Změny v programu

30.11.2010 Revize programu, upraveny grafy pro novou verzi jádra.

28.11.2010 Doplněna příručka ve formátu HTML.

08.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.

21.01.2010 Verze 2010 se sazbami DPH platnými od 1.1.2010. Sazby DPH se samy mění podle nastaveného roku.

10.01.2009 Verze pro rok 2009.

01.02.2008 Opravena chyba při pořízení nového dodavatele.

29.01.2008 Ošetřen tisk sestav s logem pro případ, že firma nemá logo.

08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.

Při tisku Nákupních lístků program podporuje tisk loga.

rok 2003 28.05.2003 Obarveny pořizovací formuláře, upraveny tisky tak, aby u speciálních sestav (např. nákupní lístky) bylo možné individuálně nastavit počet řádek na stránku a levé odsazení. Stabilizována oblast 2-Nákup obilí. Při prvním spuštění se nevytvořil prázdný soubor MLPP.RDA - Pracovníci a padalo pořízení mezioperační kontroly v případě, kdy si ho obsluha nepořídila.

12.07.2002 Do tisků doplněna sestava "Průměrné nákupní ceny", která umí tisknout průměrné nákupní ceny z přepočtené hmotnosti jak pro jednotli- vé příjmy, tak pro různé způsoby sčítání.

Doplněna Oblast č.4 pro "Koukače", která obsahuje pouze tisky. Tuto oblast lze zařadit do nabídky a spustit v režimu "2-Koukač" nad datovým adresářem oblasti "2-běžná data" i nad adresářem oblasti "3-firma celkem".

Program byl převeden na verzi pro Windows.