Změny v programu
20.11.2023 Překopány starty na soutěžích pro požadavky NSA.
30.09.2023 Doplněna možnost přesunout závodníky vybraných věkových kategorií z aktuální soutěže do jiné. Využije se např. v případě, kdy se v jeden den na jednom místě konají dvě soutěže, třeba Krajská liga U10 a U12 a zároveň Krajský přebor U14 a U16. Pak je možné všechny zvážit najednou, pak nalosovat a pro tisk tabulek a výsledků roztrhnout data do dvou soutěží.
18.09.2023 Doplněna možnost importovat seznam zaplacených licencí z faktury ČSJu v nabídce
Judisté Licence Doplnit z faktur
Doplnění je jednoduché. Program otevře prostý textový editor s nápovědou. Tam pomocí CTRL/C | CTRL/V podle nápovědy vložíte "Detail položek" z faktury.
05.08.2023 Do aktualizace Pásků, Rozhodčích, Trenérů a Vyznamenání byl přidán filtr na družstva, aby se snížil počet lidí, nad kterýma se aktualizace provádí.
19.06.2023 Drobné opravy v tiskových sestavách. Na základě jednání Pléna ČSJu ze dne 30.5.2023 byla provedena aktualizace SŘJ - byl upraven čl. 13.2.6. - hmotnostní tolerance při vážení sportovců mladších 18 let je 0,2 kg. Tato změna byla promítnuta do tabulky Váhových kategorií. Naimportujte si tabulky - viz měna z 13.06.2023.
15.06.2023 Sestava Pásky-Aktuální stav doplněna o věk a věkovou kategorii.
13.06.2023 Doplněna možnost importovat tabulky
Váhové kategorie Věkové kategorie - globální _ - M+F
z webu www.ApSoft, kde jsou umístěny aktuální verze těchto tabulek.
30.05.2023 Předmět v mailu už nemá odstraněnou diakritiku. Do evidence pásků je možné do poznámky uvést zkušebního komisaře.
29.05.2023 Drobné úpravy pro rozjezd čerstvě nainstalovaného programu.
23.05.2023 Do sestavy Řízení soutěže --> Vážení --> Tisk podle klubů doplněno stránkování po klubech, aby bylo možné trenérům rozdat seznam závodníků pro kontrolu.
22.05.2023 Zodolněno pořízení soutěžících při vážení. Nyní není možné v režimu oprav pořídit osobní číslo ani jméno závodníka. Je to proto, že při síťovém provozu, kdy se váží na více počítačích, mohla nezaškolená obsluha omylem přemazávat již pořízená data nebo pořídit jednoho závodníka víckrát.
18.05.2023 V záhlaví nabídky Vážení se v hranaté závorce zobrazuje počet vět ostatních soutěží. Počet závodníků zvážených v této soutěži si pak spořtete jako rozdíl mezi údajem o první volné větě - číslo za "Vst" vlevo dole - a právě tímto počtem vět.
11.05.2023 Opraven tisk Rekapitulace licencí a příspěvků.
02.05.2023 V opravách soutěžních tabulek opravena nápověda na kategorii. Doplněna evidence zaplacených licencí v nabídce
Judisté Licence na rok Licence z faktur Seznamy z faktur
V této nabídce si můžete uložit seznamy zaplacených licencí, které najdete na druhé straně faktury z ČSJu. Druhá strana vypadá například takto:
Detail položek 2023000179 52975 - Tomanová Nikola, 2006 - 300,00
Celý text si obtáhněte myší a CTRL/C zkopírujte. CTRL/V ho vložte do výše uvedeného textového souboru. Některé řádky díky nekonzistentním datům ČSJu dopadnou ale takto katastroficky:
52972˝+++˝++˝+˝+++˝++ý++˝++˝K+˝++˝++™˝++˝++ň˝+++˝+++˝++ý++˝++˝G+˝++˝#˝++ň˝++˝+++˝+++2007 - 300,00
Program ale potřebuje jen ID číslo judisty. Aby poznal, kde číslo v ovedeném chaosu končí, vložte za poslední cifru mezeru:
52972 ˝+++˝++˝+˝+++˝++ý++˝++˝K+˝++
˝++™˝++˝++ň˝+++˝+++˝++ý++˝++˝G+˝++˝#˝++ň˝++˝+++˝+++2007 - 300,00