP: "ano" Účasten NP: "ano"
v tabulce DMz si u Dohod nad 5.000 nastavte:
Započítat do DNP: "ano" Daň: "měsíční"
Program si pak v případě, že když mzda pracovníka s Druhem činnosti "30" nepřekročí 10.000, nastaví u příslušné položky mzdy
Započítat do DNP="ne"
a nevypočte DMz 900-Důch+Nem pojištění zaměstnanec
Doplněny nové vzory formulářů ============================= Vzor ------------------------------------------------------------ MF5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 17 MF5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech 20 MF5460/1 výpočet daně a daňového zvýhodnění 16 MF5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou 14
--------------------------------- rok 2011 ------------------------------------ 12.12.2011 U sestavy "Volitelná sestava" se tisklo špatně osobní číslo. Opraveno.
Ve větvi "Nemocenská, sociální dávky" doplněn mechanismus, který v prvním měsíci nového kvartálu automaticky aktualizuje v nemocenských dávkách průměry podle průměrů z kmenového souboru. V prvním měsíci kvartálu se navíc objeví nabídka "doplnit průměry z kmenového souboru", kde lze doplnění průměrů vynutit.
Doplněna sestava
Měsíční mzdy - Pořízení, tisky Dobírky - Tisky Všeobecné výkazy ZP - Přehled podle pojišťoven za rok
kde si můžete vytisknout platby pojišťovnám po měsících.
05.12.2011 Do tisků Kmenového souboru doplněna "Volitelná sestava", ve které si můžete vybrat, které položky chcete tisknout a tak si modifikovat tisk.
11.08.2011 Opravena nestabilita v tisku MFin 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech, kdy se u lidí, kteří nastoupili v prběhu letošního roku, tisknulo, že období začíná měsícem 01.
12.07.2011 Evidence docházky: opraveny chybně vykacované svátku 5. a 6.6. Aby se chyba odstranila, vstupte prosím do nabídky
Měsíční mzdy - Evidence docházky Tabulky Kalendář směn na rok Aktualizace
Po ukončení aktualizace se správně nastaví Svá a SVD (svátek všední den) pro 5. a 6.6.. Pak již můžete jít do píchaček a program už nebude počítat 5. a 6.6. jako svátek.
Opravena chyba, kdy se špatně odečítala letošní dovolená z loňské.
10.05.2011 Do nabídky "Nemocenská, sociální dávky" doplněna volba
Doplnit nemoci z minulého měsíce
Za určitých okolností (neměli jste zadané nemoci v běžném měsíci a vstoupili jste do příštího měsíce - program si založil prázdné soubory) se nepřenesou nemoci z minulého měsíce. Touto volbou si je doplníte.
03.05.2011 Do kalendáře se mi vloudila chyba, v dubnu jsem měl jako svátek uvedeno 05.04.2011 místo 25.04.2011. Opraveno. Za chybu se omlouvám !!!
11.04.2011 Opraven tisk "Zákonné pojištění odpovědnosti", vloudila se chybička.
26.03.2011 Z technických důvodů se Formulář vz. 19 nepromítnul do velké verze programu, kde se data zpracovávají pro více firem. Opraveno.
04.03.2011 Jednomu uživateli se podařilo na stránkách MFČR najít novou verzi výkazu
MF5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech - vzor č.19 od 01.2011
Formulář není překvapivě v sekci "Výkazy platné pro rok 2011", (tam je je pořád vzor 18), ale je zasetý někde úplně jinde. Formulář vz. 19 byl doplněn do programu.
28.02.2011 Před výpočtem a tiskem sestav
Přeplatky / nedoplatky daní Výpočet daně a daňového zvýhodnění
program sloučí příjmy podle Základního Osobního čísla v Kmenovém sou- boru a provede výpočet nad sloučenými daty.
21.02.2011 Stabilizován výpočet Vyúčtování daně vybírané srážkou/zálohové daně pro případ, že firma nemá modul Styk s bankou.
17.02.2011 Do exportu dat mailem doplněn export Vyúčtování daně z příjmů.
16.02.2011 Evidence docházky: u zkrácených úvazků se nekrátily některé položky mzdy podle úvazku, např. 512-Dovolená. Opraveno.
15.02.2011 Dobírky: Má-li pracovník měsíční plat a v kmenu nastaveno, že je společník s.r.o., pak se mu místo DMz 112 generuje podle počtu odpraco- vaných dnů DMz 140-příjmy společníka.
14.02.2011 Evidence docházky - rozšíření a zpřesnění programu:
- počet turnusů rozšířen z 10 na 20 - noční směna se počítá od 22.00 do 06.00 - hodiny pro příplatky za So, Ne, Sv, .. se počítají na zlomky hodin - přesáhne-li počet těchto hodin 6.00, sníží se o dobu přestávky - individuální pracovní kalendář: počet směn = odpr.hodin/úvazek - za den dovolené, která je plánovaná v turnusovém kalendáři, se započte "ÚVAZEK" hodin - za den dovolené, která je zadána v docházce písmenem "D", se započte počet pracovních hodin podle plánu turnusu. Zároveň se vynuluje příchod a odchod. PROGRAM NEŘEŠÍ DOVOLENOU ZA ČÁST SMĚNY. To si musíte dořešit ručně. - nakonec se hodiny dovolené přepočtou úvazkem na dny dovolené - můžou obsahovat i zlomky dne - tisková sestava Docházka doplněna o sloupec s plánovaným počtem prac. hodin a sloupec přestávek - podle údajů v tabulce Nemocenská, sociální dávky se "obarví" jednotli- vé dny v docházce. Kalendářní dny 1-21 písmenem "X", které značí "Karence, náhrada mzdy". Od 22. dne se označí písmenem "Y". - z tabulky Nemocenská, sociální dávky se přenesou hodiny karence, které se mají odečíst od hodin nemoci napočítaných podle plánu směn ve dnech označenýxh "X". Program spočte počet hodin, za které se má vyplatit náhrada. TYTO SPOČTENÉ HODINY MUSÍTE RUČNĚ PŘENÉST DO TABULKY "Nemocenská, sociální dávky". - v souvislosti s uvedenými změnami bylo příslušným způsobem upraveno pořízení a tisk docházky.
10.02.2011 Tisk evidence docházky doplněn o čas přestávek.
03.02.2011 Provedena revize nerovnoměrné pracovní doby v nabídce "Evidence docházky". Nově se tiskne na výplatní lístek i DMz 831-Nemocenské dávky placené ČSSZ. Slouží pro lepší přehled o výplatách během nemoci.
01.02.2011 Doplněn vzor 15 výkazu
MF5460/1 výpočet daně a daňového zvýhodnění
28.1.2011 Stabilizováno nastavení Nemocenské - zvláštní režim SP. Neprojevilo se ihned, ale až po opětovném spuštění programu.
25.01.2010
Změny od 01.2011 ================ Základní sleva na rok snížena na 23.640,- tj. 1.970,-/měsíc
sdělení MPSV 293/2010 - nové redukční hranice denního vyměřovacího základu:
první RH 825*0.175=144.38 druhá RH 1237*0.175=216.48 třetí RH 2474*0.175=432.95
zákoník práce 262/2006 §192 - od 1.1.2011 se prodlužuje poskytování náhrady mzdy na 21 dnů
282/1992 Sociální pojištění Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy - program polovinu náhrady neodečítá, pokud ovšem nenastavíte zvláštní režim:
Malí zaměstnavatelé se mohou přihlásit do zvláštního režimu placení SP. Nastavíte si v Uživatelském nastavení v nabídce
Nemocenské - zvláštní režim SP
pak se zvýší odvod zaměstnavatele na nemocenské pojištění na 3.3% a program polovinu náhrady odečítá.
Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného je 72násobek průměrné mzdy 24.740,- Kč, tedy 1.781.280,- Kč.
Zvyšuje se hranice příjmu na důchodovém pojištění na 6.200,-.
Doplněny nové vzory formulářů ============================= Vzor ------------------------------------------------------------ ČSSZ 89 542 Přehled o výši pojistného 7 ČSSZ 89 621 Příloha k žádosti o sociální dávky 4 pořizovací formulář doplněn o "i) exekuce"
MF5457 Prohlášení poplatníka daně 21 MF5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 16 MF5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou 13
--------------------------------- rok 2010 ------------------------------------ 28.11.2010 Doplněna příručka ve formátu HTML.
07.06.2010 Za určitých okolností upadl výpočet ne/zdanitelných částek penzijního připojištění. Opraveno.
Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
11.05.2010 Při úpravě pořizovacího modulu pro malé obrazovky notebooků jsem poškodil pořízení dobírek. Opraveno.
10.05.2010 Při výpočtu DMz "851 Náhrada mzdy 4-14 den" program nezaokrouhloval na celé koruny NAHORU. Někdo tak někdy dostal o 1,- Kč méně. Opraveno.
29.03.2010 V případě, že zaměstnanec v některém měsíci neplatil zálohu na daň tj. měl nulový DMz=751 (např. vešel se do 5.000 a platil srážkovou), pak se nesmí započítat ZP a SP za zaměstnavatele (DMz 710 a 711) do Potvrzení o zdanitelných příjmech. Program upraven.
25.03.2010 Ve velké firmě nešlo spustit Měsíční mzdy. Opraveno.
03.03.2010 Velká firma neměla nastavený správný vzor výkazu MF5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění pro rok 2009. Opraveno.
17.02.2010 ELDP: invalidní důchodci se v ELDP označili kódem "D", kterým se označují jen starobní důchodci. Opraveno. Někteří uživatelé neměli nastaveno u DMz 64-Neomluvená absence u položky "Vyl"-vyloučené doby "ano" a tak se jim absence do vyloučených dob nezapočetla. Ani po opravě charakteru DMz se vyloučené doby nepře- počítaly, protože se počítaly postupně v průběhu roku a na konci roku se jen vytáhly a použily. Program byl pro tento případ upraven tak, aby se vyloučené doby pro ELDP znova počítaly s aktuální tabulkou DMz a ELDP se pak spočte správně.
12.02.2010 Do
Data pro ČSSZ Údaje o vlastní firmě
doplněno separátní zadání ID zaměstnavatele a IČO zaměstnavatele. Jsou to dva nezávislé údaje a jejich sloučení do jednoho nebylo korektní.
10.02.2010 Doplněno "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor 18, který zatím ani není na stránkách MF ČR, který by měl platit od 01.2010.
Podle dosažitelných informací by se "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" za rok 2009 měl tisknout na formulář vzor 14. Doplněno.
09.02.2010 V případě, že má pracovník nastaveno (kmenový soubor 3. obrazovka), že je statutár, nepodepsal prohlášní a bere <= 5.000,- pak se na něj vztahuje ustanovení §6/1c a nevztahuje §6/4, zákona o dani z příjmu, tj. jeho příjem se daní zálohovou daní. Program dosud danil srážkovou 15% daní.
25.01.2010
Změny od 01.2010 ================ 221/2009 - k 01.2010 zrušeny slevy na SP 354/2009 - nové redukční hranice denního vyměřovacího základu. NV 339/2009 - průměrná měsíční mzda je 23.709,- 362/2009/IX - zvýšil max. vyměřovací základ SP na 72násobek prům.mzdy 362/2009/XX - zvýšil max. vyměřovací základ ZP na 72násobek prům.mzdy zvýšila se platba pojistného ZP státem na 5.355,- max. vyměřovací základ SP/ZP je tedy 1.707.048,- 586/1992/§35c- daňové zvýhodnění na dítě je 11.604/rok tedy 967/měsíc maximum 52.200/rok se nemění
Doplněny nové vzory formulářů ============================= Vzor -------------------------------------------------------------- MF5457 prohlášení poplatníka daně 20 MF5460/1 výpočet daně a daňového zvýhodnění 14 MF5466 vyúčtování daně vybírané srážkou 12 PVPoj Přehled o výši pojistného I/2010
ELDP ---- Z http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/ke-stazeni.htm si stáhněte aktuální verzi formuláře pro ELDP (Eldp_2009_7_20.zfo ze 7. 1. 2010) a aktuální verzi 602XML Filler v.3.13.09.1123 (25. 11. 2009). Předchozí platí jen pro firmy, které podávají ELDP elektronicky. Z naší strany se tvorba/vyplňování ELDP nemění.
V tisku zpřístupněn omylem zablokovaný "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách SP" pro rok 2008 a dříve.
Opraven tisk Mzdového listu. Nekorektně se zaokrouhlovaly desetiny u DMz 1/99. Pak se třeba lišil DMz 050 od doby DMz 112.
--------------------------------- rok 2009 ------------------------------------ 08.12.2009 Do tisků typu "Sumář dat od počátku roku" doplněna možnost sčítat podle pomocného údaje "Pořadí". Program pak vytiskne 2 různé exekuce u jednoho pracovníka na dvou řádkách. Jednotlivé exekuce však v tisku neodliší, ukáže jen počet měsíců, v kolika se vyskytly.
26.10.2009 Stabilizován tisk "Příloha k žádosti o sociální dávky". Za určitých okolností program hlásil, že "Tabulka není setříděná".
09.10.2009 Doplněna nabídka
Kmenový soubor, průměry, srážky a číselníky Kmenový soubor pracovníků Nastavit příznak slevy SP pro běžný měsíc
pro případ, že potřebujete znova nastavit příznak slevy SP pro běžný měsíc.
07.10.2009 Program nevytvořil ELDP u lidí, kteří skončili v běžném měsíci, ale zároveň měli v běžném měsíci ukončenou neschopnost ke dni z minulého měsíce. Opraveno.
01.10.2009 Od 08.2009 je na stránkách ČSSZ nový formulář ELDP pro 602Filler označený Eldp_2009_7_16a.zfo. Prosím stáhněte si ho z
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/
pod položkou
ELDP09 - formulář ke stažení: ELDP 2009 v7.16a (11. 8. 2009)
Je to soubor ZIP. Jeho obsah (Eldp_2009_7_16a.zfo) odzipujte do adresáře, který máte nastavený v nabídce
Data pro ČSSZ Adresář pro XML
Tento nový formulář si pak nastavte v nabídce
Data pro ČSSZ Evidenční listy důchodového pojištění Export ELDP za běžný měsíc 602Filler - formulář
Pak Vám bude správně fungovat aktuální verze předávání dat přes Portál veřejné správy.
14.09.2009 Na žádost uživatelů přidána sestava
Všeobecné výkazy Sleva SP po lidech za běžný měsíc
04.09.2009 Program stabilizován pro případ, že ani jeden pracovník nemá nárok na slevu (např. firma v likvidaci).
18.08.2009 Doplněna nabídka
Kmenový soubor pracovníků Aktualizace Aktualizace Nastavit příznak slevy SP pro rok 2009 Srpen - nastavit automaticky
protože za určitých okolností (když už vzniknul kmen na srpen před prvním doplněním příznaku slevy SP) se nenastavil příznak pro Srpen. V této nabídce se příznak přednastaví, v nabídce "Srpen nastavit ručně" doladíte lidi, kteří se nastavili špatně.
Do ručního pořízení příznaku slevy doplněn sloupec "Poměr do". Když budete chtít, aby se zobrazovali pouze lidé, kteří nemají ukončený poměr, zadejte po stisku [HOME] do tohoto sloupce zna "?" (otazník = položka není vyplněna, ale to už všichni víte ...).
13.08.2009 Doplněna sestava
Měsíční mzdy Tisky Všeobecné výkazy SP - Sociální dávky od počátku roku
kde se každá nemoc tiskne na jeden řádek. Neukončené nemoci se počítají dny do konce běžného měsíce.
10.08.2009 Velká firma: doplněno nastavení platné od 08.2009.
03.08.2009 Tabulky: odstraněna nestabilita, program si neuložil informaci, že byla doplněna tabulka DMz o 713-Sleva na pojistném SP.
30.07.2009 Změny programu související s novelou zákona 589/1992 Sb. - Slevy na pojistném SP.
Tabulky: Doplněn DMz 713-Sleva na pojistném SP. Tento DMz se netiskne na výplatní lístky, v opisu dat, mzdovém listu atd. je.
Měsíční data: Kmenový soubor rozšířen o položky:
Zákl.Os.č - Základní Osobní číslo: Slouží pro spojení několika mzdo- vých listů v případě, že pracovník má u firmy víc pracovních poměrů. Je třeba ho u dotčených pracovníků doplnit do všech kmenů od počátku roku. To se provede v běžném měsíci v nabídce
Kmenový soubor, průměry, srážky a číselníky Kmenový soubor pracovníků Nastavit vícenásobné pracovní poměry pro rok 2009
Program změny sám doplní do minulých měsíců.
Sleva SP: příznak, zda pracovník má v daném měsíci nárok na slevu. Program nastaví "ne" pracovníkovi:
* který není účasten nemocenského pojištění, * jehož zaměstnání netrvalo po celý kalendářní měsíc, * který vykonává zaměstnání malého rozsahu
ostatním nastaví "ano".
Program ovšem nepozná pracovníka, jehož zaměstnání nemělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce. Těmto lidem musíte nastavit "ano"/"ne" ručně ve všech předchozích kmenech od Ledna 2009. Abyste se nemuseli vracet do kmenových souborů eventuelně již zamčených měsíců, byla doplněna nabídka
Kmenový soubor, průměry, srážky a číselníky Kmenový soubor pracovníků Nastavit příznak slevy SP
kde pohodlně ručně nastavíte v jednotlivých měsících příznak u lidí, kterým ho program nenastavil správně automaticky.
Od 08.2009 se "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" tiskne do formuláře Vzor 5. "Příloha k Přehledu za srpen 2009" se tiskne jako běžná sestava (ne jako originální formulář ČSSZ 89 540 0), snad to ČSSZ bude takto brát.
Podklady pro slevu SP Leden-Červenec 2009 najdete eventuelně upravíte v nabídce:
Data pro ČSSZ Sleva SP Leden-Červenec 2009
19.06.2009 Tabulky: upraven charakter DMz 092 vyloučené doby=ano. Nezapočítával se do vyloučené doby. Spusťte Tabulky, Tabulka DMz se automaticky opraví, a zase je opusťte.
07.05.2009 Za určitých okolností se v případě, že pracovník nedonesl lísteček od lékaře, nespočetl správně počet nezaplacených dnů. Opraveno.
07.04.2009 Při dopočtu zdravotního pojištění do minima se odečítá z počtu dní v měsíci DMz 53-Neevidované dny. Když tedy někdo skončí k 16.3.2009, má 15 neevidovaných dnů, 16 odpracovaných, dostal mzdy 4.000,-, pak se dopočte ZP do minima z částky 129,- Kč.
Do ČSSZ - Příloha k žádosti se pro příjemce invalidního důchodu tiskne druh důchodu "invalidní".
27.03.2009 Do seznamu Minulých pracovních neschopností se nedoplňovaly nemoci ukončené v běžném roce. Opraveno.
Do Potvrzení o příjmu pro sociální dávky doplněn nový údaj o výši náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle § 192 odst. 2 zákoníku práce podle požadavků MPSV viz
www.portal.mpsv.cz/forms
Formuláře Formuláře pro státní sociální podporu Potvrzení Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro přiznání dávky od 1.4.2009
Stabilizována sestava
SP - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách ... - podklady Pojistné a náhrady
v případě, kdy člověk měl nulový vyměřovací základ, tak se netisknul.
03.03.2009 Stabilizováno pořízení nemocí. Program lépe počítá a přednaplní dny karence s ohledem na dny pracovního volna. Je možné nastavit poslední den karence pro případ, že pracovník nemá standardní rozvržení pracovní doby.
Doplněno zaúčtování 1/2 úhrnu sociálního pojištění. Doplňte si do tabulky
Předkontace účetního dokladu Předkontace ostatních položek
účtování položky 5="1/2 zúčtovaných náhrad mzdy". Mělo by se účtovat opačně než 1="Sociální pojištění za firmu", tj. buď mínusem na tutéž stranu, nebo plusem na opačnou stranu příslušného účtu.
27.02.2009 Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách SP - do Sekce 3. Vyplacené dávky napočetlo dny/případy, i když nebyly vyplaceny žádné peníze (bývalá malá organizace) nebo Peněžitá pomoc/Vyrovnávací příspě- vek se vzniknul v roce 2009. Opraveno.
Do pořízení "Nemocenská, sociální dávky" doplněna možnost zadat jiný počet hodin, než program spočítá z počtu dnů nemoci a úvazku. Slouží pro případ, že firma má nepravidelně rozloženou pracovní dobu. Program hodiny přednaplní hodnotou (počet_dnů_nemoci * úvazek), uživatel může hodnoto přepsat. DMz 590,591-Náhrada mzdy nad rámec zákona a 851-Náhrada mzdy se teď počítají z hodin.
ČSSZ umístila na své stránky nový formulář "Příloha k žádosti", který má sice shodné označení "89 621 1 I/2009", ale na 2. straně už nemá zaškrtávací políčka. Proto jsme upravili tisk Přílohy. Z ČSSZ máme toto stanovisko (které můžete eventuelně uplatnit, kdyby Vaše OSSZ měla nějaké pindy):
"Z důvodu množících se dotazů a připomínek k vyplňování Přílohy k žádosti o dávku, byly upraveny vysvětlivky k vyplnění tiskopisu na webu ČSSZ www.cssz.cz. Na okresní správy sociálního zabezpečení byly distribuovány tiskopisy s nevhodnými vysvětlivkami, ale jsme toho názoru, že se mohou do vyčerpání zásob používat, protože většina zaměstnavatelů vyplňuje x (křížek) správně. Do budoucna ČSSZ uvažuje o vhodnějším způsobu vyplňování, tzn. odstranění čtverečků z tiskopisu a navrácení se k vysvětlivkám nehodící se škrtněte.
Jitka Brejlová metodické oddělení 321 odbor nemocenského pojištění zaměstnanců"
16.01.2009 Oznámení o nástupu do zaměstnání - upraven tisk datumu narození, tisklo 1 číslici mimo rámeček.
12.02.2009 Jedna firma měla jen lidi malého rozsahu, padal výpočet dobírek. Opraveno.
09.02.2009 Provedeny následující úpravy:
- doplněna tabulka DMz, DMz 840-Ošetřovné se neuvažoval pro výpočet minimálního odvodu Zdravotního pojištění, automatické doplnění ze 04.02.2009 neproběhlo úspěšně.
!! POZOR - vstupte do Systémových tabulek, aby se změna provedla !!
- doplněna nabídka
Nemocenská, sociální dávky Dávky - výběr pro tisk
pro případ, že si po tisku Příloh necháte Přílohy označit jako vytištěné, ale pak je chcete vytisknout znova. Jde sice nastavit v základním pořizovacím formuláři, tam to ale má tu nepříjemnou vlastnost, že se znova vytvoří položky dobírek a svítí modře nabídka na jejich aktualizaci.
06.02.2009 Provedeny následující opravy:
- u pracovníků se zkráceným úvazkem se špatně počítal denní průměr na nemocenskou.
!!! TAKOVÝM LIDEM PROGRAM ŠPATNĚ SPOČÍTAL NÁHRADU MZDY V PŘÍPADĚ, ŽE ONEMOCNĚLI !!!
Prosím zkontrolujte si nemocenské a v případě, že u Vás tato situace nastale, vstupte znovu do pořízení "Nemocenská, sociální dávky" a program spočte položky dobírky znova správně. Za chybu se omlouváme.
05.02.2009 Provedeny následující opravy:
- Oznámení o nástupu do zaměstnání - tisklo špatné IČO zaměstnavatele - Příloha k žádosti o soc. dávky - do některých políček se netisklo "X"
04.02.2009 Provedeny následující opravy:
- doplněna tabulka DMz, DMz 840-Ošetřovné se neuvažoval pro výpočet minimálního odvodu Zdravotního pojištění
!! POZOR - vstupte do Systémových tabulek, aby se změna provedla !!
- opraven výkaz "Zúčtování mezd". Odvod SP za firmu se tisknul na řádce, která byla špatně zařazená na začátku sestavy
- opraven platební příkaz na odvod Sociálního pojištění - dedávalo se datum splatnosti SP
02.02.2009 Doplněny sestavy
SP - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách ... - Pojistné 2009 - podklady ... - Dávky 2008 - podklady
pro snadné zdokladování, z čeho se spočetl výkaz.
Stabilizována chyba, kdy někteří uživatelé měli historicky uložené špatné IČO OSSZ.
30.01.2009 Opraven výpočet loňských vyměřovacích základů pro nemocenské, omylem se zahrnovala nemoc i OČR. Program si základy opraví sám.
29.01.2009 Ve výkazu "SP - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" se IČO a VS tisklo moc vlevo. Opraveno
12.01.2009 Do programu zapracovány změny vyplývající ze změn zákonů k 01.2009.
TABULKY ======= !!! POZOR !!! Po nainstalování programu vstupte do nabídky Tabulky, doplní se automaticky nové Druhy mzdy.
Doplněny/upraveny (systémové) Druhy mzdy: ----------------------------------------- *590 Doplatek náhrady mzdy 1-3 den náhrada nad rámec zákona *591 Doplatek náhrady mzdy 4-14 den náhrada nad rámec zákona 710 Soc+Nemoc pojišť.zaměstnavatel 712 Sociální pojišť.zaměstnavatel 720 Vyměř.základ nemoc. pojištění 721 Vyměř.základ důchod.pojištění 830 Dočasná pracovní neschopnost potvrzené dny nemoci=vyloučené 840 Ošetřovné 0% *850 Náhrada mzdy 1-3 den 0% pro nemoc, 25% pro karanténu *851 Náhrada mzdy 4-14 den 60% 951 Důchodové+nemocenské pojištění 6.5% základ nem+důch.pojištění *952 Důchodové pojištění 6.5% základ jen důch.pojištění
Pro DMz označené "*" musíte doplnit způsob účtování do "Předkontace Druhů mzdy".
U DMz doplněny údaje:
Vyl - Ano/Ne - započítává se do vyloučených dob podle zákonů
- zákon o důchodovém pojištění 155/95 §16/4a - zákon o nemocenském pojištění 187/2006 §18/8
nepodařilo se mi najít DMz, který by se podle jednoho zákona započítal a podle druhého ne ...
Zrušen - Ano/Ne - pro přehlednost odnačeny ty DMz, které vývojem zákonů ztratily význam, ale v tabulce je třeba je nechat, aby se tiskly např. staré výplatní pásky.
Doplněn Algoritmus č.5 pro výpočet sociálních dávek, který platí od 01.2009. Lze vytisknout v nabídce:
Tabulky Sociální dávky - popis výpočtu dávek
MĚSÍČNÍ DATA ============
Kmenový soubor -------------- - doplněn výpočet redukovaného základu pro výpočet Náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti - doplněna položka "Účast.NP" - účasten nemocenského pojištění; naplní se hodnotou "Ano" pro všechny účastníky SP mimo lidí, kteří mají v "Společ. sro" "Ano" - doplněna položka "Malý roz" - zaměstnání malého rozsahu; naplní se hodnotou "Ne"
Nemocenské dávky přecházející z roku 2008 ----------------------------------------- Program přepočte dávky vyplácené v roce 2009 podle nových redukčních hranic. POZOR !!! jestli někdo začal marodit ještě v 12.2008 a lísteček donesl až letos, program spočte dávky za 12.2008 ŠPATNĚ - použije redukční hranice 2009. Musíte spočítat a opravit ručně v dobírkách.
Sociální dávky 2009 ------------------- Rozšířen pořizovací formulář podle nových požadavků. Program spočte počet pracovních dnů+svátků jak v prvních třech dnech karenční doby, tak v placeném období 4-14 den. Tyto spočtené počty dnů slouží pro výpočet náhrady mzdy dle §192 Zákoníku práce. Jestli někdo měl mít směnu v sobotu nebo neděli, za kterou má pracovník dostat náhradu, to program neví. O tento den musíte spočtený počet dnů navýšit.
Pro případ, že zaměstnancům na základě vnitřního předpisu budete doplácet náhradu mzdy nad rámec zákona, byla doplněna tabulka
Tabulky Náhrada mzdy nad rámec zákona
ve které si můžete nastavit % průměrného výdělku, do kterého bude náhrada doplácena. Chcete-li např. za první 3 dny doplácet do 50%, nastavte do koeficientu 0.500 pro cílový DMz 590 "Doplatek náhrady mzdy 1-3 den", analogicky chcete-li doplácet do plného průměru za 4-14 den, nastavte pro cílový DMz 591 "Doplatek náhrady mzdy 4-14 den" do koeficientu 1.000.
Na adrese
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/ke-stazeni.htm
lze stáhnout formuláře pro program 602XML Filler:
602XML Filler program pro odesílání na Portál Veřejné Správy onz_2009_4_4.zfo formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání
které slouží pro tisk/předání dat na Portál Veřejné Správy. Stažené formuláře xxx.ZFO (jsou třeba odZIPovat !!!) uložte do adresáře, který máte nastavený v nabídce
Data pro ČSSZ Adresář pro XML
Oznámení o nástupu do zaměstnání -------------------------------- Nahrazuje dřívější "Přihlášky". Obsahuje mimo jiné i Kód zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu má pracovník v Kmenovém souboru pod IČEM. Kód zdravotní pojišťovny je třeba uvést v Centrální databázi. Tam, kde máte pro jednu pojišťovnu víc poboček, stačí kód doplnit u matky, tj. u té věty, která má dotřídění 0 do položky "Kategorie".
Pro usnadnění je možné kódy doplnit i v nabídce
Data pro ČSSZ Kódy zdravotních pojišťoven
Formuláře pro FÚ ---------------- Aktualizovány tyto formuláře:
MF5457 Prohlášení poplatníka vzor č.19 od 01.2009 MF5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.17 od 01.2009 MF5460/1 Výpočet daně a daň.zvýhodnění vzor č.13 od 12.2008 MF5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.11 od 12.2008
--------------------------------- rok 2008 ------------------------------------ 13.10.2008 Opraven výpočet "Potvrzení o příjmu pro soc. dávky", nezapočítával se DMz 832 nově zavedený od 1.10.2008.
09.10.2008 Jednomu uživateli vytkla kontrola z FÚ, že pokud má pracovník ve vaší firmě 2 pracovní poměry, mělo by mu vyjíždět jedno součtové Potvrzení o zdanitelných příjmech. Doplněno.
12.09.2008 Do programu doplněn algoritmus pro výpočet nemocenské platný od 1.9.2008. V této souvislosti doplněn tisk dvou tabulek, které nejsou uživatelsky přístupné, ale které řídí výpočet nemocenské. Program se u každé nemoci podívá, kdy začala, a podle toho si nastaví algoritmus výpočtu, který v daném okamžiku platil, a podle tohoto algoritmu pak počítá dávky. Číslo algoritmu se také zobrazí při pořizování nemocenské vedle položky "První den nároku na dávky".
Tabulky si můžete vytisknout v nabídce
Tabulky Sociální dávky - platnost algoritmů _ - výše dávek
07.08.2008 Změněn DMz pro první 3 dny nemoci z 835 na 832, protože 835 se ne- započítával do výkazu ČSSZ/642/07-"Přehled o výši pojistného ...". Kdo má velkou organizaci a měl nově nemocné lidi, prosím udělejte v červenci znova:
Měsíční mzdy - Nemocenská, sociální dávky - aktualizace - Pořízení dobírek Tisky - Výplatní lístky dotčených lidí - SZ - Přehled o výši pojistného...
Za chybu se omlouváme.
31.07.2008 Stabilizováno pořízení Sociálních dávek. Program nedovolí pořídit nemoc, která začne příští měsíc, ani nedovolí nechat při ukončení nemoci nevyplněný konec dávek. Obojí vedlo k chybným výsledkům.
02.07.2008 Do programu doplněn algoritmus pro výpočet nemocenské platný od 1.7.2008.
Poskytování nemocenského od 30.06.2008, Zdroj: ČSSZ --------------------------------------------------- Nálezem ze dne 23. dubna 2008, vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od 30. 6. 2008 právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba). Uvedené rozhodnutí v praxi znamená, že od 30.6.2008 náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným dne 30.6.2008 a později, náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu již od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti. Bude-li uznán od 27.6.2008 nebo od dřívějšího data, nemocenské za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží. Vznikne-li pracovní neschopnost 28.6.2008 (29.6.2008), nemocenské za 28. a 29.6.2008 (za 29.6.2008) nenáleží a poskytne se ve výši 60 % denního vyměřovacího základu až od 30.6.2008. V pořízení zadáte "První nezaplacený den" = 30.6.2008. Nedůslednou úpravou ustanovení §16 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců však zůstala zachována karenční doba v případě karantény kratší než 4 kalendářní dny. Pokud by výjimečně trvala karanténa jen jeden až tři dny, nemocenské by nenáleželo. Bude-li karanténa trvat déle než tři dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény. Upozorňujeme, že nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské. To platí i pro první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval (za takový den nenáleží poměrná část nemocenského). Podrobně viz §15/1 zák.54/1956 a §7/1 zák.88/1968.
24.06.2008 Potvrzení o zdanitelných příjmech: Úhrn pojistného za zaměstnavatele se vezme jako součet DMz 710 a 711 ze mzdového listu. Tím je umožněna i kontrola Potvrzení. Je třeba si uvědomit, že Úhrn pojistného za za- městnavatele za jednoho zaměstnance je fiktivní číslo, které nelze přesně spočítat, protože firma platí SP a ZP z vyměřovacího základu za zaměstnavatele, což je součet vyměřovacích základů za všechny zaměst- nance. Potvrzení o výdělku: čistý měsíční průměrný výdělek se počítá jako 21.74-násobek průměru na dovolenou ve shodě s §356 ZP. Dosud se náso- bilo skutečným průměrným počtem dnů v měsíci pro daný rok.
28.05.2008 Výkaz "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace" doplněna kolonka Den výplaty mezd, i když ve formuláři na webových stránkách ČSSZ není, ale Okresní správy ji tam chtějí.
Elektronické podání pro ČSSZ: ČSSZ podporuje Elektronické podání prostřednictvím programu 602XML Filler, který lze stáhnout na webových stránkách ČSSZ. Program je na rozdíl od jiných produktů zdarma. Program umožní předávat ELDP a Přihlášky/odhlášky elektronicky na Portál veřejné správy. Musíte si ovšem s ČSSZ vyřídit potřebné náležitosti, jako hesla, certifikáty atd.
Další řádky popisují stav k dnešnímu dni:
Z http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm
lze stáhnout "602XML Filler". Stáhne se 602xml_filler_cz.exe, který standardně dvojím kliknutím nainstalujeme. Při instalaci je nutné potvrdit asociaci souborů s příponami .ZFO a .ZF !!!
Z http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm
lze stáhnout formulář "Podání Evidenčních listů důchodového pojištění" Stáhne se cssz_po_pr_v2_10.zip. Jeho obsah rozbalte do adresáře, který máte nastavený v nabídce
Data pro ČSSZ Adresář pro XML
Z http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm
lze stáhnout formulář "Podání Přihlášek a odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění". Stáhne se reldp.zip. Jeho obsah opět rozbalte do výše uvedeného adresáře.
V nabídkách exportu dat pro ČSSZ se poté objeví nové volby, které souvisí s exportem dat. Po výběru správného formuláře se objeví i nabídka "start 602Filler". V této volbě provedete Import dat do formuláře a provedete i export dat na Portál.
Pro snadné rozlišení ELDP a Přihlášek/odhlášek se vytvořené XML soubory pro import do formulářů jmenují E.XML a P.XML.
Pro úplnost - program 602Filler NENÍ náš program a proto k němu neposkytujeme ŽÁDNOU PODPORU !!! Pomůžeme Vám ovšem při potížích se stahováním a rozbalování formulářů do našeho adresáře.
05.05.2008 Uniklo nám, že nařízením vlády 257/2007 z 24.09.2007 se změnila výše všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění. U osob, u kterých je plátcem ZP stát, se odpočitatelná položka mění z 5.035,- na 5.013,- Kč. V praxi to znamená, že jste na ZP u těchto osob odvedli v měsících leden-březen cca vždy o cca 3,- Kč méně. Za chybu se omlouváme.
18.04.2008 Výkaz "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace" aktualizován na verzi 89 542 3, která označí lidi, kteří již dosáhli maximální vyměřovací základ SP.
08.04.2008 Tabulka Druhů mzdy: úprava způsobu zdanění u DMz 0/99 z 17.03.2008 na "Nedanit" nebyla správně. Omlouvám se, ale zmátl mě jeden uživatel.
Po instalaci prosím HNED VSTUPTE do oblasti TABULKY a do aktualizace Tabulky Druhů mzdy. U příslušných systémových DMz se opět nastaví "Měsíční".
Jestli máte pracovníky, kteří čerpají neplacené NV nebo mají absen- ci, přečtěte si prosím v příručce v kapitole FAQ-Časté dotazy kapitolu "Neplacené volno - ZP placené zaměstnavatelem".
Za určitých okolností se do kmenu na duben neuložil správně nový průměr na dovolenou. Prosím zkontrolujte si ho v dubnu a eventuelně si ho nechte znovu spočítat a uložit v nabídce
Kmenový soubor Průměr na dovolenou Minulý kvartál
V okrajové situaci, kdy firma má jen jednoho pracovníka, který navíc neměl odvod SP/ZP, nešlo vstoupit do tisku Všeobecných výkazů. Opraveno.
04.04.2008 Při pořízení dobírek se změna nastavení hodnoty přepínače
"Při pořízení nabízet ukončené"
projevila až při opětovném spuštění programu. Opraveno hned.
Od 1.1.2008 nejsou příspěvky na penzijní připojištění předmětem daně v případě, že úhrnná částka u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 24.000 viz zák. 586/92 Sb. § 6, odst. 9 písm. p).
!!! POZOR !!! Program proto od teď už NEGENERUJE DMz 700-Zdanitelná část penzijní připojištění !!! Eventuelní překročení částky 24.000 si musí uživatel zatím ohlídat sám a DMz 700 POŘÍDIT RUČNĚ !!! Pakliže by někdo vyplácel nějaké vysoké příspěvky na penzijní připojištění, pak se s námi prosím spojte, zkusíme situaci analyzovat a doprogramovat.
Několik uživatelů položilo dotaz, jak program ošetří vrácení přeplatku daně z příjmu z roku 2007 u lidí, kteří ukončili pracovní poměr. Program se k těmto lidem zachová "slušně", přeplatek zahrne do zpracování, vznikne normální výplatní lístek, jako kdyby pracovní poměr trval.
Opravena drobná chyba ve výkazu Výpočet daně a daňového zvýhodnění kdy se u lidí, kteří měli na ř.24 větší číslo než na ř.20, špatně rozpočetl přeplatek na dani na položky 31 a) a 31 b). Celková výše vrácené daně je v pořádku.
20.03.2008 ELDP: Doplněna možnost pořídit položku "Zneplatněno". Přehledy SP se počítají z "aktivních" pojištěnců, tj. z lidí, kteří mají v kmenu SP=ano a nemají ukončený pracovní poměr.
17.03.2008 Tabulka Druhů mzdy: Způsob zdanění u DMz 0/99 nastaven na "Nedanit". Je to proto, aby se u DMz jako 64-Absence nebo 91-Neplacené volno bez náhrady spočetlo ZP za zaměstnance, ale nespočetlo se ZP za firmu do superhrubé mzdy. Po instalaci prosím HNED VSTUPTE do oblasti TABULKY a do aktualizace Tabulky Druhů mzdy. U příslušných systémových DMz se nastaví "Nedanit".
13.03.2008 Tabulka Druhů mzdy: Způsob pořízení doby byl rozšířen o "KDn" - Ka- lendářní dny. Po instalaci prosím HNED VSTUPTE do oblasti TABULKY a do aktualizace Tabulky Druhů mzdy. U příslušných systémových DMz se nastaví "KDn".
Některé pobočky ČSSZ požadují na sestavě "Oznámení o platbách pojistného SP" uvádět i lidi, kteří neměli v daném měsíci příjem, např. celý měsíc mají nemocenskou nebo MD. Od teď se do Oznámení zahrnou všichni, kteří nemají status Ukončen a Ostatní a zároveň mají nastaveno, že jsou plátci SP. Stabilizován výpočet "Příjmu pro sociální dávky". Pro rozhodné období z roku 2007 počítalo již podle předpisů roku 2008.
10.03.2008 Dopracován ELDP na nová ustanovení, která platí od 1.1.2008. Odvod SP a ZP je limitován maximálním vyměřovacím základem. Na výplatním lístku se uvádí jen omezený vyměřovacím základ, na ELDP celý, tj. bez ohledu na maximální vyměřovací základ. Oznámení o platbách SP se tisklo špatně, protože základ za firmu se počítal jako součet DMz 710-SP zaměstnavatel z výplatních lístků. Opraveno, spočte se stejně jako v roce 2007, tj. procentem ze součtu vyměřovacích základů lidí. Při opravě 10.02.2008 nám tato jedna sestava utekla. "Přehled o výši a vyplacených dávkách" se počítal správně. Za chybu se omlouváme.
06.03.2008 Na základě kontroly z ČSSZ u jednoho zákazníka vyplynula připomínka, že DMz 835-Nem.dávky 1-3 den se nevykazují do "Přehledu o výši pojist- ného a vyplacených dávkách". Prosím vstupte v oblasti TABULKY do aktu- alizace Tabulky DMz a hned ji zase opusťte. U DMz 835 se nastaví polož- ky "SP-Výkaz" a "SP-Způsob" na nulu. Dále se díky chybě v jedné z tabulek redukoval denní vyměřovací základ do 550,- Kč u nových MD. Opraveno.
04.03.2008 Při přechodu nemoci do příštího měsíce za určitých okolností nena- stavil první nezaplacený den. Opraveno.
25.02.2007 V modulu pro Koukače padal tisk mzdového listu. Opraveno.
20.02.2008 Při minulé úpravě výkazu MFin 5460 vzor 16 se nám vloudila chyba do tisku "Výpočet daně a daňového zvýhodnění". Opraveno.
19.02.2008 V souvislosti s řadou změn v daňových zákonech proběhne konverze souborů se strukturou MZDF. Doplněn výkaz "Potvrzení o zdanitelných příjmech MFin 5460 vzor 16" platný od 01.2008. Na sestavě "Oznámení o platbách zdravotního pojištění" netisklo osoby, které měly nulové ZP. Opraveno.
13.02.2008 Na sestavě "Oznámení o platbách zdravotního pojištění" netisklo osoby na mateřské. Opraveno. Na sestavě "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organ" nepočítalo správně Vyloučené doby. Opraveno.
11.02.2008 Při opravě chybného výpočtu ZP za firmu z 10.02.2008 došlo ke zdvo- jenému výpočtu ZP za firmu. Opraveno. Za chybu se omlouváme.
10.02.2008 Opraveny následující chyby v programu:
SP a ZP za firmu jsme počítali jako součet DMz 710 resp.711 z výplatních pásek. Připadalo nám to logické a matematicky správné. Ovšem v zákoně, který nám došel v tištěné formě až koncem ledna, zůstal starý výpočet procentem z vyměřovacího základu za firmu. Takže jste díky zaokrouhlování odvedli na SP a ZP o několik Kč více. Za chybu se omlou- váme. Do programu jsme vrátili starý výpočet. Proto POZOR: součet DMz 710 resp.711 z výplatních pásek NEDÁ SP resp. ZP, které odvedete za firmu !!!!
Do výkazu "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném Sociálního pojištění malé organizace" se nezapočetly dny nemoci z DMz 836/838. Opraveno.
06.02.2008 Opravena chyba ve výpočtu daně pro účely výkazu "Výpočet daně a daňového zvýhodnění". Upraveno SP+ZP=ano u systémového DMZ 740-Firemní auto. Vstupte do aktualizace tabulky Druhů mezd a DMz se nastaví správně.
04.02.2008 V kmenovém souboru bylo zablokováno nastavení základní daňové slevy pro dohody. Od 1.1.2008 už může mít základní daňovou slevu i člověk pracující na dohodu. Odblokováno. Za určitých okolností počítalo špatně koruny v pořízení dobírek u položek typu příplatek za přesčasy. Opraveno.
!!! VERZE 2008 !!!
!!! POZOR !!!
Po instalaci MEZD ihned vstupte do nabídky
Tabulky --> Druhy mzdy --> Aktualizace
aby se doplnily nové položky mezd platné od 01.2008 !!!
Nová verze programu pro rok 2008 obsahuje tyto změny:
ZMĚNY ZÁKONŮ ------------
Zákon 54/1956 o nemocenském pojištění -------------------------------------
- denní vyměřovací základ do výše 1.redukční hranice se započítává vždy jen 90%
- zavedeny nové DMz: 835 - nemocenské dávky 1-3 den 0% 836 - nemocenské dávky 4-30 den 60% 837 - nemocenské dávky 31-60 den 66% 838 - nemocenské dávky 60... den 72% 841 - 60% dávky při OČR
- POZOR: rozšířil se okruh příjmů, ze kterých se odvádí SP, a to zejména o plnění poskytovaná formou výhody. Jedná se tedy např. o 740-Používání firem- ního vozidla, kde si musíte nastavit "Zahrnout SP=Ano".
- u špičkově placených pracovníků je zaveden horní limit vyměřovacího základu SP i ZP na 48*Průměrná_mzda = 48*21.560,- = 1.034.880,- Kč
Zákon 586/1992 o daních z příjmů --------------------------------
Změněn mechanismus zdanění podle úprav platných k 1.1.2008.
- zavedeny nové DMz: 710 - Sociální pojištění zaměstnavatel 711 - Zdravotní pojištění zaměstnavatel 900 - Sociální pojištění zaměstnanec 901 - Zdravotní pojištění zaměstnanec
- upraveny DMz: 770 - Superhrubá mzda/Dílčí základ
- ZMĚŇTE SI u DMz: Daň je srážková 15% 130 - Odměna autora za příspěvek §36/2t 300 - Podíly na zisku §36/2c 342 - Odměny statutárních orgánů §6/1c
Doufáme, že nově zavedené DMz nejsou shodné s nějakými DMz, které jste si sami zavedli příště. V případě že ano, spojte se s námi, zkusíme problém nějak vyřešit.
Jestli o nových DMz budete chtít účtovat, musíte si je doplnit do tabulky "Předkontace účetního dokladu". POZOR: DMz 710 a 711 - SP a ZP zaměstnavatel se ani nadále neúčtují z výplatní pásky, i když se na ní nacházejí. SP a ZP za firmu se dále účtují podle tabulky "Předkontace ostatních položek", protože částka za firmu celkem se dodatečně rozúčtovává poměrem na jednotlivá střediska.
Dále musíte nastavit, kam se nové DMz mají zahrnout do jednotlivých uživatelských výkazů.
Aktualizovány formuláře
MF5457 prohlášení poplatníka daně vzor 18 MF5460 potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 15 MF5460/1 výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 12
--------------------------------- rok 2007 ------------------------------------ 28.05.2007 Za určitých okolností nešla vytisknout sestava "Data pro ČSSZ" --> "Přihlášky/odhlášky - tisk do formuláře". Opraveno.
07.05.2007 V souvislosti se zavedením Evidence docházky se za určitých okolnos- tí nepřetáhly neukončené nemoci z minulého měsíce. Opraveno.
24.04.2007 Podle vyhlášky 143/1965 §24/2 (CITACE: "Má-li pracovník za první den pracovní neschopnosti (karantény) nárok na mzdu nebo náhradu mzdy za část pracovní doby, poskytne se mu z nemocenského za tento den jen poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo náhrada mzdy.") se platba nemocenského sníží o částku, která odpovídá odpracované době pořízené v položce "První den nemoci odpracováno".
05.04.2007 Od teď je možné, aby pracovníkovi zůstalo na další pracovní poměr v novém roce stejné osobní číslo (např. důchodci). Průměr na nemocens- kou se počítá jen z měsíců od nástupu do práce. V rámci jednoho roku ale musí mít pracovník na různé prac. poměry různá osobní čísla, aby mu vznikly dva různé mzdové listy.
28.03.2007 Stabilizován tisk formulářů MFin xxxx. Aby se tisklo přesně do řádek, musíte si stáhnout nové jádro, které obsahuje novou verzi databázového procesoru WR49.
15.03.2007 Při některém z minulých zásahů omylem vynulován řádek 8 v "Potvrzení o zdanitených příjmech" vždy bez ohledu na nastavení "Příjmy za minulý rok vyplaceny do 31.1. Opraveno.
12.03.2007 Stabilizováno ukládání pracovníků z měsíčního kmenu do Úplného kmenového souboru. Ukládá se po každé aktualizaci kmenu.
09.03.2007 Výpočet daně a daňového zvýhodnění - nereagoval na změnu v nezdani- telných položkách na děti, ze kterých je odvozen ř.22 - Nárok celkem. Opraveno.
08.03.2007 V Potvrzení o zdanitelných příjmech se do řádku 8 nastaví 0 v pří- padě, že je nastaveno "Příjmy za rok vyplaceny do 31.1. = ne". Částka pak lze do prázdného políčka dopsat ručně.
Doplněna možnost aktualizovat a tisknout dosud "skrytý" úplný Kmenový soubor pracovníků, kam se ukládají vždy poslední informarmace o pracovníkovi a nikdy se v něm nemaže. Protože soubor má dlouhou historii, je možné, že v něm u některých uživatelů budou nesmyslné věty, které se tam dostaly díky nějaké historické chybě. Tyto věty si prosím v Aktualizaci smažte.
05.03.2007 Nárok na Daňový bonus pro "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" se neuplatní pro lidi, kteří měli příjem nižší než šestinásobek minimální mzdy k 1.1. (zák.586/1992 §35c/4). Podle novel zákonů o SP a ZP se odvádí SP a ZP ze všeho, co je zdaněno, tedy i z Penzijního připojištění, které přesahuje vyměřovací základ. To se ukládá do DMz 700. Vstupte prosím do Tabulky DMz a opět ji opusťte, systémový DMz 700 se Vám upraví. Docházka: Doplněn interní Turnus "1", který automaticky nastaví Směnu "1" do všech pracovních dnů v roce. Doplňte si prosím standardní Směnu "1" do Tabulky Směn. Do Tabulky Směn doplněn sloupec "Nezap". Do tohoto sloupce uveďte, kolik hodin z času mezi příchodem a odchodem se nemá počítat do odpracované doby. Příklad: 8-hodinová směna začíná v 06:30 a končí v 15:00. Zaměstnanec tedy stráví v práci 8.50 hodin, započítává se mu ale jen 8.00 hodin. Pak směnu zadejte takto:
Délka Přest Čistá začátek-konec Nezap ------------------------------------- 8.00 0.00 8.00 06:30 15:00 0.50
01.03.2007 Docházka: opraveno doplnění píchaček pro měsíce, kterí mají méně než 31 dní. Stabilizována tabulka "Kalendář směn na rok". V případě, že obsluha vymaže nebo poškodí některý den v roce, tento den se opět doplní s prázdnými směnami. Pro zkrácené úvazky se přepočte DMz 050 podle Režimu a Úvazku.
26.02.2007 V sestavě "Potvrzení o zdanitelných příjmech" tištěné na papír chyběl za určitých okolností text ".. provedl dne". Opraveno.
Do sestavy "výpočet daně a daňového zvýhodnění" se zahrnou i lidé, kteří měli nulový příjem. To lze využít např. u žen na mateřské, které potřebujou potvrzení o nulových příjmech pro společné zdanění manželů.
14.02.2007 Při natahování ELDP z mezd vadilo, když číslo zpracování nebylo shodné s číslem měsíce. Opraveno.
12.02.2007 Doplněna možnost nastavit "Uživatelské nastavení programu" --> "Automatické předání dat". Nastavíte-li "ano", program sleduje, zda došlo ke změnám dat. Došlo-li, pak při opouštění programu nebo změně měsíce automaticky předá data předávaná navazujícím agendám přes schránku podle následujících pravidel:
Dojde-li k výpočtu měsíčních mezd, pak předpokládá změnu u Účetních dokladů.
Přednastaveno je "Automatické předání dat" = "ne". Přepnout na "ano" doporučujeme, až když máte Předání dat zaběhnuté v rutinním provozu.
06.02.2007 Z docházky se automaticky spočte Individuální kalendář směn u lidí. Podle kalendáře se spočte u DMz odvozených z kmenu aktuální denní sazba a podle skutečné docházky mzda. Stabilizováno ořezávání daňového bonusu podle §35d/4.
01.02.2007 Stabilizováno přízení docházky. V případě, že došlo ke změně indi- viduálního kalendáře, zůstaly ve dnech, kdy se zrušila nastavená směna, "neviditelné" hodiny.
30.01.2007 doplněny sestavy "Tisky" --> "Přepočtené počty zaměstnanců" pro výpočet plnění povinného podílu zdravotně postižených.
Doplněna možnost v nabídce "Uživatelské nastavení programu" --> "Příjmy za ROK vyplaceny do 31.1." (přednastaveno "ano"). Pak se ve výkazu "Potvrzení o zdanitelných příjmech" naplní i řádky 2,6 a 10.
Opraven výpočet "Zákonné pojištění odpovědnosti", který jsem některou z minulých oprav pokazil.
26.01.2007 Opraven tisk "ISP" --> "Doplňkové informace o pracovnících".
18.01.2007 Doplněna nabídka "Evidence docházky". Zde lze vytvořit schema jednotlivých směn, jejich přiřazení jednotlivým pracovníkům a evidence jejich docházky.
!!! VERZE 2007 !!!
!!! POZOR !!!
Verzi 2007 lze provozovat jen s Jádrem 2007. Stáhněte si ho z našich webových stránek - nejlépe z nabídky
"Centrální databáze" --> "www.ApSoft" --> "Jádro ApSoft"
a nainstalujte si ho.
Dále je nutné, abyste měli nainstalovanou Centrální databázi verzi 2007. Pokud ji nemáte, NESMÍTE VSTOUPIT do dat Mezd Vaší firmy !!!.
Po instalaci MEZD ihned vstupte do nabídky Tabulky, aby se provedly příslušné konverze !!!
Nová verze programu pro rok 2007 obsahuje tyto změny:
ZMĚNY ZÁKONŮ ------------ - průměrná měsíční pracovní doba v r.2007 je (251+10)/12=21.75 dnů - minimální mzda je podle NV 567/2006 8.000,- Kč
- limity pro nemocenské pojištění jsou podle NV 588/2006 550,- a 790,- Kč Musíte vstoupit do nabídky
"Měsíční mzdy - Nemocenská, sociální dávky" --> "Dávky - aktualizace"
aby se výše dávek z minulého roku přepočetla s novými limity
- vyměřovací základ pro osoby, kde je plátcem stát, je 5.035,- Kč
Tabulky ------- Upravena minimální mzda podle NV 567/2006 na 8.000,- v 1.skupině prací.
!!! POZOR !!! Program podporuje pouze tuto 1. skupinu !!!
Stáhněte si tabulku minimálních mezd před zpracováním mezd za LEDEN z nabídky
"Systémové tabulky" --> "Minimální mzdy" --> "Stáhnout přednastavené hodnoty"
NOVÉ MOŽNOSTI ------------- Vzhledem k tomu, že prakticky nikdo neplatí zaměstnancům zálohy, byla samostatná nabídka "Zálohy" zrušena a přesunuta do nabídky "Měsíční mzdy".
Doplněny tisky několika grafických formulářů. Protože se jedná z hlediska tisku o extrémní množství dat, na pomalejších počítačích trvá vytvoření jedné stránky řádově několik vteřin. Předpokládá se bezproblémový tisk na inkousto- vých a laserových tiskárnách. Našli jsme ovšem několik tiskáren, které sestavy nevytisknou, protože třeba mají chybně napsané ovladače. Pak je třeba experi- mentovat a najít ovladač, pod kterým tisk běží. Umíme tisknout tyto formuláře:
ČSSZ - přihláška/odhláška - ELDP
MF5457 - prohlášení poplatníka daně vzor 17 MF5460 - potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 14 MF5460/1 - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 11 MF5466 - vyúčtování daně vybírané srážkou vzor 10
Po ověření nové technologie tisku u uživatelů budeme postupně doplňovat další formuláře.
--------------------------------- rok 2006 ------------------------------------ 03.11.2006 Opravena chyba, kdy program upadnul při tisku Zápočtového listu.
10.10.2006 Do oblasti Tabulky a Měsíční data doplněna nabídka "Speciální práce" --> "Odeslat data mailem". S její pomocí lze odeslat Vaše data z běžného roku do naší firmy k analýze. Zpravidla je třeba odeslat jak data "Tabulky", tak data Vaší firmy z běžného roku.
29.08.2006 Měsíční data: od 10.2005 nefungovalo explicitní nastavení platebních příkazů, které měly jít na jiný než základní účet některé zdravotní pojišťovny eventuelně nestandardní nastavení symbolů platebního příkazu. Opraveno. Rozšířena sestava "Tisky za rok" --> "Nemocenská, sociální dávky", tiskne se navíc vyměřovací základ a upravený vyměřovací základ u každého DMz. V sestavě "Dobírky" --> "Tisky" --> "Výplatnice, lístky, opis" --> "Přehled mzdy po lidech" do sloupce "Čistá" připočten sloupec "Bonus". V sestavě "Tisky" --> "Zákonné pojištění odpovědnosti" se tisknou jmenovitě vyměřovací základy lidí. Na formuláři "Přihláška k nemocenskému pojištění" opraven formát rodného číska na XXX XXX XXXX.
03.08.2006 Tabulky ------- Upravena minimální mzda podle NV 513/2005 na 7.955,-.
Stáhněte si tabulku minimálních mezd před zpracováním mezd za LEDEN z nabídky
"Systémové tabulky" --> "Minimální mzdy" --> "Stáhnout přednastavené hodnoty"
Měsíční data: !!! POZOR !!! Doplněna sestava
"Tisky" --> "Výpočet daně a daňového zvýhodnění/formulář"
Je naprogramována novou technologií, kterou uplatníme ve verzi programu pro rok 2007. NEPOUŽÍVEJTE JI, leda v případě, že Vám dodáme po osobní dohodě další nutné součásti programů !!!
31.05.2006 Aktualizován formulář tiskopisu "Potvrzení o zdanitelných příjmech" (MFin 5460) na platný vzor č.14.
04.05.2006 9.4.2006 zavlečena na žádost jednoho uživatele chyba, kdy se do specifického symbolu platebního příkazu zapsalo pořadové číslo příkazu. To mělo za následek, že se poničily specifické symboly. Jestli jste již platební příkazy za duben vytvořili, zkontrolujte je, nejlépe smažte a vytvořte je znova. Za chybu se omlouváme.
19.04.2006 Opraven výpočet výkazu "Výpočet daně z příjmu fyzických osob". Do ř.21 se může uvést částka maximálně do výše ř.17, dosud se uvedla celková částka poskytnutých slev na dani v jednotlivých měsících.
Do příručky doplněny mapy jednotlivých oblastí. Mapa obsahuje přehled všech nabídek programu. Slouží uživateli pro rychlou orientaci.
Podle novely 117/2006 zákona 592/92 o zdravotním pojištění se mění §3c: minimální ZP, které platí za pojištěnce stát, je 25% průměrné mzdy v národním hospodářství. Částka byla navýšena z 4.144,- na 4.708,- Kč.
14.03.2006 !!! POZOR CHYBA !!! U lidí, kteří onemocněli v roce 2005 a nemoc přešla do roku 2006, se použily v lednu a v únoru redukční hranice z roku 2005. To bylo špatně, protože výše dávek "Musí být bez žádosti přepočtena podle nové výše redukčních hranic". Jestli takové lidi ve firmě máte, prosím přepočtěte jim vyplacené nemocenské a případný rozdíl jim doplaťte. Za chybu se omlouváme.
09.03.2006 Při pořízení dobírek program automaticky vyhází položky mezd těch pracovníků, kteří nejsou v kmenovém souboru. Položky se tam dostanou např. při vracení daní, kdy pracovník v průběhu minulého roku skončil a vy jste ho vyhodili z kmenového souboru.
28.02.2006 Stabilizováno předání Přeplatků na daních. Při opakovaném předání se nesmazala data předaná v předchozím kroku.
27.02.2006 Filtr pro výběr exportovaných ELDP doplněn o položku "Typ ELDP".
26.02.2006 Doplněna dálková diagnostika chyb. Když program v důsledku nějaké chyby "upadne", zapíše ještě informaci o chybě, která pád způsobila, do souboru chyb. Stiskem Shift+F10 se soubor chyb nejprve zobrazí, pak ho lze po potvrzení dotazu odeslat mailem a eventuelně zrušit. Zaslaný soubor nám umožní diagnostikovat chybu.
Opraveno pořízení "Příjmy pracovníků u jiných organizací", šlo pořídit jen jednu firmu. Zde také můžete pořídit nárok na slevu na děti v případě, že někdo přinesl pozdě potvrzení a začal si ho uplatňovat pozdě (na některé výplatní pásce nebylo započteno).
Za určitých okolností (měl-li uživatel nastavenu Úroveň uživatele na "Pokročilý") padaly výběrové výrazy. Opraveno.
23.02.2006 Urychlen start asociovaných aplikací (Word, Explorer) bez rušivého černého okna.
22.02.2006 Do programu promítnuto NV 29/2006, kterým se od 1.2.2006 zvyšuje vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem ZP stát, na 4.144,- Kč. Projeví se u chráněných dílen.
14.02.2006 Do pořízení "Příjmy pracovníků u jiných organizací" jsme přidali položku "Nárok na daňové zvýhodnění", kterou nebylo možné do Výpočtu daně jinak zahrnout. Upraven výběr dat v nabídce Export ELDP. Některé výstupy byly filtrovány, jiné ne.
07.02.2006 Do distribuční sady jsme omylem nezahrnuli aktuální tabulku Minimálních mezd. Prosím táhněte si tabulku minimálních mezd znova !!!
Opraven filtr bonusů na děti, kdo nedosáhne v měsíčním základu daně (DMz 751) alespoň poloviny minimální mzdy k 1.1.2006 (pozor, tato hodnota k 1.1. platí i po 1.7.2006 !!!), nedostane bonus. Jestli jste už mzdy spočetli a vyskytnul se Vám v nich někdo, kdo má mzdu menší než uvedeno, má chybně vyplacený bonus !!! Za chybu se omlouváme !!!
Doplněna práce s textovými dokumenty. Koncepce je následující: V Tabnulkách v nabídce "Šablony textových dokumentů RTF" si vytvoříte vzorové šablony Pracovní smlouvy, Dohody o provedení práce atd. Šablony MUSÍ být uloženy ve formátu RTF, který podporuje většina textových programů jako Word, T602, StarOffice atd. V nabídce "Kmenový soubor" --> "Textové dokumenty" si vyberete šablonu a konkrétního pracovníka. Program Vám vytvoří nový textový dokument tak, že do šablony vloží údaje o pracovníkovi. Textový dokument si vytisknete a můžete si ho dle potřeby i uložit. Jedná se o první přiblížení k problematice. Další rozvoj bude na základě požadavků uživatelů.
31.01.2006 Aktuální stav pro rok 2006
!! PO INSTALACI IHNED VSTUPTE DO TABULEK A PROVEĎTE AKTUALIZACI TABULKY DMz !!!
15.01.2006 Doplněny sestavy:
"Kmenový soubor" --> "Kmenový soubor pracovníků" --> "Průměrná mzda"
"Tisky" --> "Nemocenská, sociální dávky za rok"
"Tisky" --> "Zákonné pojištění odpovědnosti". Aby tato sestava dobře fungovala, musíte: - zkontrolovat tabulku DMz, ze kterých DMz se pojištění platí - v "Uživatelské nastavení" nastavit "Sazba pojištění odpověd- nosti 125/93" v procentech (např. 5.6 promile je 0.56%)
"Tisky" --> "Zápočtový list". Stáhnete-li si z Internetu nové jádro ApSoft, bude se Vám sestava tisknout truetypovým písmem (je nutné, aby v adresáři APSOFT byl ovladač tiskárny WINTT.LPT).
Stabilizována sestava "Mzdové listy". Charakter DMz se načítá z aktuální tabulky DMz a nepoužívají se "zděděné hodnoty" z doby, kdy byly mzdy spočteny. Takže jestli jste např. u DMz 612-Dohoda o provedení práce měli nastaveno, že Údaj v 1.sloupci je "X", netiskla se na mzdovém listu odpracovaná doba. Když Údaj v 1.sloupci změníte na "Hod", vytiskne se po změně u DMz 612 i Doba.
ELDP - doplněna možnost změnit datum vyhotovení.
Stabilizován "Přehled o výši a vyplacených dávkách SP". Počet nových případů mateřských se bere z přehledu Sociálních dávek, napočtou se jen ty případy MD, které začaly v běžném měsíci. Do kolonky "Průměrný počet zaměstnanců" se započtou všichni pracovníci, kteří mají v běžném měsíci na výplatním lístku DMz 951-Sociální pojištění.
Do programu jsme promítnuli změny, které vyplývají z posledních novel jednotlivých zákonů.
Rok 2005 -------- V souvislosti se zavedením Daňového zvýhodnění na děti: - Rozšířeno pořízení dat Příjmy pracovníků u jiných organizací o položky související s Daňovým zvýhodněním na děti. - Upraven výkaz Potvrzení o zdanitelných příjmech v souladu s tiskopisem MFin 5640 vzor 13. - Upraven výkaz Výpočet daně a daňového zvýhodnění v souladu s tiskopisem MFin 5640/1 vzor 10. Vzhledem k tomu, že vzrostl počet řádek ve výkazu, nastavte si před tiskem řádkování Husté !!! - U osob, které neuplatňují Daňové zvýhodnění, se přeplatky na dani berou z ř.19, u ostatních z ř.27.
Rok 2006 -------- Na základě NV 417/2005 upraveny částky pro stanovení výpočtových základů nemocenského pojištění. Částka 480,- zvýšena na 510,- a částka 690,- zvýšena na 730,- Kč.
Na základě novelizací zákona 586/1992 byl: - Upraven výpočet zálohy na daň podle tabulky v §38h/2. - Uplatněny měsíční slevy podle §35ba. Po jejich odečtení se teprve počítá Daňová sleva na děti a bonus.
Tabulky ------- Upravena minimální mzda podle NV 513/2005 na 7.570,- měsíčně resp. 44,70 Kč/hod od 1.1.2006 a 7.955,- měsíčně od 1.7.2006.
Stáhněte si tabulku minimálních mezd před zpracováním mezd za LEDEN z nabídky (samozřejmě po ukončení roku 2005 !!!)
"Systémové tabulky" --> "Minimální mzdy" --> "Stáhnout přednastavené hodnoty"
Tabulku pro minimální hodinovou mzdu platnou od 1.7.2006 budeme distribuovat v červenci 2006.
Doplněny DMz 783/788 - Slevy na dani platné od 1.1.2006 podle nového §35ba zákona 586/1992. Vstupte proto v oblasti "Tabulky" do aktualizace tabulky "Druhy mzdy" a hned ji zase opusťte. Nové DMz se Vám automaticky do tabulky doplní. Do charakteristiky DMz doplněna nová položka "Pojištění". Nastavte si do ní "ano"/"ne" podle toho, zda se z ní odvádí Zákonné pojištění podle zákona 65/1995 (Zákoníku práce) §205d. Program přednastaví tuto položku takto: u DMz 100/611,613/744 nastaví "ano" tehdy, když má DMz měsíční zdanění. Předpokládáme, že DMz 612 je Dohoda o provedení práce a z té se pojištění neodvádí.
15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.
"Druh činnosti" v kmenovém souboru byl rozšířen o položku 30 - Dohoda o provedení práce. Pro tento druh činnosti se nevytváří ELDP.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 17.10.2005 Dne 17.07.2005 jsme nedopatřením na základě nesprávného požadavku některého z uživatelů zahrnuli do Potvrzení o příjmu pro sociální dávky i DMz 781,782 - slevy/bonusy na děti, což bylo špatně. Ke dnešnímu dni jsme tuto chybu napravili. (viz např. Mzdová účetní 3/2005 strana 19). Za chyby se omlouváme.
01.09.2005 Dne 13.07.2004 byla upravena tabulka Druhů pracovní činnosti v návaznosti na nový ELDP. Při té příležitosti vypadl Druh činnosti 6 = společník s.r.o.. Od té doby se přestalo pro společníky účtovat na účty 366 a 522. Tento stav byl napraven takto: Do Kmenového souboru byla přidána položka "Společník s.r.o.". U společníků ji nastavte na "ano" a opět se bude účtovat u těchto lidí správně.
11.08.2005 Nabídka "Uživatelské nastavení programu" --> "Název dat" funguje teď takto: Když se Mzdy spustí z nabídky "Velká firma" --> "Práce s daty závodů", pak se jako první nastaví název závodu z menu. Jestli si ještě uživatel v uvedené nabídce nastaví jiný název dat, použije se tento.
FIRMA CELKEM: doplněny tisky Oznámení o SP/ZP za měsíc. Doplněno "Platební příkazy" --> "Uživatelské nastavení" --> "Platby SP/ZP", kde lze nastavit VS jednotlivých plateb za firmu celkem.
10.08.2005 Opraven formát dat v souboru CSV, kterým se předává registrace na ČSSZ. V dokumentaci ČSSZ je uvedeno, že IČO firmy se předává jako textový řetězec, ve skutečnosti se ale musí předávat jako číslo. Dále ČSSZ špatně reaguje na prázdná textová pole, která se standardně uvádí jako ""; , ČSSZ neakceptuje dvojí uvozovky. Obojí bylo opraveno, zkuste předat data na disketě znova.
09.08.2005 Doplněna nabídka "Uživatelské nastavení programu" --> "Název dat", kde si můžete zadat text, který se bude psát do záhlaví sestav a obrazovky pro znadné rozlišení, která data zpracováváte.
FIRMA CELKEM: zrevidovány tisky. Když se změní něco v datech některého ze závodů, musíte vstoupit do nabídky "Načtení dat ze závodů" a hned ji opustit. Program si smaže načtená data, při další volbě "Tisky" si je načte znova.
28.07.2005 Stabilizováno vytváření XML pro při/odhlášky ČSSZ pro případ, kdy obsluha pořídí do nějaké textové položky znak ["] - uvozovky. Uvozovky jsou před exportem odstraněny,
Tabulky: Doplněna nabídka "www.ApSoft/MZDY". Umožní Vám, pakliže máte internet, si stáhnout z našich stránek jednak aktuální Změny, jednak aktuální distribuční sadu programu. Distribuční sada se uloží do standardního instalačního adresáře APSOFT\INST, odkud ji standardně nainstalujete (ze Správce) z nabídky "Speciální práce" --> "Instalace" programů.
27.07.2005 Opravena chyba, kdy upadla velká firma na chybě MZDY3:11019-proměnná není definovaná.
26.07.2005 Opraven tisk "Hromadný sběr dat pro ČSSZ - opis dat". Netisklo správně Variabilní symbol a Druh činnosti.
22.07.2005 Výpočet AA0136 upraven tak, aby vyhovoval novému pravidlu EL066. Byly problémy u lidí, kteří nastoupili letos.
21.07.2005 Upraveno naplnění dat pro ISP takto: položka AA0219 se naplní z výplatních pásek těmi DMz, které mají v položce "IS-Do" hodnotu 79 - jsou to absence. Aby bylo vyhověno pravidlu EL069, přičtou se při vytváření souboru XML k takto získaným dnům ještě položky AA0210 a AA0135. V případě, že máte u některých pracovníků uvedený stát "ČR", (asi nějaký historický relikt), proveďte znova
Doplňkové informace o pracovnících - aktualizace Podklady pro ISP - naplnit Výstup XML - vytvořit
a do státu se naplní správná hodnota podle
Centrální databáze Tabulka států sloupec MPZ
Aktualizován export dat pro ISP na verzi 06.2005. Do adresáře, kam exportujete data, si nakopírujte kontrolní program KP506.EXE, který si stahnete z www.mfcr.cz/isp odstavec "Lokální kontrolní program".
21.07.2005 Stabilizováno naplnění dat pro ISP, za určitých okolností zůstaly v některých položkách údaje z minulého pololetí. Zopakujte volbu
Podklady pro ISP - naplnit
20.07.2005 Upozornění: Kdo si nainstaloval PortLink verze 2.1.xxxx, musí si z www.nzservis.cz stáhnout novou verzi 2.2.0, která tam je pár dní !!!
15.07.2005 Doplněna nabídka "Data pro ČSSZ". Pod ní se skrývají staré "Evidenční listy důchodového pojištění" a nová nabídka "Nemocenské pojištění - při/odhlášky". V souvislosti s při- a odhláškami byl zcela přepracován pořizovák na údaje o pracovnících. Byla doplněna další data související s problematikou (např. Cizí nositelé pojištění).
Pro úspěšný provoz si musíte stáhnout aktuální jádro ApSoft z Internetu.
Při vstupu do nabídky "Nemocenské pojištění - při/odhlášky" program vytáhne z kmenu všechny lidi, kteří v běžném měsíci nastoupili nebo ukončili pracovní poměr. Jestliže jste za někoho již odeslali při/od- hlášku a na dotaz "Mám označit přihlášky jako předané" jste odpověděli "ano", pak už se pro tyto lidi nevytváří znova věta. V praxi to funguje tedy takto: 1.7. Vám někdo nastoupí. Vy vstoupíte do nabídky, program ho vybere a Vy pošlete přihlášku. Pak nastoupí 15.7. další člověk, Vy znovu vstoupíte do nabídky, program ho vybere a Vy pošlete další přihlášku.
V červenci 2005 zároveň proběhne Hromadný sběr dat. Program vybere k předání všechny lidi. Jestliže předáváte data přes portál Veřejné správy, předejte i přihlášky. Jestli nastoupil někdo nový, vytvoří mu program větu "Přihláška". Jestli někdo ukončil, vytvoří mu program větu "Hromadný sběr" i "Odhláška".
Jestli nepředáváte data přes portál Veřejné správy, vyexportujte si soubor CSV na disketu, vytiskněte Opis dat a Průvodní dopis a předejte na OSSZ.
K problematice přihlášky/odhlášky si přečtěte příslušnou kapitolu příručky !!!
Doplněna nabídka
"Dobírky" --> "Pořízení/opravy dobírek" --> "Kartotéka"
kde lze vytisknout kartotéku pro běžný měsíc a dále lze volbou "Znova načíst kartotéku" Znova načíst kartotéku v případě, že se kvůli chybě obsluhy při zakládání souboru dobírek nenačetla.
Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.
U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.
Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, odpověď lze ovšem odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.
14.06.2005 Opraven výkaz "Výpočet daně z příjmu", daňové bonusy se zahrnovaly do řádku 5. Nezdanitelné částky na vyživované děti. Předpokládáme, že výkaz dozná změn, protože v něm nejsou kolonky na poskytnuté slevy a bonusy na děti. K dnešnímu dni je na www stránkách MFČR zatím starý formulář 5460/1 vzor č.9.
13.06.2005 Promítnuta novela 424/2003 zákona 582/91 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Doplněno pořízení a předávání dat pro ČSSZ. Jedná se o tyto změny:
Byl upraven pořizovák na údaje o pracovnících "Údaje pro ČSSZ" (dříve "Rodná čísla a adresy pracovníků). Některé nové položky předna- plníme takto: "Úvazek dnů"=5, "Příjem"=1.200,- - tady se jedná o předpokládaný příjem, do kterého podle nás OSSZ nic není. Nelze pořídit např. "více než 400,-", jak uvádí návod k vyplnění, protože se jedná o číselnou položku. Projděte si všechny lidi a doplňte jim nové údaje !!!
Doplněna nabídka "Data pro ČSSZ" tam, kde dříve byla nabídka "Evidenční listy důchodového pojištění". ELDP byly přesunuty do této nové nabídky.
Do této nové nabídky doplněno "Nemocenské pojištění - při/odhlášky". Když do této nabídky vstoupíte, program prohlédne kmenový soubor a vytáhne všechny lidi, kteří mají v položce "Poměr od" datum z běžného měsíce. Těmto lidem vytvoří Přihlášku. Pak prohlédne znova kmenový soubor a vytáhne všechny lidi, kteří mají v položce "Poměr do" datum z běžného měsíce a těmto lidem vytvoří Odhlášku. V červenci 2005 navíc prohlédne znova kmenový soubor a vytáhne všechny lidi, jejichž pracovní poměr vzniknul před 1.7.2005 a trvá i po 30.6.2005 a vytvoří jim větu pro Hromadný sběr.
Tyto údaje se ukládají do tabulky "Seznam přihlášek". Naplní se tyto položky:
- měsíc, rok: aktuální nastavený měsíc, rok - operace: přihláška/odhláška/hromadný sběr - data ke dni: datum začátku/konce pracovního poměru - odesláno: datum, kdy byla data stažena - přílohy: 0 - předat: ano
Opravy a změny musíte pořídit ručně.
Předání dat může proběhnout třemi způsoby:
- formát XML přes Portál veřejné správy nebo podepsané médium - vytisknout do formuláře (k 13.06.2005 nejsou k dispozici) - formát CSV pro hromadný sběr dat
Pro předávání ve formátech CSV a XML vznikne v nastaveném adresáři soubor IČO.CSV nebo IČO.XML podle toho, jaký formát zvolíte.
Po předání dat na dotaz "Mám označit přihlášky jako předané?" odpovězte "ano". Do položky "Předat" se nastaví "ne" a příště už věta nebude vybrána k předání.
03.05.2005 Promítnuta novela 123/2005 zákona 592/92 o zdravotním pojištění. Doplněna možnost v Uživatelském nastavení zadat, že ve firmě pracuje víc než 50% postižených zaměstnanců. V takovém případě se osobám, za které je plátce stát, opět uplatní odpočet 3.556,- Kč z vyměřovacího základu na ZP (výše odpočtu viz NV 445/2004).
08.04.2005 Opraven tisk IČ na ELDP pro firmy, které mají IČ kratší než 8 cifer. Doplní se zleva nulama na 8 znaků.
Doplněn nový formulář MFin 5460-vzor 12 "Potvrzení o zdanitelných příjmech":
- Do pole 6/Úhrn poskytnutých měsíčních slev na dani se nasčítá DMz 781 - Do pole 6/Úhrn vyplacených měsíčních daňov. bonusů se nasčítá DMz 782
Upravena evidence daňových úlev na děti. Zkontrolujte si prosím
"Daň z příjmu za rok " "Nezdanitelná část základu daně" "Na děti"
na děti by měly být evidovány daňové slevy v jednotlivých měsících a to ZÁPORNOU ČÁSTKOU.
01.03.2005 Opravena chyba v ruční aktualizaci ELDP.
06.02.2005 Do daňových úlev na děti se za určitých okolností chybně doplnila záporná částka. Opraveno.
09.02.2005 Do výplatní pásky se tiskne i DMz 781-Daňová sleva na děti, aby šlo na konci roku udělat roční daňové vyrovnání. Aby se DMz správně doplnily, musíte VSTOUPIT V AKTUALIZACI do tabulky Druhů mezd a zase ji hned opustit. Upraven výpočet platebního příkazu na odvod zálohových daní, výše odvodu se sníží o hodnotu vrácených DMz 782-Daňový bonus na děti.
03.02.2005 Zpřesněn výpočet daňových bonusů na děti. V případě, že pracovník nemá nenulový příjem zdaňovaný měsíční sazbou, tj. nemá DMz 751, tak nedostane žádný daňový bonus. Tato situace nastane např. tehdy, když je pracovník celý měsíc nemocný.
30.01.2005 ISP - Program byl přizpůsoben verzi 1.6. Doplněny položky:
AA0210 - počet pracovních dnů nemoci. Program prohledá všechny soubory "Nemocenská, sociální dávky" od počátku roku do běžného měsíce. Získá tak pro každou Nemoc-830 nebo OČR-840 jednu větu. Pakliže nemoc začala v minulém roce, upraví začátek nemoci na 1.1. Pakliže nemoc nebyla ukončena, upraví konec nemoci na 1.1. Pak spočítá počet pracovních dnů mezi datumy Začátek a Konec nemoci a zapíše ho do věty ISP.
AA218 - evidenční dny zaměstnání. Z kmenového souboru běžného měsíce vytáhne začátek a konec pracovního poměru. Pakliže poměr začal před 1.1., upraví začátek poměru na 1.1. Pakliže poměr nebyl ukončen, upraví konec poměru na poslední den běžného měsíce. Pak spočítá počet dnů mezi datumy Začátek a Konec poměru a zapíše ho do věty ISP.
AA0219 - doba absence. Počítá se z ročního souboru mezd. Aby se správně naplnilo, musíte zadat do Tabulky DMz k příslušným DMz odkaz, kam se má započítat (do kolonky ISP-Doba).
AA0690 - místo obvyklého výkonu práce. Musíte doplnit do tabulky "Doplňkové informace o pracovnících".
26.01.2005 Do programu byly promítnuty změny na rok 2005. Jedná se o:
MINIMÁLNÍ MZDY Doplněna aktuální tabulka minimálních mezd dle Nařízení vlády č. 699/2005 Sb. platná od 1.1.2005. Stáhněte si ji před zpracováním mezd za LEDEN z nabídky
"Systémové tabulky" --> "Minimální mzdy" --> "Stáhnout přednastavené hodnoty"
DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI ------------------------- Doplněno Daňové zvýhodnění na děti dle §35c dle zákona 669/2004 Sb. K tomu byly doplněny do tabulky DMz:
780 Daňové zvýhodnění na děti 781 Daňová sleva na děti 782 Daňový bonus na děti
Aby se Vám tyto nové DMz doplnily do tabulky Druhů mezd, musíte do ní VSTOUPIT V AKTUALIZACI a zase ji hned opustit. Pak si ji pro kontrolu vytiskněte a zkontrolujte, zda se DMz skutečně doplnily !!!
Algoritmus výpočtu mzdy byl upraven takto: Podle údajů o dětech se z tabulky Rodiných příslušníků vytáhne DMz 780-Daňové zvýhodnění na děti. Ten obsahuje počet dětí, na které se uplatňují úlevy (jen u lidí, kteří podepsali Prohlášení - viz Kmenový soubor) a k nim příslušné částky. V případě, že by celkové zvýhodnění přesáhlo 2.500,- Kč, bude zachován počet dětí, ale částka bude snížena na uvedenou částku (viz §35d/4). Vypočte se DMz 911-Záloha na daň dle měs. tabulek a porovná se s DMz 780. Částka, o kterou se snižuje daň, se vygeneruje opět jako DMz 911-Záloha na daň dle měs. tabulek, ale s kladným znaménkem. Jestli Daňové zvýhodnění převyšuje Daň o více než 49,-Kč, vygeneruje se DMz 782-Daňový bonus na děti. Program předpokládá, že zaměstnanec dosáhl minimální mzdy (automaticky ji dopočátává). Dále se program chová podle ustanovení Pokynu D-274, kde se mj. říká: "U zaměstnance zaměstnaného dle §6 zákona o daních z příjmů, lze daňový bonus přiznat i v případě, že výše zdanitelného příjmu bude představovat alespoň minimální mzdu vypočtenou ve výši odpovídající odpracované době (např. při sjednání kratší pracovní doby nebo pokud nejsou odpracovány v měsíci všechny pracovní směny)." Program dopočítává do minimální mzdy, tak předpokládáme, že všichni dosáhnou minimální mzdy, a proto také program všem vrátí eventuelní bonus.
Do formuláře VÝPOČET DANĚ z příjmu fyzických osob doplněna řádka 15.Členské příspěvky člena odborové organizace. Program do ní naplní DMz 921-Odborové příspěvky z ročního souboru mezd. Zároveň lze odborové příspěvky pořídit ručně v nabídce
Daň z příjmu za rok Nezdanitelná část základu daně Dary, krev, stavební, pojištění, odbory
ELDP ---- Byly doplněny Roční evidenční listy důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, přečtěte si prosím pří- slušnou kapitolu v příručce. V souvislosti s ELDP byl DMz 091-Neplacené volno bez náhrady příjmu označen jako Systémový. (spolu s DMz 063 a 064-Neomluvené absence se započítává do položky Dny na ELDP).
Zpracování ELDP v kostce - musíte provést následující kroky:
Poprvé si musíte nastavit:
Údaje o firmě - natáhnout: program natáhne dostupné údaje - aktualizovat: natažené údaje eventuelně upravte - uložit: údaje se uloží
Budete-li předávat ELDP elektronicky, vytvořte si někde adresář (složku), kam se mají elektronické ELDP ukládat. Tento adresář si nastavte v nabídce "Adresář XML".
V běžném měsíci:
1. Podklady - natáhnout z mezd: vytáhne z dat běžného měsíce lidi, kteří v daném měsíci skončili, v prosinci všechny. 1a. Podklady - natáhnout z uložených ELDP: použijete v případě, že jste již ELDP uložili, u někoho byla chyba a potřebujete ji opravit. 2. Podklady - opis dat: vytiskne Vám data, která k jednotlivým lidem vytáhl, zpravidla jednu, u přechodu do důchodového věku dvě řádky na osobu. DATA SI ZKONTROLUJTE !!! 3. Podklady - aktualizovat: má-li někdo nějaký údaj špatně, můžete ho tady opravit. Zde lze také POŘÍDIT CELÝ ELDP RUČNĚ !!! 4. Podklady - uložit: zkontrolované ELDP se uloží 5. ELDP za běžný měsíc: při prvním vstupu do nabídky se vyberou všechny ELDP za běžný měsíc. Je možné vybrat jen některé (v případě, že jste již ELDP odeslali, u někoho byla chyba a potřebujete odeslat opravný ELDP). - export XML: do nastaveného adresáře uloží soubor ELDP.XML, který musíte elektronicky podepsat a odeslat. Tady práce mzdového programu končí, podpis a odeslání zajistí jiné programy. - Tisk Formulář ELDP: vytiskne ELDP do formuláře. Jemné nastavení pozice tisku na formuláři viz předchozí nabídka volby Formulář - horní/levý okraj-posun mm. Do posunu lze zadat kladná a záporná čísla, značí posun v milimetrech. Záporná posunou nahoru/doleva, kladná naopak. POZOR: tisk funguje na verzi WR 4.3 z října 2004 a vyšší !!! Dodáme příslušné WR.EXE !!! - Tisk stejnopis k podpisu: vytiskne na A4, necháte podepsat lidem a založíte
OSTATNÍ ------- Při opouštění nabídky "Kmenový soubor" --> "Seznam plateb za pracovníky" se ze Seznamu vyberou všechny platby z DMz 931-Spoření s pořadovým číslem 0 a vytvoří se z nich vstup do tabulky "Kmenový soubor" --> "Odvozené položky mzdy" --> "Srážky z dobírky". Do Srážek se tak automaticky přidají příkazy pro převod DMz 999-K výplatě celkem --> DMz 931-Spoření. Příkazy už nemusíte pořizovat rukama !!!
Byl upraven Výplatní lístek. Do jeho záhlaví se tiskne jméno firmy.
------------------------------ Rok 2004 --------------------------------------- 27.09.2004 Doplněna nová sestava "Kmenový soubor" --> "Průměr na nemocenskou" --> "podklady z mezd po měsících", kde je vidět, které měsíce a kolik se započetlo do průměru. Stabilizován tisk výplatních pásek. Na výplatní pásce jsou průměry a dny vyčerpané dovolené. Průměry jsou bez běžného měsíce, dovolená včetně běžného měsíce. Tyto údaje jsou uloženy v jakémsi mezikmenu. Před uzavřením měsíce se na pásky tiskly správné průměry. Při uzavření měsíce se z tohoto mezikmenu spočetl kmen na příští měsíc a mezikmen se smazal. Pro tisk výplatních pásek se pak použil kmen pro příští měsíc, kde už jsou uloženy průměry pro příští měsíc. Před a po uzavření měsíce se pak tiskly dvě různé verze pásek, přičemž druhá byla špatně. Oprava spočívá v tom, že se od 10.2004 mezikmen už nemaže. Pásky se budou tisknout vždy dobře. Staré pásky staršího data se dodatečně ovšem budou tisknout s průměry z příštího měsíce.
06.09.2004 Doplněn nový systémový druh mzdy DMz 23="Dny vyloučené z minimálního ZP". Pomocí tohoto DMz můžete nyní vyřešit situaci, kdy pracovník např. onemocněl v neděli, která byla 2. den v měsíci a byl nemocný do konce měsíce. V takovém případě program dopočítal doplatek do minimálního ZP za jeden den, což bylo špatně, protože mu chyběla informace, že chybě- jící den do celého měsíce nebyl pracovní. V takové situaci dejte pra- covníkovi do DMz 23 jeden den. Aby se Vám DMz 23 doplnil do tabulky DMz, stačí, abyste vstoupili do její aktualizace a hned ji zase opustili. Jestliže jste měli v ta- bulce Druhových znaků DMz 23, tak bude novým DMz PŘEPSÁN a ZNIČEN !!!
01.09.2004 Promítnuta novela 438/2004 zákona 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Od 08.2004 se osobám, za které je plátce ZP stát, neodečítá od vyměřovacího základu ZP částka 3.520,- Kč.
Dále platí, že se těmto osobám nedopočítává ZP do minima. Tento údaj je v Kmenovém souboru v položce "Dopočítat ZP do minima", tyto osoby tam musí mít "ne". Prosím, zkontrolujte si to. Při aktualizaci se údaj nastaví u těchto osob sám (opravíte-li, musíte dát "Zapsat").
22.08.2004 Opravena chyba, kdy v případě, že pracovník v minulém roce ukončil pracovní poměr a letos ho zase obnovil, se do dnů v průměru na nemocen- skou počítaly záporné dny.
19.07.2004 Opravena chyba, kdy padalo pořízení "Kmenový soubor" --> "Odvozené položky mzdy" --> "Položky odvozené ze vstupních dat".
13.07.2004 Upravena tabulka Druhů pracovní činnosti v návaznosti na nový ELDP.
22.06.2004 Aktualizován export dat pro ISP na verzi 1.5.0. Do adresáře, kam exportujete data, si nakopírujte kontrolní program KP406.EXE, který si stahnete z www.mfcr.cz/isp odstavec "Lokální kontrolní program". Při samotném exportu začněte nabídkou "Záhlaví předkladatele".
15.06.2004 Do sestav typu "opis dat dobírek" byly doplněny součty. Do "Přehledu o vyměřovacích základech SP a pojistném malé organizace" se tisknou i pracovníci, kteří jsou na mateřské dovolené.
25.05.2004 Ještě v souvislosti s chybou odstraněnou 21.05.2004: jestliže jste již zadali údaje o květnu 2005, budete mít špatný údaj o počtu pracov- ních dnů v květnu. Prosím vstupte do nabídky "Zpracovávané období" --> --> "Údaje o zpracováních - aktualizace" a v režimu oprav "proskákejte" Květen. Mělo by se zobrazit 21 pracovních dnů, 5 sobot, 5 nedělí a 0 svátků. V případě, že toto neuděláte, bude Vám u DMz 050 naskakovat 23 dnů, což je špatně. Za chybu se omlouváme.
21.05.2004 Opravena chyba ve výpočtu počtu dnů v měsíci, v květnu 2004, kdy svátky připadly na sobotu a neděli počítalo 33 dnů.
18.05.2004 Opravena chyba zavlečená poslední úpravou, kdy program upadl při pokusu o aktualizaci Kmenového souboru pracovníků. Za chybu se omlou- váme.
17.05.2004 Upraveno doplňování města do tabulky "Kmenový soubor" --> --> "Rodná čísla a bydliště pracovníků". Na [F1] se zobrazí seznam měst podle abecedy a můžete začít zadávat město - např. "mari" a v tabulce se bude zaostřovat. Stiskem [ENTER] výběr potvrdíte. Bude-li název města prázdný, lze zadat PSČ a zobrazí se vyhovující města. Stiskem [ENTER] výběr potvrdíte.
12.05.2004 Opravena letitá díra v programu, kdy se některým uživatelům podařilo za určitých okolností vytvořit prázdný kmenový soubor na příští měsíc.
!!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!!!
Do tabulky minimálních mezd se nám vloudila chybička, hodinovou minimální mzdu jsme měli 39,80 a správně má být 39,60. Opraveno. Stáhněte si novou tabulku před zpracováním mezd z nabídky
"Systémové tabulky" --> "Minimální mzdy" --> "Stáhnout přednastavené hodnoty"
18.03.2004 Opravena letitá chyba v tisku výplatních pásek, zůstalo viset "NeProhl" na následující pásky. Upraveny tisky Sociálních dávek.
08.02.2004 Opravena zavlečená chyba z posledních úprav nemocenských dávek. Program pouštěl na výstup i záporné dny.
07.02.2004 Zvýšena kontrola zadání Údajů o zpracování. Do položek minulé/příští zpracování nejde dát číslo aktuálního zpracování. (Některým uživatelům se to již povedlo a program se pak choval nekorektně).
Opravena letitá chyba, když se u jednoho pracovníka zadalo víc polo- žek mzdy odvozených z DMz 050, tak se do dobírek spočetla jenom jedna.
U malých organizací se od 01.2004 nepočítají dny před nástupem do zaměstnání do omluvených absencí do "Přehledu o vyměřovacích základech" sociálního pojištění. Tento fakt nám uniknul a lednový výkaz se tedy spočetl špatně v případě, že Vám někdo nastoupil během ledna. Opraveno.
!!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!!!
Opravena zavlečená chyba z posledních úprav. Program za určitých okolností nepočítal "DMz 021 Nezaplacené nemocenské dávky" odvozené ze zadaných sociálních dávek. Zkontrolujte si prosím nemocenské dávky u lidí, kteří nedonesli nebo donesli až následující měsíc potvrzení k výplatě dávek. Jestli Vám bude DMz 021 chybět, vstupte znovu do aktua- lizace dávek a následně do aktualizace dobírek. Chyba se napraví.
Připomínáme, že máte-li zamčená data za prosinec 2003, tak nelze žádná data pořizovat. Chcete-li něco k daním přidávat, musíte si v nabídce "Uživatelské nastavení programu" prosinec odemknout !!!
16.02.2004 Doplněna sestava "Dobírky" --> "Tisky" --> "Výplatnice, lístky..." --> "Přehled mzdy po lidech", kde jsou základy a odvody SP a ZP, základ daní a daně celkem a dále hrubá a čistá mzda (=DMz 799).
V nabídce "Nemocenská, sociální dávky" stabilizován výpočet dávek po dnech. Do sestavy se tiskly i řádky, které měly 0 dnů.
09.02.2004 Doplněn výpočet účetního dokladu tak, že program vytvoří až čtyři účetní doklady s různými zdroji dat:
MZD00 - mzdy z výplatních pásek MZDPP - penzijní připojištění MZDRF - refundace mezd MZDSZ - sociální a zdravotní za firmu
Stabilizován výpočet výkazu "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném" pro malou organizaci. Nezapočítával se nový DMz 833.
04.02.2004 Stabilizován výpočet průměru na nemoc. V případě, že někdo znova otevřel prosinec 2003, padal výpočet průměru podle nových předpisů.
30.01.2004 V případě, že jste se pohybovali v zamčeném měsíci, nebylo možné aktualizovat údaje o zpracováních. Odstraněno.
28.01.2004 Stabilizováno pořízení údajů o zpracováních. Není-li vyplněno datum výplaty mezd nebo datum příkazu, neposouvá se do příštího měsíce. Stabilizován tisk podkladů pro průměr na nemocenskou, padalo, když nebyly pořízené korekce. Doplněn výběrový výraz u sestavy "Zůstatky dovolené", abyste mohli tisknout např. jen lidi, kteří jsou v pracovním poměru.
ISP === MFČR změnilo během ledna 2004 kontrolní program. Nový kontrolní program se jmenuje KP312.EXE. Nesnáší komentáře uvnitř dokumentu XML (starý VALIDATOR.EXE je snášel, dokumentace je nezakazuje a v jednom z příkladů z MFČR jsou také použité). Předpokládáme, že jste si kontrolní program KP312.EXE stáhli ze stránek MFČR. Když ho nakopíru- jete do výstupního adresáře pro soubor ISP.XML - viz nabídka
"Uživatelské nastavení programu" --> "Adresář pro Výstup ISP"
tak po vytvoření výstupního souboru ISP.XML tento soubor hned zkontro- lujeme a na obrazovce se objeví nabídka "výsledky kontroly", resp. "výsledky kontroly - jenom chyby", kde je výsledek kontroly dat.
Doplněna nabídka ISP o další volby:
Nastavení Adresář výstup Výběr pracovníků Podklady pro ISP - filtrovat
Přečtěte si prosím v příručce kapitolu "ISP - předávání dat".
27.01.2004 Za určitých okolností se v lednu 2004 nevytvořily řádně soubory
Kartotéka Kmenový soubor Kusová mzda
Proto byla doplněna nabídka "Nové nastavení dat za LEDEN 2004", ve které si můžete opsat starý a aktuální stav, eventuelně Přepsat Starý stav --> Aktuální.
V nabídce "Zadání zpracovávaného období" --> "Údaje o zpracováních - aktualizace"
byla zablokována možnost zadat údaje o jednom zpracování víckrát, tudíž nejednoznačně. Některým uživatelům se to hned povedlo.
Verze 2004 ==========
Obecně ------ Postupně opouštíme DOSovou platformu, protože na ni nemáme prakticky již žádné zákazníky. V této souvislosti se může stát, že některé poři- zovací programy, které využívají rámečky, napíšou "Nesprávný oddělovač argumentů" a rámečky nevykreslí. Doporučujeme proto všem zákazníkům přejít na WIN platformu.
Měsíční zpracování ------------------ Doplněny změny vyplývající ze změn v zákonech:
NV 463/2003: minimální mzda změněna na 6.700,- NV 230/2003: minimální vyměřovací základ ZP/stát na 3.520,- 586/92 novela 438/2003: §6/4 - limit pro srážkovou daň 5.000,- §15/1b - nezdan.částka dítě 2.130,- §15/15 - odečit.položka příspěvky odborům 54/56 novela 421/2003: - nemoci přecházející z r.2003 zůstávají nedotčeny - nemoci z r.2004 se počítají podle novely, tj.zejména: - 1.-14. den se z vyměř.základu z částky do 480,- Kč uplatní jen 90% - 1.-3. nemoci se platí jen 25% z upraveného vyměř.základu - průměr na nemocenskou se počítá za minulých 12 kalendářních měsíců, každý měsíc se průměr v kmenovém souboru přepíše, měl-li pracovník za minulých 12 kalendářních měsíců odpracovaný alespoň 1 den. Prosím zkontrolujte si, zda v lednu byly průměru spočteny dobře a že se zapsaly do kmenového souboru. Jestliže ne, zapište je tam z nabídky "Kmenový soubor, průměry" --> "Průměr na nemocenskou" --> "Zápis průměru do kmenu" - program NEPODPORUJE výpočet průměrů starších než minulých 12 kalendářních měsíců, viz §18/6. V takovém případě zadejte pracovníkovi do kmenu průměr rukama a nastavte, že je pravděpodobný. Tento průměr se přepíše až tehdy, kdy pracovník bude mít za minulých 12 kalendářních měsíců odpracovaný alespoň jeden den. - do Uživatelského nastavení doplněna nabídka
"Nemocenské - průměr počítat ručně"
Nastavte "ano" tehdy, jestli Vaše firma v minulém roce existovala, ale nezpracovávala mzdy na našem programu a není tudíž odkud brát data za minulých 12 kalendářních měsíců.
Průměrná měsíční pracovní doba v r.2004 je (254+8)/12=21.83 dnů.
Změněny názvy měsíčních souborů, které obsahovaly časově závislá data. Dosud se jmenovaly MZ??mm*.RDA, kde "mm" bylo označení daného zpracování. Aby se data v jednotlivých letech nepřemazávala, bylo místo "mm" zavedeno označení "rz", kde "r" je kód roku podle následu- jící tabulky:
A - 2004 J - 2013 S - 2022 B - 2005 K - 2014 T - 2023 C - 2006 L - 2015 U - 2024 D - 2007 M - 2016 V - 2025 E - 2008 N - 2017 W - 2026 F - 2009 O - 2018 X - 2027 G - 2010 P - 2019 Y - 2028 H - 2011 Q - 2020 Z - 2029 I - 2012 R - 2021
a "z" je číslo zpracování kódované takto:
1 - 1 6 - 6 B - 11 2 - 2 7 - 7 C - 12 3 - 3 8 - 8 D - 13 4 - 4 9 - 9 E - 14 5 - 5 A - 10 F - 15 atd.
Změněno zadávání údajů o zpracování, zadávají se do standardní datové tabulky. Nyní je možné zadat několik zpracování dopředu a pak jen vybírat. Počty dnů v měsíci se doplní samy.
Systémové tabulky ----------------- Do tabulky DMz doplněn DMz "833-Nemocenské dávky 69% 4.-14.den". Vstupte do aktualizace tabulky DMz, hned ji opusťte a tabulka se o DMz 833 doplní.
Doplněna aktuální tabulka minimálních mezd dle Nařízení vlády č. 463/2003 Sb. platná od 1.1.2004. Stáhněte si ji před zpracováním mezd za LEDEN z nabídky
"Systémové tabulky" --> "Minimální mzdy" --> "Stáhnout přednastavené hodnoty".
05.01.2004 Doplněn výstup do "ISP - Informační Systém o Platech" pro organizace, které mají povinnost předávat data o mzdách na MF ČR.
Systémové tabulky, Měsíční zpracování ------------------------------------- Doplněny tabulky potřebné pro výstup dat do ISP, které potřebují subjekty řízené státem. Jste-li povinni poskytnout data do ISP, nastavte si v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> "ISP ... ano"
Pak se v základní nabídce objeví nabídka "ISP", kde můžete zadat:
Systémové tabulky ----------------- Můžete si vytisknout Číselníky:
kód NUTS okresů kód zaměstnání pracovněprávní vztah právní forma státy - podle nich si upravte v Centrální databázi tabulku států vzdělání zvýšený platový tarif Položky vět - doplňte v tabulce Druhy mezd položku ISP, kam se má daný druh mzdy načítat: IS-Kč - koruny IS-Do - doba
Měsíční zpracování ------------------ Doplňkové informace o pracovnících Záhlaví předkladatele
Podrobné informace najdete v příručce v kapitolách ISP.
!!! Vlastní export dat doplníme během příštích dnů !!!