Změny v programu
21.06.2022 Při pořizování deníku program nepustí větu, ve které není vyplněný ani příjem, ani výdej.
03.06.2022 Přeskládána nabídka tisků "Peněžní deník".
----------------------------------- rok 2022 ---------------------------------- 22.02.2021 Doplněna možnost přečíslovat doklady v Pokladně. Doklady se setřídí podle datumu a názvu a následně se očíslují od jedničky. Je výhodné v situaci, kdy pořídíme doklady jako salát a program je dodatečně seřadí.
----------------------------------- rok 2020 ---------------------------------- 17.12.2020 U některých sestav byl doplněn do filtru název dokladu.
11.03.2020 V nabídce "Výpisy z banky" lze pro snadnější aktualizaci souboru nastavit
Třídění obratů podle VS ano/ne
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 06.06.2018 Aktuální verze se všemi změnami.
----------------------------------- rok 2015 ---------------------------------- 10.03.2015 Při předkontaci načtených obratů z banky se doplní název účtu jen u nenulových čísel účtů.
09.03.2015 Doplněna sestava Deník podle variabilních symbolů.
19.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Zavedení třetí sazby daně znamená výrazný zásah do celého systému ApSoft. Do všech souborů týkajících se DPH je nutné doplnit nové položky. Tyto soubory se v počítači vykytují v řadě modulů v mnoha adresářích. Proto je nutné tuto změnu struktury - konverzi souborů - provést centrálně v jednom okamžiku.
Tuto změnu MUSÍTE PROVÉST IHNED PO INSTALACI Centrální databáze !!!!
K dnešnímu datu zatím nebyl zveřejněn nový formulář "Přiznání k DPH", zákonodárci mají čas... Tak až se jim uráčí, bude program doplněn.
----------------------------------- rok 2014 ----------------------------------
30.10.2014 U čísla dokladu se tiskne i datum.
10.03.2014 Do věty deníku doplněna položka Variabilní symbol, který Vám pomůže pro lepší identifikaci úhrad přijatých/vydaných faktur.
----------------------------------- rok 2013 ---------------------------------- 22.02.2013 Doplněno Přiznání k DPH platné od 01.2013.
13.03.2012 Doplněna údržba Tabulky předkontací pro import výpisů.
09.01.2011 Doplněno Přiznání k DPH vzor 17 platný od 01.2011.
07.01.2011 Do programu doplněna možnost načítat data z pokladny vedené v modulu Pokladna. Pokud o tuto funkci máte zájem, požádejte o novou konfiguraci modulu.
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- 03.01.2010 Verze 2010. Doplněno "Přiznání k DPH vzor 16" platné od 01.2010.
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- 27.01.2009 Doplněno Přiznání k DPH vzor 15 platný od 01.2009.
----------------------------------- rok 2008 ---------------------------------- 08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
----------------------------------- rok 2007 ---------------------------------- 28.06.2007 Doplněn aktuální tisk Přiznání k DPH a obarvení nabídek s nedokonče- nými operacemi.
13.06.2007 Pořizování dokladů: má-li doklad víc řádek, kurzor zůstane stát na Názvy dokladu, aby bylo možné text eventuelně upravit.
28.05.2007 Opravena chyba v pořizování dokladů DPH.
18.03.2007 Verze 2006 s novými výběrovými výrazy v pořízení dat. Při pořízení deníku lze do položky "Členění" pořídit jen ta členění, která mají nastaveno Pořizovat="ano".
07.02.2006 Verze 2006 s grafickým povrchem.
05.01.2005 Aktualizováno pro rok 2005 včetně přiznání k DPH.
------------------------------------ 2004 ------------------------------------- 27.02.2004 Při načítání výpisů z účtů se ignorují položky s nulovými korunami.
06.02.2004 Doplněno načítání výpisů z účtů z modulu Styk s bankou - Výpisy. Přečtěte si příslušný kus příručky.
21.07.2003 Podbarveny pořizovací formuláře.
12.01.2003 Přidána tisková sestava "Deník podle účtů - doklad-položka". Některé banky (např. GE) nemají výpisy chronologicky konzistentní a sestava "Deník podle účtů - datum-doklad", která je vhodně tříděná pro tisk pokladny, pro výpisy nevyhovuje.
31.10.2000 Program převeden na verzi 2001.
20.05.2000 Pro plátce DPH doplněny dvě nové nabídky:
Doklady DPH - v každém měsíci je třeba vytvořit měsíční soubor dokladů DPH. Doklady získáte z ostatních agend, jako např. Fakturace, Sklad atd., které produkují doklady na výstupu. Tyto agendy předají doklady do schránky. Doklady na vstupu získáte z Peněžního deníku v nabídce "Z peněžního deníku - výběr".
Měsíc - zadáte měsíc, pro který vytváříte soubor dokladů DPH.
25.11.1999 Program upraven pro rok 2000.
------------------------------------------------------------------------------- 30.06.99 Tiskové sestavy "Deník podle druhu příjmů a výdajů" a "Výnosy a náklady bez DPH" byly přepracovány a doplněny o sčítací aparát. Je teď možné si zvolit, jak podrobně členěné je chcete mít.
12.01.98 Program přebírá adresář cenrální databáze z volajícího modulu.
11.02.97 Při pořizování souboru "Seznam pokladen / běžných účtů, počáteční stavy" se nadále u položek, které nejsou účtem v bance, neprovádí kontrola na tabulku účtů. Nepustilo dál pro číslo účtu rovné nule.
19.12.96 Doplněn automatický výpočet počátečních stavů při prvním vstoupení do nového roku.
07.12.96 Upraveno pořízení dokladů tak, že program automaticky přepíná formuláře deníku, dokladů DPH a obratů na účtech. Aby přepínání fungovalo správně, musíte provést následující operace:
Členění příjmů a výdajů ----------------------- Doplňte si u jednotlivých položek údaj "Obsahuje položka DPH ?" podle toho, zda se u dané položky pořizuje/nepořizuje DPH. Nejste-li plátce DPH, nemusíte doplňovat nic.
Seznam pokladen / běžných účtů, počáteční stavy ----------------------------------------------- Doplňte si u jednotlivých položek údaj "Bankovní spojení". Tento údaj Vám vytvoří odkaz do tabulky bankovních spojení v Centrální databázi. Tím zajistíte automatické naplnění čísla Vašeho účtu do obratu.