Změny v programu
03.11.2018 Upraven text "Potvrzení o úhradě klubových příspěvků" na genderově korektní "uhradil/a".
14.10.2018 Upraven výběr a ruční kategorizace členů pro dotace MŠMT.
05.10.2018 Doplněno odesílání "Potvrzení o platbě klubových příspěvků" mailem.
24.09.2018 Odděleny evidence Pásků, Rozhodčích a Trenérů od hlavní tabulky členů. Nyní je tato evidence v samostatných větvích programu.
Upraveny a rozšířeny tisky ve větvi "Řízení soutěže".
Do Výplatní listiny lze rukama doplnit libovolného aktivního rozhodčího nebo aktivního člena vlastního klubu - kdokoli může pomáhat při soutěži.
17.09.2018 Doplněn datum přihlášky do klubu.
10.05.2018 Doplněny mailové upomínky neplatičům.
19.04.2018 Po zkušenostech z poslední soutěže provedeny drobné úpravy pro větší pohodlí při řízení soutěže a při tisku diplomů.
25.01.2018 Doplněn tisk prezenční listiny.
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 03.12.2017 Upravena sestava pro MŠMT podle požadavků programu MŮJ KLUB. Při konstrukci filtru se do FILTRU PRO TISK zadává podmínka na výběr členů, kteří jezdí na soutěže.
24.09.2017 Vážení: Při pořízení nové věty skočí po zadání ID rovnou na kg.
Tisk diplomů: číslo diplomu se ukládá lokálně, tzn. nastavení diplomu vlastníka dat neovlivní nastavení diplomu u pomocníka, který diplomy tiskne.
Po Tisku diplomů se přejde na dotaz "Chcete označit vytištěné diplomy". Obsluha často zapomněla vytištěné diplomy označit v samostatné nabídce.
20.03.2017 Upraveny věkové kategorie takto:
06/08 koťata 09/10 mláďata 11/12 mladší 13/14 starší 15/17 dorost 18/20 junioři 21/99 senioři
Do tisků doplněna prezenční listina.
----------------------------------- rok 2016 ---------------------------------- 05.11.2016 Doplněn export judistů pro informační systém ČUS. Doplněna tisková sestava "Seznam pro MŠMT <=18 let" pro dotační tituly MŠMT.
31.05.2016 Doplněn export judistů do XLSX.
----------------------------------- rok 2015 ---------------------------------- 15.12.2015 Do sekce řízení soutěže doplněna Výplatní listina.
Do losování doplněna možnost hromadně natáhnout závodníky z vlastního klubu.
02.12.2015 Do formulářů diplomů je možné nyní použít fonty 80/89 - různě velký Courier, který je ekvidistantní a na diplomu dobře vycentruje jméno závodníka.
30.11.2015 Opraven seznam použitých položek v tisku členů.
28.11.2015 Export dat z Centrální evidence se Romanovi podaří pokaždé jinak:
28832;Kocourek;Jan;2000;430;JC Tatran Praha;M;; nebo 28832;Kocourek Jan;2000;430;JC Tatran Praha;M
Program tyto varianty nyné dokáže automaticky rozlišit a data načte v obou případech správně.
03.11.2015 Když obsluha nezadá třídicí klíče, program ošetří.
08.10.2015 Do evidence klubových příspěvků doplněn příznak, zda byly příspěvky placeny bankovním převodem.
01.10.2015 Doplněny nové tisky licenčních známek.
31.08.2015 Program dynamicky nastavuje věkovou kategorii podle zpracovávaného roku.
29.04.2015 Doplněny tisky řízení soutěže se jmény závodníků.
21.03.2015 Opravena poškozená sestava Seznam závodníků podle klubů.
----------------------------------- rok 2014 ---------------------------------- 15.12.2014 Na soutěžní tabulky se tiskne i datum a čas. Je to proto, aby při opakovaném tisku opravených/doplněných tabulek bylo možné poznat novější verzi výtisku a starší vyhodit.
Doplněna sestava
Řízení soutěže Výsledky, diplomy Výsledková listina podle klubů
05.05.2014 Příspěvky se pořizujou na 2 kalendářní roky.
----------------------------------- rok 2012 ---------------------------------- 04.12.2012 Doplněny tabulky na KO systém pro 16 a 32 závodníků.