1.kyu

NAGE-WAZA
     Tsuri-goshi
     Utsuri-goshi
     Sukui-nage
     O-guruma
     Hane-makikomi
     Nage-no-kata - Ashi-waza
        Okuri ashi harai
        Sasae tsurikomi ashi
        Uchi mata
     Nage-no-kata - Ma-sutemi-waza
        Tomoe nage
        Ura nage
        Sumi gaeshi
     Nage-no-kata - Yoko-sutemi-waza
        Yoko gake
        Yoko guruma
        Uki waza


HAIRI KATA - Způsob otevření boje
     2 varianty přechodu do osaekomi-waza
     2 varianty přechodu do shime-waza
     2 varianty přechodu do kansetsu-waza


KOMBINACE
     Renzoku-waza - Opakování útoku stejnou technikou - 5 technik
     Renraku-waza - Začátek útoku jednou technikou a dokončení druhou - 5 technik
     Gaeshi-waza - Kontra techniky, protichvaty - 5 technik