Změny v programu

08.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.

29.12.2009 Do hlavičky faktury doplněno číslo osady. Při tisku faktur lze zadat do filtru položku "Pomocné označení/osada".

rok 2009 26.01.2009 Program upraven, aby poskytoval správně podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.

rok 2008 08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.

rok 2007 25.01.2007 Program stabilizován pro případ, kdy byly pořízeny některé fakturo- vané položky (např. voda) dříve, než byly provedeny změny v tabulce "Uživatelé parcel". V takovém případě byl u vody pořízen starý uživatel a faktura by šla na něj.

rok 2006 14.04.2006 Program rozšířen tak, že umí fakturovat více položek, které mají v obecném ceníku ve sloupci "Podmínka" nastaveno "příspěvky". Členům, pro které platí, že Není nečlen, neukončil a má zadanou mateřskou parcelu, se pak tyto položky zahrnou do podkladů pro fakturaci stejně jako členské příspěvky.

10.04.2006 Upraven tisk "Členové" --> "Tisk - základní údaje" - lze ignorovat i jméno osadníka, pak se u něj netisknou ostatní údaje. Slouží pro zjištění celkového počtu osadníků.

03.01.2006 Doplněna volba "Uživatelé parcel" --> "Doplnit z tabulky Členové". Touto volbou se do tabulky Uživatelé parcel doplní uživatelé z tabulky Členové tak, že se vezmou všichni členové, kteří nemají ukončené členství, mají nenulovou mateřskou osadu a mateřskou parcelu a mají nastaveno Fakturovat "ano". Do tisku "Členové" --> "Tisk - adresy" doplněn čítač členů. Na sestavě je pak součet členů za osadu i za organizaci.