Změny v programu
05.04.2024 Upravena rutina pro tisk sestav. Při tisku do souboru s uživatelsky zadaným cílem s "dlouhým jménem" / "dlouhým adresářem" program nefungoval.
DOPORUČENÍ pro bezchybný provoz: Nechte pro tisk do souboru v parametrech tisku přednastavený cílový soubor "\APSOFT\0-PDF\*.PDF". Program pak při ukládání hledá v adresáři "\APSOFT\0-PDF\" soubory nnn.PDF, kde "nnn" je číslo od "0" do nekonečna. První takto uložený soubor je pak "0.PDF". Zvolí-li uživatel, že chce soubor uložit jinam, program spustí dialog, ve kterém uživatel zadá cestu a název souboru. Do této destinace se pak právě vytvořený soubor "\APSOFT\0-PDF\nnn.PDF" přesune (jméno "nnn.PDF" se tím zase uvolní).
15.04.2020 Upravena rutina pro tisk sestav. Při tisku do schránky se jako oddělovač sloupců sestav důsledně používá znak "tabelátor", takže sestavy lze ze schránky pomocí CTRL/V vkládat do Excelu nebo jiného tabulkového programu.
27.10.2015 Přepracována Základní nabídka uživatele a Speciální práce. Nabídka nyní vypadá standardně, tj. stejně jako všechny ostatní nabídky v běžných programech.
Ve výchozím nastavení (po instalaci nového ToolBoxu) se v Základní nabídce nezobrazují prázdné tj. neobsazené volby. Kdybyste ze setrvačnosti chtěli prázdné volby i nadále zobrazovat, pak si nastavte
Speciální práce Nastavení obrazovky a klávesnice Zobrazovat prázdné volby v Základní nabídce - ano