Změny v programu

12.01.2015 Upravena aktualizace tabulky "Rodinní příslušníci" - rozšířena o položku "Daňové pořadí dítěte".

rok 2010 28.11.2010 Doplněna příručka ve formátu HTML.

08.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.

04.01.2009 Verze pro rok 2009. Rozšířena struktura základních údajů o pracovní- kovi tak, aby obsahovala nové údaje, které vyžaduje ČSSZ od 1.1.2009.

rok 2008 08.12.2007 Verze pro rok 2008. Upraveny tisky. 15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.

rok 2005 18.07.2005 Promítnuta novela 424/2003 zákona 582/91 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Doplněno pořízení a předávání dat pro ČSSZ. Byl upraven pořizovák na údaje o pracovnících tak, aby bylo možné tyto údaje pořídit. Zároveň byla tabulka pracovníků zkonvertována do nové struktury.

Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.

U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.

Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, odpověď lze ovšem odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.

07.06.2005 Základní údaje o pracovníkovi byly upraveny tak, aby vyhovovaly platnému předpisu pro registraci pracovníků na ČSSZ. Údaje byly roz- děleny na dvě obrazovky, na první jsou údaje pro ČSSZ, na druhé ostatní údaje.

Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.

U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.

Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, lze ovšem odpověď odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.

02.11.2004 Základní údaje o pracovníkovi byly upraveny tak, aby vyhovovaly platnému Evidenčnímu Listu Důchodového Pojištění. Jméno pracovníka bylo roztrženo na 3 položky, Jméno, Příjmení a Titul. Ulice v trvalém i přechodném bydlišti byly roztrženy na Jméno ulice a Číslo popisné. K tomu byla provedena i konverze ze staré struktury do nové a to tak, že do nových položek byly naplněny tyto hodnoty:

Jméno: první slovo ze jména Příjmení: druhé slovo ze jména Titul: zbytek jména

Jméno ulice: všechno mimo posledního slova z ulice Číslo popisné: poslední slovo z ulice

Tímto mechanismem se nemuselo převést všechno správně. Prosím zkontro- lujte si v pořizovacím programu, jak se údaje automaticky převedly a v případě, že se nepřevedly dobře, opravte si je !!!!

Dále doplňte u lidí, kteří dosáhli důchodového věku, údaj "Důchod od" a u statutárů zadejte Statutár: "ano".