Změny v programu
18.01.2024 Aktualizován import dat do Adresáře partnerů z ARESu. MFČR změnilo jak server, tak strukturu výstupních dat.
26.12.2023 Doplněna podpora pro nové sazby DPH platné od 01.2024
1 snížená 12.00 0.1071 Snížená sazba daně 2 základní 21.00 0.1736 Základní sazba daně 3 stará 15.00 0.1304 Stará sazba daně 10 stará 10.00 0.0909 Nízká sazba od 1.2015
Zrušení třetí sazby daně znamená návrat do roku 2014. Moduly, které pracují s DPH, si samy sáhnou do Centrální databáze a vytáhnou si podle nastaveného měsíce a roku správnou tabulku.
Pokud budete vystavovat faktury, které obsahují sníženou daň 12% a chcete z nich automaticky vystavovat účetní doklady, budete muset do tabulky
Výkony, účtování odbytu Účtování prodeje - DPH
doplnit předkontaci pro sazbu DPH ve výši 12%.
V tabulce Výkonů musíte minimálně přenastavit sazbu DPH u výkonů, které byly zařazeny v "nízké" DPH 10%. U ostatních položek zkontrolujte, zda nebyly přeřazeny do jiné sazby.
POZOR !!!
Změny sazeb v tabulce Výkonů můžete provést, až když budete mít vystavené všechny faktury za rok 2023 !!!
--------------------------------- rok 2023 ------------------------------------ 24.02.2023 Upraveny ruční výběry adresátů doporučené pošty. Nyní je vidět i dotřídění IČA a do Podacího archu doporučené pošty lze dopisovat.
14.02.2023 Stabilizována aktualizace menu jednotlivých klientů v případě, že se aktualizuje víc klientů najednou.
--------------------------------- rok 2022 ------------------------------------ 13.9.2022 Bylo upraveno propojení aktualizace Adresáře partnerů s ostatními moduly, kde se také aktualizuje Adresář partnerů.
09.04.2022 Boj s Českou poštou pokračuje. Pošta stále tiskne do formuláře tak, že její tisky jdou do potištěné části formuláře. Z formuláře jsem proto odstranil některé překážející texty, takže text natištěný na poště je lépe čitelný.
--------------------------------- rok 2021 ------------------------------------ 27.12.2021 Po nekonečném boji s pracovnicemi České pošty ohledně formátu "Podacího archu" jsem si stáhnul "Podací arch" ze stránek České pošty a tisknu ho jako pozadí tiskové sestavy. Zjistil jsem, že Pošta má různé tiskárny různě nastavené a pak nejsou schopné se strefit do kolonek formuláře. A pracovnice pak tvrdí, že sestava je špatně naformátovaná.
13.09.2021 Zpřehledněna nabídka
Správa klientů Datové adresáře a nabídka klienta
09.08.2021 Doplněna nabídka
Správa systému e-mail přes WR64
Některé instalace (ne verze!) Windows nepodporují odesílání mailů přes funkci MAPI ze 32-bitového jádra. Na druhou stranu 64-bitové jádro nepodporuje některé funkčnosti, které má 32-bitové jádro - například neumí tisknout na poloviční papír na jehličkových tiskárnách. Byla tedy doplněna možnost provozovat programy na 32-bitovém jádru ale maily posílat přes 64-bitové jádro. Je to sice pomalejší, ale funguje to. Aby Vám tato nová možnost fungovala, musíte si znova stáhnout 32-bitové jádro z nabídky
www.ApSoft Jádro ApSoft
a pak provést výše uvedené nastavení
e-mail přes WR64 = ano
13.07.2021 Program stabilizován pro první instalaci bez licenčních souborů.
19.06.2021 Kvůli nestabilním vlastnostem jednotlivých distribucí Windows bylo vytvořeno nové 64-bitové jádro ApSoft. To je možné stáhnout z nabídky
www.ApSoft Jádro ApSoft - 64 bitů
Mělo by v první řadě umět odesílat maily, které neumí odeslat některé verze Win7 a nejnovější klon W10. Jádro je zcela nové, vnitřně není 100% kompatibilní s dosavadním 32 bitovým jádrem. Proto buďte po jeho eventuelní instalaci obezřetní a sledujte, zda se v některých situacích programy nechovají podivně. Každou takovou podivnost prosím okamžitě nahlašte.
07.06.2021 Vzhledem k novým vlastnostem ftp-serverů na FORPSI upravena aktivace ftp-serveru na FORPSI a test komunikace.
--------------------------------- rok 2020 ------------------------------------ 05.08.2020 Upraven "Podací arch" pro českou poštu tak, že poštovní software tiskne přesně do předtištěných rámečků. Nastavte si v parametrech tisku Levý okraj=1 a Husté řádkování.
27.05.2020 Do filtru sestavy "Tisk bankovních spojení" doplněn kód banky.
30.03.2020 Do údržby tabulky
Celostátní číselníky Peněžní ústavy
byla doplněna možnost naimportovat aktuální seznam bank v ČR z číselníku ČNB. Číselník ve formátu CSV najdete (k dnešnímu datu) na adrese
https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/ucty-kody-bank/ ... Nový číselník 208 platný od 1.4.2020 (utf-8, csv, 4 kB)
Číselník CSV si stáhněte a následně načtěte. Program zachová dříve uložené banky a přidá k nim ty, které se nachází v číselníku. U těch, které v aktuálním číselníku nejsou, nastaví program
Aktivní = "ne"
17.03.2020 Upraven "Podací arch" pro českou poštu tak, že poštovní software tiskne do předtištěných rámečků.
20.02.2020 Program testuje, zda používáte nové jádro 588. Pakliže ne, prosím, nainstalujte si ho z nabídky
www.ApSoft Jádro ApSoft www
Jádro je soubor s příponou .EXE. Je pravděpodobné, že stažení jídra bude blokovat Váš antivirák. Přes stahováním zřejmě budete dočasně vypnout některé štíty.
14.02.2020 Doplněna sestava
Adresář partnerů výběr partnerů bankovní spojení
--------------------------------- rok 2019 ------------------------------------ 24.09.2019 V souvislosti se změnami v zákoně o DPH se rozšiřuje položka
Oprava podle §44 --> Oprava podle §4x
tak, že nově jsou možnosti
0 Ne 1 A-§44 2 P-§46
!!! POZOR !!! Kvůli této změně zákona byla změněna struktura věty Dokladů DPH. Proto je nutné, abyste provedli konverzi:
Správa systému Správa databáze Konverze dokladů DPH 10.2019
10.07.2019 Aktualizovány programy pro Pomoc na dálku. Prosím, proveďte následující operace:
Správa systému Pomoc na dálku Stáhnout podpůrný program z www.ApSoft
24.06.2019 Adresář partnerů: po Hrubém výběru partnerů program hned přejde na Jemný výběr partnerů.
07.05.2019 Doplněny rutiny pro tisk souborů, které předávají moduly navazujícím agendám, jako např. Pohledávky. Dosud v případě, že program předával Pohledávky a na počítači nebyl nainstalován Styk s bankou, nebylo možné vytisknout seznam Pohledávek.
--------------------------------- rok 2018 ------------------------------------ 05.12.2018 Drobné úpravy ve Správa systému/Správa uživatelů/Nabídka uživatele.
17.10.2018 Drobné úpravy ve Správě systému.
12.09.2018 Odstraněny drobné problémy, které nastaly u klientů, kteří sice instalovali nové verze Centrální databáze, ale program následně nespustili.
10.09.2018 Malý technický zásah do stahování aktuálních verzí modulů z www.
22.06.2018 Do nabídky
Správa systému Správa adresářů
byla doplněna volba "Vytvořit adresáře". Program zkontroluje, zda všechny adresáře uvedené v tabulce existujou. Pakliže ne, tak je vytvoří.
10.05.2018 Malý technický zásah do stahování aktuálních verzí modulů z www.
--------------------------------- rok 2017 ------------------------------------ 29.05.2017 Soupiska doporučené pošty aktualizována podle vzoru formuláře "Poštovní podací arch" na
https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/formulare-a-tiskopisy#tis
20.03.2017 Správa klientů/uživatelů: v menu klienta/uživatele můžete vymazat konkrétní nabídku ze základního menu tak, že postupně zlikvidujete (nejjednodušeji klávesou [BackSpace]) všechny položky v příslušném řádku tabulky.
14.03.2017 Správa klientů: když je pracovní disk E: a vyšší, pak program dával do adresářů i písmeno disku, což vadilo. Opraveno.
12.03.2017 Upravena správa klientů.
07.02.2017 Modul stabilizován pro demo-verzi EET.
05.01.2017 Provedeny úpravy pro EET.
02.01.2017 Doplněna nabídka
Správa systému Správa adresářů
kde můžete spravovat adresáře ApSoft.
30.10.2016 Doplněny ikony různých typů souborů pro vytváření HTML dokumentů, které využívají další moduly.
29.03.2016 Doplněna nabídka
Správa systému Správa databáze Semafory
Semafory programy používají pro řízení sdíleného přístupu ke kritickým souborům. V nabídce je možné hromadně vyčistit resp. zresetovat semafory:
"Vyčistit" - program odstraní semafory k již neexistujícím souborům
"Zresetovat" - program odstraní semafory k již neexistujícím souborům, u ostatních nastaví datum a čas zresetování a uživatele, který reset provedl, a nastaví status souborů na "Volný".
11.02.2016 Vylepšeno načítání dat z ARESu. Program nyní načítá i DIČ.
V souvislosti s Kontrolním hlášením platí následující upřesnění: Do KH se stahují "Osoby povinné k dani". To znamená, že se jedná o všechny "podnikatelské" subjekty (zjednodušeně OSVČ a firmy) bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH. Programu označíte tyto subjekty tím, že jim uvedete v Adresáři partnerů DIČ.
06.01.2016 V pořizováku tabulky Výkonů byly o jeden řádek posunuté texty u některých údajů. Opraveno.
--------------------------------- rok 2015 ------------------------------------
29.12.2015 Byl program rozšířen o podporu nutnou k vyplnění Kontrolního hlášení:
Byla rozšířena struktura souborů UCPH, do kterých se ukládají doklady DPH. Změnu struktury
MUSÍ PROVÉST VŠICHNI IHNED PO INSTALACI !!!
v nabídce (cesta k ní svítí červeně !!!)
Správa systému Správa databáze Konverze dokladů DPH 01.2016
Byla doplněna tabulka
Celostátní číselníky Číselníky MFČR Kód předmětu plnění
Tabulka je přednaplněna Kódy předmětu plnění platnými k 12.2015. Dále si tabulku už musíte udržovat sami !!!
Do tabulky výkonů byla doplněna nová položka "Kód předmětu plnění". Vyplňuje se pro Daňový charakter 11="Přenesená daňová povinnost, zlato". Jestli máte některé výkony, které mají Přenesenou daňovou povinnost a fakturujete je, musíte si u nich doplnit Kód předmětu plnění !!!
02.12.2015 Byla rozšířena tabulka fontů o ovladač WINAC
27.10.2015 Verze upravená pro jádro 583.
Problémy s instalací jádra 583 s programem Avast antivirus ---------------------------------------------------------- Při stahování Jádra hlásí Avast antivirus, že stažený program je infikován virem "DRep" a byl zablokován. Běžného uživatele hláška vyděsí, je však zavádějící. Jádro není napadeno virem: "DRep" znamená "Domain reputation", což znamená "pověst domény".
DomainRep je nová funkce Avast, která blokuje EXE soubory, pokud při stažení nastane některá z následujících situací:
- Stažený soubor není společnosti Avast dostatečně známý, tj. stáhlo si ho málo uživatelů Avastu - Doména není společnosti Avast dostatečně známá, tj. stahuje z ní málo uživatelů Avastu - Soubor není podepsán, nebo Avast nevěří podpisu
Jinými slovy, Avast říká uživatelům "Počkejte, až si program stáhne dostatečný počet lidí", přičemž současně stahování blokuje, nebo vývojářům říká "Běžte si koupit drahý podpis", který je pro malé firmy neúnosně drahý. Je to pouze součástí boje velkých firem proti malým firmám případně snahou prodejců elektronických podpisů a další kšeft.
29.07.2015 Zablokováno probliknutí grafické obrazovky při opouštění programu.
29.07.2015 Zablokovány exporty dat pro uživatele, kteří nemají nastavený režim "vlastník dat". Obdobně je omezené "Uživatelské nastavení programu". Změny znemožňují neprivilegovaným uživatelům provádět operace, kdy by mohli něco zásadního pokazit.
14.05.2015 Doplněna detekce stavu, kdy si uživatel nestáhnul aktuální licence na nové verze programů. V případě, že tak neučinil, svítí cesta k příslušné volbě červeně.
07.05.2015 U klientů se objevují stále nové a "přísnější" nebo eventuelně špatně nastavené antivirové programy, které mohou např. blokovat stahování souborů z www.apsoft.cz.
Pak např. programy nezjistí, že je na webu novější verze programu, je zablokováno stažení distribučních sad programů nebo licenčních souborů.
Proto byla do programu doplněna diagnostika stahování licenčních souborů. Když spustíte volbu
Správa systému Správa licencí Stáhnout licence z www.ApSoft
tak program interně testuje výsledky jednotlivých kroků, které provádí, a v případě, že se některý krok nepodaří, tak vypisuje chybovou hlášku, ze které lze usoudit, který krok se nepodařil a co neúspěch způsobilo.
18.01.2015 Doplněna rozšířená struktura pro evidenci dětí. Je nutná pro moduly Mzdy a Personalistika platné od 01.2015.
18.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH10% platnou od 01.2015. Zavedení třetí sazby daně znamená výrazný zásah do celého systému ApSoft. Do všech souborů týkajících se DPH je nutné doplnit nové položky. Tyto soubory se v počítači vyskytují v řadě modulů v mnoha adresářích. Proto je nutné tuto změnu struktury - konverzi souborů - provést centrálně v jednom okamžiku.
Tuto změnu MUSÍTE PROVÉST IHNED PO INSTALACI Centrální databáze !!!!
Změnu provedete v nabídce
Správa systému Správa databáze Konverze dokladů DPH 01.2015
Pokud budete vystavovat faktury, které jsou s nízkou daní 10% a chcete z nich automaticky vystavovat účetní doklady, budete muset do tabulky
Výkony, účtování odbytu Účtování prodeje - DPH
doplnit předkontaci pro sazbu DPH ve výši 10%.
Do tabulky výkonů musíte u příslušných položek nastavit podle nápovědy
Číslo sazby DPH = 10 Nízká daň od 01.2015
--------------------------------- rok 2014 ------------------------------------
18.06.2014 Zpřesněny chybové zprávy při testování komunikace z ftp-serverem tak, aby uživatele lépe vedly při hledání příčiny nefunkčního ftp-serveru.
30.04.2014 Doplněna podpora pro přímé mailování z jednotlivých modulů. Přímé mailování posílá maily mimo vašeho mailovacího klienta. To znamená, že je nenajdete v Odeslané poště. To je vhodné zejména tehdy, když posíláte pravidelně velké množství mailů (např. faktury).
Aby program mohl posílat maily přímo, musíte nastavit u své firmy v Tabulce spojení (tam jsou např. uložené maily) nové spojení typu "dial_up", kam uložíte informace o vašem SMTP serveru - tedy serveru, přes který odesíláte svoji poštu. Zadejte tyto údaje:
Spojení: mail_pro_odpověď|jméno_SMTP_serveru
např. tesar@wi-net.cz|smtp.wi-net.cz
Poznámka: jméno_uživatele|heslo_pro_přístup_na_smtp_server
např. tesar_apsoft|xxxxxxx
04.04.2014 Byla zavedena určitá konvence pro sdružení. V případě sdružení, kde se podílí několik DIČ, může nastat situace, že každé DIČ má svůj účet. Protože od r.2013 je povinnost kontrolovat důvěryhodnost plátců DPH, je nutné jednotlivým účtům přiřadit příslušná DIČ, která se pak tisknou na fakturu. To uděláte tak, že do Názvu účtu vložíte DIČ a za mezerou krátký název účtu např.
"CZ6210114321 Jan Novák" "CZ7055120321 Marie Bohatá"
Pozor, nutné zadat velká písmena "CZ"!!! Na faktury se pak tiskne DIČ příslušné k danému účtu.
--------------------------------- rok 2013 ------------------------------------
15.11.2013 Upraveno pořízení Adresáře partnerů z jiných modulů (např. Pekárny) tak, aby bylo možné pořizovat vícenásobné mailové adresy k pobočkám firem.
25.08.2013 Pro pomoc na dálku přidán druhý komunikační program "AMMYY". Je to proto, že k některým klientům již jejich správce přistupuje pomocí programu TeamViewer a dalším lidem pak vzdálený přístup blokuje.
13.05.2013 Při přechodu na nové jádro někdy došlo k tomu, že okno programu není doražené na horní okraj obrazovky a není pak vidět služební řádek (např. kalkulačka po [F10]). Stačí vstoupit do nabídky
Správa systému
a program si zobrazení upraví (je nutné ho ukončit a spustit znova).
17.03.2013 Při stahování dat z ARES nedetekovalo některé plátce DPH, u kterých je DIČ shodné s IČ. Opraveno.
16.04.2013 Stabilizováno zobrazení nabídky "www.ApSoft" --> "Jádro". Na některých verzích Windows se nezobrazovalo.
14.04.2013 Odstraněno bliknutí obrazovky při testování nových verzí jádra.
11.04.2013 Program hledá nové jádro verze 5.81.
18.03.2013 Při minulém doplnění programu se vloudila chybička, která způsobila v jiných modulech (např. Závazky), které aktualizují Adresář partnerů, že program upadnul Opraveno.
14.03.2013 Vylepšena diagnostika v nabídce "Správa systému" --> "Správa databáze" --> "Test konzistence souborů". Program vyhledá a vypíše i soubory s příponou .RDA, které jsou binárně nekonzistentní.
17.02.2013 Doplněno hromadné natažení údajů o firmách z ARESu, které využívají některé moduly ApSoft.
15.02.2013 Opraveno ukládání importovaných dat z ARES, program data neukládal.
10.02.2013 Do sestavy "Seznam dokladů DPH" doplněno DIČ podle požadavku §100/2 Zákona o DPH.
03.02.2013 Stabilizováno načítání adres z ARESu pro firmy, které jsou v konkurzu. ARES v takovém případě vrací prázdnou odpověď a nic se nenačte. Testováno na IČ=72215356.
23.01.2013 Doplněny číselníky potřebné pro Přiznání k DPH 2013:
Finanční úřady od 01.2013 Finanční úřady - územní pracoviště od 01.2013
13.01.2013 Upraveny přenosy dat přes ftp-server tak, aby byly jednoznačné.
08.01.2013 Do distribuce doplněn kalendář svátků do roku 2020 včetně.
01.01.2013 Do distribuce doplněn soubor sazeb DPH pro prodejní Sklad.
V případě, že ApSoft provozujete pouze pro modul Sklad, pak Vám bude program hlásit, že nemáte platné licence. V takovém případě vstupte do nabídky
Správa systému Správa licencí Stáhnout licence z www.ApSoft
Sice se Vám nic nestáhne, program to taky nahlásí, ale vytvoří se aspoň prázdný soubor licencí a program už nebude nic hlásit.
--------------------------------- rok 2012 ------------------------------------ 28.12.2012 Při rozšíření programu z 27.11.2012 "Poštovní směrovací čísla" byla do programu zavlečena chyba, která zpsobila, že v Účetnictví nešla vytisknout sestava
Přiznání k DPH - zahrnuté doklady - plnění řádek
Opraveno.
21.12.2012 Tak už konečně známe DPH na příští rok ....
Přeju všem hezké svátky
04.12.2012 Do německých textů na faktury/dodací listy doplněn korektní ekvivalent našeho DIČ = "USt-IdNr". Projeví se ve všech modulech, kde se používá.
28.11.2012 Doplněn mechanismus, pomocí kterého můžou jiné moduly importovat údaje o firmách z ARESu.
27.11.2012 Poštovní směrovací čísla - doplněna nabídka "Doplnit z www.ApSoft", kde se doplní tabulka o PSČ, která jsou v oficiálním číselníku České pošty. Upozorňuji, že těchto PSČ je výrazně víc, než jste byli dosud zvyklí. Např. pod PSČ 35301 najdete mimo Mariánských Lázní ještě 39 dalších obcí v okolí ML, které mají stejné PSČ!!! Je tedy na Vás, zda si budete aktuální PSČ doplnit.
Program byl doplněn o nabídku
Správa systému Pomoc na dálku
která Vám umožní po stažení podpůrného programu zpřístupnit Váš počítač na dálkové ovládání. Tak Vám budu schopen na dálku pomoci v případě, že si s něčím nebudete vědět rady.
Do programu doplněna podpora pro tisk účetního deníku, kterou využijou ostatní moduly.
16.07.2012 Import dat z ARESu: program stabilizován pro případ, kdy obsluha zadá neexistující IČ.
20.06.2012 Import dat z ARESu: ARES vrací základní informace o subjektu z jádra ARES. Základními údaji jsou IČ, obchodní firma, právní forma a adresa.
U právnických osob DIČ = "CZ"+IČ
a to si dá dohromady program. U fyzických osob DIČ program data od ARESu bohužel nezíská.
22.05.2012 Přepracován Import dat do Adresáře partnerů. Program teď prohledá ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů podle zadaného IČa hledaného subjektu. Když subjekt najde, načte si jeho údaje z ARESu. V ARESu jsou soustředěna data všech subjektů, které mají IČ bez ohledu na právní formu a primární registr, ve kterém jsou zapsány (Obchodní rejstřík, Registr živnostenského podnikání, Seznam občanských sdružení a spolků a řada dalších).
Byly doplněny další právní formy subjektů v Adresáři partnerů.
Program byl stabilizován pro případ, že v názvu Vaší firmy jsou někde uvozovky.
19.04.2012 Přepracován mechanismus licencí na nové verze modulů. Abyste si mohli stáhnout aktuální licence, musíte mít nainstalovanou "personifikovanou" Centrální databázi. Poznáte ji podle toho, že v záhlaví základního okna je uvedeno "Licence=Vaše_IČO". Získáte ji individuálním mailem.
Jestliže jste uhradili fakturu na běžný rok, můžete si licence stáhnout z nabídky
Správa systému Správa licencí Stáhnout licence z www.ApSoft
tamtéž si můžete vytisknout aktuální stav Vašich licencí.
19.03.2012 Obchodní rejstřík se přesunul na https://or.justice.cz/ a změnila se struktura zobrazovaných dat. Program upraven tak, aby tato nová data uměl načíst.
12.03.2012 !!! POZOR !!!
Vzhledem k tomu, že jsem měl opakovaně problémy se svým poskytovatelem www stránek, jsem dodavatele změnil. Naše nové stránky jsou nyní
www.apsoft.cz
Na těchto stránkách jsou nyní všechny aktuální verze a na tyto stránky se také chodí dívat všechny moduly.
19.02.2012 Provedeny drobné úpravy pořizování dat v nabídkách "Správa klientů".
25.01.2012 Rozšířeno nastavení komunikace přes ftp-server. Nově lze nastavit explicitní adresář, ve kterém má uživatel uložená data. Dále lze vypnout passive mode v přístupu na server (některé servery ho neumí).
Doplněna možnost rozeslat z Uživatelského nastavení v rámci vlastní firmy mailem nastavení ftp-serveru všem spolupracovníkům nebo podřízeným počítačům, jejichž e-mailové adresy máte uložené u své firmy v adresáři partnerů.
17.01.2012 Na 64-bitových systémech nefungovalo odzipování školení. Opraveno.
09.01.2012 Upraveny nabídky v načítání externích dat tak, aby lépe charakterizovaly operaci s daty.
18.12.2011 Doplněna nová sazba DPH a daň 10% byla označena "5-Stará sazba daně":
Kód %DPH Koefic Název sazby ------------------------------------------ 1 14.00 0.1228 Snížená sazba daně 2 20.00 0.1667 Základní sazba daně 3 9.00 0.0826 Stará sazba daně 4 19.00 0.1597 Stará sazba daně 5 10.00 0.0909 Stará sazba daně
Doplňte si předkontace nové resp. staré sazby v jednotlivých modulech:
CENTRÁLNÍ DATABÁZE: Výkony, účtování odbytu --> Účtování prodeje - DPH POKLADNA: Tabulky --> Předkontace základů a DPH
07.12.2011 U některých zákazníků jsme narazili na problémy při provozu na síti a antiviry na stanicích.
Některé antiviry, (konkrétně ESET a některé verze NORTONu), mají v sobě nějakou chybu, která při síťovém provozu způsobí, že i když náš program zavře a uvolní otevřený soubor určitým "bezpečným" způsobem, vrhne se na něj antivir a zablokuje ho, takže soubor se nadále jeví systému chybně jako obsazený. To má za následek, že při určitých operacích se náš program "zasekne" a hlásí, že soubor je obsazený. Vzhledem k tomu, že v antiviru je chyba, tak antivir soubor ani po čase neuvolní a Vy musíte náš program násilně přerušit.
Existuje možnost, jak tuto kolizi vyřešit z naší strany. "Bezpečné" zavírání souboru lze vypnout tím, že v Centrální databázi v nabídce
Správa systému Chyba antiviru
nastavíte nenulovou hodnotu. Tím vypnete "bezpečné" zavírání souborů.
Podrobnosti viz příručka kapitola
FAQ - časté dotazy Provoz na síti a antiviry
22.11.2010 Při výběru modulů ke stažení se vypisuje i datum, do kdy máte na příslušný modul licenci.
!!!! POZOR !!!! Když si stáhnete a nainstalujete modul, na který Vám již vypršela licence, tento modul NESPUSTÍTE !!!
Stabilizována údržba uživatelů ve víceuživatelské verzi. Ošetřeny různé chyby, kterých se může obsluha při zadávání nového uživatele dopustit.
07.10.2011 Doplněna podpora pro předávání kontrolních údajů pro kontrolu vybraných účtů hlavní knihy v Účetnictví.
05.10.2011 Doplněna nová struktura pro výpočet účetních výkazů. Stará struktura přepsala při instalaci nové struktury distribuované s modulem Účetnictví a Účetnictví pak padalo.
03.10.2011 Centrální databáze má korektně nastavené jádro WR 5.70.
02.06.2011 Dořešil jsem stahování licencí z webu. Aby Vám fungovalo, musíte si nainstalovat ÚPLNOU DISTRIBUČNÍ SADU modulu Centrální databáze, kterou Vám zašlu. Po její instalaci se Vám doplní nabídka
Správa systému Správa licencí
ze které si licenci stáhnete a nainstalujete.
Navíc si můžete vytisknout i Aktuální stav licencí. Datum "Platí do" říká, do kterého dne platí Vaše licence. Programy, které vznikly po tomto datu už nespustíte.
01.06.2011 Čas běží, vážení. A vývoj našich programů také. Proto Vám musíme oznámit, že s koncem roku 2011 přestáváme podporovat systém Windows 98, kterým je letos již 14 let. Pod Win98 již nebude možné naše programy provozovat s Jádrem 5.70, které přináší řadu nových funkcí. Proto budou naše programy na Win98 a starších na staré Windows upozorňovat a již z nich nebude možné z našeho webu stáhnout nové jádro.
16.05.2011 Když uživatel nevybere v nabídce "www.ApSoft"-->"Aktuální verze modulů" žádný modul, program se již neptá, zda stahovat a instalovat.
11.05.2011 Upraven tisk seznamu dokladů DPH v návaznosti na novelu zákona o DPH.
21.04.2011 !!! POZOR !!! !!! Po instalaci spustit Centrální databázi !!!
!!! Provede se automaticky konverze Tabulky spojení !!!
Do tabulky spojení byl doplněn příznak "OutL". Má smysl jen u mailových adres. Naše programy umí posílat mail dvěma způsoby, standardní je, že se vytvoří mail a předá Vašemu mailovacímu klientovi. Vy mail prohlédnete, eventuelně doplníte a odešlete. To lze u jednotek mailů. Druhý, nový zpúsob je tzv. přímý mail. Odeslání těchto mailů probíhá speciálním kanálem. Některé cílové poštovní servery, zpravidla se jedná o lokální řešení adresáta, kdy je za sebou těchto serverů víc, však z neznámých důvodů poštu neumí doručit. Vrací zpravidla několik dnů po sobě hlášky typu, že doručení bylo odloženo až nakonec ohlásí, že se nepodařilo poštu doručit a skutečně nic nedoručí. Příznak "OutL" (jako OutLook) značí, že se adresátovi nesmí posílat přímý mail, ale musí se mu poslat mail přes standardního poštovního klienta. Tento příznak se použije jen ve speciálních aplikacích, kde na to upozorníme v příručce.
23.03.2011 Stabilizována instalace aktuálních verzí programů z www. Do nabídky se zahrnou jen provozované moduly, před instalací program smaže příznak, že Centrální databáze běží.
20.02.2011 Drobné úpravy v programu. Do tabulky spojení doplněn typ "Datová schránka".
09.02.2011 Doplněny nové charakteristiky položek dokladů DPH platné od 01.2011. Doplněn předpis pro elektronické podání přiznání DPH vzor 17 platné od 01.2011.
22.01.2011 Odstraněna nestabilita, která se projevila při volání určité rutiny z modulu Mzdy.
02.01.2011 Před instalací jádra se objeví pokyny k instalaci jádra.
--------------------------------- rok 2010 ------------------------------------ 28.12.2010 Rozšířeny soubory pro kontrolu účetních dat pro moduly Audit a Účetnictví.
02.12.2010 Do příručky do kapitoly "Časté dotazy" doplněna další varianta, jak potlačit hlášení "Vydavatele se nepodařilo ověřit" při spouštění našeho SW ze síťového serveru.
29.11.2010 Doplněna úprava pro programátory. Najde-li program v datovém adresáři soubor CDVYINC.RDA, doplní výrobky do CDVY.RDA.
Doplněna nabídka
Adresář partnerů Import dat Textová data Otevřít http://
Program otevře příslušní rejstřík va webu, ze kterého můžete pak tahat data do nabídky "Data - editovat".
28.11.2010 Doplněny soubory pro kontrolu účetních dat pro moduly Audit a Účetnictví.
25.11.2010 Upravena Soupiska doporučené pošty, rozšířeno pole "Podací číslo", protože pošta má teď delší podací čísla.
22.11.2010 Opravena letitá nepřesnost v tisku seznamu dokladů DPH, kdy se u dobropisu na vstupu netisklo datum zdanitelného plnění. To má význam jen u DBPS na výstupu, kdy byste měli počkat, až Vám odběratel potvrdí příjem DBPS a pak ho teprve zahrnout do přiznání.
09.11.2010 Do nabídky "Správa systému" doplněna správa klientů a uživatelů. Pod pojmem "Klient" chápeme samostatnou firmu, pro kterou se zpracovávají data. Tento způsob zpracování je typický pro účetní firmy, které vedou účetnictví řadě subjektů. Pod pojmem "Uživatel" chápeme konkrétního člověka, který se hlásí do systému na síti (jeden datový server, mnoho pracovních stanic). Nabídky se objeví pouze v případě, že máte koupenou příslušnou verzi softwaru. Nabídky pohodlnějším způsobem suplují tvorbu nabídek, kterou na síťové verzi provádí Správce. Zároveň pro nového Klienta/Uživatele vyrobí zástupce (spouštěcí ikonu) a uloží ho do skupiny ApSoft. Aby bylo možné zástupce spouštět z libovolné stanice, je třeba ho přetáhnout myší na server do adresáře \APSOFT\ZASTUPCI, odkud je možné ji přetáhnout na libovolnou stanici případně zástupce pustit přímo ze serveru. Není však možné provádět všechny operace, které může Správce, nelze např. existující nabídky rušit.
14.10.2010 Doplněn soubor obrázků pro programátorské využití.
12.10.2010 Vzhledem k tomu, že dlouhodobě nefunguje pořádně pošta přes TISCALI, změnili jsme hlavní mailovou adresu pro odesílání dat ze Speciálních prací na
apsoft.cz@gmail.com
která je celosvětová a stabilní. To se týká všech modulů, kde je autor Karel Tesař. Samozřejmě byste měli na tuto adresu posílat všechny maily.
07.10.2010 Doplněna obecná příručka ke všem programům ApSoft ve formátu HTML.
05.10.2010 Doplněna podpora příruček ve formátu HTML.
28.07.2010 Z technických důvodů byl přejmenován číselník OKEČ.
14.07.2010 Doplněna nabídka "Celostátní číselníky", do které byla přesunuta údržba číselníků
Konstantní symboly Peněžní ústavy SKP Státy
a doplněn tisk číselníků, které udržujeme centrálně:
Finanční úřady Kraje OKEČ Okresy
Za zmínku stojí číselník činností OKEČ, který je třeba pro elektronické podání. Vzhledem k velmi dlouhým textům nelze zobrazit celý text v pořizováku pro nastavení Přiznání DPH. Proto doporučujeme najít si kód OKEČ Vaší firmy v opisu na obrazovce.
17.06.2010 U nové verze ToolBoxu nepíše "Teď Vám zobrazím změny v modulu".
15.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu ToolBox a Jádra.
02.06.2010 Ošetřen stav, kdy při testu nové verze na webu program zjistí, že má připojení na internet, a chce jít stahovat z webu data, ale spojení se v tomto okamžiku zhroutí.
19.05.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
Opravena chyba, která v Účetnictví způsobila, že nešlo vytisknout sestavu "Seznam dokladů DPH".
27.04.2010 Doplněny tabulky pro Elektronické podání Přiznání k DPH. Nutné pro Elektronické podání Přiznání k DPH z modulů Podvojné účetnictví a Jednoduché účetnictví.
20.04.2010 Do Účetnictví doplněno Elektronické podání - Souhrnné hlášení DPH. Aby správně fungovalo, musíte před prvním spuštěním Účetnictví nainsta- lovat tuto verzi Centrální databáze. Doplněna uživatelsky nepřístupná tabulka Finančních úřadů pro Elektronická podání.
03.02.2010 Do jádra zabudována česká klávesnice upravená tak, aby obsahovala pokud možno co nejvíce speciálních znaků (jako < > { } § ...) a horní řada kláves se chovala tak, jako se chová např. ve Wordu/Excelu:
horní řada ---------- ;+ěščřžýáíé={čárka} Shift 1234567890%{háček}
Alt !@#$%&*()[]
druhá řada ---------- ú) Shift /( Alt {}
třetí řada ---------- ů§\ Shift "!" Alt ;{apostrof}|
dolní řada ---------- ,.- Shift ?:_ Alt <>/
{čárka}+numerická ----------------- /## +# +++# +
{háček}+numerická ----------------- /## +++# +++# +++ ==|
01.02.2010 Kontroluje jádro na verzi 5.50, která je od 01.2010 nutná pro tisky do PDF v modulu MZDY. Aktuální jádro stáhnete a nainstalujete z nabídky
www.ApSoft Jádro ApSoft
Stabilizována tvorba uživatelů pro víceuživatelskou verzi.
27.01.2010 Drobné úpravy načtení dat z OR.
07.01.2010 Opraveny texty pro dodací listy.
03.01.2010 Doplněny podklady pro "Přiznání k DPH vzor 16" platné od 01.2010.
17.12.2009 Program poskytuje aktuální sazby DPH ostatním modulům.
13.12.2009 Doplněny sazby DPH platné od 01.2010
%DPH Koefic Název sazby -------------------------------- 10.00 0.0909 Snížená sazba daně 20.00 0.1667 Základní sazba daně 9.00 0.0826 Stará sazba daně 19.00 0.1597 Stará sazba daně
--------------------------------- rok 2009 ------------------------------------ 06.11.2009 Zjednodušeno načítání dat s Obchodního rejstříku. V Obchodním rejstříku na
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index
si najdete požadovanou firmu. Obtáhnete údaje na obrazovce myší tak, aby zmodraly. Stiskem CTRL/C nakopírujete do schránky. V Centrální databázi najedete do nabídky
Adresář partnerů Import dat Textová data - Obchodní/Živnostenský rejstřík Data editovat
Jestli tam máte stará data, stiskněte CTRL/A. Data zmodrají. CTRL/V tam vložíte data ze schránky. Křížkem ukončíte editaci (potvrdíte, že chcete změněný soubor uložit). Pak dáte z nabídky "Načíst", eventuelně "Opravit" a "Uložit".
03.11.2009 Nabídka
www.ApSoft Aktuální verze modulů
byla doplněna o možnost stažené aktuální verze modulů ihned nainstalovat aniž by se uživatel musel vracet do nabídky
ApSoft Speciální práce Instalace programů
Samozřejmě musí před instalací všichni uživatelé programy ApSoft
!!!!!!!!!!!!! ZCELA OPUSTIT !!!!!!!!
26.10.2009 Stabilizovány tisky, které se volají z jiných modulů.
12.10.2009 Do tabulky Spojení (Adresář partnerů - 3.obrazovka) doplněny nové typy spojení:
15 e-data - bude sloužit pro předání dat mailem 16 e-tisky - bude sloužit pro předání tiskových sestav mailem
tuto možnost využijou např. účetní firmy, které potřebujou poslat svým zákazníkům závěrkové tiskové sestavy mailem. Když u zpracovávané firmy nastavíte mail pro e-tisky, objeví se v upraveném programu nabídka
Odeslat sestavy mailem
a z této nabídky se vytvoří mail zadanému adresátovi a do přílohy se vloží vybrané tiskové sestavy ve formátu PDF.
11.10.2009 Doplněn nový e-mail na firmu ApSoft. Je nutný pro odesílání automa- ticky odesílaných mailů naší firmě - např. z nabídky
Speciální práce Odeslat data mailem
nebo
Shift+F10
odeslat Chybový soubor.
Souvisí s tím, že s odchodem od Telefóniky O2 nám tato firma poté, co jsme u ní zrušili telefon, zrušila i schránku příchozí pošty. Šmejdi...
Postupně zašleme aktualizace všech modulů, které odesílají data mailem. Moduly měly dosud nastavený náš mail natvrdo u Telefóniky O2.
24.09.2009 Doplněna nabídka
Uživatelské nastavení programu ftp-server - test zápisu
která slouží pro otestování, zda ftp-server je plně funkční.
18.09.2009 Doplněna nabídka "Školení". Na našem webu jsme umístili školicí videa. Pro zkušené uživatele tam nebude asi moc nových informací, ale přesto si školení stáhněte do svého počítače a koukněte do něj.
Doplněna kontrola, zda máte nainstalovanou správnou verzi jádra. V případě že ne, svítí červeně nabídka "www.ApSoft".
13.09.2009 Do nabídky
www.ApSoft Stránky ApSoft s.r.o.
doplněno zobrazení adresy našeho www serveru. Mělo by tam být
http://www.apsoft.wi-net.cz/
Slouží jako kontrola, že máte aktuální verzi modulu, která odkazuje na náš aktuální web.
01.09.2009 Opravena chyba v nabídce
Uživatelské nastavení programu ftp-server - Aktivovat
28.08.2009 Rozhodli jsme se opustit Telefónicu O2, protože její služby jsou špatné, drahé a chová se velkopansky. Přesunuli jsme své www stránky na
http://www.apsoft.wi-net.cz/
a tam se nachází i distribuční sady našeho softwaru. Tato nová verze programu se odkazuje na tuto novou adresu.
18.06.2009 Přepracován Import/Export tabulek tak, že odpovídá aktuálnímu stavu vývoje programů. Prosím přečtěte si kapitolu Přenosy dat příručky, kde jsou popsány přenosy dat prostřednictvím Úložiště.
05.06.2009 Do pořizování kurzovního lístku doplněna nová funkce. Stisknete-li na položce "Platí do" klávesu [BACKSPACE], posune se datum o jeden měsíc. To je výhodné v situaci, kdy pořizujete měsíční kurzy vždy k poslednímu dni v měsíci.
Rozšířeny nabídky
Správa - databáze Správa - uživatelů
Prosím přečtěte si příslušné kapitoly v příručce. Do tabulky Uživatelů doplněny položky IČO/dotřídění. Zadáte-li IČO, do vytvářených datových adresářů se přednastaví firma, které data patří, firmě se doplní pomocné účty.
22.05.2009 Do tabulky Adresář partnerů doplněna položka
Box na data X (pro předávání dat mezi moduly)
Slouží pro centrální přiřazení boxu k firmě, pro kterou zpracováváte data. Dosud se musel Box nastavovat v každém modulu samostatně, což při zpracovávání dat pro větší počet firem (například v účetní firmě, která zpracovává data pro mnoho IČ) bylo nepohodlné.
! POZOR ! Takto centrálně nastavený box se použije pouze u nových firem, stará nastavení pro již zpracovávané firmy ZŮSTANOU ZACHOVÁNA !!!
16.04.2009 Do tabulky Forma úhrady doplněna možnost "NEPLATIT".
23.02.2009 Doplněna podpora pro zadávání podpisů v ostatních modulech.
19.02.2009 Do nabídky "Uživatelské nastavení programu" doplněna volba "ftp-server - obsah". Vypíše obsah Vašeho ftp-serveru.
26.01.2009 Při startu modulu ze základní nabídky se promítá na obrazovku plakát ApSoft. Jestli se Vám náš obrázek nelíbí a chtěli byste tam vidět svůj oblíbený, nakopírujte do adresáře \APSOFT soubor PLAKAT.BMP, do kterého dáte svůj obrázek.
04.01.2009 Program upraven tak, aby poskytoval správné podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009. Upravena Výčetka, tiskne jen neprázdné nominály. (Projeví se např. v modulu Pokladna).
--------------------------------- rok 2008 ------------------------------------ 09.12.2008 Doplněna nabídka
Uživatelské nastavení programu Podpisy pracovníků
ve které lze udržovat Podpisy pracovníků a razítka. Tyto obrázky se budou používat pro tvorbu PDF dokumentů typu faktura, upomínka atd., kde se podpis a razítko do vytvořeného dokumentu vloží. Podpisy a Razítka naskenujte a vložte v příslušné nabídce.
18.11.2008 Stabilizován výběr účtů vlastní firmy po aktualizaci tabulky partnerů.
08.10.2008 Upraveno pořízení Adresáře partnerů tak, aby po zadání adresy bylo možné stiskem středníku skočit na Zapsat v případě, že další informace jsou shodné nebo irelevantní (pobočky téže firmy, osoby, které nejsou podnikatelé, ...).
19.08.2008 Služební zprávy programu se vypisují do posledního služebního řádku. Program tak neobtěžuje výpisy v okně na spodku obrazovky.
24.06.2008 Přepracován Export/Import dat. Nyní je možné data předávat
e-mailem přes ftp-server na Zařízení = přenosném nosiči dat
Projeví se v nabídkách:
Adresář partnerů Import dat Data - ApSoft Export dat
Ve velké verzi modulu, kdy firma má víc závodů, se objeví navíc volba
Export/Import dat
pomocí které lze předávat data z centra na závody.
12.06.2008 Do nabídky "Uživatelské nastavení programu" doplněna volba "ftp-server - Aktivovat".
ftp-server slouží pro ftp přenosy dat mezi vzdálenými pobočkami firmy. Abyste ho mohli používat, musíte si ho zpravidla zařídit u Vašeho poskytovatele internetu.
Řekněme, že máte internetový účet u Tiscali. Tiscali Vám poskytne následující informace:
Přihlašovací jméno do sítě : apsoft@tiscali.cz Heslo : xxxxxxx FTP server : ftp.tiscali.cz HomePage : http://home.tiscali.cz/apsoft
Abyste mohli požívat ftp-server v ApSoftu, musíte do Adresáře obchodních partnerů - [F7] Tabulka spojení zadat u své firmy následující údaje:
OSoba> nechte prázdné Druh spojení> zadejte "ftp" Spojení: Zadejte | je část textu údaje "HomePage" uvedená mezi lomítky, tedy "home.tiscali.cz" je část textu údaje "HomePage" uvedená za posledním lomítkem, tedy "apsoft" do Spojení se tedy zadá "home.tiscali.cz|apsoft"
Poznámka: Zadejte | je ftp.tiscali.cz je uvedeno jako "Přihlašovací jméno do sítě", tedy apsoft@tiscali.cz do Poznámky se tedy zadá "ftp.tiscali.cz|apsoft@tiscali.cz"
Když tyto údaje zadáte, můžete aktivovat ftp-server pro využití programy ApSoft. Aktivace je proces, kdy zadáte přístupové heslo k ftp-serveru. Zadání probíhá ve dvou krocích, napřed zadáte autorizační heslo, které vám sdělí pracovník ApSoft s.r.o., které Vás pustí do nabídky, kde zadáte heslo k ftp-serveru "xxxxxxx" z údajů poskytovatele.
25.03.2008 Do nabídky "Speciální práce" doplněna volba "Odeslat data mailem". Slouží pro zaslání dat k analýze.
11.01.2008 UPOZORNĚNÍ: v souvislosti se zavedením snížené sazby DPH 9% si v případě, že se Vám na fakturách vyskytnou položky s touto daní a tyto faktury zárověn zaúčtováváte, doplňte účtování pro 9.00% v tabulce:
"Výkony, účtování odbytu" --> "Účtování prodeje - DPH"
Když účtování nové sazby nedoplníte, budou se vám vytvářet chybné účetní doklady, na kterých budou syntetiky 001 a 002.
09.01.2008 Potvrdí-li uživatel, že chce instalovat jádro, smaže se příznak spuštěného programu. Při příštím spuštění pak program už nevaruje, že "Zřejmě spouštíte oblast znova".
08.01.2008 Opraven tisk tabulky Nákladových středisek, nedrželo minimální šířku sestavy.
!!! POZOR !!! Po instalaci IHNED SPUSŤTE a ČTĚTE ZMĚNY !!!! ============================================================
21.12.2007 Test konzistence Adresáře partnerů se spouští nejdříve za 30 dnů od posledního testu. Operace je delší a zbytečně zdržuje.
18.12.2007 Program si zapamatuje, kdy se naposledy stáhlo jádro a aktualizovaly moduly. Datum a čas se zobrazuje u příslušné nabídky.
05.12.2007 V souvislosti s rozvojem programů program požaduje nainstalovat nové Jádro platné k 01.2008. Jádro stáhnete a nainstalujete v nabídce
"www.ApSoft" --> "Jádro ApSoft"
Doplněna podpora DPH platné od roku 2008. Zrušena prehistorická nabídka "Telefonní seznam", nikdo již neužíval.
--------------------------------- rok 2007 ------------------------------------ 22.10.2007 Doplněna podpora loga firem. Najdete v nabídce
"Adresář partnerů" --> "Loga"
Jak naimportovat logo Vaší firmy do databáze najdete v příručce v kapi- tole "Adresář partnerů".
30.07.2007 Při stahování Jádra z www se zároveň stáhne i aktuální ToolBox.
Doplněny rutiny pro tisk dokladů DPH, které se volají z ostatních modulů.
26.06.2007 Správa uživatelů: Stabilizováno doplnění nabídek uživatele pro případ, že seznam nabídek neexistuje.
13.04.2007 V nabídce "Adresář partnerů" --> "Import dat" --> "Textová data" --> "Načtené adresy - opravit" jsou povoleny jen opravy načtených vět. Dosud šlo věty i pořizovat.
08.04.2007 V síťové verzi programu doplněno v nabídce
"Správa uživatelů" --> "Test konzistence adresářů"
vyčištění adresářů jednotlivých uživatelských nabídek od údaje o disku, na kterém je program provozován. Tím je zajištěna přenosi- telnost nabídek mezi různými počítači, když jsou data na různých diskách.
28.02.2007 Tabulka závodů: Pomocné číslo závodu se zobrazuje na 3 cifry.
02.02.2007 Doplněna možnost po stažení Jádra ihned spustit jeho instalaci. To zjednoduší život těm méně zkušeným uživatelům počítače.
01.02.2007 Upraveno stahování aktuálních verzí modulů z www.ApSoft. Teď se do tabulky zobrazí všechny moduly, které máte nainstalované, ty, které se jeví jako aktuální a ty, na které nemáte již platnou licenci, se v seznamu označí jako Stáhnout "ne". Vy si však "ne" můžete přepsat na "ano" a tak vynutit stažení požadovaných modulů.
17.01.2007 Verze 2007. Přepracována aktualizace tabulek. Program požaduje nainstalovat nové Jádro platné k 01.2007.
--------------------------------- rok 2006 ------------------------------------ 10.11.2006 Opraveno řazení menu. Při určité konfiguraci obrazovky (rozlišení 1024x800 a dvojité výšce dolní lišty nebyla vidět poslední řádka nabídky.
07.11.2006 doplněna nabídka "www.ApSoft" --> "Stránky ApSoft s.r.o.", ze které se dostanete přímo na naše firemní www stránky.
06.10.2006 Nová verze nabídky "Speciální práce".
22.08.2006 Testování hardwaru: doplněna možnost nastavit jiný adresář pro testovací soubor. Dosud se testovalo proti serveru, ze kterého byl spuštěn ApSoft.
21.08.2006 Doplněn pořizovák pro uvolnění zamčených síťových souborů, který používají ostatní moduly. Nutné pro spolupráci s ToolBoxem s datem novějším než 21.08.2006.
12.08.2006 Při zadávání filiálky (dotřídění IČA různé od nuly) u fyzických osob docházelo k přepsání zadaného DIČ IČem. Opraveno, zůstává ručně zadaná hodnota.
07.07.2006 Stahování Jádra z www.ApSoft přesměrováno na aktuální www server.
02.08.2006 Při provádění operace
"Správa databáze" --> "Test konzistence souborů"
program zazálohuje poškozený soubor a vytvoří opravený soubor, který vznikne tak, že z poškozeného souboru vezme jen věty s korektním kontrolním součtem. Poškozené věty se tedy nenávratně ztratí, se souborem lze dále normálně pracovat.
27.07.2006 Tabulka PSČ rozšířena o kraj a okres. Po spuštění se provede kon- verze a doplnění pro města v ČR. Na síti přitom nesmí nikdo pracovat. Nutné např. pro novou verzi modulu ÚČTO pro tisk přiznání k DPH. Doplnění probíhá podle číselníku, který jsme si stáhli z Českého statistického úřadu. V něm NEJSOU uvedena všechna PSČ. Proto se asi u 600 PSČ údaje o okresu a kraji NEDOPLNÍ. To by v praxi nemělo působit výrazné problémy, kde by Vám údaj měl chybět, tam si ho doplňte ručně.
Doplněna nabídka "Správa databáze-->Test hardwaru". Lze použít zejména na sítích, slouží k otestování čtení a zápisu na síťový disk.
24.04.2006 Do příručky doplněna mapa modulu. Při pořizování filiálek firmy (mají nenulové dotřídění za IČO) se přebírá DIČ z předchozí věty. Stabilizováno načítání dat z Živnostenského rejstříku.
11.04.2006 Rozšířena nabídka "www.ApSoft" o možnost stáhnout aktuální verze všech modulů, které máte nainstalované, na které máte platnou licenci a které mají na webu novější verzi, než je datum, kdy jste daný modul instalovali naposledy. Instalační sady xxxx.ZIP se nakopírují do adresáře \APSOFT\INST, odkud je nainstalujete standardním způsobem ze základní nabídky (Správce) 1-Speciální práce / 9-Instalace programů.
26.02.2006 Doplněna dálková diagnostika chyb. Když program v důsledku nějaké chyby "upadne", zapíše ještě informaci o chybě, která pád způsobila, do souboru chyb. Stiskem Shift+F10 se soubor chyb nejprve zobrazí, pak ho lze po potvrzení dotazu odeslat mailem a eventuelně zrušit. Zaslaný soubor nám umožní diagnostikovat chybu.
15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 08.09.2005 POZOR !!! Do programu doplněno "windowsové" ovládání nabídek myší resp. kurzorovýma šipkama. Zároveň s tím je i program od nás "natvrdo" vybarven "windowsově", tj. černá písmena na šedém pozadí. Zatím je v TESTOVACÍM PROVOZU, prosíme Vás, abyste nám nahlásili veškeré chyby, které se při provozu vyskytnou. Změny souvisí s právě připravovaným přechodem do plně grafického provozu.
Rozšířeno zaúčtování pro typ faktur "Tuzemsko bez DPH". Chová se jako samostatný směr odbytu "Bez_DPH", o který je třeba rozšířit tabulky "Účtování prodeje - Pohledávky" a "Účtování prodeje - Účetní výkony".
08.08.2005 Rozšířena nabídka "www.ApSoft" o možnost stáhnout aktuální verze:
Centrální databáze Jádro ApSoft ToolBox WR - databázový procesor
28.07.2005 Doplněna nabídka "www.ApSoft/APCD". Umožní Vám, pakliže máte internet, si stáhnout z našich stránek jednak aktuální Změny, jednak aktuální distribuční sadu programu. Distribuční sada se uloží do standardního instalačního adresáře APSOFT\INST, odkud ji standardně nainstalujete (ze Správce) z nabídky "Speciální práce" --> "Instalace" programů.
Věříme, že tato nová možnost Vám přinese větší pohodlí při aktuali- zaci programů. Stahování z webu je navíc skoro 2x tak rychlé než stahování pošty, odpadá Vám práce s ukládáním přílohy atd.
PROSÍM vyzkoušejte tuto novou možnost a NAPIŠTE nám své zkušenosti a připomínky. Jestli se Vám nový způsob bude líbit, doplníme ho do ostatních agend !!!
20.06.2005 Doplněna nabídka "Správa databáze". Pod ní najdete další dvě nabídky:
!!! POZOR !!!
Proveďte "Nová struktura souborů - nastavit". Soubory, které mají eventuelně starou strukturu, se převedou do nového formátu. O převodu se vytvoří protokol, který jde vytisknout. Jestli byste nenastavili novou strukturu, mohlo by v budoucnosti dojít k haváriím, protože starou strukturu přestaneme podporovat. Je-li u nějakého souboru hláška "Neplatí RDF", tak se zpravidla jedná o nějaký starý soubor, který již systém nepoužívá, nebo stav souboru před nějakou konverzí v minulosti. Není důvodem ke znepokojení.
Pro kontrolu můžete provést ještě "Test konzistence souborů". Kdyby některý ze souborů byl poškozený, touto volbou ho najdete. Pokud se objeví chyby označené "řádek chybný KS", pak je soubor vážně poškozen. K poškození dochází zpravidla při havárii WINDOWS, která nebyla po restartu ošetřena programem ScanDisk, a došlo k tzv. překřížení souborů. V takovém případě se spojte s námi. Chyba "Chybný kontrolní součet relace" není fatální.
Doplněno zobrazení příruček kliknutím myší na 3 otazníky v horní liště programu. První otazník zleva zobrazí příručku k agendě, druhý obecnou příručku a třetí zobrazí schéma ovládání pořizovacích modulů.
03.06.2005 Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.
U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.
Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, odpověď lze ovšem odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.
18.05.2005 Doplněna nabídka "Adresář partnerů" --> "Import dat" --> "Textová data OR, ŽR". Tato nabídka umožní jednoduše natáhnout údaje o firmách z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku z Internetu. Postup je jednoduchý, najdete si v některém z rejstříků příslušnou firmu. Kurzorem ji "obtáhnete", že údaje zmodrají. Vložíte stiskem CTRL+C do schránky. Pak si spustíte si Windowsovou aplikaci "Poznámkový blok" (Notepad) a obsah schránky do něj CTRL+V zkopírujete. Můžete takto obtáhnout a přenést libovolný počet firem najednou nebo adresy přenést na několikrát. Když máte všechny adresy v Poznámkovém bloku, uložte je do adresáře \APSOFT\0 jako soubor OR.TXT (jinam a jinak ne !!!). Potom vstoupíte do nové nabídky, dáte data načíst, můžete je ještě opravit a pak uložit do Adresáře partnerů.
11.05.2005 Doplněna nabídka "Adresář partnerů" --> "Změna IČA". Umožní změnit IČO vybrané firmy a to tak, že ve všech tabulkách Centrální databáze: Adresář partnerů, Bankovní spojení, Osoby, Kontakty.
27.04.2005 Doplněna detekce vícenásobného spuštění. Jestliže už nějaký uživatel má program spuštěný, nebo Vy se budete snažit ho spustit podruhé, pak program vypíše varovnou hlášku. Jestli jste původcem kolize Vy, pak nepokračujte. Jestli kolidujete na síti s jiným uživatelem, pak si zjistěte, zda opravdu pracuje. Jestli ano, pak nepokračujte. Jestli ne, mohlo dojít k tomu, že tento uživatel při posledním spuštění program řádně neukončil. Pak můžete pokračovat.
08.02.2005 !!! P O Z O R !!!
PO INSTALACI IHNED VSTUPTE DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE ************************************************
Do tabulky států byly doplněny sloupce N-3: číslo státu na 3 cifry, A-2: zkratka státu na 2 znaky a A-3: zkratka státu na 3 znaky. Tyto položky vychází z číselníku států podle normy ISO 3166 a jako zdroj dat pro naplnění této tabulky posloužily stránky Českého statistického úřadu k dnešnímu dni.
Tabulka spojení rozšířena o nový typ spojení a to "e-faktura". Do bude postupně u jednotlivých modulů, které vystavují faktury, možné faktury odesílat e-mailem právě na tuto ovou adresu.
12.11.2004 Do věty bankovních účtů doplněn údaj Zrušen "ano"/"ne". Nastavte "ano" u těch účtů, které už neplatí, ale chcete je nechat v tabulce, aby se Vám v tiskových sestavách se starými daty tiskly jejich názvy. Do budoucna se tyto účty už nebudou nabízet při pořizování.
08.10.2004 Do adresáře partnerů doplněn údaj "Plátce DPH", který může mít hodnotu "ano"/"ne". Přednastaví se do "ano" u těch partnerů, kteří mají nenulové DIČ. Nesprávná hodnota nastavená u IČA, pro které zpracováváte data, může v budoucnu způsobit, že tuto firmu programy neidentifikují jako plátce DPH a nabídky týkající se DPH zmizí !!!
25.08.2004 Opravena zavlečená chyba, která způsobila, že v Pokladně přestala fungovat Výčetka hotovosti.
17.08.2004 Do tabulky osob doplněna položka "Zasílat dopisy", ve které je "ano"/"ne". Ve spojení s tiskem adres na štítky je možné v jedné firmě označit "ano" víc osob a při tisku adres se pak při nastavení "Jen označení příjemci" = "ano" vytiskne štítek s adresou pro každého z nich.
21.06.2004 Doplněn tisk adres na štítky. Vhodné pro tisk na laserových tiskár- nách, lze zadat řadu formátů štítků, maximálně 3 sloupce a 13 řad. Lze zadat, kolik štítků se má vynechat, aby bylo možné začít tisknout na načatý arch.
05.06.2004 odstraněna nabídka EU upgrade 05.2004, protože předpokládáme, že všichni aktivní uživatelé ho již provedli.
24.05.2004 Tabulka sazeb DPH je nadále k dispozici jen pro tisk, jeden "aktiví" uživatel si ji svévolně měnil a nadělal tím spostu problémů. Tabulku nadále udržujeme a distribuujeme centrálně. Do Adresáře partnerů doplněn údaj "Prostřední osoba". Zadejte "ano" pro ty firmy z EU, se kterými obchodujete formou třístranného obchodu.
30.04.2004 EURO Upgrade. Provede změny, které souvisí s naším vstupem do Evrop- ské unie a s novelou zákona o DPH.
EURO Upgrade spustíte v nabídce "EU upgrade 05.2004". Provedou se všechny nutné konverze. Tuto nabídku spusťte po 01.05.2004, protože do 30.04.2004 platí ještě staré zákony !!!
!!!!!!! POZOR !!!!!!!
EURO Upgrade je KRITICKÁ OPERACE, při které se provede velké množství změn. Proto na síti nesmí nikdo pracovat, jenom VY !!!!!!!!!
Jedná se o tyto změny:
Sazby DPH. Nakopíruje se aktuální tabulka DPH, kde je nová sazba 19% jako sazba č.2 (základní, tak jak jste dosud byli zvyklí u 22%) a původní sazba 22% má číslo 3, abyste mohli ještě nasazovat starou sazbu u dokladů před 01.05.2004. Díky tomu, že základní sazbě zůstal kód 2, tak nemusíte v tabulce výkonů u výkonů v základní sazbě nic měnit. Samozřejmě, jestli došlo k přeřazení Vašich výkonů ze snížené sazby do základní, musíte u nich nastavit novou daňovou sazbu. Zvláštní pozornost věnujte prosím výkonům, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle §51, nebo jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně podle §68 až §70, resp. u položek se zvláštním režimem podle §89 a §90, ty musíte znova zařadit do správného Daňového charakteru. Na [F1] je k dispozici nápověda. Charakter výkonů si můžete vytisknout také v nabídce
"Výkony, účtování odbytu" --> "Charakter položek dokladů DPH"
Peněžní ústavy. Nakopíruje se aktuální tabulka peněžních ústavů, kde jsou doplněné nové informace související s platebném stykem v rámci EU.
Státy. Nakopíruje se aktuální tabulka států, kde jsou doplněné nové informace související s platebném stykem a DPH v rámci EU.
Bankovní spojení. Provede se konverze tabulky bankovních spojení. Doplní se mezinárodní formát účtu IBAN u všech účtů českých firem.
Obchodní partneři. Provede se konverze tabulky obchodních parnerů. Do předčíslí DIČ se u firem ze států EU doplní příslušní dvou- znakový kód státu. Samotné DIČ se prodlouží na 13 znaků tak, aby se do něj vešla DIČ podle všech konvencí platných v rámci EU.
Vlastní firma v jednotlivých modulech. Pakliže máte v jednotlivých modulech nastaveno, že IČO vlastní firmy se liší od IČA nasta- veného v Centrální databázi, potom se i do těchto nastavení doplní do DIČ místo dosavadního kódu finančního úřadu kód "CZ".
Výkony. Byl rozšířen seznam přípustných charakterů výkonu na výstupu. Nový charakter se převezme z dosavadního charakteru. Vytiskněte si tabulky výkonů, charaktery, které už nový zákon o DPH nezná, začínají tečkami. Zkontrolujte si zařazení Vašich výkonů podle nového zákona o DPH, případně si je opravte. Při chybném zařa- zení se výkon špatně zahrne do přiznání k DPH.
Účtování DPH. Do tabulky účtování DPH se doplní sazba 19% a způsob účtování se převezme ze sazby 22%. Jestliže budete chtít účtovat o 19% dani jinak (zavedete si nové analytiky), musíte tabulku ručně aktualizovat.
Doklady DPH. Provede se konverze všech dokladů DPH ve všech adresářích.
Dále byla doplněna tabulka "Výkony, účtování odbytu" --> "Charakter položek dokladů DPH", kterou udržujeme my a kterou si můžete jenom tisknout.
03.12.2003 Doplněna možnost aktualizace tabulky Výkonů specifickými výkony z některých modulů (např. Externí data, výkony specifické pro DMS). Vlastní aktualizace probíhá z příslušného modulu. Při zaúčtování vydaných faktur se na výstup nedostanou věty, které nemají žádné koruny v Má dáti nebo Dal.
16.09.2003 Při aktualizaci tabulky výkonů se číslo výkonu zobrazuje bez levých nul.
03.09.2003 Tabulka konstantních symbolů přesunuta z programového adresáře do adresáře Centrální databáze. Při opakované instalaci Centrální databáze se tabulka přemazala.
16.07.2003 Tisk soupisky doporučené pošty: nulové koruny se netisknou jako 0.00, ale políčko zůstává prázdné. To je vhodné pro případ, kdy se posílá zásilka (třeba balík), u které předem nevíte cenu. Pošta Vám ji tam v takovém případě doplní sama a vy můžete soupisku použít jako doklad pro pokladnu.
07.07.2003 Opraveno pořízení tabulky "Kategorie partnerů".
25.06.2003 Doplněna tabulka konstantních symbolů, která je nutná pro provoz nové verze modulu Styk s bankou - Závazky.
24.06.2003 Při pořízení osob se automaticky generuje oslovení typu "Vážený pane" / "Vážená paní". Paní se generuje tehdy, končí-li jméno na "ová".
23.06.2003 Tabulka výrobků byla přejmenována na "Tabulku výkonů", protože tento název lépe charakterizuje její obsah. V této tabulce jsou obsaženy všechny výkony (výrobky, služby atd.), které firma může fakturovat.
Tabulka "Účetní charakter výrobků" byla přejmenována na "Účetní výkony", protože tento název lépe charakterizuje její obsah.
11.06.2003 Stabilizováno pořízení kurzovního lístku. Při volání z modulu Fakturace padalo.
30.04.2003 Modernizovány pořizovací formuláře. Projeví se různým podbarvením pořizovaných položek.
10.01.2003 Po zadání vlastní firmy v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> "IČO vlastní firmy"
se do tabulky bankovních účtů automaticky doplní i pomocné účty
95 hromadné úhrady
Tento účet využijete například v situaci, kdy Vám zákazníci platí kreditní kartou. Banka Vám pošle ve výpise z daného dne o úhradách jeden jediný pohyb. V tomto pohybu jsou sečteny všechny platby a od nich jsou odečteny poplatky bance. K tomuto pohybu pak banka dodá detailní rozpis plateb. Na pomocném účtu "95 hromadné úhrady" pak pořídíte detailní rozpis plateb.
29.01.2003 Aktualizována sestava
"Adresář partnerů" --> "Tisk - úplné informace"
24.11.2002 Doplněna nabídka
"Adresář partnerů" --> "Vyčistit UTO mobilních operátorů"
Touto volbou se přesunou UTO mobilních operátorů do telefonního čísla. Tím se znormalizují i tato telefonní čísla na standardní formát.
20.11.2002 Provedena konverze tabulky závodů. Do čísla závodu a čísla provozu lze nyní zadat maximální hodnotu "999". Do pomocného čísla nadále jen "99". Konverze musí proběhnout na síťové verzi programu v době, kdy s tabulkou nikdo nepracuje, tj. tehdy, když jsou všichni odhlášeni !!!
Kdyby se konverze nepodařila, vstupte do nabídky
"Závody a provozy" --> "Aktualizace tabulky"
a zase ji opusťte. Příslušné operace se provedou znovu.
13.11.2002 Po zadání vlastní firmy v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> "IČO vlastní firmy"
se do tabulky bankovních účtů automaticky doplní i pomocné účty
95 hromadné úhrady 96 odpis pohledávek 97 zápočty 98 pokladna 99 haléřové rozdíly
které využívá modul Styk s bankou - Výpisy. Zpracováváte-li data více firem (mají různé IČO), je dobré každou z těchto firem aspoň na chvilku nastavit jako vlastní, doplní se jí tak uvedené účty. Pak si zase vraťte svoji standardní firmu. Aby se účty doplnily, nesmí nikdo mít tabulku účtů otevřenou (např. v modulu "Styk s bankou - Závazky" nesmí nikdo pořizovat nové závazky).
31.10.2002 Doplněna výčetka peněz, která se objeví v modulech, které pracují s hotovostí (Pokladna, Sklad, ...).
22.10.2002 Doplněna nabídka
"Výrobky, účtování odbytu" --> "Středisko zaokrouhlení"
kde lze zadat centrálně středisko, na které se bude účtovat zaokrou- hlení ve všech modulech, které vytváří faktury a na kterých se nachází výrobek 0.000005 Zaokrouhlení. Přednastaveno je středisko "0", prosím nastavte si ho podle potřeb Vaší firmy.
16.07.2002 Rozšířena tabulka telefonních spojení o nové typy spojení, a to o mobil do zaměstnání, mobil privátní, telefon privátní a SMS. Položka na spojení byla prodloužena na 60 znaků, při pořizování dlouhé položky pole roluje. Spojení typu SMS umožní hromadné zasílání SMS z modulu Korespondence.
23.06.2002 Doplněny nabídky, které podporují velké přečíslování pevných telefonních linek k 21.09.2002, a to
"Adresář partnerů" --> "Tisk přečíslování TELECOM" , kde si můžete vytisknout převodní tabulku Českého Telecomu pro převod starých telefonních čísel na nová.
a
"Adresář partnerů" --> "Přečíslování telefonních čísel" , kde si můžete přečíslovat stará telefonní čísla na nová. POZOR !!! Tato nabídka se objeví až od 21.09.2002, kdy k přečíslování má dojít !!!
Přečíslování probíhá v adresáři partnerů a v tabulce spojení podle následujícího algoritmu: Vyberou se jen adresáti z České republiky, tedy ti, kteří mají v položce "Směrové č. státu" hodnotu "0" (položka není vyplněna) nebo "42" Česká republika. Jestliže telefonní číslo v položce "Telefon-ústředna" v adresáři partnerů resp. "Číslo spojení" v tabulce spojení nezačíná nulou, doplní se o předvolbu z položky "Směrové č. UTO". Je-li tato předvolba nevyplněna, dosadí se do ní ta předvolba, kterou jste na dotaz zadali. Máte-li v předvolbě zadané znaky "-" nebo "/", budou vypuštěny. Z takto vytvořeného úplného starého telefonního čísla (UTO+číslo) se vypustí všechny mezery. Potom se použije oficiální převodní tabulka Telecomu, kterou si ve výše uvedené nabídce můžete vytisknout. Nakonec se převedené číslo normali- zuje na tvar xxx xxx xxx (pouze prvních 9 cifer). Směrové č. UTO se vynuluje. Z převodu jsou vyloučena všechna čísla, která začínají "06" a "07", tedy mobilní telefony.
Převod nelze provést opakovaně. Při převodu se vytvoří bezpečnostní kopie Adresáře partnerů (CDOP.UTO) a Tabulky spojení CDSP.UTO.
13.05.2002 Doplněna nabídka
"Uživatelské nastavení programu" --> "Nakopírovat definice ZDP"
pro uživatele, kteří mají v názvu firmy "ZDP". Je to kvůli podpoře modulů, které provozují v našem prostředí, ale které nejsou produktem naší firmy (PU3, Závodní převody). Po každé nové instalaci Centrální databáze doporučujeme provést tuto volbu.
04.10.2001 Volba
Výrobky, účtování odbytu Čárové kódy Reindexovat
napřed soubor čárových kódů vyčistí od eventuelních zdvojených vět a pak vytvoří znova indexy.
20.08.2001 Stabilizováno pořízení některých tabulek pro uživatele, který má nastavena přístupová práva jako pomocník.
13.06.2001 Stabilizováno pořízení kurzovního lístku. Již nelze pořídit nulu do položky "Množství".
Doplněna nabídka "Uživatelské nastavení programu" --> "S tabulkou výrobků udržovat i SKP". Strandardně je nastaveno "ne", protože údržba SKP zdržuje. Lze nastavit na "ano".
11.04.2001 Doplněna tabulka "Měnové jednotky". Dodáváme ji přednaplněnou podle běžného kurzovního lístku. Na tuto tabulku se kontroluje přípustnost zadané měny. Tabulka se nachází pod volbou "Kurzovní lístek".
26.03.2001 Tabulka Technických jednotek byla přejmenována na Tabulku Měrných jednotek a byla doplněna o označení měrné jednotky podle Celního sazebníku. Pakliže toto označení potřebujete, musíte si tabulku doplnit nebo se s námi spojit.
06.02.2001 Bylo rozšířeno účtování výnosů o možnost zaúčtovat položky podle toho, jaké mají znaménko. To se využije zejména při zaúčtování záloh:
fa č. 1 - záloha 100,- 324 Dal 100,- fa č. 2 - odečtená záloha -100,- 324 Má dáti 100,-
Tabulka předkontací výnosů byla rozšířena o položku Základ, která může nabývat tří hodnot:
+- - na znaménku základu při zaúčtování nezáleží <0 - zaúčtování při záporném základu >0 - zaúčtování při kladném základu
Počáteční nastavení u všech předkontací zůstává "+-", nechcete-li nového účtování využít, nemusíte na nic sahat.
11.01.2001 Program provede konverzi souborů s doklady DPH (UCPH) na strukturu vyhovující poslední novele zákona 588/1992 o DPH. Konverze proběhne jen v adresářích, kde jsou data Banka-Závazky a Účetnictví, v ostatních adresářích se soubory smažou, protože jsou odvozené a dají se znova vytvořit např. při předávání dat.
Dále provede v souvislosti s tímtéž konverzi tabulky států a u států s číslem 403,405,409,411,417,427,429,433,435,437,441,443,451 nastaví, že jsou členy EU. Máte-li státy kódované jinak, musíte si v aktualizaci tabulky států nastavit příznak členství v EU sami.