Změny v programu
16.04.2024 Rozšířena nabídka
Deník - tisky, analýzy Vyloučené doklady - Doklady s účty 701,702,710 _ - Doklady se třídou 7 _ - Doklady se třídou 8 _ - Doklady se třídou 9
Nyní lze samostatně pracovat s výše uvedenýma třídama samostatně.
26.02.2024 Script "CR-LF", který "slepuje" "přetržené" řádky uměl ošetřit jen data, kde mohla být v rámci logického řádku jen jedna "přetržená" položka. Jeden uživatel ale dostal data, kde bylo "přetržených" položek v řádku víc. Script "CR-LF" byl proto upraven, aby tuto situaci správně ošetřil.
15.02.2024 Před operací
Spis auditora Zrušit body, které nejsou v osnově auditu
se ještě uloží záložní kopie spisu. Rušené body se pouze označí jako neplatné věty, k fyzické likvidaci datových vět dojde až když vstoupíte do
Ruční zápisy do spisu auditora
a zase je opustíte.
12.02.2024 Při načítání deníku program někdy vydával zbytečnou matoucí hlášku
Nepodařilo se najít žádné věty, které vyhovují podmínce ICOXXX iiiiii
Hláška byla odstraněna.
26.01.2024 Opraven analyzátor CSV pro obecný formát.
------------------------------------ 2023 --------------------------------------- 25.11.2023 Upraven analyzátor DBF pro účetní deník. Podívejte se prosím do Příručky
Tabulky Formáty importovaných dat Analyzátor DBF Deník
Analyzátor nyní umí vytvořit formát typu 5 s příznakem, zda se jedná o účet Má_dáti/Dal.
22.09.2023 Opravena chyba, kdy pomocníkovi nefungovalo "HTML prohlížení" kapitoly spisu.
29.08.2023 Opravena chyba při exportu spisu do HTML v případě, že zkratka firmy obsahovala českou diakritiku.
03.08.2023 Opravena chyba při natahování vzorových příloh do spisu.
31.07.2023 Opravena chyba při exportu spisu do HTML.
15.06.2023 Při ukládání načteného účetního deníku si může uživatel zvolit, jak má program ošetřit duplicitní doklady. To jsou doklady které už byly načteny v nějaké minulé dávce. Program je dosud přepsal, tj. nově příchozí doklady nahradily ty staré. Nově si uživatel může nastavit
Duplicitní doklady přepsat "ne"
Pak se při ukládání dříve načtené doklady zachovají a přidají se do nich nově načtené účetní záznamy.
09.05.2023 Doplněna možnost importovat celé kapitoly do Osnovy auditu. Slouží k tomu nová nabídka
Tabulky Osnova auditu Import nového formuláře
V příručce k programu je k tomu nová kapitola.
04.04.2023 Stabilizováno ukládání příloh, které vznikají v rámci automatických zápisů do spisu, do HTM spisu.
24.03.2023 Stabilizováno ukládání vzorků obecných dat pro síťovou verzi programu.
23.03.2023 Jeden uživatel obdržel od klienta deník ve formátu CSV, který obsahoval téměř 500.000 řádek a byl velký cca 37 MB. Takový soubor načítal program déle než hodinu. Hledal jsem cestu, jak načítání řádově urychlit.
Deník měl tyto sloupce:
Číslo dokladu;Datum;Popis;Má dáti;Dal;Částka
Abych udělal operaci univerzálnější, sloupce jsem přejmenoval na
doklad;datumm;texttt;madati;dallll;kccccc
kde sloupce "madati" a "dallll" obsahují čísla účtů ve formátu SSSAAA. To se dá udělat jednoduše v prostém textovém editoru "Poznámkový blok", který je součástí Windows. Soubor jsem pak načetl do Libre Office - Calc a dal jsem
Soubor Uložit jako a vybral formát .DBF - dBase
Soubor DBF se ukládal cca 2 minuty a 20 vteřin a byl velký 97 MB.
Dále jsem vytvořil formát DBF "19111 Nativní DBF WIN" (deník byl typu 1). Tímto formátem se deník načetl během několika desítek vteřin. Takže moje