Změny v programu
21.01.2020 V případě, že se nepodaří zaevidovat účtenku a program zobrazí hlášku
Chyba: 4 Neplatný podpis SOAP zprávy
tak používaný certifikát již není platný a je nutné vygenerovat nový.
Pro usnadění importu nového certifikátu byla do programu doplněna nová nabídka
Uživatelské nastavení programu Certifikát - obnova
která Vás provede obnovou certifikátu.
------------------------------ 2019 --------------------------------------------
27.12.2019 Blíží se termín, kdy přestanou platit pokladní certifikáty pro EET. Postup výměny certifikátu je popsaný zde:
https://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/vymena-pokladnich-certifikatu-pro-eviden/vymena-pokladnich-certifikatu-pro-eviden-4565
Přihlaste se na Daňový portál
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces
do nabídky
SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB
která vás navede na stránku
https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces
Tam se musíte přihlásit (přihlašovací údaje máte někde uložené od minule) a vygenerovat si nový certifikát. Ten potom nahrajete do programu.
https://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/navod-jak-vygenerovat-certifikat-4418
------------------------------ 2018 -------------------------------------------- 10.09.2018 Zpřesněna diagnostika chyb při přenosu na Daňový portál.
------------------------------ 2017 -------------------------------------------- 26.04.2017 V Uživatelském nastavení malé verze programu zpřístupněno zadání čísla názvu pokladny. Doplněna nastavitelná položka "Číslo provozovny". Číslo provozovny získáte na portálu Ministerstva financí.
!!! PRO PROVOZ MODULU MUSÍTE MÍT NAINSTALOVANÉ JÁDRO 585 !!!
15.02.2017 Do programu byla doplněna Příručka.
13.02.2017 Upraveny sestavy "Seznam tržeb podle ..." tak, že vypisujou základy a daně zvlášť. "Seznam tržeb podle času vystavení" doplněn o součet za kalendářní den, aby bylo možné jednoduše zkontrolovat denní tržby. Filtr před sestavami byl doplněn o položky "Mód komunikace" a "Forma úhrady".
13.02.2017 První verze programu.