Změny v programu
10.02.2023 Stabilizován tisk faktur pro různá jádra ApSoft. Pod různými jádry se náhodně tiskly prázdné stránky
03.02.2023 Opraven tisk faktur. Při tisku víc faktur za sebou se tiskly prázdné stránky s rámečkama.
----------------------------------- rok 2022 ---------------------------------- 13.12.2022 TRIK: někdy se Vám může hodit, aby ve volném textu na faktuře byly zarovnané sloupce - např. tehdy, když potřebujete vložit tabulku, která obsahuje texty a čísla. Takovou tabulku je třeba tisknout takzvaným ekvidistantním fontem, jehož všechny znaky mají stejnou šířku. V takovém případě napište před vkládaný text na samostatný řádek ve špičatých závorkách
<001> - přepne na ekvidistantní font Courier 10 znaků/coul <002> - přepne na ekvidistantní font Courier 12 znaků/coul <003> - přepne na ekvidistantní font Courier 17 znaků/coul
30.06.2022 V datech odesílaných mailem chyběl soubor smazaných faktur. Doplněno.
----------------------------------- rok 2021 ---------------------------------- 31.08.2021 Stabilizováno zahájení nového roku.
01.05.2021 Upraven tisk dobropisu. Pod zasílací adresu se tiskne číslo účtu, kam budou zaslány vracené peníze, a netiskne se QR kód platby.
15.04.2021 Opraven tisk "Sumář podle sumačních skupin", kam se v minulosti vloudila nějaká chybka.
13.04.2021 Upraven tisk faktur pro budoucí 64-bitové jádro tak, že funguje i na jádře 588.
09.04.2021 Upraven tisk faktur pro budoucí 64-bitové jádro 590.
----------------------------------- rok 2020 ---------------------------------- 01.12.2020 Byly rozšířeny možnosti pořízení faktury. V nabídce
Uživatelské nastavení programu Pořizované položky
můžete nově nastavit položky:
Doplňující text - ke každé pořízené položce můžete doplnit 60 znaků libovolného textu
Cena včetně DPH - do faktury pořizujete ceny včetně DPH, program provede zpětný výpočet základu a DPH
Součtovat stejné výrobky - nastavíte-li "ne", program pak tiskne každou pořízenou položku jako samostatný řádek
Z minula zůstává možnost povolit nebo zakázat pořízení položek:
Přirážky Střediska
V souvislosti s rozšířením možností programu byla nutná změna datových struktur a s nimi spojená transformace souborů.
24.11.2020 Padala tisková sestava
Předávání dat navazujícím agendám Pohledávky pro saldokonto Opis předávaných dat
Opraveno.
13.03.2020 Doplněna tisková sestava "Deník faktur podle sumačních skupin".
24.01.2020 Ve "velké" verzi programu za určitých okolností program upadnul a nahlásil chybu
.if(cza == "") CZA:="F.ZAVOD0"
Opraveno.
21.01.2020 Tabulky: Přidána nová tabulka "Doplňkové texty na faktury". Do ní si můžete připravit opakující se texty, které chcete tisknout na faktury. Pro každý text zadejte jeho pořadové číslo (textů můžete mít celou řadu), začněte číslovat od jedničky. Dále zadejte jeho název (abyste se v textech vyznali) a vlastní text. Pro každý text můžete zadat čtyři jazykové mutace.
Faktury: Do hlavičky faktury lze nyní zadat číslo textu, který se pak vytiskne na fakturu.
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 15.10.2018 Při některé z minulých úprav byla do sestavy "Soupiska faktur pro saldo" zavlečna chyba. Opraveno.
02.10.2018 Doplněna nabídka
Běžné faktury - aktualizace Změna IČA
kde je možné změnit IČO odběratele na konkrétní faktuře.
01.10.2018 Opravena chyba v nabídce "Odeslat data mailem".
07.02.2018 Do nabídky "Odeslat faktury e-mailem" byla doplněna volba
Odesílat maily automaticky
Když nastavíte "ano", program předá maily Vašemu mailovacímu programu s příznakem, že se mají odeslat automaticky bez nutnosti, aby obsluha musela každou fakturu odeslat ručně.
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 21.02.2017 Program napojen na modul EET - Elektronická Evidence Tržeb. Prosím přečtěte si kapitolu EET v příručce. Tam je popsáno, jak Fakturaci na EET napojit a provozovat.
----------------------------------- rok 2015 ---------------------------------- 30.12.2015 Byl program rozšířen o podporu nutnou k vyplnění Kontrolního hlášení.
V případě, že budete fakturovat nějaké výkony, které spadají do režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. revers charge), pak musíte tyto výkony doplnit do Centrální databáze - do tabulky Výkonů. U výkonu musíte nastavit, že má Daňový charakter="11-přenesená daňová povinnost" a nastavit u něj příslušný "Kód předmětu plnění".
09.03.2015 Rozšířen filtr u sestavy "Sumář podle sumačních skupin".
03.01.2015 Tisk faktury: když nebylo penále, tisk jména zasahoval do QR kodu. Opraveno.
18.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Nová sazba se tiskne do daňové rekapitulace na faktuře. Změnila se sestava "seznam Dokladů DPH", do které se tisknou jen sloupce, ve kterých jsou nenulové položky.
Pokud budete vystavovat faktury, které obsahují položky s nízkou daní 10%, musíte doplnit tabulky v Centrální databázi - viz Změny.
----------------------------------- rok 2014 ----------------------------------
26.08.2014 1: V pořizování hlavičky faktury bylo změněno pořadí pořizovaných položek tak, aby se správně doplnilo explicitní číslo účtu, které si uživatel pořídil do tabulky "Platební podmínky a splatnost faktur".
20.06.2014 Stabilizováno volání rutin programu z modulu Externí data.
05.06.2014 Stabilizováno volání rutin programu z jiných modulů.
04.05.2014 Při pořízení hlavičky faktury byla kontrola na tabulku "Splatnost faktur" přesunuta na první řádek adresy. Dosud byla na IČU. V případě, že obsluha nevyplnila IČO a zadala až název firmy, pak se nedoplnily údaje z tabulky "Splatnost faktur".
30.04.2014 Když v tabulce "Splatnost faktur" bylo nulové promile pro penále, tak se nepřeneslo do hlavičky faktury. Opraveno.
08.04.2014 Pro verzi programu s faktoringem doplněn do tabulky "Splatnost faktur" sloupec "Faktor". Když do něj dáte "ano", tak se při exportu pohledávek pro dané IČO a daný bankovní účet vloží do zdroje dat FFxnn místo FAxnn (x = původ faktury tuzemsko, export, ... , nn = číslo fakturace). V Pohledávkách můžete pak zadat filtr "Zdroj dat = FF" a vybrat tak pro tisk pouze faktury s faktoringem.
07.04.2014 Doplněny další soubory do seznamu souborů odeslaných mailem.
07.03.2014 Doplněna zákaznická modifikace programu pro předávání opisů faktur na ČSOB faktoring. Popis práce je v příručce v kapitole
Odesílání faktur e-mailem ČSOB faktoring
08.02.2014 U částky denního penále se tisknou vždy 2 desetinná místa.
23.01.2014 Doplněn tisk údajů k úhradě faktury pomocí mobilních aplikací ve formě QR kódu. Funguje až s jádrem WR582 a vyšším. Na jehličkových tiskárnách vzhledem ke kvalitě výstupu asi nemá smysl QR kód tisnout. Tisk lze potlačit v nabídce
Uživatelské nastavení programu Způsob tisku faktury Tisknout QR kód
----------------------------------- rok 2013 ---------------------------------- 15.02.2013 Opraveno přiřazování do snížené/základní DPH na doklady DPH. Historicky byla hranice nastavena na 14% (snížená DPH začínala na 5%, politici nás umí vždy znova překvapit) a tak se DPH 15% platná od 01.2013 nesprávně zařadila do "základní". Opraveno, zlomová sazba nastavena na 18%.
29.01.2013 Stabilizován výpočet účetních dokladů pro volání z modulu "Externí data - Škoda DMS".
13.01.2013 Verze pro rok 2013.
Tabulky: Pro velkou verzi programu doplněn export/import tabulek přes ftp-server a mail.
----------------------------------- rok 2012 ---------------------------------- 27.11.2012 Doplněno předávání čísla zakázky do účetních dokladů. Aktivuje se v
Uživatelské nastavení programu Účetní doklady - účtovat o zakázce
Aby předávání fungovalo, musíte si nainstalovat také novou Centrální databázi a to 28.11.2012 a později.
03.06.2012 Doplněna tabulka "Splatnost faktur", ve které si můžete přednastavit u jednotlivých odběratelů některé fakturační údaje. Při vystavování faktury se pak použijou. Tabulka se přednaplní podle poslední tuzemské resp. exportní faktury, kterou jste odběrateli vystavili.
21.03.2012 Padalo vystavení daňového dokladu z proforma faktury. Opraveno.
13.03.2012 Do tisku podle sumačních skupin doplněn klíč "Číslo faktury".
----------------------------------- rok 2011 ----------------------------------- 12.12.2011 Do pořízení hlavičky faktury doplněna kontrola, zda datum splatnosti není dřív než datum expedice. Je-li, program varuje.
04.10.2011 Tisk seznamu dokladů DPH probíhá přes modernější rutinu v Centrální databázi.
04.08.2011 Opravena drobná nekompatibilita, která způsobila padání filtrů v Externích datech.
05.01.11 Verze 2011
----------------------------------- rok 2010 ---------------------------------- 21.12.2010 Tisk faktury: překrýval se tisk konstantního sumbolu a textu "Tento dobropis se vztahuje k faktuře číslo". Opraveno
28.11.2010 Doplněna příručka ve formátu HTML.
10.09.2010 Tisk faktury: zněla-li celková částka fa na 0,- Kč, netiskla se nulová částka a fa vypadala blbě. Opraveno.
02.09.2010 Opravena chyba, která způsobila nestabilitu programu při pořízení faktur pod jádrem pro rok 2011.
24.06.2010 Do prohlížení faktur na obrazovce doplněno dynamické přizpůsobení rozlišovací schopnosti monitoru. Faktura by se měla zobrazit na celou šířku obrazovky.
05.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
22.03.2010 Zprovozněno vystavení daňových faktur z ProForma faktur.
02.03.2010 Při pořizování hlavičky faktury se zobrazuje 30 znaků z 1.řádku adresy, plně tak lze využít hledání pomocí ALT+D v zobrazeném seznamu adres podle části názvu firmy v 1.řádku.
01.03.2010 Doplněna možnost pořídit do seznamu rušených faktur i fakturu, která není v seznamu vydaných fa. Má to ale nepříjemný vedlejší účinek - u faktur, které nepořídíte na základě výběry [F1] neuvidíte adresáta.
04.02.2010 Sestava
Tisky Sumář podle výkonů
byla rozšířena o klíče IČO a Číslo faktury, takže nyní lze vysledovat prodej až na jednotlivé faktury.
14.01.2010 Ošetřen nenazvaný "neviditelný" Globální výběr v tisku. Někteří uživatelé mají cosi nastaveno, ale filtru nedali název. Pak se diví, že program nic netiskne, když žádná věta nastavenému filtru nevyhovuje. Teď se v takovém případě do názvu filtru nastaví hodnota filtru.
07.01.2010 V opravách hlaviček je přístupný i volný text. Volný text se na fakturu tiskne ekvidistantním fontem, takže jednotlivá písmenka na řádkách jsou přesně pod sebou. Má to tu výhodu, že když do textu pořídíte tabulku ve sloupcích, tisknou se sloupce pod sebe tak, jak jste je pořídili.
29.12.2009 Verze 2010 se sazbami DPH platnými od 1.1.2010. Sazby DPH se samy mění podle nastaveného roku.
!!!!!!!! Vyžaduje aktuální verzi Centrální databáze !!!!!!!!
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- 30.09.2009 Na základě připomínek auditora změněny texty na faktuře: Slovíčko "Den" fakturace/zdaň.plnění/splatnosti změněno na "Datum".
29.04.2009 Doplněny tyto nové funkce programu:
Nový formulář pro tisk faktur: Formulář je označen jako "Windows". Je vhodný pro laserové a inkoustové tiskárny, méně pro jehličkové, protože se jedná o grafický tisk truetypovými fonty, jak je znáte např. z Wordu. Formulář podporuje vkládání Podpisu a Razítka při tisku do souboru typu PDF. Tisk faktur do tohoto formuláře si nastavte v nabídce
Způsob tisku faktury Formulář faktury - Windows "ano"
V Centrální databázi si v nabídce "Adresář partnerů" ke své firmě doplňte pracovníky, kteří vystavují faktury. Podpisy a Razítka jednotlivých pracovníků naskenujte a vložte v nabídce:
Uživatelské nastavení programu Podpisy pracovníků
Fakturujícího pracovníka doplníte v nabídce
Fakturace Uživatelské nastavení programu Firma Pracovník
Doplněna možnost odesílat faktury mailem přímo z programu z nabídky
Odeslat faktury e-mailem
Doporučujeme, abyste požádali své odběratele o svolení zasílat faktury mailem. V Centrální databázi pak v nabídce "Adresář partnerů - Spojení" doplňte u těchto partnerů nové spojení: Typ_spojení="e-faktura" a příslušný mail, na který Váš odběratel chce posílat faktury. Doporučujeme odesílat faktury mailem na formuláři "Windows", protože se do něj automaticky vloží Podpis a Razítko fakturujícího pracovníka.
Doplněna nabídka Tisk - historie. V této nabídce se tisknou sestavy, které poskytují informace od počátku, kdy jste program začali používat (nejstarší data, která jsou technicky k dispozici, jsou z roku 1994). V nabídce
Uživatelské nastavení programu Historie od roku
si nastavte, od kterého roku chcete data kumulovat.
26.01.2009 Program upraven, aby poskytoval správně podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.
----------------------------------- rok 2008 ---------------------------------- 16.09.2008 Do pořízení faktur doplněno varování, které se objeví, když datum zdanitelného plnění není z běžného měsíce. Do oprav hlaviček faktur zpřístupněn účetní měsíc pro případ, že jste faktury pořídili do špatného měsíce a potřebujete měsíc změnit.
13.05.2008 Z formulářů faktur EU vypuštěna podmínka pro tisk BIC a IBAN. Dosud se tiskly jen na exportní faktury. Teď se u jednoho z uživatelů vyskytl případ, že český odběratel má EUR účet, ze kterého platí tuzemské faktury v EUR, mimo ČR a proto BIC a IBAN potřebuje i na tuzemských fakturách.
Je třeba vstoupit do nabídky TABULKY - "Formuláře pro tisk faktur", aby se aktualizovaly formuláře faktur.
28.03.2008 Stabilizováno předávání dat navazujícím agendám.
22.02.2088 Při vystavování Opakovaných faktur se v případě, že uživatel měl nastaveno
Uživatelské nastavení programu Dodací listy Datum splatnosti vzít z DL "ano"
se nepřepočítal datum splatnosti vystavených faktur. Opraveno, uživatel- ské nastavení programu již nemá vliv, datum splatnosti vystavených faktur se počítá vždy znova jako
(Datum_fakturace)+(Standardní doba splatnosti faktury).
23.01.2008 Padal tisk Seznam zrušených faktur. Opraveno.
20.12.2007 Opravena nestabilita při tisku faktur.
08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
Při tisku dodacích listů program podporuje tisk loga.
----------------------------------- rok 2007 ---------------------------------- 03.12.2007 Doplněna nabídka "Speciální práce" --> "Odeslat data mailem"
26.06.2007 Při tisku sumáře výrobků se již automaticky neodfiltrovává výrobek 0.000005 Zaokrouhlení. Jeho odfiltrováním nevycházel součet cen bez DPH v Sumáři a v Deníku faktur.
20.02.2007 Doplněno podsvícení nabídek pro případ, že v nich je nedokončená nějaká operace (nejsou např. uložené vystavené faktury). Jděte po modrých nabídkách, dovedou vás k nedodělaným restům.
08.02.2007 Doplněna možnost nastavit
"Uživatelské nastavení programu" --> "Automatické předání dat"
Nastavíte-li "ano", program sleduje, zda došlo ke změnám dat. Došlo-li, pak při opouštění programu nebo změně měsíce automaticky předá data předávaná navazujícím agendám přes schránku podle následu- jících pravidel:
Uložíte-li faktury, pak předpokládá změnu u Dokladů DPH, Účetních dokladů a Pohledávek. Vstoupíte-li do oprav hlaviček faktur,pak předpokládá změnu pouze u Účetních dokladů a Dokladů DPH. Vstoupíte-li do oprav středisek, pak předpokládá změnu pouze u Účetních dokladů.
Přednastaveno je "Automatické předání dat" = "ne". Přepnout na "ano" doporučujeme, až když máte Fakturaci zaběhnutou v rutinním provozu.
30.01.2007 Doplněna možnost nastavit "Uživatelské nastavení programu" --> "datum splatnosti vzít z DL". Přednastaveno je "ano". Pak se datum splatnosti faktury přebere z dodacího listu. V opačném případě se spočte jako "Datum fakturace" + "Standardní doba splatnosti faktury".
--------------------------------- rok 2006 ------------------------------------
06.08.2006 Odesílání faktur mailem - program vytvoří maily, předá je poštovnímu klientovi (Outlook, ...) a klient čeká na ruční potvrzení, že je má odeslat. Dosud odeslal ihned a uživatel neměl možnost mail před ode- sláním zkontrolovat a eventuelně zrušit.
10.05.2006 Doplněno rušení faktur. Po zrušení se provede automaticky Regenerace hlídačů faktur. Stabilizováno pořízení hlaviček faktur. Za určitých okolností program špatně detekoval již pořízené faktury a zacyklil se.
03.05.2006 Stabilizováno pořízení položek faktury. Za určitých okolností se program "zaseknul".
22.02.2006 Při nacouvání na zkratku výkonu se nastaví příznak nového výkonu. Na faktuře se pak tisknou jako dvě řádky. Jinak se shodné výkony sčítají.
31.01.2006 Opraveno pořízení čísla poslední faktury a standardní číslování faktur. Opraveny opravy hlaviček. Chyby se zavlekly při přechodu na grafickou verzi.
15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 25.10.2005 Byla rozšířena datová struktura hlídače faktur. Aby program řádně fungoval, MUSÍTE VSTOUPIT do oblasti TABULKY, aby se provedly příslušné konverze.
08.09.2005 Rozšířeno zaúčtování pro typ faktur "Tuzemsko bez DPH". Chová se jako samostatný směr odbytu "Bez_DPH", o který je třeba rozšířit v Centrální databázi tabulky "Účtování prodeje - Pohledávky" a "Účtování prodeje - Účetní výkony".
26.07.2005 Do programu doplněn nový typ faktur "Tuzemsko bez DPH". Použije se tehdy, je-li firma plátcem daně ale přitom chce fakturovat nějaké dodávky bez DPH, např. v rámci vlastní firmy.
TABULKY ------- S rozšířením funkcí programu je nutné vstoupit do nabídky "Tabulky", kde proběhne konverze hlídačů čísel faktur. Dále je třeba vstoupit do nabídky "Formuláře pro tisk faktur", aby se aktualizoval formulář "Čistý papír EU", který navíc reaguje na to, zda se tiskne faktura s daní (v záhlaví je text "Daňový doklad", "Den zdanitelného plnění" a v zápatí je rekapitulace DPH) nebo bez daně (v záhlaví je text "Není daňový doklad", "Den expedice" a v zápatí není rekapitulace DPH). Dále je třeba vstoupit do nabídky "Standardní číslování faktur" a doplnit pro typ "Bez_DPH" výchozí číslo pro číselnou řadu faktur "Tuzemsko bez DPH".
FAKTURY ------- V oblasti, kde vystavujete faktury, proběhne konverze hlídačů čísel faktur. V nabídce "Typ faktur" přibyla nová volba "Tuzemsko bez DPH", kterou si zvolíte v případě potřeby nový typ faktur. Pro předávání dat navazujícím agendám platí pro nový typ faktur tato pravidla:
Doklady DPH Odbyt Pohledávky Účetnictví ---------------------------------------------------------- ne ano ano ano
Jestli budete fakturovat odběrateli s vlastním IČ, musíte dále v Centrální databázi v nabídce:
"Výkony, účtování odbytu" --> "Účtování prodeje - Účetní výkony" doplnit účtování pro vlastní IČO, tj.
Původ="tuzemsko" Charakter="vlastní"
pro ty účetní výkony, které budete fakturovat (výrobek, doprava, obaly, ...).
a obdobně v nabídce:
"Výkony, účtování odbytu" --> "Účtování prodeje - Pohledávky" doplnit účtování pro vlastní IČO.
Když nedoplníte účtování, polezou chybné doklady s hláškama typu
POHL: tuz fakt vlast na_úč - chybí předkontace pohledávek VÝ: tuz fakt vlast výk výr - chybí předkontace úč.výkonu/výrobku
27.06.2005 Provedeny drobné úpravy v nabídce "Faktury - ProForma".
!!! POZOR !!! Program požaduje ToolBox ze 27.06.2005 nebo novější !!!
Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.
U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.
Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, odpověď lze ovšem odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.
22.03.2005 Doplněna nabídka "Odeslat faktury e-mailem". Abyste mohli tuto možnost využít, musíte splnit následující podmínky:
- musíte mít nainstalovanou Centrální Databázi z 08.02.2005 nebo novější
- v Centrální Databázi musíte mít u firem, kterým chcete posílat faktury e-mailem nastaveno fakturační e-mailovou adresu - v tabulce spojení je to položka typu "e-faktura".
- musíte mít nainstalované jádro 4.50 a vyšší - je na našich webových stránkách
Faktury se vytvoří jako HTML dokument a odešlou se jako příloha dopisu. HTML dokumenty mají svoje drobné mouchy, takže při zobrazení prohlíže- čem na obrazovce nemusí vždy pod sebou zařezávat sloupce v řádcích, které používají různá písma, ale při tisku na tiskárnu se to naštěstí srovná. Otestováno s prohlížeči MSIE 5.0, MSIE 6.0 a FireFox.
Kroky, které musíte pro odeslání faktur provést, jsou zřejmé, kdybyste přesto měli problémy, přečtěte si příslušnou kapitolku příručky.
20.10.2004 Jestliže firma, pro kterou se Faktury zpracovávají, má v Centrální Databázi nastaveno, že není plátce DPH, pak modul nepodporuje v dokladech DPH.
08.09.2004 Doplněn nový typ formuláře "Zjednodušený daňový doklad". Tento formulář se automaticky použije při tisku faktur, které nemají vyplněný první řádek adresy odběratele. K dispozici jsou dvě varianty, jeden s tiskem jednoho výrobku na dva řádky, ten je standardní. Druhý stručný, jeden výrobek na jeden řádek. Vyberte si vyhovující variantu v nabídce "Uživatelské nastavení programu" --> "Způsob tisku faktury" --> "Formulář faktury", kam doplníte typ formuláře "8" a vyberete si variantu.
15.07.2004 Padalo přepínání korunové x devizové v tiskách. Opraveno.
28.06.2004 Doplněn nový formulář faktury "Čistý papír EU - stručné řádky", který je vhodný používat tehdy, když Vám stačí základní údaje o fakturovaných výkonech, tj. číslo, název, množství, jednotky, jednotková cena, %DPH, DPH a cena celkem. Tento formulář netiskne slevy, přirážky, doplňkové informace o výkonech.
10.06.2004 Zrušena úprava exportu dat do modulu ODBYT ze dne 10.02.2004. Opět se do modulu ODBYT předávají jen měsíční data, protože ODBYT na roční data nereagoval správně. Jestli ODBYT provozujete, prosím předejte si znova data za květen.
05.06.2004 Při pořízení položek tuzemských faktur byla doplněna kontrola, aby obsluha nemohla zadat % DPH u těch položek, které mají v tabulce výkonů v Centrální databáci nastaveno v položce "Daňový charakter" "nezahrnovat do DPH". Když to obsluha nastavila, tak se špatně vytvá- řely doklady DPH i účetní doklady.
06.04.2004 EU-verze. V souvislosti se vstupem do EU jsme provedli v programu řadu úprav. Program podporuje DIČ v novém formátu, na exportní faktury se tiskne číslo účtu ve formátu IBAN a kód banky BIC, byly rozšířeny formuláře faktur o položky e-mail, www, fax a tel. K tomu jsou k dis- pozici nové formuláře pro tisk faktur. Nastavte si je po 01.05.2004 v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" "Způsob tisku faktury" "Formulář faktury"
kde si vyberete přednastavené verze formulářů (faktura - čistý papír a faktura - zjednodušený doklad) ve verzi EU.
10.02.2004 Export dat do modulu Odbyt funguje podle toho, jak máte nastaveno
"Uživatelské nastavení programu" --> "Data ukládat po měsících"
"ne" - exportuje roční soubory FA??Rr, kde "r" je poslední cifra roku "ano" - exportuje roční soubory FA??mm, kde "mm" je měsíc
05.01.2004 Faktury: opravena chyba při vytváření standardního čísla faktur pro rok 2004.
--------------------------------- 2003 ---------------------------------------- 04.12.2003 V uživatelském nastavení jsme trochu upravili nabídku takto:
Způsob tisku faktury - Formulář faktury - Konstantní symboly - Jméno fakturujícího
Volby "Formulář faktury" a "Jméno fakturujícího" byly přesunuty z původní nabídky. Volba "Konstantní symboly" je nová, umožní Vám nastavit první 2 cifry konstantního symbolu. Standardně se tiskne " 8", vy si můžete nastavit např. "308". Protože se KS prodloužil z jednoho na 3 znaky, musíte si upravit formulář faktury. To uděláte v nabídce:
Tabulky Formuláře pro tisk faktur aktualizace pořadí
Najděte si položku "Číslo faktury" (asi na 5 řádku) a ve sloupci "Sloup" přepište 37 --> 35.
Při vytváření souboru pro Banka-Pohledávky se u Storno-faktury (vznikají například v Externích datech Škoda-DMS) ošetří variabilní symbol jako u dobropisů, Kč se nechají záporné. V Pohledávkách se pak faktury spárujou a vyruší.
01.11.2003 Upraven výpočet zaokrouhlení tuzemských faktur ve vztahu ke zrušení desetníků a dvacetníků na celé koruny resp. na padesátníky. Zaokrouhlu- jí se všechny faktury bez ohledu na to, jestli je zadaná úhrada Hotově nebo Příkazem, protože nelze vyloučit případ, kdy do faktury zadáte Příkaz a zákazník přesto zaplatí v hotovosti.
! ! ! ! P O Z O R ! ! ! ! -------------------------------
MF vydalo "Pokyn D-253 k zoukrouhlování po zrušení drobných mincí". Z pokyny plyne, že zaokrouhlení je ZDANITELNOU POLOŽKOU a podléhá tudíž DPH. Dosud tomu tak nebylo. Proto musíte vstoupit v Centrální databázi do tabulky Výkonů a dát si výběr (přes klávesu [Home])
c 0.000005
program se nastaví na výkon "Zaokrouhlení" a u ní změňte položku "Daňový charakter" na "zboží".
Do výběrových výrazů do položek typu datum DD.MM.RRRR a měsíc (nebo období) MM.RRRR je možné mimo konkrétního datumu uvést i parametr, který bude nahrazen údajem o nastaveném měsíci a roku takto:
%MR bude nahrazeno MM.RRRR
takže potom můžeme psát např. v září 2003 do datumu splatnosti:
zápis po náhradě význam ----------------------------------------------------------------------- 1.%MR/31.%MR 1.09.2003/31.09.2003 celé září 2003 :5 1.%MR :5 1.09.2003 celé září 2003 :5 < 1.%MR :5 < 1.09.2003 do září 2003 včetně
takže potom můžeme psát např. v září 2003 do účetního měsíce:
zápis po náhradě význam ----------------------------------------------------------------------- %MR 09.2003 září 2003 < 1.%MR < 09.2003 do září 2003 včetně
atd. Výhoda spočívá v tom, že si takto vytvoříte obecně platné výběrové výrazy, které se budou samy měnit podle nastaveného měsíce. Tyto výrazy využijete např. s výhodou pro tisk sestav na konci měsíce, když potřebujete konečné stavy do účetní závěrky.
Analogicky lze zadat položku %MM, která doplní dvě cifry aktuálního měsíce.
09.07.2003 V sestavě "Seznam faktur" se v případě, že se netisknou jednotlivé faktury, vypustí sloupec "DBPS k FA", který v je tomto případě nesmy- slný.
13.06.2003 V tabulkách se při pořízení textu na exportní fakturu přejde ihned do editace textové položky.
06.06.2003 Podbarveny a upraveny pořizovací formuláře. V opravách hlaviček faktur lze změnit i číslo našeho účtu.
16.05.2003 Při sčítání účetních dokladů za den nebo za měsíc se použije jako klíč celé číslo dokladu. Doklady s různým zdrojem dat se nerozpadnou.
--------------------------------- 2002 ---------------------------------------- 28.12.2002 Doplněna forma úhrady "Kartou". Další zpracování takto označených faktur probíhá standardně, tj. jako kdyby bylo zadáno "Příkazem". Upravena sestava "Seznam faktur" tak, že u faktur jsou uvedené fakturované částky ve sloupcích podle formy úhrady. Sestavu je možné také vytisknout vysčítanou jen po dnech.
24.05.2002 Upraveno ukládání globálního výběru v nabídce "Tisky" --> "Globální výběr". Když nezadáte název výběrového výrazu, tak se neuloží. V minulosti mohlo dojít ke zmatení uživatele, když v globálním výrazu jakoby nic nebylo, protože název nebyl zadán, ale přesto docházelo k filtraci tisků nějakým výběrem.
18.04.2002 Doplněna možnost zadat úhradu tuzemské faktury v jiné měně než v Kč. Zadává se při pořízení hlavičky faktury do položky "Měna". Při pořizování přímého exportu je v tomto poli měna, ve které je faktura vystavena. Následně se pro účely účetnictví přepočítá na korunovou fakturu a s ní se dále pracuje. Při pořizování tuzemské faktury je v tomto poli měna, ve které bude provedena úhrada. Jinak se celá faktura spočte v Kč (včetně DPH) a pouze částka k úhradě bude převedena
Aby Vám tato nová možnost fungovala, musíte si nahrát novou verzi Centrální databáze a Styku s bankou. Dále musíte v Centrální databázi doplnit dvě tabulky:
"Kurzovní lístek" --> "Měnové jednotky"
doplnit měnu "KČ ... Česká koruna"
"Výrobky, účtování odbytu" --> "Účtování prodeje - Pohledávky"
doplnit účtování "tuzemsko fa/dbps ... EUR"
Dále byl zrušen typ faktur "Export", který je dnes již zbytečný.
11.04.2002 Při výpočtu dokladu DPH se do něj nezahrnulo zaokrouhlení. Aby se zahrnulo správně, musí mít v Centrální databázi v Tabulce výrobků nastavený charakter "osvob"!
28.02.2002 Do programu byl vrácen výpočet zaokrouhlení faktury, který jsme v roce 1993 (???) při zavedení DPH byli nuceni na příkaz krajské metodičky DPH z programu odstranit (výpočet pak probíhal skrytě). Vedl nás k tomu požadavek některých zákazníků, aby si mohli sami nadefinovat počet desetinných míst, na které se faktura zaokrouhluje, protože to tak vyžadují někteří jejich odběratelé zejména z EURové oblasti.
Uživatel si nyní může nastavit, na kolik desetinných míst bude program zaokrouhlovat a to pro tuzemské a exportní faktury zvlášť. K tomu slouží nabídka
"Uživatelské nastavení programu" --> "Zaokrouhlování"
Přednastaveno je tuzemské na jedno desetinné místo (tedy na desetníky), přímý export na dvě (tedy bez zaokrouhlování).
Dále musíte mít v Centrální databázi v Tabulce výrobků výrobek
0.000005 Zaokrouhlení
aby se zaokrouhlení řádně vytisklo na fakturu a k němu samozřejmě příslušnou předkontaci chcete-li, aby se správně zaúčtovalo. Po celá léta jsme vzorovou tabulku výrobků se zaokrouhlením distribuovali, takže pakliže jste si ho nevymazali, tak ho tam stále máte. Musí mít nastavený charakter "osvob", aby se na dokladech DPH tisklo do sloupce "Bez daně".
Dále si musíte nastavit, na které středisko se bude zaokrouhlení účtovat. To nastavíte v nabídce
Uživatelské nastavení programu Účetní doklady Zaokrouhlení účtovat na středisko
!!! Aby se zaokrouhlení tisklo na faktuře do rekapitulace DPH, musíte vstoupit do nabídky "Uživatelské nastavení programu" !!!
22.01.2002 Do předávaných pohledávek byly doplněny indormace o zdroji dat a účetní období podle měsíce, kdy byly předány.