Změny v programu
15.04.2020 Upravena rutina pro tisk sestav. Při tisku do schránky se jako oddělovač sloupců sestav důsledně používá znak "tabelátor", takže sestavy lze ze schránky pomocí CTRL/V vkládat do Excelu nebo jiného tabulkového programu.
27.10.2015 Přepracována Základní nabídka uživatele a Speciální práce. Nabídka nyní vypadá standardně, tj. stejně jako všechny ostatní nabídky v běžných programech.
Ve výchozím nastavení (po instalaci nového ToolBoxu) se v Základní nabídce nezobrazují prázdné tj. neobsazené volby. Kdybyste ze setrvačnosti chtěli prázdné volby i nadále zobrazovat, pak si nastavte
Speciální práce Nastavení obrazovky a klávesnice Zobrazovat prázdné volby v Základní nabídce - ano